Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MISIRIN DONDURULARAK MUHAFAZASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MISIRIN DONDURULARAK MUHAFAZASI"— Sunum transkripti:

1 MISIRIN DONDURULARAK MUHAFAZASI

2 Şeker mısır, taze, konserve edilmiş veya dondurulmuş olarak tüketilmek üzere yetiştirilen bir
kültür bitkisidir. Ülkemizde yetiştiriciliği gittikçe artmaktadır. Mısır dünyada en fazla tüketilen gıdalar arasındadır.

3 Karotenoid bileşiklerden lutein ve
zeaksantinin önemli kaynağıdır. Şeker mısır, bileşim açısından diğer mısırlardan farklıdır. Süt olum döneminde daha yüksek şeker içeriğine sahip olup, tanesinde daha fazla protein ve yağ bulundurmaktadır. Konserve edilmiş veya dondurulmuş ürün, yetiştirme sezonu dışında şeker mısır tüketimi olanağı sağlamaktadır.

4 Bu çalışma, şeker mısırın dondurularak
depolanması sırasında kalitede değişimi belirlemek amacıyla yapılmıştır.

5 Araştırmada kullanılan taze şeker mısırlar 3 kısma ayrılmış; tanelenmiş, dilimlenmiş ve koçanlı olarak haşlanmıştır. Haşlanmış örnekler suya daldırılarak soğutulmuş ve süzüldükten sonra -20 ºC’ de dondurulup 6 ay depolanmıştır. Depolanan örneklerde pH, tiyobarbiturik asit (TBA) sayısı, nişasta, toplam şeker ile toplam karotenoid analizleri yapılmış ve duyusal özellikler incelenmiştir. Elde edilen veriler istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

6 Depolama sonunda, pH, TBA sayısı, nişasta, toplam şeker ve toplam karotenoid değerleri ile duyusal özellikler üzerine işlemlerin (taneleme, dilimleme ve koçanlı) etkisi önemli (p<0.05) bulunmuştur. 6 ay depolama sonunda, TBA sayısı, toplam şeker ve toplam karotenoid değerleri ile duyusal özellikler dikkate alındığında koçanlı şekilde dondurmanın en uygun işlem olduğu görülmüştür.

7

8 Materyal ve Yöntem Taze örneklerin ortalama su içeriği %68.82, ham protein %3.85, ham yağ % 1.11, kül %0.80 ve ham selüloz % 3.02’dır. Hasat sonrası örnekler 3 gruba ayrılmış: birinci grup tanelenerek, ikinci grup 2.5 cm genişliğinde koçanlı olarak kesilerek, üçüncü grup ise koçanlı olarak haşlanmıştır. Haşlama süresi, peroksidaz testiyle belirlenmiştir. Haşlanan örnekler buzlu suya daldırılarak soğutulmuş, süzülmüş ve 1 kg’lık poşetler içerisinde havası alınarak -20ºC’de dondurulmuştur.

9 Bulgular ve TartIşma Depolanmış örneklere ait bazı analiz sonuçları Çizelge 1’de, duyusal özellikler Şekil 1’de sunulmustur. Örneklerin pH, TBA sayısı, nisasta, toplam şeker ve karotenoid değerleri ile duyusal özelliklerden tat puanları üzerine işlemlerin etkisi önemli (p<0.05) bulunmuştur.

10 TBA sayısı, yağ ve yağlı gıdalarda otooksidasyon sonucu oluşan ransiditenin belirlenmesinde kullanılan bir yöntemdir. Rhee ve Watts , TBA testinin donmuş bezelyede lipid oksidasyonun izlenmesinde de kullanılabileceğini bildirmişlerdir. Depolamanın başlangıcında haşlanmış örneklerde TBA sayısı 0.00μg/kg bulunurken, depolanmış örneklerde μg/kg arasında belirlenmiştir. Bu, ürünlerin az da olsa oksidasyona uğradığını göstermektedir. TBA sayısı en yüksek tanelenmiş mısırlarda bulunmuştur.

11 Bu işlemde mısırlar, koçanlarından ayrılarak tane halinde getirildikten sonra uygun teknik ile haşlanarak IQF (tanelenmiş şok dondurma) sistemi ile dondurulur.İçerisinde kesinlikle yabancı madde ve katkı maddesi bulunmamalıdır. Kendine has bir tatta olmalıdır.

12 IQF makinesi kullanılan ürünü ani ve -40 ila -70 derece arasında bir soğuk havaya maruz bırakarak ani donma gerçekleştirir. Sistem olarak konveyör tel banta dökülen ürün makinenin şoklama dediğimiz dondurucu kısmına girer. Burada soğutucu olarak Amonyak,Karbon gaz yada freon kullanılmaktadır. Bazı IQF makinelerinde dondurucu kısımda ürünün birbirine veya yüzeye yapışmaması için sarsaklar kullanılmıştır. Buradan çıkan ürün birbirine yapışmadan tek tek donmuştur.

13

14 Koçanlı örneklerin pH’sı tanelenmiş ve dilimlenmiş örneklere göre daha düşük bulunmuştur. Depolamanın başlangıcında tanelenmiş, dilimlenmiş ve koçanlı örneklerde sırayla pH 6.53, 6.55 ve 6.61 olarak belirlenmiştir. Buna göre, depolama ile pH’daki en fazla değişim koçanlı olarak dondurulan örneklerde olmuştur.

15

16 Depolamanın başlangıcında tanelenmiş, dilimlenmiş ve koçanlı örneklerde sırayla nisasta % 59.65, ve 57.17; toplam şeker % 9.69, 9.29 ve olarak belirlenmiştir. Dondurulmuş örneklerde nişasta ve toplam şeker içeriği biraz düşmüştür. Bu durum, dondurma ve çözme işlemlerinden kaynaklanmış olabilir. Toplam şeker içeriği en yüksek koçanlı olarak depolananlarda belirlenmiştir. Sekil 1’den de görüldüğü gibi, bu durum koçanlı ürünün tat puanlarına da yansımıştır. Azanza ve arkadaşları tarafından da bildirildiği gibi, şeker mısırda tat, toplam şeker ve sakaroz miktarıyla orantılıdır.

17 Sekil 1. Farklı işlemlerle dondurulmuş şeker mısırın duyusal özellikleri (p<0.05)

18 Mısıra renk veren bileşikler olan karotenoidler, ortalama olarak en yüksek tanelenmiş ürünlerde belirlenmiş, ancak bu durum duyusal renk puanlarına yansımamıştır (Sekil 1). Hammaddeye göre depolanmış örneklerdeki toplam karotenoid kaybı en fazla koçanlı örneklerde olmuştur. Bilindiği gibi, karotenoidler isleme ve depolama süresince oksidasyona duyarlıdır. Oksidasyonda oksijen, metaller, enzimler, doymamış yağlar, prooksidanlar, anti-oksidanlar, ışık, yüzey alanının artısı gibi faktörler etkilidir.

19 Dondurma öncesinde toplam karotenoid
tanelenmiş, dilimlenmiş ve koçanlı örneklerde sırayla; 28.70, ve μg/g olarak belirlenmiştir. Görüldüğü gibi, haşlanmış mısırların karotenoid içeriği birbirinden farklı olup, koçanlı mısırların karotenoid içeriği daha yüksektir. Bu durum, Scott ve Eldridge ’nin dondurulmus ve konserve edilmiş mısırların karotenoid kompozisyonlarını inceledikleri çalışmalarında da bildirdikleri gibi, taneleme ve dilimleme sırasında mısırın perikarp tabakasının zarar görmesinin sonucu olabilir.

20 MISIRLARIN DONDURULMASI
Amerika birleşik devletlerinde yaygın olarak üretilen bir üründür. Mısırı dondurma çeşitleri çok önemlidir.Bu amaca uygun çok sayıda Mısır çeşidi geliştirilmiştir.Hasat zamanı bu ürün için çok önemlidir. Dane tam olarak süt ile dolunca henüz körpe ve yumuşakken hasat edilir.

21 Mısırlar hasatı izleyen birkaç saat içinde dondurulmalıdır.
Kabukları ve püskülleri özel cihazlarla soyularak ayrılır.Kabuklu ve püsküllü olarak 5 kg. mısırdan yaklaşık 1 kilo dane alınır.Mısırlar hasattan kısa bir süre sonra kalitesini kaybettiğinden Mısırlar hasatı izleyen birkaç saat içinde dondurulmalıdır. Amerika birleşik devletlerinde yaygın olarak üretilen bir üründür. Mısırı dondurma çeşitleri çok önemlidir.Bu amaca uygun çok sayıda Mısır çeşidi geliştirilmniştir.Hasat zamanı bu ürün için çok önemlidir. Dane tam olarak süt ile dolunca henüz körpe ve yumuşakken hasat edilir.Hasat Edilen mısırlar hemen fabrikaya ulaştırılır.Mısırlar püskül yaptıktan gün sonra Bu duruma ulaşmaktadır.Kabukları ve püskülleri özel cihazlarla soyularak ayrılır.Kabuklu ve Püsküllü olarak 5 kg. mısırdan yaklaşık 1 kilo dane alınır.Mısırlar hasattan kısa bir süre sonra kalitesini kaybettiğinden Mısırlar hasatı izleyen birkaç saat içinde dondurulmalıdır.

22 Hasat edilen mısırlar hemen fabrikaya ulaştırılır
Hasat edilen mısırlar hemen fabrikaya ulaştırılır.Mısırlar püskül yaptıktan gün sonra bu duruma ulaşmaktadır.

23 Mısır doğrudan koçan olarak yada dane olarak dondurulmaktadır.
Koçanların iri boyutlu olmaları nedeniyle,hem haşlanmaları hem de Dondurulmaları zordur.Koçanların dış kabukları ayrılıp püskülleri uzaklaştırıldıktan Sonra,iyice yıkanırlar ve haşlanırlar. Mısır doğrudan koçan olarak yada dane olarak dondurulmaktadır. Koçanların iri boyutlu olmaları nedeniyle,hem haşlanmaları hemde Dondurulmaları zordur.Koçanların dış kabukları ayrılıp püskülleri uzaklaştırıldıktan Sonra,iyice yıkanırlar ve haşlanırlar.

24 Haşlanmadan sonra hızla soğutulan koçanlı mısırlar hızla soğutulur.
Haşlanma buhardan 6-11 dk. Süre ile uygulanır. 11 dk. Gibi uzun bir haşlama bile koçan zarındaki danelerin,özellikle bizzat koçanın enzimlerini inaktive etmeye yetmemektedir. Haşlanmadan sonra hızla soğutulan koçanlı mısırlar hızla soğutulur. Haşlanma buhardan 6-11 dk. Süre ile uygulanır. 11 dk. Gibi uzun bir haşlama bile Koçan zarındaki danelerin,özellikle bizzat koçanın enzimlerini inaktive etmeye yetmemektedir Haşlanmadan sonra hızla soğutulan koçanlı mısırlar hızla soğutulur.

25 Mısır uygulanan bir diğer dondurma yöntemi de dane halinde dondurmadır.
Daneleme, özel daneleme makinelerinde adeta bıçak ile kesilerek yapılır.bıçaklar koçan çapına göre otomatik olarak kendini ayarlamakta ve ne odunsu kısmı olacak kadar derin nede dengeyi kesecek kadar yukarıdan olmayacak şekilde kesilmektedir. Mısır uygulanan bir diğer dondurma yöntemide dane halinde dondurmadır. Daneleme, özel daneleme makinalarında adeta bıçak ile kesilerek yapılır.bıçaklar koçan Çapına göre otomatik olarak kendini ayarlamakta ve ne odunsu kısmı olacak kadar derin Nede dengeyi kesecek kadar yukarıdan olmayacak şekilde kesilmektedir.

26 Daneleme sonunda dane parçacıkları, kabuk kalıntıları, ve boş daneler v.s ayrılıp uzaklaştırılır.
Taşırmalı yıkayıcı ve sınıflandırma sistemlerinde danenin diğer unsurlardan arındırlımasında başarıyla gerçekleştirilebilmektedir Daneleme sonunda dane parçacıkları, kabuk kalıntıları, ve boş daneler v.s ayrılıp uzaklaştırılır. Taşırmalı yıkayıcı ve sınıflandırma sistemlerinde danenin diğer unsurlardan arındırlımasında başarıyla gerçekleştirilebilmektedir

27 Ambalajlanır veya dökme halde depolanıp daha sonra ambalajlanır.
Salamuralı sınıflandırma düzeninde daneler alta batarken diğerleri yüzerek ayrılmaktadır. Bu şekilde ayrılmış sağlıklı daneler çoğunlukla IQF dondurulurlar.daha sonra ya doğrudan kortan kutlara Ambalajlanır veya dökme halde depolanıp daha sonra ambalajlanır. Salamuralı sınıflandırma düzeninde daneler alta batarken diğerleri yüzerek ayrılmaktadır. Bu şekilde ayrılmış sağlıklı daneler çoğunlukla IQF dondurulurlar.daha sonra ya doğrudan kortan kutlara Ambalajlanır veya dökme halde depolanıp daha sonra ambalajlanır.

28 Sonuç Bu çalışmada, taze mısırlar tanelenmiş, dilimlenmiş ve koçanlı şekilde dondurularak depolanmıştır. 6 ay depolanan ürünlerin duyusal ve kimyasal analiz sonuçları genel olarak incelendiğinde, şeker mısırların koçanlı dondurulmasının en uygun işlem olduğu söylenebilir.

29 Kaynaklar Türkiye 10. Gıda Kongresi; 21-23 Mayıs 2008, Erzurum
3. Öktem A, Öktem AG Bazı şeker mısır (Zea mays saccharata Sturt) genotiplerinin Harran Ovası kosullarında verim karakteristiklerinin belirlenmesi.U.Ü. Zir Fak Dergisi, 20: 4. Cemeroglu B Meyve ve Sebze sleme Endüstrisinde Temel Analiz Metotları. Biltav Yayınları, 381 s, Ankara. Meyve sebze işleme teknolojisi2


"MISIRIN DONDURULARAK MUHAFAZASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları