Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EK-l KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EK-l KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)"— Sunum transkripti:

1 EK-l KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)

2 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
Kamu kurum-kuruluşları kod sistemi; kurum-kuruluşlar arasında bilgi iletişiminde kolaylık sağlanması ve standardizasyon temini amacıyla geliştirilmiştir. Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH 14 KAREKTERLİ KOD FORMATI KULLANILMAKTADIR.

3 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
A: Alfabetik 1 karakter "A" Yasama organları, "B" Yürütme organları, "C" Yargı organları, Not: "D" Özel Kuruluşlar ve Dernekler

4 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
B : Nümerik 2 karakter T.B.B.M Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar, Y.Ö.K, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Yargı organları.

5 C: BB 'ye ait dağılım kodları Nümerik 1 karakter
Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH C: BB 'ye ait dağılım kodları Nümerik 1 karakter "0“Merkez, "1“Sürekli kurul, Bağlı Kuruluş, "2“İlgili Kuruluş, "3“Yurtdışı Teşkilatı, ”4“Taşra Teşkilatı, "5“Sorumlu Kuruluş

6 DDD: Alfanümerik 3 karakter
Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH DDD: Alfanümerik 3 karakter Bakanlıklarda ve merkez teşkilatlarda, ana hizmet birimlerinin, bağlı ve ilgili kuruluşlarda; kuruluşun, kısa adını gösterir. Kısa ad kurum-kuruluş'un adına uygun olmalıdır. Bağlı ve ilgili kuruluşlarda kısa adlar birbirleriyle çakışmamalıdır.

7 E: DDD'ye ait dağılım kodları nümerik 1 karakter.
Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH E: DDD'ye ait dağılım kodları nümerik 1 karakter. "0" Merkez, (Üniversitelerde Rektörlük Merkez Teşkilatı, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Konservatuarlar, Üniversite Hastaneleri, Rektörlüğe Bağlı Bölüm Başkanlıkları, Meslek Yüksekokulları, Araştırma ve Uygulama Merkezleri) "1” Bölge, "2“İşletme / Müessese, "3“Yurtdışı Teşkilatı, "4“İl, "5“Bağlı ortaklık, Bağlı Kuruluş. * Üniversiteler için gerekli açıklamalar koyu yazılmıştır.

8 FF: Alfanümerik 2 karakter
Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH FF: Alfanümerik 2 karakter "E" = 0 ise, Birim Kodu (Üniversitelerde; Fakülteler 10-39,'Enstitüler 40-59, Rektörlük Merkez Birimleri 1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin ekinde bulunan standart kodlar (EK-1A), Rektörlüğe Bağlı Bölümler R1-R2..., Üniversite Hastaneleri H1-H2..., Yüksekokullar Y1-Y2...YA-YZ, Konservatuarlar K1-K2..., Meslek Yüksekokulları M1-­M9...MA-MZ, Araştırma ve Uygulama Merkezleri A1-A9...AA-AZ, UA-UZ. "E" = 1 ise, Bölge kodu ve numarası, "E" = 2 ise, İşletme/müessese kodu, "E" = 3 ise Ülke kodu, "E" = 4 ise, İl kodu, "E“ = 5 ise, Bağlı ortaklık, Bağlı kuruluş kodu,

9 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
GG: Nümerik 2 karakter "E" = O ise, İkinci Alt Birim Kodu (Şube ise "HH" seviyesinde) "E" = 1 ise, Bölgelinin alt birim kodu (Şube ise "HH“ "E" = 2 ise, İşletme/müessese'nin Alt Birim kodu, , "E" = 3 ise, "Ülke"nin şehir kodu "E" = 4 ise, İlçenin kodu, "E" = 5 ise, Bağlı Ortaklık, Bağlı Kuruluşun Alt Birim Kodu:

10 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
Örnek: (1) Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B ANK B30 : Yükseköğretim Kurulu : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi : Rektörlük Merkez Birimleri, Üniversitelerde Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

11 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
(1a) Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğrenci İşleri Birimi A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B ANK B30 : Yükseköğretim Kurulu : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi : Rektörlük Merkez Birimleri, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi : Öğrenci İşleri

12 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
Örnek 2: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölüm Başkanlığı A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B ANK B30 : Yükseköğretim Kurulu : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi 0 : Rektörlük Merkez Birimleri, Üniversitelerde Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. 11 : Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi 10 : Antropoloji Bölüm Başkanlığı

13 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
Örnek 3: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B ANK B30 : Yükseköğretim Kurulu : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi : Rektörlük Merkez Birimleri, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. : Fen Bilimleri Enstitüsü

14 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
Örnek 4: Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci İşleri A. BB. C. DDD. E. FF. GG. HH. B ANK B30 : Yükseköğretim Kurulu : İlgili Kuruluş ANK : Ankara Üniversitesi : Rektörlük Merkez Birimleri, Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, vb. : Fen Bilimleri Enstitüsü : Öğrenci işleri

15 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
KAMU KURUM VE KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*) (Üniversitelerde FF Seviyesinde Kullanılacak Standart Birim Kodları)

16 E: DDD ait dağılım kodları nümerik bir karakter
Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH E: DDD ait dağılım kodları nümerik bir karakter E= "0" ise birim kodu, (Üniversitelerde; Fakülteler 10-39, Enstitüler 40-59, Rektörlük Merkez Birimleri .1991/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi'nin ekinde bulunan standart kodlar (aşağıda belirtilen) Rektörlüğe Bağlı Bölümler R1-R2..., Üniversite Hastaneleri H1-H2..., Yüksekokullar Y1-Y2...YA-YZ, Konservatuarlar K1-K2..., Meslek Yüksekokulları M1-­M9...MA-MZ, Araştırma ve Uygulama Merkezleri A1-A9...AA-AZ, UA-UZ.

17 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
01 Özel Kalem 05 Kurullar, Komisyonlar (Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Mütevelli Heyeti) Ana Hizmet Birimleri (Üniversitelerde Fakülteler) 40 – 59 Ana Hizmet Birimleri (Üniversitelerde Enstitüler) 60 Teftiş Kurulu 61 Hukuk Müşavirliği 62 Bakanlık ve Diğer Müşavirlikler 63 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 64 İç Denetim Birimi 65 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 70 Genel Sekreterlik 71 Personel 72 Eğitim işleri 73 İdari İşler 74 Mali İşler 75 Savunma Sekreterliği 76 Dış İlişkiler 77 Bilgi İşlem 78 Yayın, Kütüphane ve Dokümantasyon 79 Sağlık İşleri (Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı) 80 Yatırım ve Tesisler (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) 81 Döner Sermaye Diğerleri 90 Münhal

18 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
AÇIKLAMA: 1- Üniversitelerin Rektörlük Merkez Teşkilatı, Fakülteler ve Enstitüler, FF seviyesinde nümerik olarak kodlanmıştır. 2- Üniversite Hastaneleri, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Yüksekokullar, Konservatuarlar, Meslek Yüksekokulları ile Araştırma ve Uygulama Merkezleri Alfa nümerik olarak kodlanmıştır. * Üniversiteler için gerekli açıklamalar koyu yazılmıştır.

19 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
KAMU KURUM VE KURLUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları)

20 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
01 Yönetici Sekreteri (Dekan, Müdür Sekreteri) 05 Kurullar, Komisyonlar (Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu) 10 – 39 Fakülte Yüksekokullarda Bölüm, Enstitülerde, Anabilim Dalı Başkanlığı Fakültelere Bağlı Araştırma Merkezleri 60 Teftiş İşleri 63 Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Fakülte Sekreteri (Yüksekokul, MYO, Enstitü, Araştırma Uygulama Merkezi) Personel İşleri 72 Öğrenci işleri 73 İdari İşler 74 Mali İşler 75 Savunma Sekreterliği 76 Dış İlişkiler 77 Bilgi İşlem 78 Kütüphane 79 Sağlık İşleri 80 Bakım Onarım ve Tesisler 81 Döner Sermaye Diğerleri 90 Münhal

21 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
FF Seviyesinde Fakülteler İçin Kullanılacak Standart kodlar Fen-Edebiyat Fakültesi (Fen Fakültesi) Edebiyat Fakültesi( DTCF) Eğitim Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Siyasal Bilgiler Fakültesi) Hukuk Fakültesi İletişim Fakültesi İlahiyat Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Mühendislik) Mimarlık Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi Veterinerlik Fakültesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Fakültesi Orman Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Diğer Fakülteler(*)

22 FF Seviyesinde Enstitüler İçin Kullanılacak Standart Kodlar
Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH FF Seviyesinde Enstitüler İçin Kullanılacak Standart Kodlar Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diğer Enstitüler(**) Diğer fakülteler için arasındaki rakamlar fakülte adlarına göre alfabetik olarak sıradan kodlanır. Diğer enstitüler için arasındaki rakamlar enstitü adlarına göre alfabetik olarak sıradan kodlanır

23

24

25

26 *(Ek 1B) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır *(Ek 1B) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır

27 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASI - FAKÜLTE (İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi*) B 30 2 İST EDEBİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI B 30 2 İST DEKANLIK SEKRETERİ B 30 2 İST FAKÜLTE KURULLARI B 30 2 İST FAKÜLTE KURULU B 30 2 İST FAKÜLTE YÖNETİM KURULU B 30 2 İST FAKÜLTE DİSİPLİN KURULU B 30 2 İST TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ B 30 2 İST TARİH BÖLÜMÜ B 30 2 İST COĞRAFYA BÖLÜMÜ B 30 2 İST DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 30 2 İST BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 30 2 İST ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST ARKEOLOJİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST FELSEFE BÖLÜMÜ B 30 2 İST SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM BÖLÜMÜ B 30 2 İST ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ B 30 2 İST ÇEVİRİBİLİM BÖLÜMÜ

28 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
B 30 2 İST İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ B 30 2 İST ŞARKİYAT ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST ANTALYA BÖLGESİ ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST SANAT TARİHİ ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST SOSYOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZ İ B 30 2 İST VAN BÖLGESİ TARİH VE ARKEOLOJİ ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST TARİH ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST GÜNEY DOĞU AVRUPA ARAŞTIRMA MERKEZİ B 30 2 İST TEFTİŞ İŞLERİ B 30 2 İST BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 30 2 İST FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST PERSONEL İŞLERİ B 30 2 İST ÖĞRENCİ İŞLERİ B 30 2 İST İDARİ İŞLER B 30 2 İST MALİ İŞLER B 30 2 İST SAVUNMA SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST DIŞ İLİŞKİLER B 30 2 İST BİLGİ İŞLEM B 30 2 İST KÜTÜPHANE B 30 2 İST SAĞLIK İŞLERİ B 30 2 İST BAKIM ONARIM VE TESİSLER B 30 2 İST DÖNER SERMAYE

29 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
EK-3B ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASI – ENSTİTÜ (İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü*) B 30 2 İST FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ B 30 2 İST ENSTİTÜ MÜDÜR SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST KURULLAR KOMİSYONLAR B 30 2 İST ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST FİZİK ANABİLİM DALI B 30 2 İST BİYOLOJİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST MATEMATİK ANABİLİM DALI B 30 2 İST ORMAN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST PEYZAJ MİMARLIĞI ANABİLİM DALI B 30 2 İST KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST JEOLOLİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

30 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
B 30 2 İST SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST SU ÜRÜNLERİ TEMEL BİLİMLERİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST ORTAÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI B 30 2 İST İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI B 30 2 İST ENFORMATİK ANABİLİM DALI B 30 2 İST TEFTİŞ İŞLERİ B 30 2 İST BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 30 2 İST ENSTİTÜ SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST PERSONEL İŞLERİ B 30 2 İST ÖĞRENCİ İŞLERİ B 30 2 İST İDARİ İŞLERİ B 30 2 İST MALİ İŞLERİ B 30 2 İST SAVUNMA SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST DIŞ İLİŞKİLER B 30 2 İST BİLGİ İŞLEM B 30 2 İST KÜTÜPHANE B 30 2 İST SAĞLIK İŞLERİ B 30 2 İST BAKIM ONARIM VE TESİSLER B 30 2 İST DÖNER SERMAYE *(Ek 1B) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır

31 (İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu*)
Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH EK-3C ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASI – YÜKSEKOKUL (İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu*) B 30 2 İST 0 Y BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ B 30 2 İST 0 Y MÜDÜR SEKRETERİ B 30 2 İST 0 Y KURULLAR B 30 2 İST 0 Y ANTRENÖRLÜK BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 Y SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ B 30 2 İST 0 Y TEFTİŞ İŞLERİ B 30 2 İST 0 Y BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 Y YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 Y PERSONEL İŞLERİ B 30 2 İST 0 Y ÖĞRENCİ İŞLERİ B 30 2 İST 0 Y İDARİ İŞLER B 30 2 İST 0 Y MALİ İŞLER B 30 2 İST 0 Y SAVUNMA SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 Y DIŞ İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 Y BİLGİ İŞLEM B 30 2 İST 0 Y KÜTÜPHANE B 30 2 İST 0 Y SAĞLIK İŞLERİ B 30 2 İST 0 Y BAKIM ONARIM VE TESİSLER B 30 2 İST 0 Y DÖNER SERMAYE *(Ek 1B) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır.

32 (İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu*)
Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH EK-3D ÖRNEK ALT BİRİM KODLAMASI – MESLEK YÜKSEKOKULU (İstanbul Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu*) B 30 2 İST 0 M SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ B 30 2 İST 0 M MÜDÜR SEKRETERİ B 30 2 İST 0 M KURULLAR B 30 2 İST 0 M DİŞ PROTEZ PROGRAMI B 30 2 İST 0 M RADYOLOJİ PROGRAMI B 30 2 İST 0 M YÖNETİM TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK PROGRAMI B 30 2 İST 0 M TIBBİ LABORATUVAR PROGRAMI B 30 2 İST 0 M AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI B 30 2 İST 0 M TEFTİŞ İŞLERİ B 30 2 İST 0 M BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 M YÜKSEKOKUL SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 M PERSONEL İŞLERİ B 30 2 İST 0 M ÖĞRENCİ İŞLERİ B 30 2 İST 0 M İDARİ İŞLER B 30 2 İST 0 M MALİ İŞLER B 30 2 İST 0 M SAVUNMA SEKRETERLİĞİ B 30 2 İST 0 M DIŞ İLİŞKİLER B 30 2 İST 0 M BİLGİ İŞLEM B 30 2 İST 0 M KÜTÜPHANE B 30 2 İST 0 M SAĞLIK İŞLERİ B 30 2 İST 0 M BAKIM ONARIM VE TESİSLER B 30 2 İST 0 M DÖNER SERMAYE *(Ek 1B) Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında GG Seviyesinde Kullanılacak Standart Alt Birim Kodları esaslarına göre yapılmıştır.

33 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
EK-4 KAMU KURUM VE KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİNİN ÜNİVERSİTELERE UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

34 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
1 -Kamu kurum ve kuruluşları yazışma kod sisteminin üniversitelerin tüm birimlerini kapsaması için; sistemin genel esasından sapmadan, gerekli eklemeler yapılmıştır. (EK -1) 2-Fakülteler, kod formatının FF seviyesinde; aralığında nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-lA) Üniversiteler bünyesinde yaygın olarak bulunan fakültelerin kodları standart hale getirilmiştir. (EK-l C)

35 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
3-Enstitüler, kod formatının FF seviyesinde; aralığında nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-1A) Üniversiteler bünyesinde yaygın olarak bulunan enstitülerin kodları standart hale getirilmiştir. (EK-l C ) 4-Rektörlük merkez birimleri, kod formatının FF seviyesinde; (EK-lA) da belirtilen standart kodlarla nümerik olarak kodlanmıştır.(EK-2)

36 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
5-Araştırma Merkezleri, kod formatının FF seviyesinde; Al-A9,AA-AZ, UA-UZ şeklinde alfa nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-2) 6-Hastaneler, kod formatının FF seviyesinde; Hl-H2...şeklinde alfanümerik olarak kodlanmıştır. (EK - 2) 7-Konservatuarlar, kod formatının FF seviyesinde; K1 şeklinde alfanümerik olarak kodlanmıştır.

37 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
8-Meslek Yüksekokulları, kod formatının FF seviyesinde; Ml-M9,MA-MZ şeklinde alfa nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-2) 9-Rektörlüğe Bağlı Bölümler, kod formatının FF seviyesinde; Rl-R2... şeklinde alfa nümerik olarak kodlanmıştır (EK-2)

38 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
10-Yüksekokullar, kod formatının FF seviyesinde; Y1-Y2... şeklinde alfa nümerik olarak kodlanmıştır. (EK-2) 11-Fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve diğer birimlerin, alt birimlerinin kodlanmasında; (EK-lB ) de belirtilen standart kodlar kullanılacaktır. Örnek kodlama için (Bkz. EK-3)

39 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
12-Üniversiteler, yeni kurulan birimlerin yazışma kodlarını (EK-1) Kodlama Esasları çerçevesinde belirleyerek, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın uygun görüşünü aldıktan sonra uygulamaya koyacaktır. 13-Üniversitelerin yazışma kodları, ve adreslerinden takip edilebilir.

40 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ARŞİVLEME DAHİL SAYI KODU VERME (SİCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDE) ÖRNEKLEMELER: B.30.2.SDÜ / Fakülte için: (Müh.Mim.Fak.Yönetim Kurulu için) B.30.2.SDÜ /

41 Kod Formatı: A.BB.C.DDD.E.FF.GG.HH
Yüksekokul için: (Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu için) Sayı:B.30.2.SDÜ.0.Y /1030 A B C A: HABERLEŞME KODU B: DOSYA NUMARASI C; EVRAK KAYIT NUMARASI Enstitü için: (Fen Bilimleri Enst.Yönetim Kurulu için) B.30.2.SDÜ /1040 Meslek Yüksekokulu için: (Isparta MYO Yönetim Kurulu için) B.30.2.SDÜ.0.M /1050


"EK-l KAMU KURUM ve KURULUŞLARI YAZIŞMA KOD SİSTEMİ (*)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları