Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kariyer Danışmanlığında Nitel Yöntemler

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kariyer Danışmanlığında Nitel Yöntemler"— Sunum transkripti:

1 Kariyer Danışmanlığında Nitel Yöntemler
Kariyer Stili Değerlendirmesi Binnur Yeşilyaprak

2 Kariyer danışmanlığında değerlendirmenin amaçları
Danışmanlar, danışanların ihtiyaçları hakkında daha fazla şey öğrenebilirler (mesleki karar verme becerileri, mesleki olgunluk, mantıkdışı inançları gibi) Danışmanlar danışanların ilgi, yetenek, beceri, değer ve kişilik gibi özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler. Danışanlar kendi ilgileri, becerileri, yetenekleri, mesleki değerleri, kişilik tipleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirler Danışmanlar bireylerin ve grupların mesleki olgunluk, karar verme becerileri, mesleki kararsızlık gibi süreçlerdeki ilerlemelerini belirleyebilirler. 

3 Değerlendirme yaklaşımlarının sınıflandırılması
(Nicel-Objektif Değerlendirme) Formal Değerlendirme (Nitel Değerlendirme) İnformal Değerlendirme Klinik Değerlendirme

4 Pozitivist kuramların varsayımları:
Geçerli ve güvenilir araçlar kullanılırsa insan davranışları objektif bir şekilde ölçülebilir. İnsan davranışı onun oluştuğu bağlamın dışında araştırılabilir. Araştırma süreci değerlerden bağımsız olmalıdır. Eğer araştırmacının değerleri sürece karışırsa sonuçlar hatalı olur. Neden sonuç ilişkileri belirlenebilir. 

5 Pozitivist kuramların varsayımları: (devam)
Eğer random örnekleme, geçerli ve güvenilir araçlar kullanma, araştırmacının değerlerinin sonuçlara minimal etkisi gibi belirli koşullar karşılanırsa araştırma sonuçları benzer koşullardaki diğer insanlara genellenebilir. Kariyer danışmanları objektifliklerini korumalı, geçerli ve güvenilir araçlar kullanmalı ve çalışmaları ampirik araştırmalara dayanmalıdır

6 Postmodern kuramların varsayımları:
İnsan davranışları lineer (doğrusal) değildir bu nedenle objektif bir şekilde incelenemez. Neden sonuç ilişkileri belirlenemez İnsanlar fonksiyonda bulundukları bağlamın dışında incelenemez. Araştırma bulguları genellenemez.

7 Postmodern kuramların varsayımları: (devam)
Araştırma değerlerden bağımsız bir süreç değildir. Gerçekte araştırmacının değerleri araştırma sürecinin rehberi olmalıdır. Öğrencilerin anlattıkları öyküler en doğru veri kaynağıdır.

8 Postmodern kuramların varsayımları: (devam)
Araştırma amaçtan bağımsız değildir. Kariyer danışmanları danışanların öyküleri üzerine odaklanır, nitel değerlendirme yöntemlerini kullanırlar ve danışanlarına onların fonksiyonda bulundukları bağlama ilişkin algıları üzerine temellenen mesleki amaçları için yardım ederler.

9 İnformal (nitel) değerlendirmenin genel özellikleri
İnformal değerlendirme araçları bilimsel incelemeye tabi tutulamaz. Bir bireyin sonuçları başka bir bireyinki ile karşılaştırılamaz. Sonuçlar ile mesleki seçimler arasında standart bir bağlantı yoktur. Sonuçları yorumlamanın standart bir yolu yoktur.  

10 Nitel (informal) değerlendirmenin diğer değerlendirme yöntemlerinden farklı ve üstün yanları (Goldman 2006) Nitel değerlendirme yöntemleri danışanları; değerlendirilen, yerleştirilen, yordanan, tanı konulan, pasif, test yada envanterdeki sorulara sadece tepkide bulunan kişiler olarak değil, onların toplanan verilerin anlamını sorgulayan aktif bir rol içinde olmalarına önem verir

11 Nitel değerlendirme; ilgi yetenek, kişilik gibi farklı unsurları birbirinden izole edip ayrı ayrı ölçmekten çok bireylerin daha bütüncül bir biçimde incelenmesine vurgu yapar. Bu anlamda daha bütüncül bir özelliği vardır.

12 Nitel değerlendirme bireyin kendi kendini araştırıp öğrenmesi ve kendi gelişimsel çerçevesini anlaması kavramlarına vurgu yapar. Bu kavramlar tanı ve yerleştirme anlayışıyla değerlendirme yapan geleneğin aksine danışma psikolojisinin ruhu ile daha fazla uyumludur.

13 Nitel değerlendirme, bireylerin kendileri hakkında olduğu kadar başkalarının bireysel farklılıklarını da daha iyi anlayabileceği ve kendini diğer bireylerle karşılaştırabileceği grup ortamlarında daha çok işe yarar. Bunun gibi gelişimsel gruplar danışma psikolojisinin pozitif ayırıcı özelliğidir.

14 Nitel değerlendirme danışanın değerlendirilmesi süreci ile psikolojik danışma süreci arasındaki mesafeyi azaltır. Danışma sürecindeki etkileşimler nitel değerlendirme yöntemleriyle, pek çok standart test uygulamasının psikolojik danışma sürecini kesintiye uğratması ve danışma ilişkisini bozarak engellemesinin aksine, desteklenir.

15 Nitel değerlendirme farklı etnik ve kültürel gruplara ait, farklı cinsel kimliklere sahip, farklı sosyoekonomik düzeylerden gelen kişiler ve özürlü bireylerle çalışırken daha yararlıdır.

16 Nitel Değerlendirme Yolları-Araçlar
Kontrol Listeleri (Checklists) ve İnformal Derecelendirme Ölçekleri (Informal Rating Scale) Kart Sıralama Kariyer Soy Ağacı ( Genogram ) Holland’ın Altıgen Bahçe Etkinliği Kariyer Stili Değerlendirmesi (Career Style Assessment) 

17 Kariyer Stili Değerlendirmesi (Career Style Assessment)
Savickas’ın kariyer yapılandırma kuramı temelli, Kariyer stili değerlendirmesi; bireyin yaşam tarzı, uyum stratejileri, motivasyonları, Yaşam mücadeleleri ve kişilik tarzı hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanılır.

18 Kariyer stili değerlendirmesinde;
danışanın rol modelleri, okuduğu dergiler, kitaplar, seyrettiği programlar, boş zaman etkinlikleri, yaşam hikayesi, okul konuları ve ilk anılar gibi konularda derinlemesine ama danışanın kendi ifadelerine dayalı olarak bilgi alınır.

19 Şimdi…UYGULAYALIM Geçmişten geleceğe doğru yaşamımızı gözden geçirmeye hazır mıyız?

20 “Bir KİTAP olarak HAYATIM”
Yaşamınızın bir kitap olacağını düşünün..Bu kitaba nasıl bir ad verirsiniz? ……………………………..

21 KİTABIN BÖLÜMLERİ Bu kitabı (hayatınızı) belli bölümlere ayırsanız kaç bölüme ayırırsınız? Neye göre ayırırsınız? Her bölüme bir ad verin (ve hangi yaşları/ dönemi kapsadığını belirtin) …………….. ……………….. ……………………

22 YAŞAM DERSLERİ Her bölüme ilişkin yaşadıklarınızdan öğrendiğiniz üç önemli yaşam dersi ne oldu? Düşünüp yazınız…

23 GELECEK BÖLÜM Kitabınızın henüz yazılmamış olan “gelecek bölümü”nü tanımlayın; Yaşamınızın bundan sonrası nasıl olabilir?Gelecek bölümün nasıl bir bölüm olmasını istersiniz? Bu kitap nasıl tamamlanırsa hoşunuza gider?

24 “Ne yapmalıyım?” Gelecek bölüm için yapmanız gereken (öğrenme/değişim/gelişim) 3 önemli sorumluluğunuz ne olabilir? Üç önemli şeyi belirleyin.

25 Değerlendirme Yaşamımızı gözden geçirmek nasıl bir duygu?
Neler farkettik? Geleceğe yönelik planlarımız neler? Bunları gerçekleştirmek için ne yapmalıyız?

26 Örnek bir uygulama: KARİYER SOY AĞACI

27 Kariyer Soy Ağacı Kariyer Soy Ağacı
Babanın büyük anne ve babalarının her birinin iş/eğitimleri Annenin büyük anne ve babalarının her birin iş/eğitimleri Babanın ebeveynlerinin her birinin iş/eğitimleri Annenin ebeveynlerinin her birinin iş/eğitimleri Babanın adı iş/eğitimi Annenin adı iş/eğitimi Çocuğun ismi Sınıfı İlgileri Kariyer Soy Ağacı

28 Büyükbaba Marangoz Büyükanne Ev hanımı Manav Sahibi Hemşire Pelin Öğretmen Aylin Ayşe Ev Hanımı Hüseyin Antikacı Gül Ortaokul öğrencisi Ahmet İnşaat işçisi Aslı Üniversite Öğrencisi Hemşirelik

29

30 Yaşam Rolleri Yaşam rolleri Mekanlar Olaylar

31 Değerlerimiz ve Biz En önemli 10 değerinizi seçiniz; Yeteneği kullanma
Başarı İlerleme /yükselme Estetik Özgecilik/başkalarına yardım Otoriteyi kullanma /yetki sahibi olma Özerklik /bağımsız karar verme  Ekonomik güvence/istikrarlı olması Yaratıcılık Ekonomik getirisi yüksek olması Düzenli yaşam biçimi sağlaması Kişisel gelişimi destekleyici Fiziksel aktivite /hareketlilik Prestij /statü/tanınma Risk /macera/heyecan   Sosyal etkileşim /sosyal ilişkiler Değişiklik /monotonluktan uzak Çalışma koşulları ( sağlıklı ve rahat)

32 En önemli 5 değer Değer listenizden sizin için en önemli 5 değeri seçip ayrı kartlara yazınız. Bu değerlerinizi öncelik sırasına koymaya çalışınız Bu sıralamayı “neye” göre yaptığınızı farkedin: bunların sizin için anlamı ve önemi nedir? Bazı değerlerinizden vazgeçmek nasıl bir duygu?

33 En önemli 3 değer… Şimdi 5 değerinizin ikisinden vazgeçmeniz gerekiyor.. Seçimi nasıl yapıyorsunuz? Ne hissediyorsunuz?

34 En önemli değer!.. Evet, önce bir değerden daha vazgeçmeniz gerekirse.. sonra ..sadece tek bir değerinizi koruyabileceksiniz : Bu hangisidir?

35 Biz ve değerler :Sonuç Grubun profiline bakalım: Neler söyleyebiliriz?
Neler yaşadık? Paylaşımlar: Kendime ve gruba ilişkin farkındalıklarımız oldu mu?

36 UYGULAMA: Rol Modelleri
Yaşamınız boyunca hayran olduğunuz kişiler kimlerdi? Düşünün… Sizin için önemli olan üç kişi söyleyin? Bu kişilerin hayran olduğunuz özellikleri nelerdi?, Bu kişilerle benzerlikleriniz nelerdir? Farklılıklarınız nelerdir?

37 Bugünlük bu kadar… Teşekkürler…


"Kariyer Danışmanlığında Nitel Yöntemler" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları