Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sayın yetkili, 2010 Yılı itibariyle Comenius Okul Ortaklıkları kabul edilen okullar için hazırlanmış olan ve başvuru formunuzda belirtmiş olduğunuz e-posta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Sayın yetkili, 2010 Yılı itibariyle Comenius Okul Ortaklıkları kabul edilen okullar için hazırlanmış olan ve başvuru formunuzda belirtmiş olduğunuz e-posta."— Sunum transkripti:

1 Sayın yetkili, 2010 Yılı itibariyle Comenius Okul Ortaklıkları kabul edilen okullar için hazırlanmış olan ve başvuru formunuzda belirtmiş olduğunuz e-posta adreslerinize gönderilen hibe sözleşmenizi Başkanlığımıza göndermeden önce lütfen bu kılavuzu sonuna kadar dikkatlice okuyunuz.  Sözleşme, çıktısı alınarak, mavi mürekkepli kalem ile iki orjinal nüsha halinde Türkçe olarak düzenlenecektir.  Sözleşme, ekleri ile birlikte 17 sayfadan oluşmaktadır ve her sayfanın sağ alt köşesinde bulunan kutucuğun içi okulun yasal temsilcisi/yetkilisi tarafından imzalanmalıdır.  Aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda eksiksiz olarak doldurulup imzalanmış olan sözleşme(17 sayfanın tamamı), Başkanlığımıza posta yolu ile ya da elden teslim edilmelidir. Sözleşmeyi gönderdiğiniz zarfın üzerine “COMENIUS OKUL ORTAKLIĞI 2010 YILI SÖZLEŞMESİ-OKUL ADINIZI ve SÖZLEŞME NUMARANIZI” da belirtmeyi unutmayınız. Başkanlığımızın yeni posta adresi : AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI HAYATBOYUÖĞRENME/COMENIUS PROGRAMI MEVLANA BULVARI NO:181 TR 06520 BALGAT/ ANKARA COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI 2010 YILI HİBE SÖZLEŞMESİ DOLDURMA KILAVUZU

2  Sözleşme pdf formatında gönderilmiştir. Sözleşmenin hiç bir maddesinde değişiklik yapılmayacak ve sadece ilgili bölümler doldurulacaktır. Yanlış doldurma ihtimaline karşılık doldurmadan önce birkaç adet fazla çıktı alınmalıdır.  MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün B.08.0.OGM.0.06.05.00.160.01.00/5299 sayı ve 29.06.2010 tarihli “Genel Liselerin Anadolu Liselerine Dönüştürülmesi” konulu yazısı gereğince, okul isminde değişiklik olan okullar, sözleşmenin ilk sayfasında bulunan kurumun “Tam ve Resmi Adı” bölümüne okullarının güncel adını yazmalıdırlar.  Özel okullar için sözleşmeyi imzalaması gereken kişi, okulun bağlı bulunduğu şirketin / vakfın “yasal yetkilisi”dir. Bu bağlamda, söz konusu şirketin / vakfın ticaret odasından temin edeceği 2010 yılına ait, “tüzel kişiliği temsile kimin yetkili olduğunu gösterir belge” nin aslı veya noter tastikli örneği* Başkanlığımıza gönderilmelidir.  Özel okullar için ayrıca; sözleşmeyi imzalayan kişiye ait (şirketin / vakfın yasal yetkilisi’ne ait) noter tarafından düzenlenmiş “imza sirküleri” nin *aslının veya noterce onaylanmış surenin de Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.  Vakıf okulları “vakıf senedi” nin bir fotokopisini de göndermelidir.  Kamu okulları için, okul müdürü değişikliğinin söz konusu olması durumunda, (başvuru formunu imzalayan kişi ile sözleşmeyi imzalayacak kişi farklı olacak ise) yeni okul müdürünün “atama yazısının/kararnamesinin” bir örneğinin de sözleşme ile birlikte Başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. *”İmza sirkülerinin” ve “tüzel kişiliği temsile kimin yetkili olduğunu gösterir belge”nin noter tastikli örneğinin yararlanıcılara yükleyeceği maliyet Proje bütçesinden karşılanamayacaktır. COMENIUS OKUL ORTAKLIKLARI 2010 YILI HİBE SÖZLEŞMESİ DOLDURMA KILAVUZU

3 1. 1. Sözleşme Numarası Başkanlığımız tarafından girilmiş olarak gönderilecektir. Daha önce size gönderilen resmi kabul yazısında belirtilen numara ile aynı olup olmadığını kontrol ediniz. 2. 2.Bu bölüme okulun yasal temsilcisinin adı soyadı ve görevi yazılacaktır. Bu bölümdeki kişi ile 8. sayfada “imzalar” bölümündeki kişi aynı olmalıdır. Özel okullar için, yasal temsilcinin belirlenmesi ve bu bağlamda istenen belgeler ile ilgili açıklama gerek bu kılavuzun 2.slaytında gerekse sözleşmenin gönderildiği e-postada belirtilmiştir. 3. 3. Bu bölüme okulun tam adı* yazılacaktır. Özel okullar okul adının yanında parantez içinde şirket adını da yazmalıdırlar. 4. 4. Okulların statüleri (sadece kamu, özel) yazılacaktır. 5. 5. Özel okullar, ticari sicil gazetesinde yayınlanmış olan kayıt numaralarını yazacaklardır. 8. 8. Her sayfada bulunan bu kutucuk, okulun yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. 7. 7. Proje numarası Başkanlığımız tarafından girilmiş olarak gönderilecektir. 6. 6.Okulun vergi numarası yazılacaktır. * MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün B.08.0.OGM.0.06.05.00.160.01.00/5299 sayı ve 29.06.2010 tarihli “Genel Liselerin Anadolu Liselerine Dönüştürülmesi” konulu yazısı gereğince, okul isminde değişiklik olan okullar, buraya okullarının güncel adını yazmalıdırlar.

4 9. 9.Bu bölümler Başkanlığımız tarafından girilmiş olarak gönderilecektir. Herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. 10. 10.Proje numarası Başkanlığımız tarafından girilmiş olarak gönderilecektir. 11. 11.Her sayfada bulunan bu kutucuk, okulun yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.

5 12. 12.Banka hesabı bölümü eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Hesap okul adına olmalı ve Avro cinsinden “vadesiz hesap” olarak açılmalıdır. Özel okulların açtıracakları hesapta, hesap sahibi kısmında okul adı ve parantez içinde okulun bağlı bulunduğu şirketin adı belirtilemelidir. Okul adı bulunmayan hesaplar adına (sadece şirket ya da kişi adı geçen hesaplara) herhangi bir ödeme yapılamamaktadır. 14. 14.Proje numarası Başkanlığımız tarafından girilmiş olarak gönderilecektir. 15. 15.Her sayfada bulunan bu kutucuk, okulun yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. 13. 13.IBAN numarasının yazılması unutulmamalıdır.

6 16. 16.Bu bölümdeki kişi okulun yasal temsilcisi / yetkilisi olmalıdır. 17. 17.Islak imza ve okul mührü unutulmamalıdır. 18. 18.Sözleşmenin imzalandığı şehir ve tarih yazılmalıdır. 19. 19.Bu bölüm boş bırakılmalıdır.

7 20. 20.Ek I Ortaklık başvuru formu başvuru esnasında bize göndermiş olduğunuz formdur ve tekrar göndermenize gerek yoktur. Bu sayfa sadece imzalanıp Başkanlığımıza gönderilmelidir.

8 21. 21.EK II nihai rapor formu ile ilgili bilgilendirmeler web sayfamızda daha sonra ilan edilecektir. Bu sayfa sadece imzalanarak Başkanlığımıza gönderilmelidir.

9 22.EK IV ilerleme raporu web sayfamızda daha sonra yayınlanacaktır. Bu sayfa sadece imzalanıp Başkanlığımıza gönderilmelidir.

10 22.EK V kabul edilen ortak kuruluşlar Başkanlığımız tarafından girilmiş olarak gönderilecektir. Bu sayfa imzalanıp Başkanlığımıza gönderilmelidir. 23.Bu sayfadaki not dikkatlice okunmalıdır.


"Sayın yetkili, 2010 Yılı itibariyle Comenius Okul Ortaklıkları kabul edilen okullar için hazırlanmış olan ve başvuru formunuzda belirtmiş olduğunuz e-posta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları