Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI"— Sunum transkripti:

1 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI
HACI LÜTFİYE ŞİRECİ REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

2 BEP geliştirme birimi BEP nasıl değerlendirilir Tanımı BEP ’i gerekli kılan nedenler Kimlerin BEP ’e ihtiyacı var BEP ’in aşamaları

3 BEP Bireyselleştirilmiş eğitim programı özel gereksinimli bireyin gelişim veya ona uygulanan programın gerektirdiği disiplin alanlarında eğitsel gereksinimlerini karşılamak üzere uygun eğitim ortamlarından ve destek hizmetlerden en üst düzeyde yararlanmasını öngören yazılı dokümanlardır.

4 BEP; Bir özel eğitim programıdır.
Özel eğitim gerektiren birey için geliştirilmiş ve ailesi tarafından onaylanmış bu program; bireyin, ailenin, öğretmenin gereksinimleri doğrultusunda hazırlanmıştır ve hedeflenen amaçlarda verilecek destek eğitim hizmetlerini içerir.

5 Neden BEP Programın daha etkili olmasını sağlayabilmek için öğrencilerin aileleri ya da velileriyle erken, sürekli ve anlamlı ilişkiye girilmelidir. Öğrencide meydana gelen değişikliklerin genellenebilirliği ve farklı ortamlarda gerçekleştirilmesi önemli olduğundan bu ortamlarda gerekli düzenlemelerin yapılması önemlidir.

6 Kimlerin BEP ’e İhtiyacı Vardır?
Akranlarına sağlanan eğitim olanaklarından yararlanmasını engelleyen özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, Engeli ya da yetersizliği, eğitimsel performansını olumsuz olarak etkileyen bireylerin,

7 Gereksinimlerinin karşılanması için özel düzenlenmiş destek eğitime gereksinim duyulan bireylerin bireyselleştirilmiş eğitim programına ihtiyacı var demektir.

8 BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur:
BEP Nasıl Hazırlanır?   BEP Süreci 7 Temel Aşamadan Oluşur: 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması, 2.Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi

9 devam 3.Uygun eğitim ortamları ve bu ortamlarda sunulacak destek hizmetlerin belirlenmesi 4.Uzun ve kısa dönemli amaçların belirlenmesi 5.Bireyselleştirilmiş öğretim programının hazırlanması

10 devam 6.Uygun öğretim materyalleri ve öğretim yöntemlerinin belirlenmesi 7.BEP ’in uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için sorumluların belirlenerek zaman çizelgesinin hazırlanması ve değerlendirme biçimine karar verilmesi.

11 1.Bireyselleştirilmiş eğitim programını hazırlayacak ekibin oluşturulması
Okul müdürü yada görevlendireceği müdür yardımcısı Öğrenci Sınıf öğretmeni Rehber öğretmen İlgili branş öğretmenleri Aile

12 2.Çocuğun eğitsel performans düzeyinin belirlenmesi
Ayrıntılı değerlendirme sonuçlarına dayalı olarak hazırlanan, öğrencinin yapabildikleri ve yapamadıklarının betimlenmesidir.

13 3.Uzun ve Kısa Dönemli Amaçlar
Uzun dönemli amaç: Öğrencinin bir öğretim dönemi ya da bir öğretim yılı sonunda gerçekleştirmesi istenen davranışlardır. Yıllık amaçlar da denilebilir. *UDA ‘lar gözlenebilir,ölçülebilir,açık-anlaşılır cümlelerle kurulmalıdır.

14 Örnek: ‘Ali ,yıl sonunda okuduğunu anlar’. Cümlesi net değildir.
‘Ali ,yıl sonunda okuduğu metinle ilgili metinde bulunan kişiler,olayın geçtiği zaman,olayın geçtiği yer,olayların oluş sırası ile ilgili sorulara doğru cevap verir.’ Cümlesi net bir cümledir.

15 4.Kısa dönemli amaçlar ve yazımı
Öğrencinin var olan performans düzeyi ile uzun dönemli amaç arasında kalan ve daha kısa sürede gerçekleştirilen amaçlardır. *Uzun dönemli amaçlara ulaşmak için oluşturulan basamakladır.

16 Örnek: Performansı 1. ses grubu ile oluşturulan bir metni okuyan-yazan bir öğrenci için; UDA:Öğrenci,(..)yıl sonunda basit bir metni okuryazar. 1.KDA:Öğrenci,2.ses grubu ile oluşturulan basit bir metni okur-yazar. 2.KDA:Öğrenci,3.ses grubu ile oluşturulan basit bir metni okur-yazar. 3.KDA:Öğrenci,4. ses grubu ile oluşturulan basit bir metni okur-yazar. 4. ve 5.KDA amaçlar da aynı şekilde yazılarak KDA amaçlar sonlandırılır.

17 Örnek: Performansı matematik dersinde bir basamaklı doğal sayıdan bir basamaklı doğal sayıyı çıkarabilen bir öğrenci için; UDA:Öğrenci belirlenen(….)öğretim yılı sonunda yüzden küçük sayılarla onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar. 1.KDA:Öğrenci ,2 basamaklı doğal sayıdan 1basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.(10/8)

18 devam 2.KDA:Öğrenci ,2 basamaklı doğal sayıdan 1 basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.(10/8) 3.KDA:Öğrenci,2 basamaklı doğal sayıdan 2 basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.(10/8) 4.KDA:Öğrenci, 2 basamaklı doğal sayıdan 2 basamaklı doğal sayıyı onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar.(10/8)

19 BEP Geliştirme Birimi;
Kurum müdürü veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, Gezerek özel eğitim görevi verilen öğretmen, Aile, Özel eğitim gerektiren öğrenci,

20 devam Rehber öğretmen-psikolojik danışman,
Eğitim programları hazırlamakla görevli öğretmen, Özel eğitim gerektiren öğrencinin sınıf öğretmeni Hazırlanan programın içeriğine uygun branş öğretmeni, gerektiğinde özel eğitim değerlendirme kurulundan bir üyenin katılımı sağlanır.

21 BEP Nasıl Değerlendirilir?
BEP geliştirme birimi, üyelerin değerlendirme raporlarını alır ve BEP’ in amaçları doğrultusunda, bireydeki ilerlemeyi değerlendirir.

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Dikkat edilecek hususlar;
*Yerleştirme kararına;bireyin velisine tebliğ edilen tarihten itibaren ,yerleştirme kararı verilen okul veya kurumdaki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu ise 70 iş günü içinde itiraz edebilir. *Tam Zamanlı Kaynaştırma için, Sınıf mevcutları okul öncesi eğitim kurumlarından 10 kişilik öğrenci sınıflarında özel eğitime ihtiyacı olan 2 kişi, 20 kişilik sınıflarda özel eğitime ihtiyacı olan 1 kişi bulunduracak şekilde düzenlenir. Diğer kademedeki eğitim kurumlarında sınıf mevcutları 25 kişilik sınıflarda özel eğitime ihtiyacı olan 2kişi,35 kişiyi geçmeyecek sınıflarda 1 kişi bulunacak şekillerde düzenlenir.

41 Yarı Zamanlı Kaynaştırma için,
Özel Eğitim Sınıflarında sınıf mevcudu okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10, yaygın eğitimde 15 öğrenciden oluşur. Otistik öğrenciler için her tür ve kademede açılan özel eğitim sınıflarında sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir. Bazı derslerde normal sınıfta eğitim alması gereken öğrencilerin dağılımı yapılırken bir sınıfa en fazla 2 yetersiz öğrenci gidebilecek şekilde eşit dağıtılmaya çalışılır.

42 Hacı Lütfiye Şireci Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
İletişim:


"BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları