Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı
RAPORLAR Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı

2 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
Amaç Hekimin Adli Olguya Yaklaşımı, Rapor İçeriğinde Bulunması Gerekenler, Rapor Türleri ve İlgili Yasal Düzenlemeler, Muayene ve Rapor Düzenlenmede Dikkat Edilmesi Gerekenler, Rapor Örnekleri ve Diyagramlar Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

3 Rapor Düzenlenecek Kişiye Hekimin Yaklaşımı -1
1. Hekim, rapor düzenleyeceği kişiye herhangi bir hasta gibi yaklaşması gerektiğini unutmamalıdır. Onların ayrıntılı bir anamnezini almalı, tam bir fizik muayene yapmalı ve gerekli laboratuar tetkikleri yaptırmalıdır. 2. Aldığı eğitim çerçevesinde, günün koşullarına uygun olarak, çalıştığı kurumun olanakları ölçüsünde, bilgisini, görgüsünü, deneyimini sadece veya sadece hastasının iyiliği için kullanmalıdır. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

4 Rapor Düzenlenecek Kişiye Hekimin Yaklaşımı -2
3. Rapor düzenleyeceği kişiye ve hastalığına özen göstermelidir. 4. Normal bir hasta gibi bu olguların da sırlarını saklamak zorundadır. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

5 Rapor Düzenlenecek Kişiye Hekimin Yaklaşımı -3
5. Rapor düzenlediği kişilerle ilgili gerekli kayıtları düzenli ve uygun bir şekilde tutmalı istendiğinde bu belgelerin bir örneğini, ya da en azından bilgileri bir belge şeklinde sunacak tarzda saklamalı veya saklanmasını sağlamalıdır. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

6 Rapor İçeriğinde Bulunması Gereken Hususlar -1
Kurumun antedi mutlaka olmalı, Rapor no, tarih, saat mutlaka yazılmalı, Raporu isteyen makam veya kişi ile konusu belirtilmeli, Hastanın dilinden olayın özeti ve şikayeti (olaya bağlı vücut lezyonları) kaydedilmeli, Tam bir fizik muayene yapılarak muayene bulguları kayıt edilmeli, Tanı net olmalı, Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

7 Rapor İçeriğinde Bulunması Gereken Hususlar -2
Yapılan tetkikler, uygulanan tedavi ve öneriler kişinin adli dosyasında bulunmalı, sonuçları raporda mutlaka belirtilmeli, Rapor dili mümkün olduğu kadar hekim olmayanların da anlayabileceği kadar sade, anlaşılabilir, günlük dil olmalı, Yazılan raporlar okunaklı olmalıdır. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

8 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
RAPOR TÜRLERİ I- Tıbbi Raporlar A- Sağlık raporları (Kurul veya tek hekim) Kişinin sağlık durumunu bildirir (iş başvurusu, askerlik, ehliyet vb) B- Hastalık raporları (Kurul veya tek hekim) İstirahat raporları (TCK 206/1 ve 210/2) Kişinin hastalığını tedavi veya hayatını en iyi şekilde sürdürebilmesi için gerekli ilaç ya da tıbbi cihaz ihtiyacını belirlemeye yönelik Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

9 I- Raporlarla İlgili Yasal Düzenlemeler -1
"Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” MADDE (1) Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

10 I- Raporlarla İlgili Yasal Düzenlemeler -2
"Resmi belge hükmünde belgeler” MADDE (2) Gerçeğe aykırı belge düzenleyen tabip, dis tabibi, eczacı, ebe, hemşire veya diger sağlık mesleği mensubu, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. … Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

11 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
II. Adli Tıbbi Raporlar A- Kullanım Amaçlarına Göre; Yaralama = Etkili eylem Alkol Cinsel suçlar Çocuğun, küçüğün cezai sorumluluğu Fiil ehliyeti Yaş tayini Cezai sorumluluk Uyuşturucu madde bağımlılığı Zehirlenme Diğer Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

12 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
II. Adli Tıbbi Raporlar B- Sonuçlarına Göre Ön (Geçici) raporlar Anlatılan hikaye ile bulgu uyuşmuyor ise, Olanaklarınız yeterli değilse, Uzman görüşüne ihtiyaç duyarsanız, Bulgularınız net değil ise, Laboratuar incelemesine ihtiyacı duyarsanız, Kendinizi güvende ve tarafsız hissetmiyorsanız. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

13 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
II. Adli Tıbbi Raporlar B- Sonuçlarına Göre Kesin (Kati) rapor Yukarıdaki durumlar söz konusu değil ve veriler tamamlanmış ise Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

14 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
II. Adli Tıbbi Raporlar B- Sonuçlarına Göre Ek rapor Bazı durumlarda değerlendirme için uzun bir sürece ihtiyaç vardır (Duyu veya organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflaması, yüzünde sabit iz) Savcı, hakim veya mahkemenin soruları net ya da yeterli yanıtlanmamış ise Dava sürecinde yeni delil ve olayın aydınlanmasında yardımcı olabilecek tıbbi veriler ortaya çıkmış ise ek rapor istenir. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

15 19.08.2012 Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.
Hekimlerin tedavi ve koruyucu sağlık hizmetleri yanında üçüncü bir görevi de “ADLİ HEKİMLİK” 1219 sayılı TŞSTİDK’nın 11. md. Sağ. Bak. Teşkilat Kanunu 31. md. Sağ. Hiz. Sosyalleştirilmesi Kanunu 10. md. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

16 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -1
İlgili kurumlar bu yönde talepte bulunuyorsa mutlaka resmi bir yazı ile istemde bulunmalıdır. İstem yazısında; raporun niteliği belirtilmemişse, kolluk kuvvetinden sorularak belirlenmelidir. Muayeneye ortamı uygun olmalı, eğer sorun varsa yetkili makamlar mutlaka bir resmi yazı ile bilgilendirilmelidir. Muayene edilecek kişinin elleri asla kelepçeli olmamalıdır. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

17 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -2
Özel bir durum yok ise hasta sadece hekimin çalıştığı kurumda muayene edilmelidir. Muayene odasında asla güvenlik güçleri bulunmamalı, (Olanaklar uygun değilse kişi bir paravan arkasında muayene edilmeli ve güvenlik güçleri odanın en uzak noktasında olmalıdır. Bu durum raporda belirtilmelidir.) Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

18 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -3
Muayene edilecek kişinin durumu uygun ise yanında yakınları bulundurulmamalıdır. Muayene odasında ve üzerimizde hiçbir zaman karşıdaki kişinin saldırı dürtüsünü ortaya çıkaracak malzeme bulunmamalıdır. Şartlar uygun ise; 2 hekim tarafından muayene edilmeli, uygun değilse; hekimin yanında yardımcı sağlık personeli bulunabilir. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

19 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -4
Kadınların muayenesi istemi halinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır. (CMK 77 md.) Hekim; muayeneye getirilen kişiyi suçu ne olursa olsun normal hasta gibi görmeli ve yaklaşmalıdır. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

20 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -5
Muayene öncesi mutlaka ayrıntılı anamnez alınmalıdır. Olayın hikayesi ve hastanın şikayeti mutlaka hastanın ağzından yazılmalıdır. Fizik muayene, kişi tam soyundurularak sistemik bir şekilde yapılmalıdır. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

21 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -6
Fizik muayene bitiminde kişi hemen muayene odasından çıkarılarak güvenlik görevlisine teslim edilmelidir. Vücudun farklı yerlerinde farklı lezyonlar var ise bu lezyonların lokalizasyonu ve özelliği ayrıntılı bir şekilde yazılmalı, vücut diyagramında gösterilmeli, resimleri çekilmeli, gerekirse video kayıtları alınmalıdır. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

22 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -7
Çekilen resimlerin ve diğer belgelerin üzerine tarih, sayı, saat ve kime ait olduğu, kim tarafından belirlendiği kayıt edilmelidir. Rapor yazıldıktan sonra hekim kaşesini basıp, imzasını atmalı ve rapor mutlaka kurum mühürü basılarak, onaylanmalıdır. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

23 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -8
Sadece hekimin kaşesi, imzası ve mühür görünecek şekilde rapor kapatıldıktan sonra raporu teslim alacak kişiye kendi el yazısı ile adı soyadı, çalıştığı kurumu yazdırılarak rapor imzalatılır. Adli raporlar en az üç nüsha düzenlenmelidir. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

24 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -9
Gönderilecek rapor nüshaları bir zarfa konur, ağzı sıkıca kapatılır “Gizli Belge” kaşesi basılır, ikinci bir zarfa konularak isteyen makama iletilmek üzere kişiye verilir. Adli raporların gönderileceği makamlar bir yönetmelikle belirlenmiştir. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

25 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -10
Ceza Mahkemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik kapsamında bir suça ilişkin olarak şüpheli veya sanık ile mağdur ve diğer kişilerin beden muayenesi, bu kişilerin vücudundan örnek alınması ve muayene sonucunda rapor tanzimi isteniyorsa; raporun bir nüshası sağlık kuruluşunda kalacak, muayene sonrasında hemen rapor tanzim edilmesi mümkün ise iki nüshası kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde ilgili hakimliğe, mahkemeye veya Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletilmek üzere getiren kolluk görevlisine teslim edilecek, ileri tetkik ve benzeri nedenlerle hemen rapor tanzimi mümkün değilse raporun iki nüshası kapalı ve mühürlü bir zarf içinde sağlık kuruluşunca ilgili adli makama en kısa sürede iletilecektir. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

26 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -11
Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği kapsamında kolluk kuvvetlerince zor kullanılarak yakalanıp sağlık kontrolüne getirilen kişilerin raporları; - a.Yakalama ve nezarethaneye giriş durumu söz konusu ise raporun bir nüshası sağlık kuruluşunda kalacak, ikinci nüsha gözaltına alınan kişiye, üçüncü nüsha ise soruşturma dosyasına eklenmek üzere kolluk kuvvetine verilecektir. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

27 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -12
- b. Gözaltı süresinin uzatılması, yer değişikliği ya da nezarethaneden çıkış söz konusu ise raporun bir nüshası sağlık kuruluşunda kalacak, iki nüsha ise aynı şekilde kapalı zarf içerisinde ilgili Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilecektir. Bu raporların gönderilme şekli ve sıklığı sağlık kuruluşunun iş yükü, yerleşim biriminin büyüklüğü ve ulaşım imkanları dikkate alınarak yapılır. Sağlık kuruşunda görevli bir personel, taahhütlü posta veya APS, imkanlar varsa Elektronik İmza Kanunu uygulamasına göre Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

28 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -13
Raporların düzenlenmesinde ve adli makamlara gönderilmesinde gizlilik kurallarına uyulacak ve bu amaçla gerekli tedbirler alınacaktır. Sağlık kuruluşunda saklanması gereken rapor nüshalarının korunması için ilgili mevzuata göre gerekli tedbirler alınacaktır. ( Sağlık Bakanlığı’nın tarihli B100TSH sayılı genelgesi ) Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

29 Muayene ve Rapor Düzenlemede Dikkat Edilmesi Gerekenler -14
Adli olgular sadece ve sadece hekimin çalıştığı kurumda muayene edilir. Hekim, adli tabiplikten kaçınamaz. Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.

30

31

32

33

34

35 Teşekkürler… abdioz@istanbul.edu.tr
Doç. Dr. A.ÖZASLAN: CTF. ADLİ TIP ANABİLİM DALI.


"Doç. Dr. Abdi ÖZASLAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları