Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ"— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ
Hakan DURAN KASIM 2013

2 DİKKAT VE FARKINDALIK

3 AJANDA İletişim Nedir, İletişim Çeşitleri, Empatİk İletişim,
İletişimde Uyum ve Ahenk Nedir, Sözsüz İletişim Nedir, Beden Dilinin Etkin Kullanımı Nedir, İletişim Engelleri ve Aşma Yolları, Kazan-Kazan İlkesi, Yanlış Dinleme, Etkin Dinleme, Soru Sorma İlkeleri, 3 Sandalye Metodu, Eleştiride Sandviç Metodu, Duygusal Kredi Hesabı, Farklı İnsan Kişilikleri ve Özellikleri, Kişilik Tiplerine Göre İletişim, İnsanların Dünyayı Algılama Biçimleri, Algılama Biçimlerine Göre İletişim,

4 İLETİŞİM

5 İLETİŞİM NEDİR ? Kişiler arasında BİLGİ, DUYGU ve DÜŞÜNCE alışverişidir. Bir gönderici tarafından alıcıya iletilen ve alıcının davranışını bilinçli bir niyetle etkileyen mesaja İLETİŞİM denir. İletişim döngüsel bir süreçtir. Herkes aynı anda mesaj alır, yorumlar, gönderir ve sonuç çıkarır; ne başlangıcı ne de sonu vardır. KAYNAK MESAJ KANAL ALICI Aşamalar: Mesaj göndermek, Mesajı almak, Mesajı anlamak, Alıcıda etki yapmak, Geri bildirimi sağlamak,

6 İLETİŞİM NEDİR ? İletişimde en önemli 6 soru Dinliyor musunuz,
Anlıyor musunuz, Anladığınızı test ediyor musunuz, İleti dakikliğiniz nasıl, Empatik iletişimi kullanıyor musunuz, Yeterince açık mısınız,

7 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ ? İş hayatımızın ve özel hayatımızın büyük bir kısmı iletişim ile geçmektedir. İnsanlar iletişimde 3 farklı enstrüman kullanır. Bunlar; kelimeler, söyleyiş tarzı ve beden dilidir. Ancak sanılanın aksine beden dili bunların en önemlisidir. İletişimimizin; %10’u kelimelerle,  % 30’u söyleyiş tarzımızla,  % 60’ı beden dilimizle yapılmaktadır. Bu yüzden iyi bir iletişim becerisine sahip olmak için beden dilini doğru kullanmalı, ayrıca başkalarının beden dilini doğru okumalıyız.

8 İLETİŞİM ÇEŞİTLERİ NELERDİR ?
Beden Dili %60 Kelimeler %10 Söyleyiş %30

9 EMPATİK İLETİŞİM NEDİR ?
Empati; bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır. Her insanın hayatı ve olayları değerlendirme biçimi kısacası algı kanalları farklıdır. İyi bir iletişimci olmanın en önemli püf noktası iletişim kurmaya çalıştığımız kişinin algı kanallarını iyi bilmek ve empati kurmayı öğrenmektir Doğru iletişimin ilk şartı karşımızdaki kişiye empati ile yaklaşmamızdır. Empatik iletişim kuran bir kişi karşısında ki kişiyi kıracak ve iletişimi olumsuz etkileyecek söz ve davranışlardan kaçınır. Bu tip bir yaklaşım kişiler arası yada gruplar arası çatışmayı önleyecek en önemli iletişim türüdür.

10 İLETİŞİMDE UYUM VE AHENK
İletişimde uyum ve ahenk sağlamanın önemi; Beden dili uyumu, ses tonu ayarlaması ve nefes uyumu ile sağlanmaktadır.

11 SÖZSÜZ İLETİŞİM Sözsüz iletişim; jestler, mimikler ya da diğer dilsel olmayan işaretler aracılığıyla ifade edilen iletişim biçimidir. Günlük yaşantımızda da en çok kullanılan iletişim biçimidir. Sözsüz iletişim hakkında pek çok araştırma ve çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda; temel olarak sözsüz iletişim iki kanala dayanır: Görülebilir kanal (jestler, mimikler, yüz ifadeleri, beden duruşu vb.) Yarıdilsel kanal (ses tonu, ses şiddeti, ses hızı vb.) Bunlar kişiler arası iletişimin temel basamaklarını oluştururlar. Sözsüz iletişim, iletişimin en temel türlerinden birisidir. İnsanlar, birbirlerinin gözlerine bakmaları ya da kaçırmalarıyla, giyimleri, duruşları, oturuş biçimleri, aralarına koydukları fiziksek uzaklık gibi görsel simgelerle, birbirleri hakkında sezgisel bilgi edinerek, sözcüklere başvurmadan iletişim kurabilirler.

12 SÖZSÜZ İLETİŞİM

13 SÖZSÜZ İLETİŞİM

14 BEDEN DİLİNİN ETKİN KULLANIMI
Beden duruşu, Mimikler, Başın kullanımı, Oturmak için seçilen yer, Giyim, Bakım ve makyaj, Jestler, Göz teması, Ayakların kullanımı, Oturma biçimi, Mesafe, Kullanılan aksesuarlar,

15 İLETİŞİM ENGELLERİ VE AŞMA YOLLARI
İletişim Engelleri Nelerden Kaynaklanır? Kişisel Faktörler Kişisel amaçlar, hisler, duygular, değer yargıları ve alışkanlıklar, bir yandan mesajı oluşturan sembolleri formüle etmeyi etkilerken bir yandan da kişilerden gelen mesajları kod çözme işleminde aynı nedenlerden dolayı etkilenir veya belirli kişilerden gelen mesajlara karşı olumsuz veya kayıtsız bir tavır takınmaya neden olabilir. Fiziksel Faktörler Bu faktörler daha çok haberleşme kanalı ve bunu etkileyen çevresel koşullar ile ilgilidir. Çevresel gürültü, sözlü iletişimi, yine konuşma, yazma ve görme araçları da teknik nedenlerle iletişimi etkiler. Sempatik Faktörler Sempatik faktörler mesajı kodlamak ve kod çözmekte kullanılan semboller ile ilgilidir. Bazı sembollerin birden fazla anlamı olması veya bir sembolün kişiler için farklı anlamlar ifade etmesi söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle ileticinin bir sembole yüklediği anlam ile alıcının bu sembole verdiği anlam değişebilmektedir.

16 İLETİŞİM ENGELLERİ VE AŞMA YOLLARI
İletişim Engelleri Nelerden Kaynaklanır? Zaman Baskısı Bazen iletişim sürecinin aldığı süre bir engel olabilmektedir. Zaman baskısı varsa, mesaj alıcıya ulaştırılmak üzere bir aracıya aktarılır. Formal yol yerine informal bir yol kullanılabilir Algıda Seçilik Bazı mesajların veya mesajın belli bir bölümü algı nedeni ile bilerek yada bilmeyerek algılanmamasıdır.

17 İLETİŞİM ENGELLERİ VE AŞMA YOLLARI
İletişim Engelleri Nasıl Aşılır? Geri bildirimden yararlanmayı iletişim süresi içinde belirli aralıklarla kullanınız. Yüz yüze iletişimi tercih ediniz. Alıcıya karşı duyarlı (empatik iletişim) davranınız. Dolaysız, sade ve basit bir dil kullanınız. Gereğinden fazla tekrar yapmayınız. Davranışlarınızla (eleştiri, karşı delil) savunuculuğa neden olmayınız. Ne söylemek ve nasıl söylemek istediğinizden emin olunuz. İletişimin gerçek amacını belirleyin ve beden diliniz ile mesajınızı destekleyin. Tutarlı olunuz. İletişim ortamını dikkate alınız, ortamı ve zamanı titizlikle belirleyiniz. Alıcıyı anlamaya çalışınız. İyi (etkin) bir dinleyici olmayı beceriniz.

18 KAZAN KAZAN İLKESİ Kazan / Kazan ilkesi yaşamı bir rekabet arenasına çevirmemektir. Güçlü yada zayıf, iyi yada kötü, kaybetmek yada kazanmak gibi düşünce tarzları yanlıştır. Bu ilke, daha çok güç ve mevkiye dayanır. Başkalarıyla ilgili ilişkilerimizde insana özgü eşsiz yetilerin, özbilinç, hayal gücü, vicdan ve özgür iradeler birinin kullanılmasını gerektirir. Yani karşılıklı öğrenme, karşılıklı etkileme ve karşılıklı yararları içerir. Kazan / Kazan ilkesi bütün ilişkilerimizde başarının temelini oluşturur ve yaşamın beş boyutunu kapsar. Karakterle başlar, ilişkilere doğru ilerler, bundan anlaşmalar doğar, beslenir ve süreci içerir.

19 YANLIŞ DİNLEME ÇEŞİTLERİ
Görünüşte Dinleme (Maske takarak dinleme): Dinliyor gibi görünme ancak gerçekte dinlememe şeklidir. Seçerek Dinleme: Kişilerin dinlediklerini tecrübe, ortam ve beklentilerine uygun şekilde seçerek algıladığı dinleme şeklidir. Savunucu Dinleme: Daha çok alıngan kişilerin genel konularda söylenenleri üzerine alınarak dinlemeleri ve savunmaya geçmeleridir. Saplantı Dinleme: Ön yargılarla karar vermiş olarak dinleme şeklidir. Tuzak Kurucu Dinleme: Karşısındakinin ağzından bir şeyler koparabilme amacıyla kasıtlı sorular sorma veya cevapların işine gelen tarafını alma şeklinde bir dinlemedir. Gazeteciler bunu iyi yaparlar. Yüzeysel Dinleme: Dinleyicinin seviyesinin yetersizliğinden veya işine gelmemesinden dolayı konuşanın kastettiğinin dışında anlamlar çıkarmasıdır. Yalnız Konuşma: Kişinin karşısındakinin söylediklerini dikkate almadan kendi söyleyeceğini söylemeye çalışmasıdır. Ancak bazen sevinç, üzüntü, şaşkınlık gibi duyguların ani ve aşırı yüklenmesiyle kişinin kendi kendine kısa süreli mırıldanmaları bunun dışındadır ve o doğal bir davranıştır.

20 ETKİN DİNLEME Konsantre olma gücünüzü geliştirin,
İlgi alanlarınızı geliştirin, Konuşmakta olan kişiye doğru bakın, O andaki ihtiyacı saptayın, Karşınızda ki kişinin söylediği şeylere karşı büyük ilgi duyduğunuzu hissettirin, Konuşmakta olan kişiye doğru eğilin, Açıklayıcı sorular sorun, Sözünü kesmemeye özen gösterin, Belli aralıklarla özetleyin, Konu dışına çıkmayın, Vücut dilinize dikkat edin,


"İLETİŞİM TEKNİKLERİ EĞİTİMİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları