Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme"— Sunum transkripti:

1 Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme
Genel Müdürlüğü Ziya KARABULUT Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürü G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) Faks : (312)

2 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ SAN-TEZ PATENT TEKNOPARKLAR YATIRIM PAZARLAMA

3 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ SAN-TEZ NEDİR? Üniversite-Sanayi ve Kamu işbirliği ile AR-GE’ye dayalı teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemleri geliştiren, bilgi ve teknoloji pazarlayan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke konumuna gelmemiz için önemli bir adımdır.

4 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ TEMEL HEDEFLERİ NELERDİR? Üniversite, sanayi, kamu işbirliğini kurumsallaştırmak, Katma değeri yüksek, teknoloji tabanlı ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesini desteklemek, Ülkemizin dünya pazarında rekabet gücünün yükseltilmesine katkıda bulunmak, KOBİ’leri bilgi ve teknoloji tabanlı üretim yöntemlerine yöneltmek,

5 SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROGRAMI TEMEL HEDEFLERİ Üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların ticari ürüne dönüşmesini sağlamak, Yenilikçi şirketlerin doğmasını sağlamak, Nitelikli eleman sayısının artırılmasına yardımcı olmak, Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin yeni girişimciler olarak teknoparklarda yer almalarını sağlamaktır.

6 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ TEMEL HEDEFLERİ Üniversitelerdeki doktora veya yüksek lisans tezlerinin ülke ihtiyaçlarına yönelik teknoloji ve Ar-Ge tabanlı konulardan seçilmesini sağlamak, Daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesini sağlamak, Bu projelerde çalışan tez öğrencilerinin ileride Teknoparklarda kendi firmalarını kurmalarını sağlamaktır.

7 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 9 Eylül 2006 Tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

8 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ NASIL BAŞVURULUR? Sanayicinin ihtiyacı olan veya üniversitede yürütülen ve ticari bir ürün ile sonuçlanacak konuların üniversite ve kuruluş ile projelendirilmesi, bu projenin tez konusu olarak üniversitede kabul edilmesi ilk aşamadır. İkinci aşamada, konu San-Tez Proje Başvuru Dokümanına uygun şekilde projelendirilir ve değerlendirilmek üzere başvuru dönemleri içerisinde Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

9 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm işletmeler ve üniversitelerin işbirliği ile hazırlanacak projeler bu programdan yararlanabilir.

10 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ NE ZAMAN BAŞVURULUR? Yılda iki defa başvuru yapılabilir. Son başvuru tarihleri her yıl, I. Dönem için 15 Ocak II. Dönem için 15 Haziran’dır.

11 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ SÜRESİ NEDİR? SAN-TEZ SÜREKLİ BİR PROGRAMDIR. Ancak, bu program kapsamında hazırlanacak projelerin desteklenme süresi en fazla üç yıldır. Projenin devamında ise gereksinimlere uygun olarak 6 ay ek süre verilebilir.

12 Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir?
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Projelere Sağlanacak Destek Oranı Nedir? Desteklenmesine karar verilen San-Tez proje giderlerine Bakanlık tarafından uygulanacak en yüksek hibe oranı %75 olup, toplam proje bedelinin %25’i kuruluş tarafından nakdi olarak, projenin yürütülmesine yönelik test ve laboratuar çalışmaları gibi hizmetler ise projenin yürütüldüğü üniversite tarafından ayni olarak karşılanır.

13 Projelere verilecek en yüksek destek miktarı
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Projelere verilecek en yüksek destek miktarı …………….

14 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Proje Başka Kaynaklardan da Destekleniyorsa Projede diğer kamu kaynaklarından sağlanan hibe ve destekler proje başvurularında belirtilir. Diğer kamu kaynaklarından sağlanan hibe ve destekler proje harcamalarından düşülerek desteklenmeye esas harcama tutarı belirlenir.

15 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ SÜREÇ NASIL İŞLİYOR? Başvurusu yapılan projeler, eksikliklerin tespiti için bir ön değerlendirmeden geçirilir. Uygun görülen proje önerileri, konusunda uzman 5 kişiden oluşan Proje Değerlendirme Grubu tarafından değerlendirmeye alınır. Proje ekibi, sanayici, öğretim üyesi ve tez öğrencisi, projenin amacını, araştırma yöntemlerini, projeden beklenen bilimsel, teknolojik, ekonomik ve sosyal yararları, bütçe gerekçesini ve projenin ticarileştirilme yeteneğini açıklamak üzere Proje Değerlendirme Toplantısına davet edilir.

16 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Fikri ve sınaî mülkiyet hakları Desteklenen projelerin gerçekleştirilmesi sırasında ortaya çıkan her türlü fikri ve sınai mülkiyet haklarının paylaşımı, proje ortakları arasında sözleşme öncesi yapılacak bir anlaşma ile belirlenir.

17 Proje Başvurunun İncelenme Süresi
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Proje Başvurunun İncelenme Süresi Proje önerilerinin seçim süresi, başvuru döneminin bitiminden itibaren yaklaşık 2,5 aydır.

18 Proje Personeline Yapılacak Ödemeler
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Proje Personeline Yapılacak Ödemeler Proje Yürütücüsü Telif Ücreti: 700.-YTL/ay Yardımcı araştırmacı Telif Ücreti: 400.-YTL/ay Yardımcı Personel ücreti: YTL/ay Tam zamanlı çalışan Yüksek Lisans Öğrencisi: YTL/ay Ücretli görevi bulunan Yüksek Lisans Öğrencisi: 300.-YTL/ay Tam zamanlı çalışan Doktora Öğrencisi: YTL./ay Ücretli görevi bulunan Doktora Öğrencisi: 400.-YTL/ay olarak belirlenmiştir.

19 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ Üniversite-Sanayi ve Kamu işbirliği ile AR-GE’ye dayalı teknoloji yoğun ürün ve üretim yöntemleri geliştiren, bilgi ve teknoloji pazarlayan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek bir ülke konumuna gelmemiz için önemli bir adımdır.

20 SANAYİ TEZLERİ PROJESİ
SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ …..TEŞEKKÜR EDERİM….


"Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları