Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BASILI MATERYALLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BASILI MATERYALLER."— Sunum transkripti:

1 BASILI MATERYALLER

2 YARARLARI Temini kolaydır Taşınması kolaydır
Uygun tasarlanmış olanların kullanımı kolaydır Üretimi ve satın alımı ucuzdur

3 SINIRLILIKLARI Okur-yazarlık gerektirir
Konu ile ön koşul bilgisi olmayanlara bilgi aktaramaz Ezberlenmenin desteklenmesine neden olabilir Bazı metinlerde az bir yerde çok sayıda sözcük ve kavram sunması öğrencilerde bilişsel yükün artmasına yol açar Gelişi güzel materyal seçimi, amaçlara yeterince ulaştırmayabilir

4

5 DERS KİTAPLARININ YARARLILIKLARI
Kolay taşınabilir Öğrencilere istedikleri her yerde kullanma olanağı sağlar Öğrenci yada öğretmen kolaylıkla ders kitabını inceleyebilir, ileride başvurmak amacı ile saklayabilir Değerli bir yapıt yada fotoğraf kolaylıkla ders kitaplarına basılabilir Ders kitapları ekonomik bir şekilde basılabilir, çoğaltılabilir ve güncelleştirilebilir Öğrenciye bireyselleştirilmiş eğitim olanağı sağlar Öğrenciler ders çalışırken kendi hızlarına ve düzeylerine göre ilerleyebilir ve öğrenebilir

6 DERS KİTAPLARININ SINIRLILIKLARI
Renkli fotoğrafların basımı yüksektir Tek bir kitapta sunulan yoğun dersler öğrenciyi sıkar Dikkat edilmediğinde kitap zarar görebilir, kaybolabilir

7 EL KİTAPLARI ÇALIŞMA KİTAPLARI ÇALIŞMA KILAVUZLARI HİKAYE VE ROMANLAR

8 GÖSTERİM YÜZEYLERİ 2

9 TAHTALAR Sınıflarda kullanılan en yaygın gösterim yüzeyleridir. Tüm okullarda tahta bulunmaktadır. Temini kolaydır. Siyah beyaz yeşil renkleri mevcuttur

10 DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Tahtayı temiz tutmak gerekir Tahtanın nasıl kullanılacağını önceden planlamak gerekir Yazı ve çizimler temiz ve anlaşılır olmalı Yazı ve çizimleri her öğrenci kolaylıkla görebilmeli Yazı yazarken sol üst köşeden başlanmalı Konu bitiminde tahta yeniden temizlenmeli Tahta gereksiz yazı ve çizimlerden arındırılmalı

11 TAHTANIN YARARLARI Konunun ana hatlarını sunmada, sözcük yada kavramları sunmada soru ve yanıtları yazmada soyut veya somut sembolleri iletişim ve öğretim aracı olarak sunmada kullanılır Ucuz bir öğretim aracıdır.

12 SINIRLILIKLARI Etkili bir biçimde kullanımı her zaman kolay değildir
Yazı ve çizim için kullanılan tebeşirler sağlığa zarar verebilir Tahtayı her öğrenci rahatça göremeyebilir

13 TAHTA ÇEŞİTLERİ PAZEN TAHTA ÇOK AMAÇLI TAHTA DOSYA TAHTA BÜLTEN TAHTA
ELEKTRONİK TAHTA ETKİLEŞİMLİ TAHTA

14 RESİMLER SOYUT GÖRÜŞLERİ DAHA GERÇEKÇİ ANLATIR

15 DÜZ RESİMLER İnsanları, yerleri, nesneleri gösteren resimlerdir

16 ÇİZİMLER Kişileri yerleri kavramları ve nesneleri göstermede kullanılır EDA - CAN SEMA – CEM ÖĞRETMEN MASASI AYŞE - ALİ FATMA

17 ŞEMALAR SOYUT İLİŞKİLERİN GÖRSEL OLARAK GÖSTERİMİDİR

18 GRAFİKLER Sayısal verilere ilişkin görsel sunum sağlar

19 ÇİZGİ RESİMLER Çizgi resimlere karikatür de denir,

20 POSTERLER Resim çizgi renk ve sözcükten oluşan sözel bileşimlerdir.

21 GERÇEK NESNELER Bazı konuların sunumunda gerçek eşya ve nesnelerden yararlanmak öğrenilecek konuyu somutlaştırır ve daha etkili hale getirir. Ayrıca gözlem yapma olanağı bulamadığımız konuları da somutlaştırır.

22 Gerçek Nesnelerin YARARLARI
Yaparak ve yaşayarak öğrenme söz konusu olduğundan somut izli ve kalıcı öğrenme sağlar Yaratıcılığı özendirir ve geliştirir Her öğrencinin kendi hızına göre öğrenmesini sağlar

23 Gerçek Nesnelerin SINIRLILIKLARI
Derslerin kapsam ve zaman yönünden planlanmasını ve yürütülmesini güçleştirir Zaman bazen de yüksek miktarda para gerektirebilir Öğrencilerin aynı öğretim düzeyinde tutulmasını güçleştirir

24 MODELLER Modeller gerçek bir nesnenin üç boyutlu gösterimidir.

25 Modellerin YARARLARI Karmaşık yapıları kolay ve anlaşılır hale getirir
Duyu organlarının algı sınırını aşan araç ve cisimlerin algılanabilmesini sağlar Yanına yaklaşılamayan yada zaman ve uzaklık yönünden ulaşılamayan araç cisim olgu ve olayların incelenebilmesini sağlar Gerçek olmayan soyut düşünce tasarı ve kavramların açıklanmasına yardımcı olur

26 Modellerin SINIRLILIKLARI
Bazı modeller dayanıksız olabilir Bazı modeller pahalı ve bakım maliyeti gerektirebilir Yanlış büyüklük renk yapı ve yapı maddesi kavramı veremeyebilir

27 ÇOKLU ORTAM SETLERİ Birden fazla araç içeren ve bir konu etrafında organize edilen öğretim, öğrenme materyallerinin fonksiyonudur. Bu setlerin temel amacı öğrenciye ilk kaynaktan öğrenme şansı vermesidir.

28 Çoklu Ortam Setlerinin YARARLARI
İlgi çekicidir Küçük gurupların proje çalışmalarında ortaklaşa çalışmalarını sağlar. Paketlenebilir nitelikte olduğundan kolay taşınabilirler

29 Çoktan Ortam Setlerinin SINIRLILIKLARI
Geleneksel teknoloji ve materyallere göre pahalıdır. Üretim ve onarımı zaman alıcıdır Kaybolan bölümler setlerin kullanılmasını önler

30 ALAN GEZİLERİ Bu tür geziler daha çok gerçek süreçlerin, insanların ve nesnelerin çalışması amacıyla sınıf dışında yapılır Öğrencilerin ilk elden deneyim kazanmaları amacı ile yapılır Öğrencilerin sınıfa getirilemeyen konuları görmesini sağlar

31 Alan GezilerininYARARLARI
Öğrencilerin zengin ve anlamlı yaşantılar kazanmalarına yardım eder Öğrencilerde dikkat ve gözlem yapma becerisini geliştirir Okul ile çevre arasında ilişkiler kurmaya ve geliştirmeye yardım eder İyi hazırlanan bir gezi kalıcı izli olur Gurupla çalışmanın kural ve ilkelerimin öğrenilmesine yardım eder

32 GÖSTERİLER Bir olgu, bir düşünce veya bir olayın çeşitli duyu organlarını etkileyecek biçimde gösterilerek anlatılmasıdır. Gösteri içinde bir çok öğretim teknoloji materyalinin kullanıldığı bir iletişim biçimi ve öğretim etkinliğidir

33 GösterilerinYARARLILIKLARI
İşlem becerilerinin izlenilerek öğrenilmesini sağlar Öğrencileri daha etkin hale getirir İzleyicilerin sayısı ve düzeyine göre uygun öğretim teknoloji materyallerinin ayrı ayrı yada birlikte kullanılmasına olanak verir ve öğrenmenin daha kalıcı ve daha izli olasını sağlar

34 Gösterilerin SINIRLILIKLARI
Hazırlanması zaman alıcıdır Genellikle maliyetlidir Her öğrenci aynı oranda izleyemeyebilir Bilgi ve beceri gerektirir

35 SERGİLER Öğretim amacıyla çeşitli nesne ve görsellerin gösterimidir

36 Sergilerin YARARLILIKLARI
Belli bir konuya yada alana karşı ilgi ve merak uyandırır Öğrencilerin düzenlediği sergiler, onların iletişim ve sanat yeteneklerini geliştirir. Derse güdülenmelerini sağlar Belli bir konu yada alana karşı olumlu yada olumsuz tutum geliştirmesine veya var olan tutumunu değiştirmeye yardımcı olur İlgileri belirli bir konu yada alandaki program proje çalışma yada araştırmaların sonuçlarından haberdar eder

37 Sergilerin SINIRLILIKLARI
Hazırlanışı pahalı ve zaman alıcıdır İçeriği ve düzeyi her zaman öğrenci düzeyine uygun olmayabilir

38 UCUZ VE ÜCRETSİZ MATERYALLER
Posterler Oyunlar Broşürler Kitaplar Haritalar Filmler Video kasetleri Çoklu ortam setleri Bunlardan bazılarıdır.

39 Ucuz ve Ücretsiz Materyallerin YARARLILIKLARI
Genelde ders kitaplarında yer almayan güncel bilgiler verir Konuların ayrıntılı ele alınmasını sağlar Öğrencilerin etkin olmasına katkı sağlar Öğretmenin ve öğrencilerin sınıftaki sunumlarını zenginleştirerek öğrencileri güdüler

40 Ucuz ve Ücretsiz Materyallerin SINIRLILIKLARI
Ücretsiz ve ucuz olduğundan önyargı ve reklama neden olabilir Sınıftaki her öğrenciye yetecek kadar temin edilemeyebilir


"BASILI MATERYALLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları