Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANA-BABA TUTUMLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANA-BABA TUTUMLARI."— Sunum transkripti:

1 ANA-BABA TUTUMLARI

2 ANA- BABA TUTUMLARI KAYITSIZ PASİF ANA-BABA TUTUMU
RET EDİCİ ANA BABA TUTUMU BASKICI OTORİTER SIKI ANA-BABA TUTUMU KARARSIZ TUTARSIZ ANA-BABA TUTUMU ABARTILMIŞ SEVGİ VE AŞIRI KORUYUCU ANA-BABA TUTUMU GEVŞEK ANA-BABA TUTUMU AMAÇSIZ HOŞGÖRÜLÜ ANA-BABA TUTUMU MÜKEMMELLİYETÇİ ANA-BABA TUTUMU KABUL EDİCİ,GÜVEN VERİCİ DEMOKRATİK ANA-BABA TUTUMU

3 ŞİDDETLİ RET EDİCİ ANA-BABA TUTUMU
Çocuk horlanır,istenmediği hissettirilir. Çocuğun bedensel ve ruhsal gereksinmelerini karşılamayacak kadar düşmanca davranılır. Anne baba çocuğu sevmez anlamaz ,ve onu diktatörce yönetir. Çocuğun iyi yönleri değil ,kötü yönleri su yüzüne çıkarılır yaptığı işler eleştirilir..

4 RET EDİCİ ANA-BABA TUTUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ :
Yardım duygusundan uzaktır. Sinirli, agresif, uyumsuz ,inatçıdır.. Hayvanlara ve küçüklere düşmanca davranır. İntihara,depresyona yatkındır. Korkaktır. Kendine güveni yoktur,dengesiz bir kişiliği vardır. İletişim iyi kuramaz,saldırgandır.

5 KAYITSIZ PASİF ANA-BABA TUTUMU
Çocuğun davranışlarına karşı ilgisiz ve kayıtsızdırlar. Çocukla yüzeysel ilişki kurarlar paylaşım azdır. Hoşgörü ile boş vermeyi birbirine karıştırırlar. Çocuk ana babayı rahatsız etmediği sürece problem yoktur. Çocuğun bakımını genellikle nine dede üstlenir.

6 KAYITSIZ PASİF ANA-BABA TUTUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
İhmal edildikleri için ilgi çekmek isterler. İlgiyi çekmek için kötü davranışlar sergilerler. Çocuk saldırgan ,agresif,suça yöneliktir. Sık sık ceza alır,ancak bu bile ilgiyi toplama ve ödül durumuna geçer. Kendini ispatlama çabasındadır.

7 BASKICI OTORİTER SIKI ANA-BABA TUTUMU
Çocuğu kendi ideallerine uygun Küçük bir yetişkin yapma çabası vardır. Katı ,hoşgörüsüz,baskıcı bir tutum disiplin sergilerler. En doğal hakları uslu durunca verilir. Yaptırım gücü ana-babanındır sürekli haklıdırlar. Çocuk istenilen kalıba zorla girer. Ceza ön plandadır.özgürlüğü yoktur.

8 BASKICI OTORİTER ANA-BABANIN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:
Eleştirildiğinden çekingendir beklenileni veremez. Duygularını düşüncelerini içinde tutar. İç dengesini yitirmiştir kolay ağlar. Ya tamamen ele avuca sığmaz biri olur ya da tamamen kişiliksiz,varlığı yokluğu anlaşılmaz biri. Kolay kandırılır, kullanılır. Aşırı hassas,kırılgan,hastalıklı bir kişiliği vardır Aşağılık duyguları gelişmiştir.

9 DENGESİZ KARARSIZ ANA-BABA TUTUMU
Çocuğun eğitiminde tutarsızlık ön plandadır. Bir davranış bazen ceza ile bazen hoşgörü ile sonuçlanır. Çocuğa her türlü davranışı yapabilirsin yeter ki zamanını bil inancı yerleştirilir. Anne baba çocuğun yanında birbirlerinin tutumlarını eleştirirler. Anne babadan biri çocuktan yana çıkar ,onu kollar öbür taraf düşman kuvvet ilan edilir.

10 DENGESİZ VE KARARSIZ ANA-BABA TUTUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:
Çocuk hangi davranışı nerede ne zaman yapacağını kestiremez. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilemez. Her şeyi yap ama cezadan kurtul İnancı yerleşir. Kendi kişilik gelişimini sağlamak için uzun zaman ve emek harcar ama istenilen sonuca ulaşamaz. Kendini kanıtlamak için ,bağımsızlığını göstermek için ya tepkisel yada ürkek bir çocuk olur.

11 ABARTILMIŞ SEVGİ VE AŞIRI KORUYUCU ANA-BABA TUTUMU
Çocuk aşırı ilgi ile büyütülür. Ağlamasın,üşümesin,terlemesin,yorulmasın,diye büyük çaba gösterilir. Çocuğun tüm ihtiyaçlarını anne görür. Çocuğa evde seçim konusunda özgürlük verilmez,tüm fikirlerini annesine danışır. Yoğun koruyucu,boğucu bir şefkat verilir.

12 ABARTILMIŞ AŞIRI KORUYUCU ANA-BABA TUTUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
Çocuklar hayata ,sosyal yaşama uyum sağlayamazlar. Beceriksiz ,çekingen ,sakar görünürler. Bencildirler. Başarma,atılım gücü,kendini kabul ettirme yeteneği yoktur. Dikkat çekmeye ve herkesi emri altında tutmaya alışmıştırlar. Kendi ayakları üzerinde duramazlar.

13 GEVŞEK ANA –BABA TUTUMU
Çocuğun aşırı hareket ve davranış serbestliği vardır. Çocuğa neyi yapması neyi yapmaması konusunda bilgi verilmez. Aile denetimi yoktur.çocuk can sıktığında ceza verilir, nedeni açıklanmaz. Çocuk ana babayı denetim altında tutar şımarıktır.

14 GEVŞEK ANA BABA TUTUMUNUN ÇOCUĞUN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:
Çocuk ailede insiyatif sahibi tek kişidir. Herkesin ana babası gibi davranmasını bekler. Bencil ,sorumsuz çabuk darılan,,kırılan,kızan,,sabırsız,şımarık,anti-sosyal olurlar. Ya kendi kabuklarına çekilirler ya da bazen çok yaratıcı olabilirler.

15 AMAÇSIZ HOŞGÖRÜLÜ ANA BABA TUTUMU
Ev içinde ve dışında kendilerini rahatsız etmemeleri dışında tüm davranışlarında serbesttir. Çocuğa dilediğini vermek ona karşı koymaktan kolay gelir. Çocuğa bebekmiş gibi davranılır. Çocuğu cezalandırmaktan korkarlar.

16 AMAÇSIZ HOŞGÖRÜLÜ ANA-BABA TUTUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:
Çocuk boşlukta gibidir. Çekingen ve ürkektirler,grup içinde etkin rol alamazlar, önemsiz işleri yapma eğilimindedirler. Güvensiz ve endişelidirler. Topluma girmek için kavgacı hırçın,kırıcı olabilirler yasa dışı işler bile yapabilirler. Yeterli ilgi görmeyip serbest olan çocuklar sürekli arkadaşlarından onay ve ilgi almaya çalışırlar.

17 MÜKEMMELLİYETÇİ ANA-BABA TUTUMU
Her şeyin en iyisini çocuktan beklenir. Okul, sınıf birincisi ,lider olması,iyi resim yapması vs. Çocuktan aşırı titizlik ve temizlik beklenir. Evde askeri eğitim sistemi hakimdir. Çocuğa sürekli duygusal sömürü yapılır. Daha daha iyi olması için özel eğitim verdirilir. Tüm çocukça davranışlar yasaklanır.

18 MÜKEMMELLİYETÇİ ANA BABA TUTUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
Çocuk ağır nörolojik bir gelişim gösterirler. Kişilik ve karakter yapıları katıdır. Esneklik yoktur,doyumsuzdur. Çocuk daima çatışma içindedir.sürekli nefret ve sevgi duygularını karışık yaşar. Her işte istediği seviyeyi yakalayamayınca hayal kırıklığına uğrar. Aşağılık duygusu yaşar,”bu durumu anne babama nasıl açıklarım” kaygısı onu yalnız bırakmaz.

19 KABUL EDİCİ HOŞGÖRÜLÜ VE DEMOKRATİK ANA-BABA TUTUMU
Ana baba çocuğa olan duygularında net ve açıktır iyi bir rehberdir. Aile içinde güven ve şeffaflık vardır. Çocuk yeterli sevgi ve ilgiyi görür. Yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda yetiştirilir. Problemler birlikte çocuğa da söz hakkı verilerek çözümlenir. Çocuğa denetimli bir serbestlik sağlanır.

20 KABUL EDİCİ ,GÜVEN VERİCİ VE DEMOKRATİK ANA-BABA TUTUMUNUN ÇOCUK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:
Kendine ve çevresine saygılı,sınırlarını bilen,yaratıcı,aktif,etkin,girişken,yaratıcı ilişkiler kurabilen,tüm fikirlere saygılı,atılgan,kişilik ve davranışları açısından dengeli,açık fikirli,sorumluluk duyguları gelişmiş,toplumsal, uyumlu bireyler olurlar.

21 KARAR SİZİN ............... ÇOCUĞUNUZU NASIL YETİŞTİRMEK İSTİYORSUNUZ…?


"ANA-BABA TUTUMLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları