Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ XI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ XI"— Sunum transkripti:

1 LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ XI
Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

2 Keton cisimlerinin yıkılımı
Karaciğerde sentezlenen keton cisimlerinden asetoasetat ve -hidroksibutirat, ekstrahepatik dokulara kanla taşınırlar ve buralarda yakıt olarak kullanılırlar.

3 Keton cisimleri, iskelet kası, kalp kası, renal korteks gibi dokulara gerekli enerjinin büyük kısmını sağlayabilirler. Normalde yakıt olarak glukozu kullanan beyin dokusu, açlık durumlarında glukoz olmadığında asetoasetat ve -hidroksibutiratı kullanabilir.

4 -hidroksibutirat, ekstrahepatik dokularda D--hidroksibutirat dehidrojenaz vasıtasıyla asetoasetata okside edilir. Reaksiyon sırasında NADH oluşur.

5 Asetoasetat, sitrat döngüsünün ara ürünü olan süksinil-KoA’dan -KoA transferiyle asetoasetil-KoA şeklinde aktive edilir ki reaksiyonu -ketoaçil-KoA transferaz enzimi katalizler.

6 Son olarak asetoasetil-KoA, tiyolaz vasıtasıyla 2 asetil-KoA vermek üzere parçalanır.

7

8 Keton cisimlerinin yıkılımı ile oluşan asetil-KoA’lar sitrat döngüsünde değerlendirilerek enerji oluşumunda kullanılırlar.

9 Etil alkol metabolizması
Alkollü içkilerle alınan etil alkolün %20’si mideden %50’si ince bağırsaktan emilir. Emilen alkolün %90’ı karaciğerde yıkılır.

10 Etil alkol, karaciğerde sitozolik alkol dehidrojenaz etkisiyle asetaldehide oksitlenir. Reaksiyonda NAD+ koenzim olarak görev alır ve NADH oluşur.

11 Asetaldehid, karaciğerde bir mitokondriyal aldehid dehidrojenaz veya ksantin oksidaz tarafından daha ileriye oksitlenerek asetik aside dönüştürülür.

12 Kronik alkolizm tedavisinde kullanılan antabus adındaki ilaç, asetaldehitten asetik asit oluşumunu engeller ve asetaldehit birikimine neden olur. Biriken asetaldehit de hoşa gitmeyen semptomlar ve hatta ağır hastalık hali oluşturarak tekrar alkol alma cesaretini kırar; alkole karşı tiksintiye yol açar.

13 Alkolün küçük bir kısmı, etanol tarafından indüklenen ve birçok ilacın da detoksifikasyonunda yer alan özel bir mikrozomal sitokrom P450 oksidazı da içeren sistemlerce okside edilebilir.

14 Etil alkol, peroksizomlarda bulunan katalaz vasıtasıyla da okside edilebilir.

15 Etanolden üretilen asetat, büyük ölçüde karaciğerden kaçar ve karaciğer dışı dokularda asetil-KoA’ya ve Krebs döngüsünde de CO2’ye dönüştürülür. Karaciğerde kalan asetil-KoA, lipid ve steroid biyosentezi için öncül maddedir.

16 Etil alkolün alkol dehidrojenaz tarafından oksidasyonu ile oluşan NADH, organizmada NADH/NAD+ oranının artmasına neden olur. NADH/NAD+ oranının artması da çeşitli etkilere neden olur.

17 NADH/NAD+ oranının artmasıyla;
1) Sitrat döngüsü aktivitesi azalır; pirüvattan laktat oluşumu artar. Artan laktat idrarla ürik asit atılımını azaltır ve hiperürisemi oluşabilir.

18 NADH/NAD+ oranının artmasıyla;
2) Glukoneojenez baskılanır ve hipoglisemi gelişebilir.

19 NADH/NAD+ oranının artmasıyla;
3) Prolil hidroksilazın aktive olmasıyla kollajen sentezi artar ve karaciğerde bağ dokusu artışı gözlenir.

20 NADH/NAD+ oranının artmasıyla;
4) Yağ asidi oksidasyonu azalır; kanda artan yağ asitleri trigliserid yapımında kullanılırlar ve karaciğerde yağlanma gözlenir.


"LİPİDLERİN YAPISAL VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ XI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları