Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgisayara Giriş Bölüm - 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgisayara Giriş Bölüm - 1."— Sunum transkripti:

1 Bilgisayara Giriş Bölüm - 1

2 Ders Hedefi Bilgi Teknolojileri içeren ortamlarda çalışabilmek için gerekli becerileri sağlamak. Öğrencilerin gerekli BT araçlarını tanımasını ve günlük hayatlarında kullanmalarını sağlamak Öğrencileri üniversitelerin teknoloji gereksinimlerini karşılayacak derecede eğitmek Öğrencileri Türkiye'deki ve yabancı ülkelerdeki BT konulu yüksek eğitimlere hazır hale getirmek Öğrencilerin analitik düşünce ve problem çözme becerilerini geliştirmek. Bilgisayara Giriş

3 1.1. Bilişim Bilgi ve teknolojinin birlikte etkin şekilde kullanımı olan bilişim kavramına bilgi teknolojisi veya enformatik de denilmektedir.Bilişim; bilginin bilimsel yöntemlerle bilgisayar ve istatistiksel yaklaşımları kullanarak derlemesi, sınıflandırması, depolanması, işlenmesi ve dolayısı ile en etkin bir biçimde kullanılmasıdır. Bilgisayara Giriş

4 1.2. Bilişim Toplumu Üretim araçlarına göre toplumların tarihsel gelişimleri incelendiğinde; milattan önce 6000 yıllarına kadar insanlar geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlamaktaydı. Bu tarihe kadar yaşayan toplumlara ilkel toplum denilmektedir. M.Ö. 6000'li yıllarda karasabanın bulunması ile insanlar toprağı işlemeye başlamışlardır. Bu toprağın işlendiği dönemdeki topluluğa ise tarım toplumu adı verilir ylında buharlı makinenin icadı ile sanayi toplumu denilen yeni bir toplumsal süreç başlamıştır. Bu süreçte büyük fabrikalar ana üretim elemanı olarak yerini almıştır. 1950'li yıllarda bilgisayarların insan yaşamında kullanılmaya başlanması ile sanayi toplumundaki ana elemanlar değişmiş bilgi ve bilginin işlenmesi ön plana çıkmıştır. İçinde olduğumuz bu sürece ise bilişim toplumu denir. Bilgisayara Giriş

5 1.2. Bilişim Toplumu Bilgisayara Giriş

6 1.3. Bilişim Toplumu ve Bilgi
BİLGİ: Karar verme durumunda buluna bir kişinin, karşı karşıya bulunduğu belirsizliği giderir nitelikte bir veri(Bilişim Kasım ). BİLİŞİM: Bilgi işlem alnında genellikle bilgisayardan da yararlanarak çalışanların çalışma ve sanayi kesimi (Bilişim Kasım ). Tanımlarda anlaşıldığı gibi bir veri türünü bilişim ise bir alanda çalışan bir kesimi ifade etmektedir. Bilgisayara Giriş

7 1.4. Bilişim Toplumunda Eğitim
Bilişim toplumunda üretilen bilgilerin tamamı hiçbir şekilde öğretilmeyeceğine göre; eğitim sisteminde de, bilişim toplumunda üretilen bilgi artışına bağlı olarak, köklü değişikliklere gidilmesi kaçınılmazdır. bilişim toplumun öncüsü ülkeler, bilgi öğretme/aktarma şeklinde olan geleneksel eğitim sistemlerini değiştirerek bilgiye ulaşma yollarını gösteren öğrenme ve beceri kazandırma merkezli eğitime yönelmişlerdir. Bilgi Toplumunda Eğitim Programlayıcısı, örgün eğitim sürecinde; Sadece anahtar kavramları öğreterek; Öğrencilerin aktif olduğu yöntem ve stratejileri izleyerek, Belirli tutum ve değerleri kazandırarak, Bilişim ve iletişim becerisine sahip, Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmelerini hedeflemektedir. Bilgisayara Giriş

8 1.5. Bilişim ve İletişim Becerileri
Bilişim toplumunun üretken bir üyesi olmayı hedefleyen toplumun tüm bireylerinin temel bilişim okuryazarlığı becerilerine sahip olması gerekmektedir. Aşağıdaki listede Temel Bilişim ve İletişim Becerileri listelenmiştir; 1. Bilgiyi arar, bulur ve uygun olanı seçer.     a. Farklı bilgi kaynaklarını kullanır.     b. Bilgi kaynaklarının güvenilir ve geçerli olup olmadığını kontrol eder.     c. Çoklu arama kriterleri kullanır.     d. Amacına uygun bilgiyi arar, bulur ve istediğini seçer.     e. Bilişim becerilerini kullanacağı bir strateji geliştirir. 2. Amacına uygun bilgi geliştirir.     a. Bilgileri sentezler ve yeni bilgiler elde eder     b. Geliştirdiği stratejileri amaca uygun şekilde uyarlar.     c. Geliştirdiği stratejinin uygulama sürecini değerlendirir. Bilgisayara Giriş

9 1.5. Bilişim ve İletişim Becerileri
3. Bilgiyi en etkin şekilde sunar.     a. Çıktıların doğru olduğu ve amaca uygun sunumlar hazırlar.     b. Metin, sayı, resim, grafik veya tablo gibi mümkün olduğunca farklı formatlardaki bilgileri kullanarak sunum yapar.     c. Etkili bir sunum için uygun teknolojik ortam ve ürünleri (internet, bilgisayar, projeksiyon, tepegöz, slayt, hologram, video vb.) kullanır. 4. İletişim becerileri geliştirir.     a. Fizikle ilgili konuşmaları dikkatli bir şekilde ve ilgiyle dinler     b. Fizik kavram, terim ve yasalarını içeren makale veya diğer yazılı materyalleri okur ve anlar.     c. Fizikle ilgili iletişimlerinde (sözlü, yazılı, görsel vb.) uygun terminolojileri kullanır.     d. Karmaşık bilgileri açık, anlaşılır ve öz olarak ifade eder. Bilgisayara Giriş

10 1.5. Bilişim ve İletişim Becerileri
5. Temel bilgisayar becerileri geliştirir.     a. Fizikle ile ilgili uygulamalar için gerekli olan donanım becerilerini geliştirir.     b. Fizikle ilgili yazılımların etkin bir şekilde kullanımı için işletim sistemi becerilerini geliştirir.     c. Fizikle ilgili verileri işlemek ve sunmak için uygun ofis uygulamalarını (kelime işlemci, hesap çizelgesi, sunumcu, veri tabanı, v.b.) kullanır.     d. Fiziğin öğrenilmesi ve öğretilmesi amacıyla geliştirilmiş paket programları kullanır.     e. Fizik alanında bilgiye ulaşma, geliştirme ve paylaşmada gerekli İnternet becerilerini geliştirir.     f. Soyut kavramları somutlaştırmak; pahalı, tehlikeli ve zor olan fiziksel etkinlikleri canlandırmak için basit simülasyon ve animasyonlar hazırlar. Bilgisayara Giriş

11 1.6. Bilişim Okuryazarlığı Becerileri
Bilişim toplumunda tüm bireylerin sahip olması gereken temel bilişim okuryazarlığı TÜBİTAK tarafından yürütülmekte olan İşletim Sistemi Geliştirme Projesi (PARDUS) kapsamında ilk kez kapsamlı olarak şu şekilde tanımlanmıştır. (Kaynak: wiki.org/Pardus:Bilişim_okur-yazarı) Bu beceriler dört grupta toplanmıştır; Temel Beceriler, Masaüstü Becerileri, Kişisel Bilgi Yönetimi ve Ofis Uygulamaları Becerileri, İnternet Becerileri Bilgisayara Giriş

12 Temel Beceriler Monitörü açıp kapayabilir, iyi görüntü ayarlayabilir. Güç kablosu takılı mı, güç kaynağı çalışıyor mu kontrol edebilir. Fare kullanabilir. Yazıcısının ayarlarını yapıp kullanabilir. Tarayıcısının ayarlarını yapıp kullanabilir. Bilgisayarın çevresel aygıtlarını söküp yeniden takabilir. Yapmak istediği iş için hangi uygulamanın gerekli olduğunu seçebilir. Kendisi için gerekli donanımı seçip alabilir. Disket, CD, DVD, usb disk, usb bellek gibi değişik veri saklama ortamlarını kullanabilir. Gerekli uygulamayı kullanarak CD/DVD yazdırabilir. Bilgisayar teknolojisi kullanılan diğer teknolojileri de kullanabilir, bilgisayarı ile bunların iletişimini sağlayabilir. (cep telefonu, PDA, dijital fotoğraf makinesi, vb.) Bilgisayara Giriş

13 Masaüstü Becerileri Yazılım kurmayı/güncellemeyi/kaldırmayı bilir. Masaüstü ortamının ne olduğunu, neler yapabileceğini, nasıl özelleştirebileceğini bilir. (duvar kağıdı, saat ayarı, ses ayarı, renkler ve çözünürlük, tema, simgeler, vb.) Dosyaları yönetebilir. Yeni dosya/dizin yarabilir, silebilir. Masaüstünün kopyala/yapıştır/kes özelliklerini kullanabilir. Verilerini değişik ortamlara aktarabilir, saklayabilir, yedekleyebilir. Bir uygulamadan nasıl çıkacağını bilir. Dosyaları arşivlemeyi, sıkıştırmayı ve açmayı bilir. Yardım dosyalarının varlığını bilir, yazılımlar ile ilgili sorun yaşadığında yardım dosyalarını okuyabilir. Disk/disket biçimlendirmeyi bilir. Ağ üzerinden dosya paylaşımını kullanabilir. Çoklu ortam teknolojilerini kullanabilir (ses, video, grafik, radyo/TV. vb.) Bilgisayara Giriş

14 1.6.3. Kişisel Bilgi Yönetimi ve Ofis Uygulamaları Becerileri
Kelime işlemci, sunumcu, hesap çizelgesi, vb. ofis yazılımlarını kullanabilir. Kişisel bilgi yönetimi için ajanda, adres defteri. vb. yazılımları kullanabilir. Bilgisayara Giriş

15 1.6.4. İnternet Becerileri İnternete nasıl bağlanacağını bilir.
Web tarayıcı kullanabilir, web sayfalarında gezebilir, arama motorlarını kullanabilir. E-posta kullanabilir. İnterneti sadece bilgi/eğlence değil hayatı kolaylaştırmak için kullanır (bankalar, yemek sepeti, vb.) Bazı uygulamalar için eklenti (Plug-in) gerektiğinde onları kurabilir. İnternetten dosya indirebilir. Başka bir bilgisayara bağlanıp kullanabilir. Dosya paylaşımı yazılımlarını kullanabilir. Görsel hazırlayıcılar ile kendi web sayfasını hazırlayabilir ve düzenleyebilir. Bilgisayara Giriş

16 1.7. Bilişim Toplumunda Yapılması Gerekenler
 TÜBİTAK-PARDUS projesi kapsamında belirlenen bilişim okuryazarlığı becerileri iyi bir başlangıçtır. Bu beceriler zamanla gelişebilir. Zorunlu eğitim süresince tüm bireyler bu becerilerle donatılacak şekilde eğitim sisteminde değişiklik yapılması bilişim toplumunun gereğidir.      Hiçbir ülke tarım, sanayi ve bilişim toplumunun gerekliliğini yerine getirmediği sürece diğer toplum sürecine tam olarak geçiş yapamaz. Yani tarım toplumundan bilişim toplumuna doğrudan geçiş mümkün değildir. Bilişim toplumuna geçebilmek için sanayi toplumu birikimine sahip olmak ön koşuldur.      Türkiye’de bazı kurum ve bölgeler tarım toplumu özelliğini gösterirken çoğu kurum ve bölgeler sanayi toplumu sürecini henüz tamamlayamamış durumdadır. Buna rağmen azda olsa TÜBİTAK (Vizyon 2023), Üniversiteler (e-uygulamalar), DPT (e-Dönüşüm Türkiye), telekomünikasyon kurumu (e-imza), Bilişim Dernekleri ve diğer resmi-özel kurumlarımız bilişim toplumu olma yönünde önemli çalışmalar yapmaktadır. Bilgisayara Giriş

17 1.7. Bilişim Toplumunda Yapılması Gerekenler
Türkiye’de geliştirilen bilişim uygulamalarından birçoğu uluslararası standartlardadır. Ancak bu bireysel uygulamalar Türkiye’yi ulusal anlamda bilişim toplumuna taşımaktan uzaktır. Türkiye, her üç toplumun da özelliklerini taşımaktadır. Normal sürecindeki toplumsal gelişim hızı ile bilişim toplumuna geçilmez. Bilişim toplumuna geçiş; kararlı, bilinçli, tutarlı ve iyi planlanmış olan uzun vadeli uygulamalarla mümkündür. Bilgisayara Giriş

18 1.8. Bilişim Teknolojisi Teknoloji ile insan günlük yaşamında sürekli olarak karşı karşıya kalmaktadır. İnsanlar yaşadığı evden bindiği otomobile, oturduğu sandalyeden yattığı yatağa kadar teknolojinin geliştirdiği ürünler kullanmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan yaşamında büyük kolaylık sağlanmıştır. Örneğin, telefonun icad edilmesiyle, dünyanın çeşitli yerlerdeki insanlar diğer insanlarla istediği an rahatlıkla konuşabilmekte, uzay araçlarının icadıyla uzaya aylarca sürebilecek yolculuk bir günde tamamlanabilmektedir. Saatler süren çok büyük hesaplamalar, bilgisayar ortamında çok kısa bir süre içinde yapılabilmektedir. teknoloji alanındaki hızlı gelişmeleri sayesinde insan hayatının her alanında büyük değişme ve gelişmeler yaşanmıştır. Bilgisayara Giriş

19 1.8. Bilişim Teknolojisi Bilgisayara Giriş

20 1.8. Bilişim Teknolojisi Bilgisayara Giriş

21 1.8. Bilişim Teknolojisi Bilgisayara Giriş


"Bilgisayara Giriş Bölüm - 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları