Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

08.04.2017 KORUNMA POLİTİKALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "08.04.2017 KORUNMA POLİTİKALARI."— Sunum transkripti:

1 KORUNMA POLİTİKALARI

2 Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak,
Önleme: Bir şeyin olmasına veya yapılmasına engel olmak, Ortaya çıkan veya çıkacağı düşünülen bir tehlikeyi durdurmak, önüne geçmek. 2 2

3 Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya
Koruma: Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, tehlikeden veya zor bir durumdan uzak tutmak, muhafaza etmek, Güçlü bir kimse veya kuruluş, güçsüz birini veya bir şeyi desteklemek, himaye etmek, Tehlikeye karşı denetimi altında bulundurmak, savunmak, müdafaa etmek, Tehlikeli, zararlı durumları önlemek, Bir şeyin eskimesini, yıpranmasını önlemek için gereken dikkat ve özeni göstermek, Süregelen bir durumun değişikliğe uğramasını önlemek. 3 3

4 İş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın önemi:
İş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın önemi: Çalışma hayatımızda karşılaştığımız; Fiziksel Kimyasal Biyolojik Psikososyal Faktörler çalışma sağlığımızı tehdit edebilmektedir. İSG; çalışma ortamını ve çalışanı korumayı hedeflemektedir. Meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkların %98’i önlenebilir durumlardır. Çalışma ortamından kaynaklanan zararlı etkenlere karşı çalışanların ve çevrenin korunması büyük önem taşımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği alanında önleme ve korumanın önemi: Günlük hayatımızın üçte birini oluşturan çalışma hayatı, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal birçok olumsuz faktör nedeniyle çalışanın sağlığını tehdit edebilmektedir. Çalışma ortamını ve çalışanın sağlığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen iş sağlığı ve güvenliği çok displinli bir yaklaşım ve bir ekip çalışması ile işyerindeki risklerin kontrol altına alınması ve çalışma ortamında gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin uygulanmasını amaçlamaktadır. İşyerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıkları tümüyle önlenebilir durumlardır. Çalışma ortamından kaynaklanan zararlı etkenlere karşı çalışanların ve çevrenin korunması büyük önem taşımaktadır. 4 4

5 Sağlık koşullarını iyileştirmek Güvenlik koşullarını iyileştirmek
İSG’nde amaç Sağlık koşullarını iyileştirmek Güvenlik koşullarını iyileştirmek 5 5

6 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI Hiçbir iş emniyetsiz yapılacak kadar acil değildir. Kazaların %98’i önlenebilir. İSG’in temeli, Risk analizi, prosedür ve talimatlardır. Koza Altın İşletmeleri AŞ Sıfır Tolerans Politikası hakkında bilgi verin. 6 6

7

8 Tehlike: İnsanların yaralanması, sağlığının bozulması veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem. ( ) RİSK: Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimi ( ) 8 8

9 Risk değerlendirmesi İşyerine ve yapılan işe uygun bir risk değerlendirme metodu seçilerek değerlendirme yapılır; Tüm proseslerde, riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermek gerekir.

10 RİSK DEĞERLENDİRMESİ Tehlikelerden kaynaklanan riskin
Büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut Kontrollerin yeterliliğini dikkate Alarak riskin kabul edilebilir olup Olmadığına karar vermek için Kullanılan proses. Tanım : TS RİSK DEĞERLENDİRMESİ

11 Risklerle Mücadele 1-Riski ortadan kaldırmak
Risklerle Mücadele 1-Riski ortadan kaldırmak 2-Riski izole etmek (sınırlandırmak) 3-Toplu korumaya öncelik vermek 4-Kişisel koruma yapmak 11 11

12 Toplu Korunma Örnekleri
Toplu Korunma Örnekleri Tehlikesiz olanla değiştirme, Yalıtım, Koruyucu/koruma içine alma, Yerel havalandırma, Yerel aydınlatma, Makine koruyucuları, Genel havalandırma, Genel aydınlatma, İklimlendirme, İşaretleme/sınırlama Uyarı levhaları 12 12

13 SAĞLIK VE GÜVENLİK KORUNMA UYGULAMALARI
SAĞLIK VE GÜVENLİK KORUNMA UYGULAMALARI Çalışanların sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak için yapılacak korunma uygulamaları, üç ana başlık altında incelenebilir. Kaynağa Yönelik Korunma Uygulamaları Ortama Yönelik Korunma Uygulamaları Kişiye Yönelik Korunma Uygulamaları

14 Önlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmuştur.
Çalışanların sağlık ve güvenlik risklerinden korunmasında en etkin yöntem; Riski kaynağında kontrol altına almaktır. Bunun mümkün değilse ortama yönelik farklı yöntemler devreye girecektir. Bütün bu yöntemlerin etkili olmadığı hallerde; En son korunma yöntemi olarak KKD kullanımı önerilmelidir. Önlemek, korumak her zaman daha kolay ve ucuz olmuştur. 14 14

15 KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA ÖZEL KORUNMA YÖNTEMLERİ
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA ÖZEL KORUNMA YÖNTEMLERİ a- İkame yöntemi: b- İkame kullanılamadığında sırasıyla; 1) Uygun proses mühendislik ve kontrol sistemi 2) Toplu koruma: 3) Kişisel koruyucu önlemler: c- Sağlık gözetimi: d- Kimyasal madde ölçümleri: e- Ölçüm sonuçları- risk değerlendirmesi: f- Teknik önlemler ve idari düzenleme

16 SAĞLIK VE GÜVENLİK KORUNMA UYGULAMALARI
SAĞLIK VE GÜVENLİK KORUNMA UYGULAMALARI 1- Kaynağa Yönelik Korunma Uygulamaları Riski yok etme, Tehlikesiz olanla değiştirme (İkame), Yalıtım, Koruyucu/koruma içine alma, Lokal havalandırma, Yerel aydınlatma, Makine koruyucuları,

17 SAĞLIK VE GÜVENLİK KORUNMA UYGULAMALARI
SAĞLIK VE GÜVENLİK KORUNMA UYGULAMALARI 2- Ortama Yönelik Korunma Uygulamaları Genel havalandırma, Genel aydınlatma, İklimlendirme, İşaretleme/sınırlama Uyarı levhaları

18 SAĞLIK VE GÜVENLİK KORUNMA UYGULAMALARI
SAĞLIK VE GÜVENLİK KORUNMA UYGULAMALARI 3-Kişiye Yönelik Korunma Uygulamaları İşe uygun personel seçimi, eğitim ve denetim, İşe giriş sağlık muayenesi, Periyodik sağlık muayeneleri, Geri dönüş sağlık muayeneleri, Rehabilitasyon çalışmaları, Kişisel koruyucu donanımlar.

19 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ İKİ TEMEL SEBEBİ OLAN; TEHLİKELİ DURUM ve TEHLİKELİ DAVRANIŞ’ ın üzerinde durulmalıdır.

20 TEHLİKELİ DURUMLAR Uygun olmayan koruyucular, Koruyucusuz çalışma,
TEHLİKELİ DURUMLAR Uygun olmayan koruyucular, Koruyucusuz çalışma, Kusurlu alet teçhizat kullanma, Emniyetsiz yapılmış alet ve makine Yetersiz bakımsız bina, makine, alet, Yetersiz yada fazla aydınlatma, Yetersiz kişisel koruyucu, Yetersiz havalandırma, Emniyetsiz yöntem ve şartlar.

21 TEHLİKELİ DAVRANIŞ Emniyetsiz çalışma, Gereksiz hızlı çalışma,
TEHLİKELİ DAVRANIŞ Emniyetsiz çalışma, Gereksiz hızlı çalışma, Uygun olmayan emniyet donanımı, Emniyetsiz yükleme, taşıma, istif, Emniyetsiz vaziyet alma, Tehlikeli yerlerde çalışma, Şaşırma, kızgınlık, üzgünlük, ürkme, şakalaşma, Kişisel koruyucu kullanmamak.

22 ALINMASI GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ
ALINMASI GEREKLİ EMNİYET TEDBİRLERİ İşyerinin uygun planlanması, En sağlıklı teknolojinin uygulanması, Zararlı maddelerin zararsız veya daha az zararlı değiştirilmesi, Kapalı çalışma metotları uygulanması, Ayırma (Tecrit) tedbiri alınması, Islak çalışma metodu uygulanması, Bakım ve temizliğin gereği gibi yapılması, Ortam analizlerinin (ölçümlerinin) yapılması.

23 TEHLİKE KAYNAĞINA YÖNELİK TEDBİRLER
TEHLİKE KAYNAĞINA YÖNELİK TEDBİRLER 1. aşama : İşyerinin planlanması ve projelendirilmesinde uyulması gereken esaslarla ilgili KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ alınması. ÖTA YAPILARAK RİSKLERİN TESPİTİ. 2. aşama : İşyerinin binalarında, sabit tesislerinde ve müştemilatında alınması gereken tedbirler.(İşyeri Bina ve eklentileri)

24 TEHLİKE KAYNAĞINA YÖNELİK TEDBİRLER
TEHLİKE KAYNAĞINA YÖNELİK TEDBİRLER 3. aşama: Makine tezgah ve tesislerde güvenlik tedbirleri. 4.aşama: Periyodik kontrol, bakım ve onarım işlerinde güvenlik 5.aşama: Emniyetli şekilde Hurdaya çıkarma işleminde güvenlik.

25 ILO’nun, İşyerlerinde sağlık ve güvenlik koşulları ile ilgili Ulusal ve işyeri düzeyinde korunma politikalarının oluşturulmasını öngören 155 Sayılı Sözleşmesi TBMM tarafından onaylanmış olup 16 Mart 2004 tarih ve sayılı R. G. yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. “İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme” korunma politikalarına ilişkin olarak aşağıda sıralanan hükümleri içermektedir; 25 25

26 İSG ve “Sosyal Taraflar”
İSG ve “Sosyal Taraflar” Devlet İşçi İşveren Diğer Üniversiteler Sosyal tarafların beklentileri ve rolleri farklıdır 26 26

27 periyodik olarak gözden geçirecektir.
Her üye, Ulusal koşullar ve uygulamaya göre ve en fazla temsil kabiliyetine sahip işçi ve işveren kuruluşlarına danışarak iş güvenliği, iş sağlığı ve çalışma ortamına ilişkin tutarlı bir ulusal politika geliştirecek, uygulayacak ve periyodik olarak gözden geçirecektir. Bu politikanın amacı, işle bağlantılı olan veya işin yürütümü sırasında ortaya çıkan kaza ve yaralanmaları, çalışma ortamında bulunan tehlike nedenlerini mümkün olduğu ölçüde asgariye indirerek önlemek olacaktır. 27 27


"08.04.2017 KORUNMA POLİTİKALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları