Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sorular ve Cevaplar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sorular ve Cevaplar."— Sunum transkripti:

1 Sorular ve Cevaplar

2 Aşağıdakilerden hangisi biyolojik riskli işyerlerinden değildir?
A-Gıda Fabrikası B-Tarım İşletmesi C-Atık Fabrikası D-Akü Fabrikası

3 C-Psikolojik etkenler D-Fiziksel etkenler
Doku,salgı,dışkı,solunan hava ya da bunların kombinasyonundaki madde yada metabolitlerde görülen ve birtakım hastalıklara neden olan maruziyet ve etkenler hangi gruba girerler? A-Kimyasal etkenler B-Biyolojik etkenler C-Psikolojik etkenler D-Fiziksel etkenler

4 Biyolojik etken kategorisi kaç tanedir?
A-1 B-2 C-3 D-4

5 Aşağıdakilerden hangisi biyolojik faktörlere bağlı meslek hastalığı sayılmaz?
A-Şarbon B-Brusellozis C-Salmonella D-Silikozis

6 Aşağıdaki biyolojik tıbbi laboratuarlarda alınması gerekli önlemlerden hangisi yanlıştır?
A-Laboratuarda yemek,içmek ve sigara içmek önlenmelidir B-Pipetler ağızla kullanılmalıdır C-Özeler kullanılmadan önce soğutulmalıdır D-Santrifüj işlemi iyi havalandırılmış odada yapılmalıdır

7 A-3 gün B-15 gün C-20 gün D-30 gün
4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Ç. Ve S.G. Bakanlığına işin balamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır? A-3 gün B-15 gün C-20 gün D-30 gün

8 D-4 grup biyolojik etkenler
İnsanda ağır hastalıklara neden olan,çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan,topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? A-1 grup biyolojik etkenler B-2 grup biyolojik etkenler C-3 grup biyolojik etkenler D-4 grup biyolojik etkenler

9 Aşağıdakilerden hangisi mesleki biyolojik risklere maruz kalınan iş koludur?
A-Tarım B-Makine C-Enerji D-Metalürji

10 Aşağıda belirtilen biyolojik etkenlerin hangisinin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunulur? I-Grup 1 biyolojik etkenler II-Grup 2 biyolojik etkenler III-Grup 3 biyolojik etkenler IV-Grup 4 biyolojik etkenler A-I-II-III-IV B-II-III-IV C-I-II-III D-I-III-IV

11 Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği Sağlık gözetiminin yapıldığı,kişisel tıbbi kayıtlar,maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır? A-10 B-20 C-30 D-40


"Sorular ve Cevaplar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları