Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Günümüzden 2000 yıl önce İtalya’nın Pompei Bölgesi’nde insanlar,evleri süslemek amacıyla bu tarzda resimler yapmaya başlamışlardır. O yıllardan biraz.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Günümüzden 2000 yıl önce İtalya’nın Pompei Bölgesi’nde insanlar,evleri süslemek amacıyla bu tarzda resimler yapmaya başlamışlardır. O yıllardan biraz."— Sunum transkripti:

1

2

3 Günümüzden 2000 yıl önce İtalya’nın Pompei Bölgesi’nde insanlar,evleri süslemek amacıyla bu tarzda resimler yapmaya başlamışlardır. O yıllardan biraz daha geriye gittiğimizde ise…

4 İ lk defa o dönemlerde balıklar, ölü hayvanlar, yiyecekler,e ş yalar gibi nesnelerin, insan figürlerinin yanında da olsa, resme dahil edildiklerini görüyoruz. Eski Mısır resimlerin de de bu tür cansız nesnelerin kullanıldı ğ ı na rastlarız.

5 Fakat cansız nesneler insan figürleriyle beraber kullanıldı ğ ı için bu resimlere natürmort diyemeyiz. Ama bu örnekler natürmort resminin olu ş ması ve geli ş mesi açısından önemli bir ba ş langıçtır.

6 NATÜRMORT RESM İ KONULARINA GÖRE ÇE Şİ TL İ L İ K GÖSTER İ R… Nasıl mı?? Nasıl??

7 Mesela anneler gününde annenize kendi yaptığınız bir resmi hediye etmek istiyorsunuz,bu resim bir elma ya da armut resmi değil,büyük bir ihtimalle kendi renklerinizle oluşturacağınız bir çiçek resmi olacaktır.O zaman da cıvıl cıvıl renklerle istediğiniz çiçekleri de kullanarak onları resim kağıdında düzenleyip kendi kompozisyonunuzu oluşturabilirsiniz. Ya da yerli malı haftası için yapacağınız resim, çiçek değil bir meyve sebze resmi olabilir ancak.

8

9 Hüseyin Zekai Paşa

10

11

12 Aelbert Jansz Van Der Schoor

13 Aelbert Jansz Der Schoor

14 AV SAHNELERİ Eğer sanatçı,insanın doğaya,yani hayvan- lara olan hakimiyeti- ni göstermek istemiş- se avlanmış hayvanla- rın (kuğu,geyik,tavşan ve çeşitli kuşlar gibi) resimlerini yapmıştır. Bu resimlerden,hay- vanların av esnasında veya hemen sonrasında resmedildiği anlaşılır. Bunların bazen tek başına bazen de bir yığın şeklin- de resmedildiği görülür. Jean Babtiste Simeon Chardin

15 Jan Babtist Weenix

16 Rachel Ruysch

17 Jan Brueghel

18

19 Van Gogh

20 Robert Furber

21 Henri Rousseau

22 Jan Davidsz De Heem

23

24

25 Floris Van Dijck

26

27 Hoca Ali Rıza

28 EK B İ LG İ LER RESİMDE KOMPOZİSYON nedir?? AYRINTI nedir?? DOKU nedir?? IŞIK- GÖLGE nedir??

29 Kompozisyon; resimde kullanılan nesnelerin bir bütün içinde bir düzen gösterecek biçimde bir araya getirilmesidir.Örneğin; elmalarla armutların bir arada bulunduğu bir resim yapıyoruz; acaba elmalar mı armutların önünde olmalı yoksa armutlar mı elmaların önünde olmalı? ya da elmaların rengi yeşil mi olmalı kırmızı mı? Işık sağdan mı gelmeli soldan mı? İşte bu ve bu gibi soruların cevabını bulup resimde onları doğru yerleştirdiğimizde kompozisyonu oluşturmuş oluruz. Süleyman seyyit

30 I ş ık-gölge deyince aklınıza duvara kar ş ı oynadı ğ ınız gölge oyunları gelsin. Hani elektrikler kesilince mum ı ş ı ğ ına kar ş ı, ellerimizi parmaklarımı ş ekilden ş ekle sokarak,oynatarak duvarda yarı ş mı ş ızdır ço ğ u kez.

31 İşte resimde de ışık –gölge hemen Hemen aynı anlama gelmektedir.Işık alan yerler aydınlık olur,almayan yerler ise karanlıkta kalır.Işığın nesnelerin arkasında oluşturduğu koyuluğa da gölge denir. Güneş ışığından,mumdan ya da lambadan gelen ışığın aydınlattığı yerler daha açık olur,ışık almayan yerlerde ise renkler daha koyu olur. willam Kalf

32 Eğer bir resimdeki kumaşın veya bardağın üzerideki deseni,baktığ ınızda net bir biçimde anlayabiliyor sanız; bu resmin ayrıntılı yapılmış bir resim olduğunu görmüş olursunuz. Del Gish

33 Henri Rousseau’nun bu resminde ise dokusallık ön plandadır. Bu resimde yapılan nesneleri,gözünü zü kapatıp tuttuğunuzu varsaydığınızda, onların hangi çiçek olduğunu ya da vazonun kabartmalı mı yoksa düz mü olduğunu hissederek anlayabilirsiniz. Henri Rousseau

34 Yazan ve Hazırlayan Esra Aydın


"Günümüzden 2000 yıl önce İtalya’nın Pompei Bölgesi’nde insanlar,evleri süslemek amacıyla bu tarzda resimler yapmaya başlamışlardır. O yıllardan biraz." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları