Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İmmunite.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İmmunite."— Sunum transkripti:

1 İmmunite

2 Bağışıklık (immünite): İnfeksiyon etkenlerine ve zehir etkisi gösteren maddelere karşı konakta direnç oluşmasıdır Bağışık Yanıt (immün yanıt): Konağın kendine yabancı maddeyi tanıması ve buna karşı yanıt vermesidir İmmünoloji bu bağışık yanıt ve buna bağlı klinik, patolojik ve laboratuvar olayları ile ilgilenen bilim dalıdır İmmün Sistem: İmmün yanıtı oluşturan hücreler ve organlardır

3

4 İmmunitede rol alan organlar
1. Primer lenfoid organlar: İmmun sistem hücrelerinin, kök hücrelerden itibaren erginleşme sürecini geçirdikleri bölgelerdir. - Kemik iliği: Lenfositler dahil tüm kan hücrelerinin ana (kök) hücrelerini ve genç hücrelerini içerir Burada olgunlaşan ana hücreler kan dolaşımı ile ilgili organlara göç ederler -Timus: T lenfositlerin olgunlaşma bölgesidir. 2. Sekonder lenfoid organlar: Olgun ve göreve hazır hale gelmiş immünositlerin görev bekleme bölgeleridir. Burada organizmaya yabancı antijenler işlemden geçirilir, bunlara özgül antikorlar üretilir.

5 Dalak: Kandaki antijenlerin işlem bölgesidir.
Lenf düğümleri MALT (mukoza ile ilişkili, kapsülsüz lenfoid dokular): Birçok lenf follikülünden oluşan MALT’ın dalak ve lenf düğümlerinden önemli iki farkı vardır. Öncelikle dalak ve lenf düğümleri kapsüllüdür, MALT kapsülsüzdür. Diğer fark ise MALT’ın, sentezlediği salgısal IgA ile yabancı antijenlerin mukozadan girişini önlemesidir.

6 Lenfoid organlar Dalak eksikliği özellikle kapsüllü bakteri infeksiyonlarına yatkınlığı arttırır. Pnömokoklar H. influenzae Meningokok ……

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Dendritic cell (sentinel)

16

17

18 Innate and adaptive immunity
Innate immunity: always present (ready to attack); many pathogenic microbes have evolved to resist innate immunity Adaptive immunity: stimulated by exposure to microbe; more potent

19

20 Types of adaptive immunity
Different types of immune responses are mediated by different classes of lymphocytes and defend against different types of microbes

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 Lymph Node

59

60

61 Primary and secondary immune responses illustrate
specificity and memory in adaptive immunity

62

63 Classes of lymphocytes
Abbas, Lichtman and Pillai. Cellular and Molecular Immunology, 7th edition, 2011 c Elsevier

64 Types of immunity Innate (natural) immunity
Phagocytes etc. Early, rapid responses, but limited & ‘non-specifc’ Adaptive (acquired) immunity Lymphocytes (B & T cells) Take time but powerful - ‘specificity + memory’

65 “Memory” in adaptive immunity
1st infection  memory  2nd infection slow response fast response pathogen proliferate pathogen killed disease no disease symptoms no symptom

66

67 Endositoz ve Fagositoz
Organizmadaki hücrelerin tümü endositoz yapabilir ANCAK Fagositozu sadece; Nötrofiller Makrofajlar Monositler

68 Endositoz, dış ortamdaki partiküllerin içeriye alınmasını sağlar
Endositoz, dış ortamdaki partiküllerin içeriye alınmasını sağlar. Virusların çoğu bu yolu kullanır. Hücre içinde endozom haline dönüşür Bu yapı içinde çok sayıda yıkıcı enzim bulunan (proteaz, lipaz, nükleaz,...) primer lizozom ile birleşerek sekonder lizozom oluşur ve burada makromoleküller yıkılarak hücre dışına atılır Bakterilerin öldürülmesi bu yolla oksijene bağımlı gerçekleşir.

69 Fagositoz Mikroorganizmayı hücre iskeleti elemanları yardımıyla yutma işlemidir. Fakat kapsüllü bakterilerde yapışma sorunu ortaya çıkar. Bu nedenle mikroorganizmanın çevresi proteinle kaplanarak çözümlenmektedir. Bu proteinler opsonin dediğimiz antikor ve komplemanlardır.

70

71

72 Hücresel Immunite : T lenfositlerce yürütülür Intrasellüler m.org (virus ve bazı bakteriler) fagositler ve diğer konak h.lerinde canlılığını sürdürür ve prolifere olur Dolaşımdaki antikorlardan korunmuş olurlar Hücresel immunite bu tip infeksiyonlarda savunma görevi görür

73

74 Types of adaptive immunity
Different types of immune responses are mediated by different classes of lymphocytes and defend against different types of microbes

75 Koruyucu İmmmünite Bir m.org ya karşı konağın cevabıyla
M.org ya karşı spesifik lenfosit yada antikorların transferi ile oluşur  AKTİF IMMUNİTE  PASİF IMMUNİTE

76 Active and passive immunity
Abbas, Lichtman and Pillai. Cellular and Molecular Immunology, 7th edition, 2011 Active immunity: long-lasting protection (memory), multiple effector mechanisms activated, lag time Passive immunity: rapid protection, short duration

77 Aktif Immunite Aktif ımmunite yabancı bir antijenle karşılaşma ile oluşur Antijenle karşılaşan birey ımmunize olur

78 Pasif Immunite Spesifik olarak ımmunize olmuş bireyden serum yada lenfositlerin transferi yoluyla yeni bireyde oluşturulan ımmunitedir Maternal antikorların fetusa geçişi


"İmmunite." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları