Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Emel Yılmaz Enf Hast ve Kl Mikrobiol AD

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Emel Yılmaz Enf Hast ve Kl Mikrobiol AD"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Emel Yılmaz Enf Hast ve Kl Mikrobiol AD
İZOLASYON Doç. Dr. Emel Yılmaz Enf Hast ve Kl Mikrobiol AD

2 mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir
İzolasyon Enfekte ve kolonize hastalardan diğer hastalara hastane ziyaretçilerine sağlık personeline mikroorganizmaların bulaşının engellenmesidir

3 İzolasyon Önlemleri Bulaşıcı ve epidemiyolojik olarak önemli
patojenlerden kuşkulanılıyorsa ya da saptanmışsa; Standart önlemlere ek olarak Bulaş yoluna uygun önlemler almak

4

5

6 İzolasyon Gereken Hastaların Hepsinde Uyulması Gereken Kurallar
Mutlaka ayrı odaya yerleştirilmeli Aynı mikroorganizma ile enfekte hastalar aynı odaya yerleştirilebilir Odaya girişler tedavi ve bakımından sorumlu kişiler dışında kısıtlanmalı Hastanın atıkları ve çamaşırları kırmızı tıbbi atık torbalarında taşınmalı

7 Bulaş yoluna yönelik önlemler
Temas önlemleri Damlacık önlemleri Solunum yolu önlemleri

8 TEMAS İZOLASYONU

9 Temas İzolasyonu Cilt difterisi Herpes simplex Herpes zoster İmpetigo,
İnfluenza enfeksiyonu Haşlanmış deri sendromu Bebek ve gençlerde akut solunum yolu enfeksiyonu RSV Adenovirus Coronavirus Viral/hemorajik enfeksiyonlar Lassa Ebola Kırım-Kongo Cilt difterisi Herpes simplex Herpes zoster İmpetigo, Pediculozis (bit), Scabies (uyuz), viral/hemorajik konjonktivit, kuduz,

10 Clostridium difficile diyaresi Rotavirus Hepatit A Kolera Tifo
Pseudomonas aeruginosa, ESBL (+) E coli, Klebsiella spp, Acinetobacter spp MRSA (metisilin dirençli S aureus), VISA (vankomisin duyarlılığı azalmış S aureus), VRSA (vankomisin dirençli S aureus), VRE (vankomisin dirençli enterokoklar), Clostridium difficile diyaresi Rotavirus Hepatit A Kolera Tifo Amipli dizanteri Basilli dizanteri Enterovirüs gastroenteritleri

11 Temas Önlemleri Mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize hastalardan ; direkt temas (eller) ya da indirekt temasla (steteskop, tansiyon aleti vs) bulaşmasını engellemek için kullanılır

12 Enfeksiyon Kontolü

13 Hasta ile veya çevresindeki cansız yüzeylerle temas ederken steril olmayan temiz eldiven giyilmesi
Eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni Hasta odasına girerken önlük giyilmesi Önlüğün hasta odasını terk etmeden önce veya hasta başından ayrılırken çıkarılması Odalar veya hastalar arasında eşya ve tıbbi malzeme transferinin önlenmesi

14 En fazla temas Edilen yüzeyler
Temizlik sonrası floresan görüntüleme ile kontrol 8 7 6 5 4 3 1 2

15 Damlacık İzolasyonu

16 * temas izolasyonu da uygulanmalıdır
Damlacık İzolasyonu Akciğer vebası Yeni doğan A grubu streptokok enfeksiyonları Kızıl Adenovirus*, İnfluenza*, Kabakulak, Kızamıkçık Parvovirus B19 İnvazif Haemophilus influenzae tip b enfeksiyonları Mycoplasma pneumonia Meningokok enfeksiyonu Çoklu dirençli pnömokok enfeksiyonları Farenks difterisi Boğmaca * temas izolasyonu da uygulanmalıdır

17 Damlacık Önlemleri Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıklarla bulaşır
Partiküller büyük olduğu için yere çöker Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi arasında yakın mesafe (yaklaşık 1 m) gereklidir Damlacıklar daha büyük olmaları nedeniyle havada asılı kalmazlar ve uzak mesafelere ulaşamazlar.

18 Duyarlı kişiye burun-ağız-konjonktiva yoluyla bulaşır
Enfekte hastaların Konuşması Öksürmesi Burun silmesi Aspirasyon Entubasyon Bronkoskopi gibi işlemler sırasında bulaşır

19 Standart önlem gereken durumlar hariç
Ayrı odaya alınamıyorsa yataklar arası mesafe en az 1 metre olmalı Hasta odasına girerken ve hastaya 1 metreden fazla yaklaşırken mutlaka CERRAHİ MASKE kullanılmalı Mümkünse bağışık kişiler hasta bakımında yer almalı Önlük ve eldiven giymeye gerek yoktur Standart önlem gereken durumlar hariç

20 Özel havalandırma gerekmez
Oda kapısı açık olabilir Hasta çok gerekmedikçe oda dışına çıkmamalıdır Oda dışına çıkacaksa cerrahi maske ile çıkarılmalıdır

21 Solunum İzolasyonu

22 Solunum Yolu Önlemleri
Küçük partiküllerin (<5µm) geçişinin önlenmesi amaçlanır Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler Bu patojenler havada asılı kalır. Aynı odada kalan veya aynı havayı paylaşan duyarlı konağa soluma yoluyla bulaşır.

23 Solunum Yolu Önlemleri
Özel havalandırma ya da ventilasyon sistemi gereklidir Hava akımı koridordan odaya olmalı (negatif basınç) Saatte 6-12 kez hava değişimi sağlanmalı Odadan dışarı hava çıkıyorsa filtre edilmeli Oda kapısı kapalı tutulmalıdır Çok geçerli nedenler olmadıkça hasta oda dışına çıkarılmaz Çıkması gerekiyorsa cerrahi maske takılır EN 95: 1 µm büyüklüğünde partikülleri filtre edilebilen, filtrasyon özelliği en az %95 olan maskeler kullanılmalıdır.

24 Solunum Yolu Önlemleri
Pulmoner tüberküloz/larenks tüberkülozu tanısı veya şüphesinde Odasına girerken N95 solunum maskesi takılmalıdır Kızamık, suçiçeği tanısı olan hasta Odasına duyarlı kişiler girmemelidir Mutlaka girmesi gerekiyorsa N95 solunum maskesi ile girmelidirler Bağışık iseler maske takmalarına gerek yoktur Temas izolasyonu da gerekir

25

26

27

28 SORUNLAR İzolasyon süresi ?? Maliyet İş yükünün artması

29 Personel eğitimi ve eğitimin sürekliliği sağlanmalı
Mesai dışında çalışan arkadaşlara bilgi aktarımı Yeni gelen personele bilgi aktarımı

30 Hastanın ve yakınlarının eğitimi
İşin ciddiyeti anlatılmalı Hastanın anlayacağı dilde açıklama yapılmalı Düşme riski Dekübit ülseri Memnuniyetsizlik Tıbbi hata FAZLA

31 İzolasyon Süresi ? Suçiçeği ; lezyonlar kurutlanıncaya kadar
Kızamık; döküntü başlangıcından 4 gün sonrasına kadar TBC; uygun tedaviden 2 hafta sonrasına kadar Cl difficile; diyare düzeldikten 7-10 gün sonrasına kadar

32 Acinetobacter spp; 8-42 ay sonrasına kadar
VRE; 1 hafta ara ile 3 kez dışkıda negatiflik MRSA; kolonizasyon aylar, yıllar sürer ESBL; en az 1 yıl sonrasına kadar

33 Epikrizde belirtilmeli
Hastaların Nakli Bulaş ihtimali olan hastalar mümkünse odadan dışarı çıkarılmamalı Çıkarılması zorunlu ise bulaş yoluna göre maske takmalı, önlük giymeli Gideceği yer uyarılmalı Epikrizde belirtilmeli

34 İŞ YÜKÜ

35 Önemsememek!

36 Maliyet

37 Maliyet ve iş yükü VRE VRE VRE VRE VRE VRE VRE VRE VRE x n x 1 x 2 x 4

38 Kasım-Aralık 2009 ve Ocak-Nisan 2010 UÜ-SK’da izolasyon gözlemi
281 izolasyon gerektiren hasta gözlendi YB hasta Klinik hasta Temas (% 65) Temas+damlacık 89 (% 31,7) Solunum izolasyonu 8 (%2.8) Damlacık 1 (% 0,5)

39 İzolasyon Talimatı ‘’ izolasyon şüphesi olan hastalar HEK’e bildirilir’’ (Örn: TBC, suçiçeği, kızamık vs) Solunum izolasyonu 8 hastanın 2’si bildirilmiş

40 Uyaran kliniklerin 8’i çocuk kliniği (8/9)
İzolasyon Talimatı ‘’ Odaya giriş çıkışlarda sorumlu hemşireye danışılır’’ Odaya giren 52 kişinin 21’i (%40,3) uyarıldı 31’i (%59,7) uyarılmadı (odaya rahat girildi) Uyaran kliniklerin 8’i çocuk kliniği (8/9)

41 ‘’ Odaya giriş çıkış kısıtlı olmalı’’
Vizit: gözlemlerin 24’ünde toplu vizit vardı Refakatçi: 30 gözlem yapıldı 22’si (%73,3) içerde ve dışarda önlük giymedi 8’i önlüklerini çıkararak dışarı çıktı

42

43 İzolasyon Talimatı ‘’ İzole edilen hastalar daha sonraki yatışlarında da sonuç çıkıncaya kadar izole edilsinler diye hasta dosyasına izlem çizelgesi konulmalı’’ 281 izole edilen hastanın 55’inde izolasyon çizelgesi var 226’sında (% 80,4 ) yok Akreditasyon denetiminde HEK kaydı ile hasta dosyasındaki tutarlılığa bakıldı !!!

44 El yıkama İzole edilen hastanın odasına girerken, çıkarken el yıkama
47 gözlem yapıldı Girmeden önce % 4,1 (2/47) Çıktıktan sonra % 29,8 (14/47) Girmeden önce ve çıktıktan sonra % 4,1 (2/47) Eller yıkanmadı % 62 (29/47)

45 En büyük sorun malzeme yok!!
Yapılan 63 gözlemde ise %85, 7 (54/ 63)’sinde malzeme var kullanılmıyor

46 İzole edilen hastaları bilmiyoruz!
n/toplam doktor hemşire personel Hastanın izole edilmesi gerektiğini bilmiyor 2/61 9/83 1/47 Önemsememe 24/61 22/83 10/47 Tam olarak her şeyi yerine getiren 3/47

47 Laboratuardan sonuç gelinceye kadar ne olacak?
El yıkama Standart önlemler (Her hastaya uygulanması gereken) sorunu çözer

48 Standart Önlemler Yatak çarşafları
Çevreyi kontamine etmeden uygun şekilde çamaşırhaneye gönderilmelidir Doğrudan ağızdan ağıza resüsitasyon yaptırılmamalıdır

49

50 Enfeksiyon Hastalıkları ile Savaşta Yeniliyor muyuz?
Önce Korun Ve Koru! Enfeksiyon Hastalıkları ile Savaşta Yeniliyor muyuz?

51 Enfeksiyon Kontrolü ≈Takım İşi


"Doç. Dr. Emel Yılmaz Enf Hast ve Kl Mikrobiol AD" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları