Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KABİR HAYATI HAKKINDA GENİŞ BİLGİLER !!

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KABİR HAYATI HAKKINDA GENİŞ BİLGİLER !!"— Sunum transkripti:

1 KABİR HAYATI HAKKINDA GENİŞ BİLGİLER !!
bilgidagi.com

2 Her insan ister ölerek toprağa gömülsün, ister boğularak denizin dibinde kalsın veya yırtıcı bir hayvan karnında bulunsun veya yanarak külü havaya karışsın, mutlaka kabir hayatı geçirecektir.  bilgidagi.com

3 Kabirlerde bulunan kimselerin tamamı "Berzah" hayatı ile diri olup;
Bilirler,  Akıl ederler,  Duyarlar,  Görürler, Kendilerini ziyaret  edenleri  tanırlar, Selam verenlerin selamlarını alırlar,   bilgidagi.com

4 "Hiç şüphe yok ki, ölü defnedilip arkadaşları, yanından ayrıldıkları zaman; yanından ayrılırken cenazesini kaldırıp kendisini ahirete yolcu edenlerin ayak seslerini işitir.  bilgidagi.com

5 "Hiç şüphe yok ki, ölü defnedilip arkadaşları, yanından ayrıldıkları zaman; yanından ayrılırken cenazesini kaldırıp kendisini ahirete yolcu edenlerin ayak seslerini işitir.’’  bilgidagi.com

6 Herhangi bir kul kardeşinin kabrini ziyaret edip yanında oturursa, kalkıncaya kadar, o ölü onunla arkadaşlık eder ve ona karşılık verir. Bir adam, tanıdığı bir kimsenin kabrinin yanından geçtiğinde, ona selam verirse, selamını alır. Bir adam da tanımadığı bir kimsenin kabrinin yanından geçtiği zaman selam verirse o da, onun selamını alır. bilgidagi.com

7 Kabir azabının aslı nedir?
Dünya sevgisidir. Fakat şiddet derecesi ayrıdır. Azlığı, çokluğu Dünya sevgisine göre değişir. Azap, kalbin Dünyaya bağlanmasının sonucudur. İtaat erbabı için kabir azabı yoktur. Ancak kabrin şiddet ve azametini hisseder. bilgidagi.com

8 Kafirlerin kabir azabı:
Kafirlerin kabir azabı, kıyamete kadar devam eder. Yalnız Cuma ve Ramazan günleri kalkar.  bilgidagi.com

9 Asilerin kabir azabı: Asilere gelince bunlar için kabir azabı vardır. Ancak kıyâmete kadar devam etmez. Cuma günleri kalkar. Hatta cuma gecesi ölen asi, bir saat kabir azabı görür.  bilgidagi.com

10 Resulullah (sav) in dilinden kabir azabı
Kabir azabı haktır. Onlar kabirde azap çekerler, onların azabını hayvanlar işitir. Kabir ya Cennet bahçelerinden bir bahçedir veya Cehennem çukurlarından bir çukurdur. bilgidagi.com

11 Daha sonra ölen daha avantajlı mı oluyor?
Her şeyden önce “Allah’ın adaleti” meselesinin basit ölçülerle ele alınamayacağını belirtelim. Bu dünyada 50, 60, bilemediniz 100 senelik bir ömür süresince küfür içinde yaşayanların, bunun karşılığında sonsuz bir azaba çarptırılması hangi maddî/beşerî adalet ölçüsüyle izah edilebilir? bilgidagi.com

12 Kabir azabının, kabirde kalış süresiyle bağlantılı düşünülmesi bu bakımdan ayrıca izaha muhtaçtır. Mesele böyle ele alındığında, daha önce ölenin azabının biraz daha hafif, sonra ölenin daha ağır tutulup, aradaki zaman farkının azabın şiddetiyle dengelenmesi şeklinde cevaplar verildiğini biliyoruz. bilgidagi.com

13 Azabı sadece ruh mu çekecek?
Bir kısım alimler kabir azabını sadece ruhun, bir kısmı da ruh ve cesedin birlikte göreceğini söylemiştir. İkinci görüşün Ehl-i Sünnet kaynaklarının geneli tarafından benimsendiğini belirtelim. bilgidagi.com

14 "Peygamberiniz size ne verdiyse onu alın
"Peygamberiniz size ne verdiyse onu alın. Size neyi yasakladıysa ondan sakının ve Allahtan korkun. Çünkü Allah ın azabı şiddetlidir. (Haşr Suresi, Ayet 7) bilgidagi.com


"KABİR HAYATI HAKKINDA GENİŞ BİLGİLER !!" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları