Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TLA223 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ III

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TLA223 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ III"— Sunum transkripti:

1 TLA223 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ III
Öğr. Gör. Eda GÜNEŞ

2 Gram pozitif kokları identifiye etme 2
HAFTALAR KONULAR 1 Gram pozitif kokları identifiye etme 2 Gram negatif kokları identifiye etme 3 Gram pozitif sporlu basillerin laboratuar tanısını yapma 4 Gram pozitif sporsuz basillerin laboratuar tanısını yapma 5 Küçük gram negatif basillerin laboratuar tanısını yapma 6 7 Enterobacteriaceae grubu bakterilerin laboratuar tanısını yapma 8 9 10 Non fermenterlerin laboratuar tanısını yapma 11 Anaerop bakterilerin laboratuar tanısını yapma 12 Zorunlu hücre içi bakterilerin laboratuar tanısını yapma 13 Spiroketlerin laboratuar tanısını yapma 14

3 1. HAFTA GRAM POZİTİF KOKLAR

4 Uygulama Ders 2

5 gram pozitif bakteri hücre duvarı
- yük gram negatif bakteri hücre duvarı protein Lipit A kısmı endotoksin

6

7

8 Koagulaz Testi Deney No: 1 Süre :15 dk. Malzemeler:
Önlük, eldiven, deney tüpü, öze, etüv, plazma,kültür, lam

9 Tüp deneyi: Deney tüpüne 1 ml fizyolojik tuzlu su ile 1:5 oranında sulandırılmış sitratl tavşan plazması koymak Kanlı agarda oluşmuş bir koloniyi alarak plazma içine ezerek emülsifiye etmek 37oC etüvde bırakarak 1.,2.,4.,8. ve 24.cü saatlerde pıhtı oluşup oluşmamasınıkontroletmek Pıhtı oluşmuşa pozitif, oluşmamışsa negatif olduğunu gözlemek

10 Lam deneyi: Temiz bir lam alıp uca yakın kısıma bir damla saf su damlamak Kuşkulu saf koloniyi alarak lam üzerinde homojenize etmek Lam üzerindeki süspansiyon üzerine bir damla plazma damlatmak Lam üzerinde pıhtı kümesinin oluşup oluşmadığını gözlemek Pıhtı kümesine göre +, - sonuca varılması

11 Katalaz testi Deney no:2 Süre: 15 dk. Malzemeler:
Önlük, eldiven, hidrojen peroksit, öze, etüv,,kültür, lam

12 Temiz bir lam seç Lamın üzerine saf bakteri kolonisi yayılır Koloni üzerine hidrojen peroksit damlatılır Köpürme reaksiyonu gözlenir Sonuç Köpürme varsa pozitif yoksa negatiftir

13 Stafilokok katalaz + dir Streptokok katalaz – dir.
Petride üremiş saf koloniden lamın üstüne alınır. Üzerine % 3 lük H2O2 damlatılır. Gaz kabarcıkları çıkıyorsa katalaz +, çıkmıyorsa katalaz – dir. Katalaz aktivitesi: bu enzim aerobik mikroorganizmaların büyük çoğunluğunda mevcuttur. Bu enzim H2O2 yi parçalayıp, su ve oksijen çıkışına neden olur. H2O H2O O2 katalaz Stafilokok katalaz + dir Streptokok katalaz – dir.

14 Hastalığın kesin tanısı klinik örneğin mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkar. Doğru tedavi ise ancak, doğru tanı ile mümkün olur.

15 Kaynaklar 1.Martinko, J. M., Brock Mikroorganizmaların biyolojisi. Palme yayıncılık. 2.Altındiş, M., Hemşireler için mikrobiyoloji, Nobel tıp kitap evleri. 3.Shears, P., Hart, T., Tıp mikrobiyolojisi renkli atlası. Nobel tıp kitap evi. 4.Ustaçelebi, Ş., Temel ve Klinik Mikrobiyoloji. Güneş kitapevi Ltd.Şti. Ankara. 5.Bilgehan, H., Temel Mikrobiyoloji Ve Bağışıklık Bilimi, Barış Yayınları. 6.Çotuk, A., Genel Mikrobiyoloji Laboratuar Yöntemleri, Nobel Tıp Kitap Evi. 7.Arda, M., Temel Mikrobiyoloji, Medisan Yayınları, Ankara. 8.Özçelik, S., Genel Mikrobiyoloji, Süleyman Demirel Üniversitesi Yayınları, Isparta. 9.Temiz, A., Genel Mikrobiyoloji Uygulama Teknikleri, Şafak Matbaacılık Ltd.Şti. Ankara.

16 Bu ders sunumu taslak şeklinde hazırlanmış olup, fikri mülkiyet ve telif hakları henüz müracaat aşamasındadır.


"TLA223 TIBBİ MİKROBİYOLOJİ III" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları