Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

COĞRAFİ KEŞİFLER Gülçin ERENOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "COĞRAFİ KEŞİFLER Gülçin ERENOĞLU."— Sunum transkripti:

1 COĞRAFİ KEŞİFLER Gülçin ERENOĞLU

2 İÇİNDEKİLER Ünite Özeti ÖPTS ler Ünite Vizyonu 21. Yüzyıl Becerileri
Coğrafi Keşiflerin Nedenleri Keşifler Keşiflerin Sonuçları Geribildirim istediğim konular

3 Ünite Özeti 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupalılar tarafından yeni ticaret yollarının, okyanusların ve kıtaların bulunmasına "Coğrafi Keşifler" denmiştir. Önceleri dini ve ilmi amaçlarla başlayan dünyaya yayılma hareketleri 15. yüzyılın ikinci yarısında açık bir şekilde ekonomik amaçlara yönelmiştir.       Yeniçağ Avrupası'nda ticaretin gelişmesi, paranın esası olan değerli madenlere ihtiyacı arttırmıştır. Avrupalılar, değerli madenlere ulaşabilmek için Asya ve Avrupa'ya seferler düzenlemişlerdir.

4 ÖPTS’ler TEMEL SORU ÜNİTE SORULARI İÇERİK SORULARI
Merak duygusunun bizi ulaştıracağı hedefler neler olabilir? ÜNİTE SORULARI İnsanlar dünyayı neden merak eder? Merak duygusu dünyayı tanımamızda bizi nasıl etkilemiştir? Dünyayı tanımak günümüzü nasıl etkilemiştir? İÇERİK SORULARI Coğrafi keşiflerin nedenleri nelerdir? Yeniçağda dünyadaki keşifler nelerdir? Coğrafi keşiflerin sonuçları nelerdir?

5 Ünite Vizyonu Bu üniteyi geliştirerek
Keşiflerin günümüze etkilerini öğrencilerimin yaşamlarıyla bağdaştırmak için yeni yöntemler denemek Öğrencilerimin içinde bulundukları sosyal topluluğa daha fazla katkıda bulunmalarını sağlayacak yeni yollar bulmak istiyorum. Bu ünite boyunca, öğrencilerimin Coğrafi Keşiflerin yaşamlarıyla nasıl ilintilendirebileceklerini öğrenmelerini Farklı kitlelerle iletişim kurabilmek için teknolojiyi kullanmalarını

6 21. Yüzyıl Becerileri Öğrenciler aşağıdakileri gerçekleştirerek üst düzey 21. Yüzyıl becerilerini geliştireceklerdir: Farklı yer ve zamanlarda geçen temaları bulmak amacıyla oyunu analiz ederken Temel Soruları ve Ünite Sorularını kullanma Fikirlerini toplumda bir izleyici kitleyle paylaşma Kendi bireysel okuma, yazma, araştırma ve düşünme stratejilerini değerlendirme ve gerektiğinde bunları uyarlayarak değiştirme Kendi çalışmalarını değerlendirmek için proje değerlendirmelerini kullanma ve akranlarına geribildirim verme

7 Coğrafi Keşiflerin Nedenleri
*Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması.  *Avrupalıların, doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları aramaları.  *İstanbul'un fethinden sonra Türklerin, doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri.  *Avrupa'da değerli madenlerin az bulunmasından dolayı kralların (İspanyol-Portekiz) gemicileri desteklemesi.  *Avrupalıların, Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri.  *Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri.

8 Keşiflerin nedenlerini tekrar edelim
Avrupalıların, doğu ülkelerinin zenginliklerine ulaşabilmek amacıyla yeni ticaret yolları aramaları. Avrupalıların pusulayı öğrenmeleri, gemicilik ve coğrafya bilgilerinin artması Avrupalıların dünyayı tanımak istemeleri İstanbul'un fethinden sonra Türklerin, doğu ticaret yollarına hakim olmaları ve Avrupalıların açık denizlere çıkma ihtiyacı hissetmeleri Avrupa'da değerli madenlerin az bulunmasından dolayı kralların (İspanyol-Portekiz) gemicileri desteklemesi Avrupalıların, Hıristiyanlık dinini yaymak istemeleri.

9 Keşifler Amerika’nın keşfi ( 1492) : Cenevizli Kristof Kolomb İspanya Kralının verdiği üç gemi ile sürekli batıya giderse Hindistan’a varacağı düşüncesi ile yola çıktı. Yoluna bilinmeyen bir kara çıkacağını hesaplamamıştı. 2 ay sonra Amerika’nın batısındaki Bahama Adalarına ulaştığında buranın Hindistan’ın batısı olduğunu sandı. Ölümüne kadar yeni bir kıta keşfettiğini anlayamadı yılında Amerike Vespuçi buranın yeni bir kıta olduğunu fark etti. Yeni kıtaya onun adı verildi.

10

11 Keşifler Ümit Burnunun bulunması ( 1487 ) : Portekizli Bartelmi Diaz Portekiz’den yola çıkıp batı Afrika’yı takip ederek Afrika’nın güney ucuna ulaştı. Fırtınalar Burnu adı verilen bu yeni yol denizcilerin ümidini kırmamak için daha sonra Ümit Burnu olarak değiştirildi.

12 Keşifler Dünyanın dolaşılması ( ) : Portekizli Macellan Atlas Okyanusuna açılarak Amerika’nın güneyine ulaştı. Kendi adını verdiği boğazı aşarak Büyük Okyanusa geçti. Filipin Adalarında yerli halkla yaptığı savaşta öldü. İkinci Kaptan Del Karo Ümit Burnunu dolaşarak İspanya’ya döndü. Hint Deniz Yolunun bulunması ( 1498 ) : Portekizli Vasko dö Gama Ümit Burnunu geçerek Hindistan’ın Kaliküt limanına vardı ve Hint Deniz Yolu Portekizlilerin eline geçti.

13 Keşiflerin Sonuçları *Keşifler, dünya tarihinde önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve dini değişikliklere neden olmuştur. Bu durum, keşiflerin evrensel yönünü ortaya koymaktadır. *Eski ticaret yolları değişti. Akdeniz, doğu -batı ticaretindeki önemini kaybetti. Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti. Bu durum Atlas Okyanusu Limanlarının önem kazanmasına neden olmuştur.  *Avrupalılar, yeni keşfedilen yerlerde sömürge imparatorlukları kurdular. Bu durum, keşfedilen ülkelerden Avrupa'ya altın ve gümüş başta olmak üzere bol miktarda hammadde götürülmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler Avrupa'nın zenginleşmesini, hayat standartlarının yükselmesini ve Rönesans hareketlerinin gerçekleştirilmesini sağlamıştır.    

14 Keşiflerin Sonuçları *Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşmiş ve Avrupa ürünleri yeni pazarlar bulmuştur. Böylece daha sonraki yıllarda gerçekleşecek olan Sanayi Devrimi'ne ortam hazırlanmıştır.       *Keşfedilen yerlere Avrupa'dan göçler olmuş, bu durum Avrupa kültür ve medeniyetinin yayılmasını sağlamıştır. *Hıristiyanlık, yeni ülkelere yayılmıştır. Ancak bazi bilimsel gerçeklerin ortaya çıkması sonucunda Hıristiyanların dini inançları zayıflamış, Kilise'ye güven sarsılmıştır. *Dünyanın bazı yerleri, Avrupalılar tarafından tanınmış, yeni kültürler, canlılar ve ırklar ortaya çıkmıştır.

15 Geribildirim istediğim konular
Öğrencilerin kendi öğrenme süreçleri konusunda daha fazla sorumluluk almalarını sağlamanın yolları Öğrencileri üst düzey düşünme becerilerini ölçebilmek için yardıma gereksinim

16 Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.


"COĞRAFİ KEŞİFLER Gülçin ERENOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları