Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

A)Cahit Zarif oğlu,bu eserinde bizlere aydınlık öyküler sunuyor.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "A)Cahit Zarif oğlu,bu eserinde bizlere aydınlık öyküler sunuyor."— Sunum transkripti:

1 A)Cahit Zarif oğlu,bu eserinde bizlere aydınlık öyküler sunuyor.
1)Bir sanatçı ve onun eseri hakkında konuşan aşağıdaki çocuklardan hangisi mecaz anlamlı bir sözcük kullanmıştır? A)Cahit Zarif oğlu,bu eserinde bizlere aydınlık öyküler sunuyor. B)Yazar, çocukların duygu ve düşüncelerini öykülerle anlatılmıştır. C)Eserde sekiz öykü var. D)Ben de bir an önce bu eseri okuyacağım.

2 ÇÖZÜM Mecaz anlam;sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır.Buna göre A seçeneğindeki cümlede geçen “ışıklı” yerine, “güzel,hoş” anlamlarında kullanıldığı için mecaz anlamlıdır. YANIT:A

3 CÜMLE KUTUSU *Buraya gelmesine herhangi bir mani yoktu.
*Akşam yemeği çağrımıza cevap bekliyoruz. *Sanatçı bu eseriyle büyük üne kavuşmuştu. *Yarışmanın son turunda başarılı oldu. 2) Aşağıdakilerden hangisi, cümle kutusundaki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı olarak kullanılmaz? A)yapıt B)Davet C)Engel D)Ünlü

4 ÇÖZÜM Cümle kutusundaki “mani “sözcüğünün eş anlamlısı “engel”,”çağrı” sözcüğünün eş anlamlısı “davet”,”eser özcüğünün eş anlamlısı da “yapıt”tır..Ancak “başarılı sözcüğünün eş anlamlısı olarak “ünlü” sözcüğü verilmez. YANIT:D

5 A)Konuşturma B)Abartma C)Benzetme D)Kişileştirme
3)Bisiklet kullanımı ve bakımı kolay bir araçtır.Çok az yer kaplar;bir duvar kenarına ya da apartmanın bir köşesine rahatça bırakılabilir.Mekanik bir karıncadır bisiklet.Kendi ağırlığından birkaç kat fazla yükü taşır. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vardır? A)Konuşturma B)Abartma C)Benzetme D)Kişileştirme

6 ÇÖZÜM: Bu parçada konuşturulan, abartılan ya da kişileştirilen bir varlık bulunmaktadır.”Mekanik bir karıncadır “bisiklet” cümlesinde bisiklet karıncaya benzetilmiştir. YANIT:C

7 4)(1)Yonca ve ninesi, Sındırıgı Ormanı’na varınca öğle yemeği yediler
4)(1)Yonca ve ninesi, Sındırıgı Ormanı’na varınca öğle yemeği yediler.2)Tahta oluktan akan buz gibi sudan içtiler.(3)Dağın insana huzur veren serin havasını soludular.(4)Birlikte çamlıkların altında dolaşıp güleç yüzlü çiçeklere baktılar. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “kişileştirme” vardır? A) B)2 C) D)4

8 ÇÖZÜM: İnsana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara verilmesine “kişileştirme ”denir. Cümlede de çiçeklerin güleç yüzlü olması insana ait bir özelliktir. YANIT:D.

9 5)Aşağıdaki cümleleri geçen ikilemelerden hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır?
A)Odasını ıvır zıvır eşyalarla doldurmuş. B)Gün arasında abur cubur yemekten vazgeçmelisin. C)Evin çatısında eski püskü pek çok eşya vardı. D)Her şeye mırın kırın ediyor, hiçbir şeyi beğenmiyordu.

10 ÇÖZÜM: A,B ve D şıklarındaki “ıvır zıvır,abur cubur,mırın kırın” ikilemeleri anlamsız sözcüler oluşturur.C seneğindeki “eski püskü” ikilemesi ise bir anlamlı bir anlamsız olarak oluşturulmuştur. YANIT:C

11 6)Bu cümlelerin hangilerindeki altı çizili sözler birbirine yakın anlamdadır?
I.Onun böyle davranmasına önce bir anlam ve­remedim. II.Bir zamanlar ben de seyahati severdim. III.Bu işe yıllarca emek vermiş bir insandı. IV.Çoktandır böyle güzel bir film izlememiştim. V.Eskiden burada yemyeşil bir orman vardı. A) I. ve IV. B) II. ve III. C) II. ve V. D) III. ve IV.

12 ÇÖZÜM: I. cümlede "önce" sözcüğü, "başlangıç­ta"; III. cümlede "yıllarca" sözcüğü, "çok uzun bir sü­re"; IV. cümlede "çoktandır" sözcüğü, "uzun zaman­dan beri" gibi farklı anlamlarda kullanılmıştır. II. cümlede geçen "bir zamanlar" sözcüğü ile V. cümledeki "eskiden" sözcüğü, birbiri yerine kullanıla­bilen yakın anlamlı sözcüklerdir.

13 7) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hafif" sözcü­ğü "Kurşun ağır bir madendir." cümlesindeki "ağır" sözcüğünün anlamca karşıtıdır? A)Kaç gündür midemde hafif bir ağrı var. B)Hastalığı geçene kadar hafif bir işte çalışması gerekiyormuş. C)Eline alınca hangisinin daha hafif olduğunu anlarsın. D)Savaşta hafif bir yara almıştı.

14 ÇÖZÜM: "Hafif" sözcüğü A da "rahatsız edici ol­mayan"; B de "güç ya da yorucu olmayan, kolay"; D de "önemli olmayan yan anlamlarıyla kullanılmıştır. Örnek cümlede geçen "ağır" karşıtı olan "hafif" sözcüğü, "tartıda ağırlığı az gelen" anlamındadır. Söz­cüğün bu temel anlamı C seçeneğinde verilmiştir. YANIT : C

15 8) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?
A)Bahçendeki gül olsam B)Gözündeki nem olsam C)Yüzündeki ben olsam D)Elindeki saz olsam

16 ÇÖZÜM: A da gül : gülmek,gül: çiçek C de ben : kişi zamirden: vücuttaki siyah nokta D de el: yabancı,el: tutma organı şeklinde A, C, D, E seçeneklerindeki sözcüklerin eş seslisi vardır. B de verilen "göz" sözcüğü çok anlamlı bir sözcük- tür, sesteşi yoktur. YANIT : B

17 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" söz­cüğü ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
A)Soğuk havaya karşı hiç direnci yoktur. B)Arkadaşının böyle soğuk davranmasına çok üzülmüştü. C)Yaz kış soğuk suyla yıkanmayı alışkanlık edin­miştir. D)Artık soğuk ve yağışlı günler başladı.

18 ÇÖZÜM: A, C, D, E seçeneklerinde soğuk sözcü­ğü, "ısısı düşük olan" karşılığında somut anlamıyla kullanılmıştır. B seçeneğinde ise "gönül kırmak, memnun olma­dığını hissettirmek" karşılığında kullanılarak soyut bir anlam kazanmıştır. YANIT : B

19 10) 1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "bulmak" ey­lemi, ötekilerden farklı anlamda kullanılmıştır?
. A)Kristof Kolomb, Amerika'yı buldu B)Thomas Edison, ampulü buldu. C)Robert Koch, kendi adıyla anılan basili buldu. D)Ronald Amundsen, Güney Kutbu'nu buldu.

20 ÇÖZÜM: A, C, D, seçeneklerindeki "bulmak" ey­lemlerinde "önceden var olan bir şeyi keşfetmek" an­lamı vardır. B‘deki "bulmak" ise "icat etmek" anlamıyla kullanıl­mıştır. YANIT : B


"A)Cahit Zarif oğlu,bu eserinde bizlere aydınlık öyküler sunuyor." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları