Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9. SINIFTA DERSLER Türk Dili ve Edebiyatı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9. SINIFTA DERSLER Türk Dili ve Edebiyatı"— Sunum transkripti:

1 9. SINIFTA DERSLER 4 1 2 5 Türk Dili ve Edebiyatı
    Türk Dili ve Edebiyatı     Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi     Tarih     Coğrafya     Matematik    Biyoloji     Fizik     Kimya     Sağlık Bilgisi     Yabancı Dil     Beden Eğitimi     Seçmeli Ders 1 (Bilgisayar)     Seçmeli Ders 2 (Resim)     Rehberlik

2 ÖĞRENCİ BAŞARISIN BELİRLENMESİ
Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde 5’li not sistemi kullanılır. Puanların not değeri ve derecesi aşağıdaki gibidir. PUAN NOT DERECE PEKİYİ İYİ ORTA GEÇER GEÇMEZ ETKİSİZ

3 BİR DERSTEN BAŞARILI SAYILMA
   Bir dersten yıl sonunda başarılı olmak için, - İkinci dönem notu en az GEÇER olmalıdır. Ancak, birinci dönem notunun ETKİSİZ olması durumunda, İkinci dönem notunun en az ORTA olması gerekir. - Öğrenci yalnızca bir dönem notu almışsa, dönem notunun en az GEÇER olması gerekir. 1. Dönem Notu 2. Dönem Notu Yıl Sonu Notu Sonuç 1 MATEMATİK 3 2 Başarılı Başarısız 4 5

4 DOĞRUDAN SINIF GEÇME Tüm derslerden başarılı olmak veya
   Okulumuz 9. Sınıf öğrencilerinin doğrudan sınıf geçebilmeleri için; Tüm derslerden başarılı olmak veya Türk Dili ve Edebiyatı dersi dışında bazı dersleri zayıfsa, YIL SONU BAŞARI ORTALAMASINI Genel Lise Öğrencisi ise en az 2.50, Yabancı Dil Ağırlıklı Lise öğrencisi ise en az 3.00 tutturmuş olmalıdır.

5 YIL SONU BAŞARI ORTALAMASININ
HESAPLANMASINA BİR ÖRNEK

6 DOĞRUDAN SINIF GEÇME ÖRNEK 1. (Genel lise öğrencisi için)
DERS ADI 1.D. 2.D. Yıl Sonu Not 1 Türk Dili ve Edebiyatı 3 5 4 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik 6 Biyoloji 7 Fizik 8 Kimya 9 Sağlık Bilgisi 10 Yabancı Dil 11 Beden Eğitimi 12 Seçmeli Ders 1 (Bilgisayar) 13 Seçmeli Ders 2 (Müzik) 14 Rehberlik Yıl Sonu Başarı Ort. 118 / 32 = 3,68

7 DOĞRUDAN SINIF GEÇME ÖRNEK 1. (Yabancı Dil Ağırlıklı Lise Öğrencisi için) DERS ADI 1.D. 2.D. Yıl Sonu Not 1 Türk Dili ve Edebiyatı 3 5 4 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Tarih Coğrafya Matematik 6 Biyoloji 7 Fizik 8 Kimya 9 Sağlık Bilgisi 10 Yabancı Dil 11 Beden Eğitimi 12 Seçmeli Ders 1 (Bilgisayar) 13 Seçmeli Ders 2 (Müzik) 14 Rehberlik Yıl Sonu Başarı Ort. 142 / 36 = 3,94

8 OYS İLE SINIF GEÇME Tanım :
Ortalama Yükseltme Sınavı (OYS) : Öğrencilerin yıl sonu başarı ortalamalarını yükseltme amacıyla yapılan sınavdır. OYS sonunda, başarısız olduğu dersten GEÇER not alan Öğrenciler ve yıl sonunda notlarının ağırlıklı ortalaması İle sınıf geçme şartlarını taşır hale gelen öğrenciler doğrudan sınıf geçer. OYS sonunda sınıf geçemeyen Lise 1. Sınıf öğrencileri ve Devamsızlık nedeniyle başarısız olmuş öğrenciler sınıf tekrar ederler.

9 ÖĞRENCİLERİMİZİN YÖNELEBİLECEĞİ ALANLAR ve KAYNAKLIK EDEN DERSLER
FEN BİLİMLERİ ALANI Biyoloji – Fizik – Kimya - Matematik SOSYAL BİLİMLER ALANI Türk Dili ve Edebiyatı – Tarih - Coğrafya TÜRKÇE MATEMATİK ALANI Türk Dili ve Edebiyatı – Matematik SANAT ALANI Türk Dili ve Edebiyatı - Seçmeli Resim / Müzik SPOR ALANI Beden Eğitimi - Biyoloji

10 YÖNELMEK İSTEDİĞİNİZ MESLEĞE UYGUN ALAN SEÇİMİ
ALAN SEÇİMİNİN ÖNEMİ ÖSS’yi kazanan öğrenciler, lisede öğrenim gördüğü alanlara uygun tercih yapmaları durumunda ; Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0.5 ile Alanları dışında tercih yaparlarsa Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları 0.2 ile çarpılır. Alanı dışında bir bölümü tercih eden lise mezunu öğrenciler, mezuniyet derecelerine göre; 9 ile 24 puan aralığında puan kaybına uğrarlar. Bu da yaklaşık Kişinin gerisinde kalmaları anlamına gelir. Bu nedenle, YÖNELMEK İSTEDİĞİNİZ MESLEĞE UYGUN ALAN SEÇİMİ

11 ALANLARA YÖNELME KOŞULLARI
Öğrenciler; ilgi istek yetenek ve derslerdeki başarı durumlarına göre alanlara yönelir veya yönlendirilirler. Yönlendirme; öğrenci ve velisinin görüşü alınarak ilgili müdür yardımcısı, sınıf öğretmeni ve rehber öğretmen tarafından yapılır. Yönelme ve yönlendirmede; 9. sınıfta okutulan ve alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması ya da bu derslerin yıl sonu notları esas alınır. Buna göre; a) Öğrenci; 1)  Alana kaynaklık eden derslerine ait yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalamasının 3.00 ve daha yukarı, 2) Yıl sonunda 32. madde hükmüne göre, alana kaynaklık eden derslerin her birinden başarılı olduğu alan veya alanlardan birine yönelir. b)  Alanlara yönelme şartı taşımayan öğrenci, alanlara kaynaklık eden derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması, hangi alan için daha yüksek ise o alana yönlendirilir.    C) Birden fazla alana yönelme şartını taşıyıp herhangi bir alana yönelmiş bulunan öğrenci; istemesi halinde ders yılının başlamasını takip eden bir ay içinde alan değişikliği yapabilir.... Yabancı Dil, Sanat ve Spor alanları, koşulları uygun olan okullarda öğretime açılır. ...

12 Kaynaklık Eden Dersler
ALANLARA YÖNELME ÖRNEK 1. DERS ADI 1.D. 2.D. YS. Notu 1 Türk Dili ve Edb. 2 Din Kült. ve Ahl.Bil. 4 3 Tarih Coğrafya 5 Matematik 6 Biyoloji 7 Fizik 8 Kimya 9 Sağlık Bilgisi 10 Yabancı Dil 11 Beden Eğitimi 12 Bilgisayar 13 Müzik 14 Rehberlik FEN BİLİMLERİ ALANI Kaynaklık Eden Dersler Haft. Saat Yıl Sonu Notu Yıl Sonu A.Not. 1 Fizik 2 4 8 Kimya 5 10 3 Biyoloji Matematik 15 Bu derslerin Y.S. B.O. 3.18 SONUÇ SEÇEBİLİR (35/11)

13 Kaynaklık Eden Dersler
ALANLARA YÖNELME ÖRNEK 2. DERS ADI 1.D. 2.D. YS. Notu 1 Türk Dili ve Edb. 2 3 Din Kült. ve Ahl.Bil. 4 Tarih Coğrafya 5 Matematik 6 Biyoloji 7 Fizik 8 Kimya 9 Sağlık Bilgisi 10 Yabancı Dil 11 Beden Eğitimi 12 Bilgisayar 13 Müzik 14 Rehberlik SOSYAL BİLİMLER ALANI Kaynaklık Eden Dersler Haft. Saat Yıl Sonu Notu Yıl Sonu A.Not. 1 Türk D.Edb. 4 3 12 2 Tarih Coğrafya 6 Bu derslerin Y.S. B.O. 2.50 SONUÇ SEÇEMEZ (20/8)

14 ALANLARA YÖNELME SONUÇ Yıl sonu notları,
ÖRNEK 3. DERS ADI 1.D. 2.D. YS. Notu 1 Türk Dili ve Edb. 2 Din Kült. ve Ahl.Bil. 4 3 Tarih Coğrafya 5 Matematik 6 Biyoloji 7 Fizik 8 Kimya 9 Sağlık Bilgisi 10 Yabancı Dil 11 Beden Eğitimi 12 Bilgisayar 13 Müzik 14 Rehberlik SONUÇ Yıl sonu notları, yandaki gibi olan bir öğrenci, her dersten başarılı olduğu için Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 45. Maddesinin a bendine göre istediği bir alana yönelebilir.

15 ALANLARDA DERSLER FEN BİLİMLERİ ALANI ALAN DERSLERİ 10. SINIF
1) Biyoloji 2) Fizik 3) Kimya 4) Matematik 5) Geometri 1) Biyoloji 2) Fizik 3) Kimya 4) Matematik

16 ALANLARDA DERSLER SOSYAL BİLİMLER ALANI ALAN DERSLERİ 10. SINIF
1) Edebi Metinler 2) Genel Türk Tarihi 3) Türkiye Fiziki Coğrafyası 4) Ülkeler Coğrafyası 5) Psikoloji 1) Edebi Metinler 2) Osmanlı Tarihi 3) Türkiye Beş. Eko. Coğr. 4) Sosyoloji 5) Mantık

17 ALANLARDA DERSLER TÜRKÇE - MATEMATİK ALANI ALAN DERSLERİ 10. SINIF
1) Edebi Metinler 2) Psikoloji 3) Türkiye Fiziki Coğrafyası 4) Matematik 5) Geometri 1) Edebi Metinler 2) Psikoloji 3) Türkiye Beş. Eko. Coğr. 4) Matematik 5) Geometri

18 ALANLARDA DERSLER YABANCI DİL ALANI ALAN DERSLERİ 10. SINIF 11. SINIF
1) Yabancı Dil 2) Dil Bilim

19 HANGİ ALANDAN HANGİ MESLEĞE?
FEN SOSYAL TM DİL - Bilgisayar Müh. - Biyoloji - Çevre Müh. - Deri Müh. - Diş Hekimliği - Ebelik - Eczacılık - Elektrik Müh. - Fizik - Gıda Müh. - İşletme Müh. -  Kimya Müh. -  Maden Müh. - Tıp - Veteriner -Ana Okulu Öğrt. -Basım ve yayımcılık -Coğrafya Öğrt. -Gazetecilik -Görme Eng. Öğrtm. -Halkla İlişkiler -İlahiyat -İletişim -Kütüphanecilik -Radyo, TV ve Sinm. -Sanat Tarihi -Sosyal bilgiler Öğrt. -Tarih Öğretmenliği -Tv. Gazeteciliği -Türkçe Öğretmenliği -Avrupa Birliği İlş. -Bank. ve Finans -Ekonomi -Finans -Felsefe Öğrt. -Hukuk -İşletme - İktisat -Kamu Yönetimi -Psikoloji -Reklamcılık -Sigortacılık -Siyaset Bilimi -Turizm İşletmeciliği -Uluslararası İlişkiler -Yönt. Blşm. Sist. Alman Dili ve Edb. Dil Bilimi Fransız Dili ve Kült Fransızca Öğrt. İngiliz Dil Bilimi İngiliz Dili ve Edb. İngilizce Öğrt. Japonca Öğrt. Karşılaştırmalı Edb. Kore Dili ve Edb. Latin Dili ve Edb. Mütercim-Tercm. Turist Rehberliği Urdu Dili ve Edb. Yunan Dili ve Edb. Not : Bu tabloda bazı meslekler yer almamaktadır.

20 FAKAT KİMİ MESLEKLER . . . MESLEKLER FEN SOSYAL T-M. Y. DİL
Anaokulu Öğrtm. X Avrupa Birliği İlş. Çalış.Eko.End.İlş. Çocuk Gelş.ve Eğt. Ebelik Ekonomi Felsefe Görme Eng. Öğrt. İktisat, İşletme Matematik Öğrt. Okul Önc. ve Sınıf Öğrt. Psikoloji Türkçe Öğretm. Uluslararası İlişk.

21 S O N U Ç 9. Sınıftaki Ders Başarınız İlgileriniz Yetenekleriniz
ALAN SEÇİMİNDE 9. Sınıftaki Ders Başarınız İlgileriniz Yetenekleriniz Değerleriniz Mesleğin sağladığı olanaklar Belirleyici olmalıdır.

22 E V Ö D E V İ ? HANGİ ALANI, NİÇİN SEÇMEYİ DÜŞÜNÜYORSUNUZ

23 Başarı Dileklerimizle...
Edebiyat Fakültesi Diş Hekimliği Tıp Fakültesi


"9. SINIFTA DERSLER Türk Dili ve Edebiyatı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları