Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yapılan Hizmetlerin Bilgisayara İş lenmesi Klinikten toplanmı ş olan hizmet formlarını klinik sekreterli ğ ine getirip bilgisayarda islenmektedir. Yapılan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yapılan Hizmetlerin Bilgisayara İş lenmesi Klinikten toplanmı ş olan hizmet formlarını klinik sekreterli ğ ine getirip bilgisayarda islenmektedir. Yapılan."— Sunum transkripti:

1

2 Yapılan Hizmetlerin Bilgisayara İş lenmesi Klinikten toplanmı ş olan hizmet formlarını klinik sekreterli ğ ine getirip bilgisayarda islenmektedir. Yapılan hizmetlerin bilgisayarda hastanın hesabına i ş lenebilmesi için hastanın hesabının açık olması gerekmektedir. Bilgisayardaki kayıt i ş lemi a ş amaları ş öyledir:

3 a) Konsültasyon İş leme - H İ ZMET VE TETK İ K EKLEME menusu - Hizmet Ekleme, Silme seçene ğ i seçilir. - Hasta No alanına hastanın protokol numarası girilir. - E ğ er hastanın “Ayaktan” ve “Yatan” olarak iki ayrı hesabı varsa bizi ilgilendiren bölüm yani “Klinik i ş lemlerinde Yatan, Poliklinik i ş lemlerinde Ayaktan” seçilir. - Hizmet ekleme için a ş a ğ ı yon tu ş uyla (veya Shift+F5) a ş a ğ ı inilir. - Hizmet Kodu kısmına gelinir. Örne ğ in Konsültasyon için PO 0010 kodu girilir. - Talep Eden kısmına konsültasyonu isteyen servis formun üzerindeki bilgiden bakarak F9 ile listeden seçilerek aktarılır. - Yapan Servis kısmına hangi birim konsultasyonu yapmı ş sa F9 ile formda yazan birimin adı seçilir. - F10 tu ş u ile kaydedilir-onaylanır. - Forma kayıt kasesi vurulur.

4

5 Not: E ğ er hastanın hesabına yanlı ş hizmet girilmi ş se bu pencerede eklenen hizmet seçilir. Hizmet satırının en sa ğ ında “Hız.Sil” onay kutucu ğ u seçilir veya SHIFT+F6 tu ş larına basılır. Ekrana gelen pencerede F9 tu ş una basılarak “HATALI G İ R İŞ ” seçene ğ i seçilir ve F10 tu ş u ile i ş lem iptal edilerek kaydedilir.

6 - H İ ZMET VE TETK İ K EKLEME menusu - Laboratuar Test Kabul ve Ekleme seçene ğ i seçilir. Karsımıza gelen Laboratuar Hasta Kabul penceresinde Hasta No alanına hastanın protokol numarası girilir. Enter tu ş una basılır. - Kurum Kodu girilir veya F9 ile resmi kurum kodu seçilir. - Gönderen Servis ve Gönderen Doktor alanına kadar Enter tu ş una basılır. - F9 ile doktor listesinden test isteyen doktor seçilir. - TEST SEC komut dü ğ mesi tıklanır. - Test alanındaki satırlara test ka ğ ıdındaki i ş aretli olan kod veya kodlar sırasıyla girilir. - F10 ile kaydedilir (veya “Seçilen Testleri Kaydet” komut dü ğ mesi fare ile tıklanır).

7

8

9  Laboratuar Testlerinde Kullanılan Hizmet Formları Kodları  Konsultasyon ka ğ ıdı (PO – PO 0010)  Radyoloji ka ğ ıdı (PO – RD ve ilgili hizmet kodu)  Laboratuar istek ka ğ ıdı (HB – HB ve ilgili hizmet kodu)  (HI – MI ve ilgili hizmet kodu)  (ME – ME ve ilgili hizmet kodu)  (MS – MS ve ilgili hizmet kodu)  (MT – MT ve ilgili hizmet kodu)  Patoloji istek ka ğ ıdı (PA – PA ve ilgili hizmet kodu)  Genel Hizmet kodu (GM – GM ve ilgili hizmet kodu)  Ameliyat ka ğ ıtları AA, ilaç Hizmetleri EC, Nükleer Tıp Hizm. NT, Fizik Tedavi Hizm. HT,  Anestezi Hizm. AR, Hizm. YT

10  - H İ ZMET VE TETK İ K EKLEME menusu  - Radyoloji Talepleri Kabul ve Ekleme seçene ğ i seçilir.  - Tetkik Talepleri Düzenleme penceresinde Hasta No alanına hastanın protokol numarası girilir ve  Enter tu ş una basılır.  - Gönderen Kurum alanına gelinir ve kurum kodu F9 ile seçilir veya yazılır.  - Doktor Kodu alanına F9 ile listeden isteyen doktor seçilir- girilir.  - Tetkik satırlarının son satırına veya (Tablo bos ise) ilgili alana hastaya verilecek olan hizmetin  kodu girilir (eldeki formdan bakarak – örne ğ in; KR 1000- Gö ğ üs Arka-On)  - F10 tu ş u ile i ş lem kaydedilir.

11

12

13 - Yukarıda verilen örne ğ imizde (Tetkik Talep Düzenleme-Ekleme penceresinde) KR 1000 Gö ğ üs Arka-On isledikten sonra; - F4 tu ş u ile (veya Randevu Ver [F4] komut dü ğ mesi) Radyoloji Tetkiki Randevu penceresini acarız. (Üstteki ekran görüntüsü) - Burada film sayısı, teknisyen, röntgen adedi gibi bilgiler girilir. - F10 ile kaydedilir.

14 - Daha sonra “Ücretlendir-F5” komut dü ğ mesi ile veya sadece F5 kısayol tu ş una basarak ücretlendirme i ş lemi yapılır. - Bu pencerede F9 ile doktor alanına doktor (Genellikle Radyoloji A.D. Ba ş kanı Prof. Dr. İ ZZEDD İ N ACAR) seçilir. - F10 ile kaydedilerek i ş lem tamamlanır.

15


"Yapılan Hizmetlerin Bilgisayara İş lenmesi Klinikten toplanmı ş olan hizmet formlarını klinik sekreterli ğ ine getirip bilgisayarda islenmektedir. Yapılan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları