Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞİTME NEDİR? Elif ÖZKAN İşitme Engelliler Öğretmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞİTME NEDİR? Elif ÖZKAN İşitme Engelliler Öğretmeni."— Sunum transkripti:

1 İŞİTME NEDİR? Elif ÖZKAN İşitme Engelliler Öğretmeni

2 Desibel Nedir? Sesin şiddeti desibel (dB) olarak ölçülür. Yelpaze insan kulağının duyabileceği en silik sesten (0dB) roketin havalanma sesine (180dB) kadar değişir.

3 dB düzeyi Örnek (Ortalama) İnsan kulağının duyabileceği en silik ses 30 Fısıldama sessiz kütüphane ortamı 60 Normal konuşma,daktilo, dikiş makinesi 90 Çimen biçme makinesi, kamyon trafiği (günlük 8 saat maksimum maruz kalma süresidir.) 100 Demir testeresi,havalı delici,kar aracı (korumasız maksimum 2 saat maruz kalma süresidir.) 115 Rock konseri, oto kornası (korumasız max.15 dakika maruz kalma süresidir.) 140 Jet motoru (gürültü ağrı yaratır ve geçici sağırlık oluşturur)

4 Konuşma Sesleri

5 Frekans Değerleri

6 Şiddet (dB) İşitme eşiği dB seviyesinde ise su sesi ayırt edilebilir. Eğer işitme eşiği 60 dB seviyesinde ise bir köpeğin havlaması duyulabilir. Eğer işitme seviyesi dB ise köpek havlaması duyulamaz ancak telefon zili sesi ve motosiklet sesi gibi sesler duyulabilir.

7 İşitme Engelini Oluş Yerine Göre Sınıflandırma
İletim Tipi İşitme Kaybı Duyusal-Sinirsel Tip İşitme Kaybı Karma Tip İşitme Kaybı

8 İŞİTME ENGELLİLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

9  Sürekli olarak dikkatsiz görülürler.
Sorulara çok yavaş cevap verirler. Genellikle soruları ve sözcükleri öğrenmek için "ne" sorusu sorarak tekrar ettirirler. Bir şey söylendiği zaman kaşlarını çatar, alınlarını kırıştırırlar.

10  Başkaları kendisiyle konuşurken, başını özel bir durumda tutar, kulaklarını konuşana çevirir.
Sesin geldiği yönü tayin etmede ve birinin sesini tanımada yetersizlik gösterir. Konuşmasında bazı sesleri atar ve değiştirir, basit bir sözcüğü yanlış söyler. Olağan dışı yüksek ya da düşük bir ses tonuna sahiptir. Kulak çınlaması ve gürültüden yakınır.

11 ÖĞRETMENLERE ÖNERİLER

12 Öğretmenlere İşitme Engelli Öğrencileri Tanımada Yardımcı Olabilecek Bazı Öneriler
İşitme özürlü öğrenciler sınıflarında ön sıralara oturtulmalı, sık sık sorular sorularak konu ile ilgisinin sürekli olması sağlanmalıdır. Öğretmen söz konusu öğrencilerin aileleriyle işbirliği içinde olmalıdır.

13 Öğretmenlere İşitme Engelli Öğrencileri Tanımada Yardımcı Olabilecek Bazı Öneriler
İşitme engelli çocuk sınıfta yokken, sınıfa onun problemi anlatılmalı, arkadaşlarının ona nasıl davranması gerektiği anlatılmalıdır. Çocuk sınıfta her türlü etkinliğe katılmalıdır. Kümelere girmeli. Öğretmen sınıfa topluca soru sorduğunda çocuğun bunu anladığından emin olmalıdır.

14 Öğretmenlere İşitme Engelli Öğrencileri Tanımada Yardımcı Olabilecek Bazı Öneriler
Öğretmen işitme engelli çocukla konuşurken kısa ve basit cümleleri kullanmalıdır. Çocuğun işitmesinde veya dikkatinde dalgalanmalar olabilir, bazı günler daha iyi işitip daha dikkatli olabilirler.

15 Öğretmenlere İşitme Engelli Öğrencileri Tanımada Yardımcı Olabilecek Bazı Öneriler
İşitme özürlü çocukla konuşurken öğretmen yüzünün gölgede kalmamasına, ışıklı olmasına dikkat etmelidir. Yarım konuşmalardan ya da anlaşılmaz ses çıkarmalar, ağız içinden konuşmamaya dikkat edilmelidir.

16 Öğretmenlere İşitme Engelli Öğrencileri Tanımada Yardımcı Olabilecek Bazı Öneriler
Çocuk kelimeleri tam söyleyemezse bile, bazı sesler çıkararak tepkide bulunabilir. Öğretmen çocuğun çıkarabileceği seslerden başlayarak, ses çıkarması için teşvik etmeli, daha sonra çocuğa, onun seslerini ve söylediği kelimeleri doğru telâffuz ederek yeni kelimeler yapmasına yardımcı olmalıdır.

17 Öğretmenlere İşitme Engelli Öğrencileri Tanımada Yardımcı Olabilecek Bazı Öneriler
Çocuğun doğru olarak söylediği kelimelerden sonra öğretmen onu ödüllendirmek için memnuniyetini bildirir ifadeler kullanmalı, çocuğu teşvik etmelidir. Bazı çocuklar kelimeleri açık olarak ifade etmekte güçlük çekerler, öğretmen çocuğun dudaklarını izleyerek anlamak zorunda kalabilir.

18 Öğretmenlere İşitme Engelli Öğrencileri Tanımada Yardımcı Olabilecek Bazı Öneriler
Öğretmen elindeki nesne hakkında konuşuyorsa, çocuk hem eline hem de dudaklarına aynı anda bakamayacağı için ona önce ellerine sonra da dudaklarına bakması için zaman tanınmalıdır.


"İŞİTME NEDİR? Elif ÖZKAN İşitme Engelliler Öğretmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları