Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR"— Sunum transkripti:

1 ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR

2 Tanım Psiko-sosyal ve seksüel gelişimini tamamlamış bir erişkinin, psiko-sosyal gelişimini tamamlamamış bir çocuğu cinsel uyarım amacı ile kullanması çocuğa yönelik cinsel istismar olarak kabul edilir.

3 Hukuki Tanımlar Teşhircilik Röntgencilik Söz Atma Sarkıntılık
Irz ve Namusa Tasaddi Irza Geçme Ensest Cinsel sömürü amaçlı kullanım Çocuk pornografisi Çocuk fuhşu

4 Sıklığı Cinsel istismar olguları 8-11 yaş. İngiltere’de İstanbul’da
çocukların yaklaşık %10 unun cinsel istismara uğradığı bildirilmiştir. İstanbul’da ATK cinsel istismar iddiası ile başvuran olguların %87’si kız %13’ü erkek %55’i birinci derecede aile bireylerinin cinsel tacizine maruz kalmaktadır İstanbul'da 500 kız çocuğunun seks işçisi olarak çalıştırıldığı, 12 ile 17 yaş arasında

5 Çocuğa Karşı Var Olan Doğru ve Yanlış Düşünceler
Çocuklar cinsel istismarı hayal güçlerinin genişliği nedeniyle uydururlar Çocuklar bu konuda genellikle yalan söylemezler, ilk kural çocuğa inanmak olmalı Çocuklar olan biteni çabuk unuturlar Cinsel istismar çocuğun ruhsal ve fiziksel sağlığı açısından ciddi derecede zarar verici Şirin ve cazip kız çocukları, evden kaçan çocuklar, ihmal edilmiş çocuklar potansiyel kurbandır Kurbanlar her sosyo-ekonomik ve her sosyo-kültürel gruptan gelebilir Parklar, genel tuvaletler, ıssız sokaklar, karanlık yerler, boş inşaat sahaları tehlikeli bölgelerdir Olayın olduğu yer genellikle ev, okul gibi çocuğun içinde bulunduğu yakın çevresidir İstismarcılar genellikle yaşlı ve yabancı erkeklerle sokaktaki hırpani serserilerdir Olguların % 80-95’inde istismarcı yaşları arasındaki, kurban tarafından tanınan evli ve çocuklu erkeklerdir

6 Fiziksel İstismar ile Cinsel İstismar Arasındaki Temel Farklılıklar
Küçük yaş görülmesine ve orta yaş azalma Genellikle 6 yaşından itibaren artmaya başlar Her iki cinste eşit oranda Kurban, ağırlıklı olarak kızlardır Sıklıkla hem anne, hem de baba konudan haberdardır 90-95’inde erkek sorumlu Vücutta travma izleri görmek daha kolayken Fiziksel hiçbir bulgu saptanmayabilir Her tür aile yapısında Her tür aile yapısında, çoğunlukla izole ve sosyal ilişkileri zayıf, ekonomik güçlüklerin yaşandığı, aile içi çatışmaların yoğun olduğu Aile bireylerinde psikolojik yada psikiyatrik bozukluklar ile alkol veya uyuşturucu bağımlılığı saptanabilir

7 Cinsel İstismarda Risk Faktörleri
Cinsel istismarda çocukların doğal babalarından ayrı yaşamaları; Annenin özellikle gece çalışmak zorunda kalması; Baba, üvey baba ya da bakıcının çocuğun sorumluluğunu alması, annenin pasif, bağımlı, olgunlaşmamış cinsel engellemeleri olan bir yapıda bulunması ve çocukları korumakta aciz kalması ya da annenin istismarcı baba tarafından sürekli baskı altında tutulması; Annenin çocuğa cinsel eğitimi cezacı bir tutumla vermesi; Çocuğun anne ya da babadan yeterince sevgi almamış olması; Anne ya da babanın geçmişinde yaşanmış istismar öyküsünün bulunması risk faktörü olarak kabul edilir.

8 Cinsel İstismarda Risk Faktörleri
Cinsel istismar uygulayıcısı kurbanı elde etmek için çeşitli yollar dener. Cinsel istismar sırasında fiziksel şiddet kullanılması genellikle çocuğun tanımadığı kişiler tarafından uygulanan istismarlarda sıktır. Cinsel istismar uygulayıcı her yaş, her sosyokültürel ya da ekonomik düzeyde olabilir. Ancak, geçmişlerinde istismara uğramış, ruhsal olgunluğunu tamamlamamış, zayıf heteroseksüel becerileri olan, izole, bağımlı, kolay incinebilir, impulsif kontrolleri zayıf kişiler özellikle üzerinde durulan karakterlerdir.

9 Cinsel İstismarda Risk Faktörleri
Saldırgan genellikle çocuğun iyi tanıdığı biridir. Cinsel istismarda saldırgan başlangıçta sadece cinsel organını göstermek, okşatmak gibi yüzeysel cinsel uyaranları denerken, zaman içerisinde daha az iz bırakacak oral penetrasyona ve son kademe olarakta vajinal ya da anal penetrasyona geçiş gösterir. Ekonomik amaçlı (fahişelik, teşhircilik ya da pornografik film sektörü) kullanılan çocuklar ise genellikle kırsal kesimden şehre gelen, evden kaçan, maddi problemleri olan, şiddete uğramış, kimsesiz, sahipsiz ve çaresiz konumdadırlar.

10 Cinsel İstismar Belirtileri
Fiziksel Bulgular Ruhsal Bulgular

11 Ruhsal Bulgular Çocuğun cinsel yönden aşırı uyarılması,
Yaşına uygun olmayan bir şekilde cinselliğin farkına varması, Cinsel kimlik ile ilgili sürekli bir zihinsel meşguliyet; bu durumun çocuğun oyununa, resimlerine, sözel veya fiziksel olarak arkadaşlarıyla olan ilişkisine yansıması, Arkadaşlarına cinsel aktiviteleri öğretmeye kalkışma, sık sık mastürbasyon yapma ya da cinselliğe karşı fobik reaksiyonlar,

12 Ruhsal Bulgular Uzun dönemde cinsel kimlik ve cinsel obje tercihinde zorluklar. Hiçbir teşhis konulamayan karın ağrıları, baş ağrıları veya benzeri bedensel şikayetler Endişe, depresyon, yıkıcı davranışlar, fobik tepkiler, ağlama ve bağırma şeklinde öfkeli reaksiyonlar Fiziksel ve sosyal gelişimde gerilik

13 Ruhsal Bulgular Anneye aşırı bağımlılık geliştirme, belli insanlarla olmayı ve belli yerlere gitmeyi reddetme, arkadaşlardan uzaklaşma, yalnız kalmayı tercih etme Uyku düzeninde bozulma, uyuyamama, kabuslar Gece işemeleri, parmak emme Okul ve ev yaşamındaki uyumun bozulması, ders başarısının azalması, okuldan kaçma

14 Ruhsal Bulgular Çocuktan beklenmeyen davranış ve reaksiyonların gelişmesi Uzun dönemde yaşanan travmanın zihinde tekrar anımsanmasına bağlı olarak ses ve görüntüler ile olayların tekrar geri dönüşlü olarak canlanması (Travma sonrası stres bozukluğu) İlerleyen yaşlarda …………….

15 Olayı Geciktirmeden Haber Vermekle;
Çocuğa inandığınızı ispatlarsınız. Sadece onu değil, diğer çocukları ve ailesini de korumuş olursunuz. İstismarın son bulmasını sağlamış ve olayın tekrarlanmasına engel olmuş olursunuz. Tıbbi bulguların zaman geçmeden tespitine olanak sağlayarak, hukuki prosedürün başlamasına yardımcı olursunuz. Uzun dönemde çocuğa gerekli desteğin ve danışmanlığın sağlanmasında yardım etmiş olursunuz. Her ne kadar suçlu olsa da istismarcıya da yardım görmesi için olanak sağlamış olursunuz.

16 Tıbbi Muayene 3 Aşamada Yapılır
Öykü alınması Fiziksel ve ruhsal değişimlerin saptanması Örnek alınması ve laboratuar inceleme

17 Tedavi İstismarın tekrarlanma riski ortadan kaldırılmalı
Travmanın niteliğine uygun branşlardan (çocuk cerrahisi, beyin cerrahisi, ortopedi) konsültasyon istenmeli ve gerekirse bir süreliğine çocuğun hastaneye yatışı sağlamalı, gözlem altında tutulmalı Ciddi kanama varsa kontrol altına alınmalı ve sıvı kaybı önlenmeli Deri yaralanması varsa tetanoz immünglobulini uygulanmalı Minör travmalarda soğuk kompres uygulanması, analjezik verilmesi ve rahatlama sağlanmalı Akut anksiyete belirtilerine yönelik tedavi girişimleri yapılmalı Ergenlik dönemindeki kız çocuklarında gebelik riskine karşı önlem alınmalı Cinsel yolla bulaşan hastalık taraması, proflaksi yapılmalı ya da tedavi endikasyonları aranmalıdır.

18 Takip Şüpheli istismarcının çocuktan ayrılması, koruyucu gündüz bakımı ve eve profesyonel ziyaretçi sağlanmalı Herhangi bir problemi olursa hastaneye gelmesi önerilmeli İstismarı takip eden 2 hafta içinde yeniden değerlendirme yapılarak, gebelik kuşkusu ekarte edilmeli İstismarı takip eden günlerde düzenli danışmanlık hizmeti sağlanmalı Çocuğa ve aile bireylerine psikolojik destek ve gerekiyorsa tedavi olanağı (bireysel ya da grup) sağlanmalıdır.


"ÇOCUĞA YÖNELİK CİNSEL İSTİSMAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları