Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYET RAPORU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYET RAPORU"— Sunum transkripti:

1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYET RAPORU
İdari Hizmetler Başkanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi Engin KONYALIGİL A sınıfı İSG Uzmanı/ Y.Müh. T. C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği

2 İSG profesyonellerini tespit çalışmaları
Birliğimize bağlı Sağlık tesislerinde görevli 657 sayılı “Devlet Memurları Kanununa” tabi çalışan personel arasından İşyeri Hekimi ,İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hemşiresi olarak çalışabilecek sayıları tespit ettik.

3 Yapılan tespit çalışmaları sonunda ; İşyeri Hekimi : 310 İş Güvenliği Uzmanı : 19 İşyeri Hemşiresi:237

4 Örnek: Gazi Devlet Hastanesinde 657’ye tabi çalışan personel sayısı yaklaşık 943 tür. Yönetmelik gereği çok tehlikeli sınıfta yer alan bir işletmede her 1000 kişiye bir İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanı istihdam edilmesi gerektiği belirtilmiştir. (İSG Uzm.Gör.Yet.ve Srm:hk.Yön.Md12/2-İşyeri Hek.ve Sağ.Per.Hk.Yön.Md.12/2)) Bu doğrultuda mevcut hastanemizde bir İşyeri Hekimi bir İSG Uzmanı’nın 2016 Temmuz ayından itibaren tam zamanlı çalıştırılması gerekmektedir. Örnek 2: Samsun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde 657’ye tabi çalışan personel sayısı 593 dür. Mevcut hastanemizde yarı zamanlı İşyeri Hekimi ve İSG Uzmanı ve İşyeri Hemşiresi görevlendirilmesi gerekmektedir.

5 İŞYERİ TEHLİKE SINIFI TESPİTİ
Birliğimize bağlı sağlık tesislerimizin işyeri sigorta numaralarını alarak, nace kodu hesaplamasına yöntemine göre tehlike sınıflarını belirleyip (İşyeri Teh.Sınıfları Tebliğ Ek-1) hastane idareleri ile paylaştık. Bu doğrultuda; Genel Sekreterlik Az tehlikeli ADSM’ler Tehlikeli Hastaneler Çok tehlikeli

6 86 İnsan sağlığı hizmetleri 86.1 Hastane hizmetleri 86.10 Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.) Çok Tehlikeli Kamu kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (devlet üniversite hastaneleri dahil, özel ihtisas hastaneleri ile dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar test faaliyetleri hariç) Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik özel ihtisas gerektiren yataklı hastane hizmetleri (kadın doğum, onkoloji, kemik, ruh ve sinir hastalıkları hastaneleri, vb.) Özel sağlık kurumları tarafından verilen insan sağlığına yönelik yataklı hastane hizmetleri (özel veya vakıf üniversite hastaneleri dahil, dişçilik, ambulansla taşıma, tıbbi laboratuvar testleri faaliyetleri hariç) 86.2 Tıp ve dişçilik ile ilgili uygulama faaliyetleri 86.21 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri Aile ve toplum sağlığı merkezleri tarafından sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (yatılı hastane faaliyetleri ile ebeler, hemşireler ve fizyoterapistlerce gerçekleştirilen paramedikal faaliyetler hariç) Tehlikeli Özel sağlık kurumları tarafından polikliniklerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (özel muayene ve yatılı hastane faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Özel muayenehanelerde sağlanan yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (hastane ve poliklinik faaliyetleri ile ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) Diğer yatılı olmayan genel hekimlik uygulama faaliyetleri (ev, iş yeri, okul vb. yerlerde sağlananlar dahil, ebe, hemşire ve fizyoterapistlerin paramedikal faaliyetleri hariç) 84.11 Genel kamu idaresi faaliyetleri Belediyelerin kamu yönetimi hizmetleri Az Tehlikeli Ekonomik ve sosyal planlama ile istatistik ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Finansal, mali ve denetim ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri (defterdarlık, mal müdürlükleri, vergi daireleri, Sayıştay, kamu borç ve fonlarının yönetimi dahil) Genel personel işleri ile ilgili kamu yönetimi hizmetleri Gümrüklerle ilgili kamu yönetimi hizmetleri Muhtarların faaliyetleri Valiliklerin ve kaymakamlıkların kamu yönetimi hizmetleri (il ve ilçe özel idarelerinin faaliyetleri dahil) Yasama ve yürütme hizmetleri Kamu için diğer destekleyici kamu yönetimi hizmetleri (merkezi kamu ihale ve tedarik hizmetleri ile haritacılık vb.)

7 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI
50 ve üstünde çalışanı olan tüm sağlık tesislerimizde Kanun kapsamında kurulması gereken İSG kurullarını oluşturulmasını sağladık. (6331 Md.22/1) Oluşturulan kurul listeleri; 1-İşveren/İşveren vekili İşyeri Hekimi, 3-İş Güvenliği Uzmanı, 4-İnsan kaynakları,personel,sosyal işler,veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, 5- Bulunması halinde Sivil savunma uzmanı, 6- Bulunması halinde formen ustabaşı veya usta, 7- Üst işveren Çalışan temsilcisi veya baş temsilci, 8-Alt işveren çalışan temsilcisi veya baş temsilci,

8 ÖRNEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

9 RİSK DEĞERLENDİRME VE EKİPLERİ
Sağlık tesislerimiz Kanun ve Yönetmelik gereği (Risk Deg.Yön.Md.15) yapmaları gereken risk analizlerini ve analizleri değerlendirecek ekiplerin kurulmasını, kurulan risk değerlendirme ekiplerine; Risk analizlerinin nasıl yapılacağı,hangi mühendislik yönteminin kullanılması gerektiğini hakkında bilgilendirme eğitimleri düzenledik.

10 ÖRNEK RİSK DEĞERLENDİRME EKİPLERİ

11 Genel Sekreterliğimiz tarafından 2013 yılı içerisinde yapılan risk değerlendirme analizlerinde hastane idarelerine verilen termin süreleri tarihinin tarihinde sonlanacağını bildiren resmi yazı yazarak mevcut tehlike ve risklerin bertaraf edilmesi, edilemiyor ise tutanak ile tarafımıza bildirilmesini istedik.

12 TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME FORMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLKADIM/SAMSUN
BU DOKÜMAN TARİHİNDE DÜZENLENMİŞTİR VE TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR DEĞERLENDİRME TABLOSU DERECELENDİRME TABLOSU ÖNLEM TABLOSU ÖNLEMLER ALINDIKTAN SONRA OLUŞACAK DERECELENDİRME TABLOSU BÖLÜM FAALİYET TEHLİKE RİSK ETKİLENME ŞEKLİ ETKİLENECEK KİŞİ VEYA GRUP OLASILIK FREKANS ŞİDDET RİSK DEĞERİ RİSKİN TANIMI ALINACAK ÖNLEMLER İLGİLİ MEVZUAT/YÖNETMELİK SORUMLU KİŞİ TERMİN VE PERİYOT SÜRESİ ACİL DURUMLAR ACİL ÇIKIŞ KAPILARI VE YOLLARI ACİL DURUMLARA HAZIRLIKSIZ OLMASI ACİL DURUM ANINDA MÜDAHALE EDEMEME İHTİMALİ YANIKLAR AĞIR YARALANMALAR ÖLÜM MADDİ HASAR PERSONEL , HASTA VE HASTA YAKINLARI 3 2 40 240 ESASLI RİSK • YANGIN TÜPLERİNİN, YANGIN PANOLARININ, ACİL ÇIKIŞ YOLLARININ VE ACİL ÇIKIŞ KAPILARININ ÖNÜNE ULAŞIMI ENGELLEYECEK MALZEMELERİN BIRAKILMAMASI • GEREKLİ İKAZ VE UYARI İŞARETLERİNİN GÖRÜNÜR YERLERE ASILMASI, • SENSÖRLERİN, SPRİNKLERİN VE YANGIN TÜPLERİNİN BAKIMLARI YAPILMASI • ACİL DURUM EKİPLERİ OLUŞTURULMASI • ACİL DURUM TATBİKATLARININ YILDA BİR KERE YAPILMASI • PERSONELE ACİL DURUM VE YANGIN GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN VERİLMESİ • İLGİLİ TALİMATLAR HAZIRLANARAK PERSONELE TEBLİĞ EDİLMESİ • ACİL DURUM SIRASINDA ELEKTRİKLERİN KESİLMESİNE KARŞI OTOMATİK DEVREYE GİREN JENARATÖR YEDEK AYDINLATMA SİSTEMLERİNİN DEVREYE GİRMESİ VE ÇALIŞANLARIN ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİNE GİDENE KADAR BÖLGENİN AYDINLATILMASININ SAĞLANMASI • ACİL KAÇIŞ YOLLARININ VE KAPILARININ PERİYODİK KONTROLLERİNİN YAPILARAK UYGUNLUĞUNUN KONTROL EDİLMESİ VE HERAN KULLANIMA HAZIR OLMASININ SAĞLANMASI, *İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK *BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞVEREN VE SIRALI SORUMLULAR 1 AYDAN KISA SÜRE İÇİNDE ACİL DURUM PLANLARI ACİL DURUMM PLANLARININ OLMAMASI - EKSİK OLMASI ACİL DURUMLARDA PANİK YAŞANMASI İHTİMALİ ÖLÜMLÜ KAZA, CİDDİ ÇEVRESEL ZARAR 0,5 60 OLASI RİSK ACİL DURUM PLANLARININ HAZIRLANARAK , ÇALIŞANLARA AKTARILMASI İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK (MADDE ) 3 AY İÇİNDE ACİL DURUM EKİPLERİ ACİL DURUM EKİPLERİNİN OLUŞTURULMAMIŞ OLMASI ACİL DURUMDA EKİBİN GÖREVİNİ YERİNE GETİREMEMESİ İHTİMALİ ACİL DURUM EKİPLERİNİN VARDİYA DURUMUNA GÖRE BELİRLENMESİ ACİL DURUM EKİPLERİNİN EĞİTİMLERİNİN YAPILMAMASI - EKSİK YAPILMASI TÜM PERSONELE ACİL DURUM EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİ TOPLANMA BÖLGESİ TOPLANMA BÖLGESİNİN BELİRLENMEMİŞ OLMASI İŞLETME BİNASI DIŞINDA ACİL DURUMLAR İÇİN TOPLANMA BÖLGESİ BELİRLENEREK UYARI LEVHASI ASILMASI, ACİL DURUM TATBİKATLARI ACİL DURUM TATBİKATLARININ YAPILMAMIŞ OLMASI DÜZENLİ OLARAK TATBİKATLARIN YAPILMASI GEREKİR

13 ACİL EYLEM PLANLARI Sağlık tesislerimizde Kanun gereği yapılması gereken (6331 Md.11) Acil eylem planlarının nasıl yapılacağını, ekiplerin kimlerden oluşması gerektiğini bildiren bir yazıyı sağlık tesislerimizin idareleri ile paylaştık. Genel sekreterlik binasında ilgili Kanun ve Yönetmeliklere göre hazırlanan kat planları ve acil eylem planları ve acil durum ekipleri sağlık tesislerimize de örnek olması adına ekte sunularak gönderilmiştir.

14 GENEL SEKRETERLİK 2.KAT ACİL EYLEM PLANI

15 ARAMA-KURTARMA-İLKYARDIM-SÖNDÜRME EKİPLERİ
ACİL DURUM EKİPLERİ VE GÖREVLERİ FİRMA ADI: SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 3. KAT TARİH: POLİS İMDAT JANDARMA ELEKTRİK 155 156 186 YANGIN İHBAR İLK YARDIM DOĞAL GAZ 110 112 187 TÜM ÇALIŞANLAR: 1. Acil durum esnasında telaşlanmayın, panik yaratmayın. 2. Yangını itfaiye teşkilatına bildirin. 3. Yangın bölgesindeki elektrik, gaz ve yakıt vanalarını kesin 4. Siren ile yangın ihbarını kuvvetlendirin ACİL DURUM EKİPLERİ KOORDİNASYON SORUMLUSU Adı Soyadı: İletişim Bilgileri: ARAMA-KURTARMA-TAHLİYE EKİBİ Görevi Adı Soyadı İletişim Bilgileri Ekip başkanı Abdullah KUZU Ekip üyesi Mustafa DERE ARAMA-KURTARMA-TAHLİYE EKİBİNİN GÖREVİ 1. Varsa önce canlıları kurtarın Daha sonra yangından ilk kurtarılacak evrak, dosya, makine, teçhizat ve diğer eşyayı kurtarın. 3. Malzemeleri yöneticilerin vereceği talimata ve öncelik sırasına göre yangın yerinden tahliye sahasına kadar taşıyın. İLK YARDIM EKİBİ Arzu ÇALIKOĞLU Arzu YALÇINKAYA İLKYARDIM EKİBİNİN GÖREVİ 1.Varsa yaralıları emniyetli bir bölgeye taşıyın. 2.Acil yardım 112’ye durumu telefon ile bildirin. 3.Gerektiği halde ilk yardım uygulamasını gerçekleştirin. YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ Zekeriya YILDIRIM Ümit SEVİNÇ YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREVLERİ 1. İtfaiye gelene kadar yangına en yakın yerdeki uygun söndürme ekipmanı ile müdahale edin Yangının başka yere sıçramasını önlemeye çalışın Kendinizi veya başkasını tehlikeye atmayın. 4. Gelen itfaiyeye yardımcı olun. 5. İtfaiye yetkililerinin tavsiyelerine uyun ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: 1. EKİPTE GÖREV ALAN TÜM PERSONEL ALDIKLARI EĞİTİM VE TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA ACİL DURUMLARA MÜDAHALEDEN SORUMLUDURLAR. 2. EKİPLERDEKİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN İŞVEREN SORUMLUDUR. ÖNEMLİ NOT: İŞVEREN İŞYERİNE UYGUN ACİL DURUM EKİPLERİNİ OLUŞTURARAK AD, SOYAD VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ ÇALIŞANLARIN GÖREBİLECEĞİ UYGUN YERLERE ASILMASINI SAĞLAYACAKTIR. ACİL DURUM EKİPLERİ VE GÖREVLERİ FİRMA ADI: SAMSUN KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ 4. KAT TARİH: POLİS İMDAT JANDARMA ELEKTRİK 155 156 186 YANGIN İHBAR İLK YARDIM DOĞAL GAZ 110 112 187 TÜM ÇALIŞANLAR: 1. Acil durum esnasında telaşlanmayın, panik yaratmayın. 2. Yangını itfaiye teşkilatına bildirin. 3. Yangın bölgesindeki elektrik, gaz ve yakıt vanalarını kesin 4. Siren ile yangın ihbarını kuvvetlendirin ACİL DURUM EKİPLERİ KOORDİNASYON SORUMLUSU Adı Soyadı: İletişim Bilgileri: ARAMA-KURTARMA-TAHLİYE EKİBİ Görevi Adı Soyadı İletişim Bilgileri Ekip başkanı Adnan DURAN Ekip üyesi Mükerrem KÖKSAL ARAMA-KURTARMA-TAHLİYE EKİBİNİN GÖREVİ 1. Varsa önce canlıları kurtarın Daha sonra yangından ilk kurtarılacak evrak, dosya, makine, teçhizat ve diğer eşyayı kurtarın. 3. Malzemeleri yöneticilerin vereceği talimata ve öncelik sırasına göre yangın yerinden tahliye sahasına kadar taşıyın. İLK YARDIM EKİBİ Sevgi YAZAR Azize ÇAKAN İLKYARDIM EKİBİNİN GÖREVİ 1.Varsa yaralıları emniyetli bir bölgeye taşıyın. 2.Acil yardım 112’ye durumu telefon ile bildirin. 3.Gerektiği halde ilk yardım uygulamasını gerçekleştirin. YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ Kemal KARACA Gökhan AKSU YANGIN SÖNDÜRME EKİBİNİN GÖREVLERİ 1. İtfaiye gelene kadar yangına en yakın yerdeki uygun söndürme ekipmanı ile müdahale edin Yangının başka yere sıçramasını önlemeye çalışın Kendinizi veya başkasını tehlikeye atmayın. 4. Gelen itfaiyeye yardımcı olun. 5. İtfaiye yetkililerinin tavsiyelerine uyun ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER: 1. EKİPTE GÖREV ALAN TÜM PERSONEL ALDIKLARI EĞİTİM VE TALİMATLAR DOĞRULTUSUNDA ACİL DURUMLARA MÜDAHALEDEN SORUMLUDURLAR. 2. EKİPLERDEKİ İSİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN İŞVEREN SORUMLUDUR. ÖNEMLİ NOT: İŞVEREN İŞYERİNE UYGUN ACİL DURUM EKİPLERİNİ OLUŞTURARAK AD, SOYAD VE İLETİŞİM BİLGİLERİNİ ÇALIŞANLARIN GÖREBİLECEĞİ UYGUN YERLERE ASILMASINI SAĞLAYACAKTIR.

16 EĞİTİM İLE İLGİLİ SORUMLULUK
Yapılan eğitimlere katılımın %100 olması gerektiği, eğitime mazeretsiz katılım sonucunda yapılacak bir denetlemede eğitime katılmayan her bir kişi için 1078TL (6331 Md.26/1) idari yaptırım cezasının uygulanacağını, bu doğrultuda sağlık kurum ve kuruluşlarına kesilen cezaların olduğunu sağlık tesisi yöneticilerine ifade ettik.

17 EĞİTİM RAPORU Sağlık tesislerimiz ile yapılan eğitim çalışmalarının sonunda ; Toplam personel sayısı:9442 Eğitime katılan:8708 Eğitime katılmayan:643

18 ÖLÇÜM VE ANALİZLER Kanun (Kanun Md.10) ve Yönetmeliklerde (Çevre,Ortam Ölç.ve Anl.Hak.Yön.) en az yılda bir defa tüm çalışan personelin çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılması istenen ölçüm ve analizler Genel Sekreterliğimizin organizasyonunda 21 sağlık tesisimizde yapılmış olup,yapılan ölçüm ve analizler raporlanarak sağlık tesislerimize iletilmiştir. 1-Gürültü ( 30 nokta ) 2-Titreşim ( 30 nokta ) 3-Aydınlatma ( 30 nokta ) 4-Termal konfor ( 30 nokta ) 5-Ergonomi ( 30 nokta ) 6-Elektirik tesisatı ( 30 nokta ) 7-Topraklama ( 30 nokta ) 8-Formaldehid,ksilen kimyasalları 9-Komprosör ve basınçlı hava tankları

19 ÖRNEK ANALİZLER HAVZA TERMAL KONFOR SEAH GÜRÜLTÜ SIRA NO SICAKLIK °C
ÖLÇÜM NOKTASI ( Leq ) ( dBA ) 1 DEMİR ATÖLYESİ 2 MARANGOZ 3 SU DEPOSU 4 BOYAHANE 5 SIHHİ TESİSAT 6 KAZAN DAİRESİ 7 MEDİKAL HAVA SANTRALİ VAKUM 8 OKSİJEN SANTRALİ 9 NÖBETÇİ TEKNİSYEN   10 STERİLİZASYON ÜNİTESİ 11 KİRLİ ALAN  55 -58 12 DESTEK BÖLÜMÜ   13 ELEKTRİK ATÖLYESİ 14 ECZANE 15 TELEFON SANTRAL 16 HORMON LAB. 17 MİKROBİYOLOJİ LAB. 18 BİOKİMYA LAB. 19 KAN BANKASI 20 İKLİMLENDİRME ÜNİTESİ 21 YEMEKHANE 22 MUTFAK 23 ÜTÜHANE 24 PNOMATİK SİSTEM 25 ACİL YOĞUN BAKIM 26 RADYASYON 27 RÖNTGEN 28 TOMOGRAFİ 29 NÖROLOJİ 30 KAN VE NUMUNE ALMA 31 GÖZ ÖLÇÜM 32 HASTA HAKLARI BİRİMİ 33 BAYAN DOKTOR VE HEMŞİRE GİYİNME ODASI   34 AMELİYATHANE KİRLİ ALAN 35 HASTA ODASI-405 36 ORTA BİRİM 37 HASTA ODASI-4110 38 KAN BAGIS SALONU SEAH GÜRÜLTÜ SIRA NO SICAKLIK °C      NEM HAVA AKIM HIZI 1 MUTFAK 25,0 48,6 0,1 2 ÇAMAŞIRHANE 25,6 34,0 3 KAZAN DAİRESİ 37,7 0,0 4 TEKSTİL MALZEME HAZIRLAMA 24,0 39,8 5 HASTA ODASI -310 ÜROLOJİ KBB 24,5 36,9 6 YENİ DOĞAN KÜVEZ 24,7 36,0 7 YOĞUN BAKIM 37,0 8 PANSUMAN ALÇI ODASI 25,3 9 YOĞUN BAKIM HASTA ODASI-407 10 DAHİLİYE HEMŞİRE ODASI 33,0 11 MALZEME ODASI 23,0 12 HASTA ODASI DAHİLİYE-510 35,3 13 HASTA ODASI DAHİLİYE-504 24,1 32,8 14 KADIN DOĞUM SERVİSİ 33,4 15 HASTA ODASI-554 16 AİLE PLANLAMA ODASI 34,5 17 AMELİYATHANE GİRİŞ 24,9 38,5 18 AMELİYATHANE İÇİ 39,0 19 İDRAR LAB. 25,2 34,6 20 BİOKİMYA LAB. 25,8 35,1 21 TRANSFÜZYON MERKEZİ 35,8 22 TOMOGRAFİ 15,0 33,8 23 RÖNTGEN ÇEKİM ODASI 24 MÜŞADE ODASI ERKEK 39,6 25 AĞIZ VE DİŞ POL. KORİDOR 37,9 26 İDARE MÜDÜR YARDIMCISI 25,7 38,8 27 İDARİ SAĞLIK BAKIM MÜDÜR 28 DİYALİZ MERKEZİ AYRI BİNA 26,6 32,3 29 DİYALİZ HASTA ODASI 26,7 30 HAVZA TERMAL KONFOR

20 KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KOMİTESİ
Genel Sekreterliğimiz Tıbbi Hizmetler Başkanlığımız ve İş Sağlığı ve Güvenliği Birimimiz tarafından tarihinde Sağlık tesislerimde çalışan Hekim,İş Güvenliği Uzmanı,Mühendis,Hemşire ve teknik elemanlar dan oluşan “Kişisel Koruyucu Donanım Belirleme Bilimsel Komitesi” tarafından sağlık tesislerimiz de çalışan personelin kullandığı KKD lerin işe uygunluğu tartışılmış bu doğrultuda değiştirilmesi düşünülen ekipmanlar ve yenilenmesi gereken ekipmanlar ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

21 UYARI LEVHASI ÇALIŞMASI
Genel Sekreterliğimiz tarafından 2014 yılı içerisinde tüm sağlık tesislerimizin ihtiyaçlarına göre oluşturulan uyarı levhası çalışması tamamlanmış ve Hastanelerimizin her bölüm ve servislerine çalışan personelin iş kazası ve meslek hastalığı geçirmesini engelleyici uyarı levhaları monte edilmiştir. Kullanılan uyarı levhaları teker teker OHSAS kriterlerine ve ülkemiz mevzuatlarına uygun olarak tasarlanmış,monte aşamasında sağlık tesislerimizin Otelcilik Hizmetleri Müdürleri,Müdür yardımcıları, Sivil savunma amirleri ve İSGB sekretaryaları hazır bulunmuşlardır.

22

23 SAĞLIK GÖZETİMLERİ Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde çalışan tüm personelimize işyeri tehlike sınıfına göre, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında almaları gereken sağlık raporlarını nereden,nasıl ve hangi şartlarda temin edecekleriyle ilgili bilgilendirme eğitimleri yapılıp, hastane Yöneticisinin belirleyeceği bir hekim eşliğinde tüm personel’in periyotlar halinde sağlık raporlarını almasını sağladık. Sağlık raporlarından doğan tüm maliyettin çalışana yansıtılmaması gerektiğini tamamını hastanelerin döner sermayelerinden karşılanması gerektiğini yöneticilerimizle paylaştık. Yapılan bu çalışmalar eşliğinde Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde 4000 ‘e yakın personel sağlık taramalarından geçmiş bulunmaktadır.

24 ÖZLÜK DOSYALARI İş sağlığı ve güvenliği kapsamında her çalışanın adına açılması istenen özlük dosyalarını tüm sağlık tesislerimiz oluşturmuş olup, Özlük dosyalarında; 1-Personel tanıtım 2-Sağlık raporları 3-Eğitim raporları 4-Tehlike ve Risk bildirim tutanakları 5-Kurula yazılan dilekçe ve cevapları

25 SAĞLIK TESİSLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMLERİ
Birliğimize bağlı tüm sağlık tesislerinde İSGB leri oluşumlarını tamamlamış, birim sorumlusu olarak görevlendirilen arkadaşlar belirlenmiş belirlenen kişiler ile iki ayda bir yapılan toplantılar ile de gündem ve önerilerimiz kendilerine iletilmektedir.

26 ÇALIŞMALARIMIZ PÜKO DÖNGÜSÜNE GÖRE ŞEKİLLENMEKTE

27 BİRLİK’TE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ İLE SAĞLIKLI GELECEK REHBERİ
Genel Sekreterliğimiz olarak yılı içerisinde yaptığımız İş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri ile ilgili,kişilerin yasal hak ve yükümlülükleri,teknik konular,ölçümler,Kişisel koruyucu donanımlar, iş kazaları,meslek hastalıkları gibi işlenmesi gereken tüm konular ile ilgili sağlık tesislerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği rehberi oluşturuldu.Rehber tüm kamu hastaneleri ve üniversitelere gönderildi.Ayrıca rehber çalışması örnek uygulama olarak seçilip kurum internet sitesinde de yayınlanmıştır.

28 BİLİMSEL PROJELER İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi olarak 2014 yılı içerisinde hazırladığımız iki konu başlığındaki proje ve bildiri çalışmalarımız.Türkiye Halk Sağlığı Kurum Başkanlığının düzenlediği “1.Çalışan Güvenliği ve Meslek Hastalıkları Sempozyumunda” ve Türkiye Mimarlar ve Mühendisler odası Adana şubesi tarafından gerçekleşecek “12.işçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu” tarafından kabul edilmiştir.

29 ALT İŞVERENLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR
2014 yılı itibariyle kurumlarımızda yapılacak tüm faaliyet başlıkları tek elden ihaleye sunularaktan hizmet verilmesi kararlaştırılmış,yapılan sözleşmelere 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile ilgili 5 ana maddeden oluşan hükümlerde koyulmuştur. Ayrıca 2013 yılı Temmuz aylarında tüm alt işveren şirketlerine kanun ve yönetmeliklerde (6331 Md.23/1) geçen sorumlulukları ile ilgili resmi yazı yazılmıştır.

30 HASTANELER YAPILAN ÇALIŞMALARLA HANGİ İDARİ PARA CEZALARINDAN KURTULDU
İSG Kurulları Oluşturulmadığı taktirde her bir Kurum için TL TL Risk değerlendirme faaliyetleri Yapılmaması halinde her bir kurum için TL TL Acil eylem planları Yapılmaması halinde her bir kurum için TL TL Eğitim faaliyetleri Eğitim almayan her bir birey için TL v TL Ölçüm ve Analizler Yaptırmayan her bir kurum için 1617 TL TL Sağlık Gözetimi Raporu olmayan her bir birey için 1.078TL ……………………………….

31 Toplam: TL

32 TEŞEKKÜRLER T. C. Sağlık Bakanlığı Twitter.com/samsunkhb
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Twitter.com/samsunkhb facebook.com/samsun.khb /samsunkhbgenelsekreterlik İnstigram.com/samsunkhb


"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FAALİYET RAPORU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları