Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AMFETAMİN TÜREVLERİ ETKİLERİ-ANALİZ YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AMFETAMİN TÜREVLERİ ETKİLERİ-ANALİZ YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 AMFETAMİN TÜREVLERİ ETKİLERİ-ANALİZ YÖNTEMLERİ
Amfetaminler Metamfetaminler LSD Ekstazi Analiz Yöntemleri Uğur Erşen ŞENBİL Arzu KOCAOĞLU

2 AMFETAMİNLER Amfetaminler hemen hemen tüm dünyada kullanılan sentetik olarak üretilen ve bağımlılık yapan uyuşturucu maddelerdir. 2004’te tüm dünyada ele geçirilen 6 ton amfetaminden yaklaşık % 97’si Avrupa’da ele geçirilmiştir. Amfetaminler ilk olarak astım, uyku bozuklukları, obezite, hiperaktivite gibi hastalıkların tedavisi amacıyla geliştirilmiştir.

3 AMFETAMİNLER Amfetaminler fenetilamin ailesinin bir üyesidir.
Amfetamin=Alfa-metil-fenetilamin

4 AMFETAMİN TÜREVLERİ Amfetamin türevleri;
MDMA (3,4 MetilenDioksi-N-MetAmfetamin) MDA (3,4-Metilendioksiamfetamin) MDE (MetilenDioksi-N-Etilamfetamin) DOB (2,5-DimethOxy-4-Bromamfetamin) MBDB (N-Metil-1-(1,3-BenzoDioksol-5-yl)-2-Butanamin) dir.

5 AMFETAMİN TÜREVLERİNİN ÜRETİM ŞEMASI

6 AMFETAMİNLER MARUZİYET YOLLARI
Hap ya da beyaz toz halinde bulunur Ağızdan alınabilir, burna çekilebilir, damardan verilebilir.

7 AMFETAMİNLER ETKİLERİ
Halusinojenik maddelerdir ve iştah keserler. MSS üzerine etkileri olup, beyin tarafından salgılanan dopaminin sinir hücreleri arasındaki aktivitesini arttırarak etkisini gösterir. Bu sırada kalp atış hızı ve kan basıncı artmaktadır.

8 AMFETAMİNLER İNTOKSİKASYONU
Amfetaminin akut intoksikasyonunda, - Toplam uyku miktarı azalır, uyku esnasında vücut hareketleri artar, yavaş dalga uykusu azalır. Kronik amfetamin kullanımında ise hipersomnia ortaya çıkar.

9 METAMFETAMİN Dünya üzerinde en hızla yayılan, çok zararlı ve tehlikeli bir uyuşturucudur. Takma isimlerinden bazıları kristal, tina, crack, ice. En çok kullanılan ismi met. tir. Halüsinojenik maddelerdendir.

10 METAMFETAMİN IUPAC ismi (S)-N-metil-1-fenil-propan-2-amin 

11 METAMFETAMİN SENTEZİ a-) Metalsiz indirgeme gibi hidriodik asit-kırmızı fosfor metodu b-) Çözülmüs metal indirgemesi gibi “Birch indirgemesi ” metodu c-) Tionilklorür ve paladyum ya da platinyum oksit katalizör olarak kullanıldığı heterojen katalitik indirgemesi (“Emde” metodu).

12 METAMFETAMİN MARUZİYET YOLLARI
Renksiz, kokusuz, mat bir buz kütlesine benzer. Bu madde burundan çekme, yakarak, yutarak yada damardan alınabiliyor. 

13 METAMFETAMİN ETKİLERİ
MSS uyarıcılardır. Metamfetamin alımı ile yüksek miktarda dopamin üretilmesinin; beyindeki sinir merkezleri üzerinde zehir etkisine yol açtığı düşünülmektedir Çok çeşitli ağır sağlık sorunlarına neden olmaktadır. İlk kez kullanıldığında insana kendisini aşırı güçlü ve iyi hissettiriyor. Mükemmel insan kavramını yaşatıyor. Metamfetamin, amfetaminden daha güçlü ayrıca kokainden 3 kat daha sert çarpar.

14 METAMFETAMİN İNTOKSİKASYONU
Metamfetaminin akut intoksikasyonununda, -Dikkat yükselir, -Yorgunluk azalır, -Aşırı mutluluk, -Hızlı nefes alma -Tansiyon yükselir.

15 METAMFETAMİN İNTOKSİKASYONU
Metamfetaminin kronik intoksikasyonunda, -Paranoya, -Halüsinasyonlar, -Davranış bozuklukları, -Kilo kaybı, -Çarpıntı,titreme, -Meth ağzı denen diş çürümeleri -Kısa dönem libido artışı, ardından erektil disfonksiyon meydana gelir.

16 FACE of ADDICTION - The EFFECTS of CRYSTAL METH

17 LSD Yarısentetik bir uyuşturucudur.
Kimyasal ismi D-Liserjik Asit Dietilamid tir. LSD veya LSD-25 olarak gösterilir. Çavdar mahmuzu denilen bir çavdar mantarından sentezlenir

18 LSD MARUZİYET YOLLARI Sıvı halde veya kağıda emdirilmiş halde, ayrıca seyrek de olsa jel, toz veya hap şeklinde olabilir. Saf haliyle kokusuz, renksiz ve hafif acı bir tada sahiptir. Ağız yoluyla veya sıvı halinde damar içi yada kas içi enjeksyon ile de vücuda alınabilir.

19 LSD ETKİLERİ LSD bağımlılık yaratmayan, beyne zarar vermeyen ve dozunda çok az toksik içermesine rağmen çok düşük dozlarda bile hezeyanlar ve şüphe gibi ters psikiyatrik sonuçlar gösterebilir. Sinir sistemi işleyişinde bozukluklar meydana getirir.

20 LSD İNTOKSİKASYONU LSD intoksikasyonu sırasında şeylerin anlamının derinleşmesi, duyusal algılamaların yer değiştirmesi (sinestezi), zaman algısının değişmesi ve iç ve dış dünyanın ayırt edilemez oluşu gibi belirtiler gözlenmektedir.   Kullananlar genelde halüsinasyon görür. Nadiren depresif durumlar da görülür. Kahkahalarla güldükten sonra aniden ağlanabilir. İnhibitörü Chlorpromazinedir

21 CAT ON LSD

22 EKSTAZİ Dünyada yasa dışı üretilen ve kullanılan en popüler uyuşturucu maddelerdendir. Genellikle Adam, XTC, Sarılma (hug), Fasulye (beans), aşk ilacı, E, Doves gibi adlarla anılır.

23 EKSTAZİ Ekstazi tabletinin aktif bileşeni 3,4-metilendioksimetamfetamin (MDMA)’dir.

24 EKSTAZİ SENTEZİ

25 EKSTAZİ MARUZİYET YOLLARI
Ekstazi genellikle çeşitli renk, grafik, tasarım, geometrik şekil ve logolarda basılan tablet yapısında olmaktadır. Tabletlerin kütleleri 150–400 mg arasındadır ve genellikle 70 ile 120 mg MDMA içerirler. Tablet ya da kapsül olarak yutulur, çok nadir olarak burun yolu ile solunum edilir, dumanı içilir, enjekte edilir.

26 EKSTAZİ ETKİ MEKANİZMASI
Midede hızlıca parçalanır. Bazı MDMA molekülleri mideden kan dolaşımına absorblanır ve bir kısmı ince bağırsağa verilir. Daha sonra karaciğere (mavi ok) doğru hareket eder. Karaciğerde ekstazinin bir kısmı inaktif bileşenlere metabolize olur ve kalanı toplardamar (mavi ok) ile kalbe taşınır. Ekstazi kalpten kan ile ciğerlere pompalanır ve oksijenlendirilip kalbe döner (kırmızı ok). Bundan sonra oksijenlendirilmiş kan beyine ve yüksek kan akışına sahip diğer organlara ekstazi taşır.

27 EKSTAZİ ETKİ MEKANİZMASI
Kimyasal olarak; ekstazi zayıf bir bazdır. Midedeki gastrik asit H+ iyonu yüklüdür. Ekstazi H+ iyonu alırsa, polar hale gelir. Bu onun biyolojik membranı geçmesini zorlaştırır. Bundan dolayı ekstazinin çoğu mideden kan dolaşımına absorblanmaz. Tercihen, MDMA molekülleri mideden ince bağırsağa boşaltılır. İnce bağırsak alkali ortamdır ekstazi H+ iyonu bırakır böylece polar olmayan hale gelir ve böylece kan damarlarından daha hızlı difüzlenir.

28 EKSTAZİ İNTOKSİKASYONU
Ekstazinin akut intoksikasyonunda, - Kalp atısında düzensizlik - Vücut sıcaklığının artması - Asırı yorgunluk - Böbrek fonksiyonlarının bozulması - Yüksek tansiyon - Kasların istemsiz kasılması - Sıvı kaybı - Zihin bulanıklığı - Rahatsız, huzursuz davranıslar - Kullanımdan sonra depresyon, alınganlık - Hafıza kaybı gözlenir.

29 EKSTAZİ İNTOKSİKASYONU
Ekstazinin kronik intoksikasyonunda, - Beynin kimyasının değismesi sonucu görülen rahatsızlıklar - Serotonin ve metabolitlerinin azalması - Serotonin terminallerinin bozulması Serotonin tasıyıcılarının azalması gözlenir.

30 EFFETCS OF EXTACY

31 ANALİZ YÖNTEMLERİ Bağımlılık yapan maddelerin nitel ve nicel analizlerine yönelik pek çok değisik analiz yöntemi uygulanabilir. Kimyasal Reaktiflerle Renk Testleri, Anyon Testleri, İnce Tabaka Kromatografisi (İTK), Gaz Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (GC-MS), Sıvı Kromatografisi/Kütle Spektrometresi (LC-MS), Fourier Dönüsümlü Đnfrared Spektroskopisi (FTIR), Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC), Gaz Kromatografisi (GC) gibi teknikleri sayabiliriz.

32 ANALİZ YÖNTEMLERİ Spektroskopik metodlar, bağımlılık yapan maddelerin tanımlanmasına yöneliktir, kromatografik metodlar ayırma teknikleridir, Kimyasal Reaktiflerle Renk Testleri ise; maddeler hakkında ön fikir verir.

33 Amfetamin ve Türevler için Renk Testleri
Marquis Reaktifi ile : turuncu- kırmızı kahverengi Mandelin reaktifi ile : yeşil – koyu yeşil ; ısıtılırsa kırmızı renk oluşumu gözlenir.

34 LSD için Renk Testleri Erhlich reaktif ile : mor
Marquis reaktifi ile : turuncu kahverengi-mor Froehde reaktifi ile : zeytin yeşili - mavi ve yeşil Mandelin reaktifi ile : turuncu - yeşil - gri Mecke reaktifi ile : zeytin yeşili mavi-siyah Vitali reaktifi ile : kahverengi-kahverengimsi mor Vanurk reaktifi ile : mavi- mor

35 KROMATOGRAFİK TEKNİKLER
Kromatografinin esası, kimyasal ve fiziksel özelliklerindeki farklılıklardan yararlanarak bir karışımdaki bileşenlerin iki faz arasında dağıldığı fiziksel bir ayırma yöntemidir. Bir çok kromatografik yöntem vardır fakat adli toksikolojide bunlardan en fazla kullanılan üçü şunlardır: -İnce Tabaka Kromatografisi(TLC), -Gaz sıvı Kromatografisi(GLC) ve -Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi(HPLC)

36 İNCE TABAKA KROMATOGRAFİSİNİN KAPSAMI
1. Bir ince tabaka plakasının, bir cam levha yüzeyinin adsorblayıcı tabaka ile kaplanarak hazırlanması. Ticari olarak satın alınabilecek ince tabaka plakalarını (cam, plastik ya da alüminyum folyo destekli) kullanabilirsiniz. 2. Uygun çözücüde çözülmüş, ayrılacak maddelerin küçük miktarlarda plakaya uygulanması. 3. Kromatogramın geliştirilmesi (yürümenin gerçekleştirilmesi). 4. Ayrılan maddelerin UV lambası yardımı ile ya da boyar maddeler ile boyanarak gözlenir hale getirilmesi.

37 ÖRNEK TLC

38 GC-MS Uyuşturucu standartları ve örnek tabletlerden alınan numuneler, GC/MS cihazında nitel tayinlerinin yapılabilmesi için toz hale getirildikten sonra 1 mg/mL olacak şekilde metanolde çözülür. GC cihazında nicel tayinlerinin yapılabilmesi için ise 1 mg/mL sabit derişimde olacak şekilde tartımları yapılıp tetrakosan çözeltisi içerisinde çözülür. Daha sonra her iki çözelti de yarım saat ultrasonik banyoda tutulmuş ve süzülür. Hazırlanan bu çözeltiler bozulmamaları için +4 C’daki muhafaza edilmiş ve analizlerden önce oda sıcaklığına ulaşabilmeleri için her birçözelti yarım saat analiz ortamında bekletilir ve GC/MS cihazında nitel, GC cihazında nicel analiz amacı için kullanılır.

39 KÜTLE SPEKTROSKOPİSİ Toksikolojik analizlerde genellikle zehirler veya uyuşturucular önce gaz kromatografisi yöntemleriyle ayrılırlar. Maddeler kolondan elüe olurken kütle spektorskopisinin bombardıman odasına taşınırlar. Bir bilgisayar sistemi kütle spektroskopisinin sonuçlarını otomatik olarak bilinen maddelerle karşılaştırıp maddeleri tanımlar.

40 CEDIA (Cloned Enzym Donor Immuno Assay)
Kan serumunda ve idrarda, Amfetamin,Esrar, Opiatlar (Morfin, Eroin, 6-MAM), Benzodiyazepin, TCA (Trisiklik Bileşikler), Kokain, Barbitüratlar gibi yoğun olarak kullanılan uyuşturucu ve uyarıcı madde analizlerinde kullanılır. Ölçüm enzimatik yöntemle yapılır. Serum ve idrar cihaza direkt olarak verilebilir Semi-Kantitatif ölçüm yapılır

41 HPLC (High Performance Liquid Chromatography)
Yüksek performanslı sıvı Kromatografidir. Kolondan taşıyıcı olarak sıvı fazlar geçirilir. Yüksek basınç altında analizler yapılır. Kütüphanesi olmadığından öncelikle aranacak maddelerin standartlarının metod oluşturularak cihaza yüklenmesi gerekmektedir. Benzodiazepinler ve Trisiklik Bileşikleri ve Amfetamin analizleri için önemli bir cihazdır.

42 KAYNAKLAR Şule Sümengen-Yüksek Lisans Tezi-Ekstazi Analizi ve Amfetamin Türevleri için Tayin Yöntemi Geliştirmesi Sevda Dülger-Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Bilim Dalı Doktora Tezi-Amfetamin Türevleri İçeren Yasadışı Üretilmiş Tabletlerin Kromatografik ve Spektroskopik Yöntemlerle Analizi

43 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ


"AMFETAMİN TÜREVLERİ ETKİLERİ-ANALİZ YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları