Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİRUBİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI: HİPERBİLİRUBİNEMİLER

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİRUBİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI: HİPERBİLİRUBİNEMİLER"— Sunum transkripti:

1 BİLİRUBİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI: HİPERBİLİRUBİNEMİLER
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜ Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı

2

3 Serum total bilirubin düzeyinin normal değeri,
doğumdan hemen sonra miadında doğan bebekte %0,4-4,0 mg arasında, prematüre bebekte %8 mg’dan düşüktür. Doğumdan üç gün sonra miadında doğan bebekte %1,0-10,0 mg arasında, prematüre bebekte %12 mg’dan düşüktür. 1 aylık bebekte %0,1-0,7 mg arasındadır, erişkinde %0,2-1,0 mg arasındadır.

4 Serum total bilirubin düzeyinin normalden yüksek olması hiperbilirubinemi olarak tanımlanır.
%0,5-2,0 mg arasında hiperbilirubinemi subikter ile birliktedir. Süt çocuklarında %4-5 mg arasında erişkinlerde de %2 mg’ın üzerinde hiperbilirubinemi klinikte belirgin ikter (sarılık) ile tanınır.

5 Hiperbilirubinemilerin sınıflandırılması
Bilirubin metabolizmasındaki bozukluğun yerine göre kanda indirekt bilirubin veya direkt bilirubin artar ve hiperbilirubinemiler, kanda artan bilirubin tipinin indirekt bilirubin veya direkt bilirubinin oluşuna göre iki ana sınıfa ayrılırlar Ankonjuge (serbest, indirekt) hiperbilirubinemiler Konjuge (direkt) hiperbilirubinemiler

6 Ankonjuge hiperbilirubinemiler
aşırı bilirubin yapılımına bağlı ankonjuge hiperbilirubinemiler, hepatik uptake bozukluğuna bağlı ankonjuge hiperbilirubinemiler bilirubinin konjugasyonunda bozukluğa bağlı ankonjuge hiperbilirubinemiler

7 Aşırı bilirubin yapılımına bağlı ankonjuge hiperbilirubinemiler
Hemolitik ikterler Nonhemolitik ikterler

8 Hemolitik ikterler Kongenital sferositik ve nonsferositik anemiler, orak hücre anemisi, pernisiyöz anemi, favizm anemisi, talasemi gibi intrakorpüsküler nedenlere bağlı olarak veya enfeksiyon, fiziksel ve kimyasal etkenler, bitki ve hayvan zehirleri, yanlış kan transfüzyonları, eritroblastozis fetalis, yapay kalp kapakçığı bulunması gibi ekstrakorpüsküler nedenlere bağlı olarak ortaya çıkarlar. Hemolitik ikterlerde serum total bilirubin düzeyi %5 mg’dan düşüktür.

9 Nonhemolitik ikterler
Pernisiyöz anemi, talasemi, kurşun zehirlemesi, eritropoetik porfiriya gibi durumlarda ortaya çıkan şant hiperbilirubinemesi ile ilgilidirler

10 Hepatik uptake bozukluğuna bağlı ankonjuge hiperbilirubinemiler
Gilbert sarılığı: serbest bilirubin düzeyleri %1,2-3,0 mg kadardır, %5 mg değerini nadiren aşar.

11 Bilirubinin konjugasyonunda bozukluğa bağlı ankonjuge hiperbilirubinemiler
Yeni doğan fizyolojik sarılığı Crigler-Najjar sendromu tip I Crigler-Najjar sendromu tip II UDP- glukuronil transferaz yetersizliği, eksikliği veya yokluğuna bağlı olarak ortaya çıkarlar.

12 Yeni doğan fizyolojik sarılığı
Yenidoğanda UDP- glukuronil transferaz yetersizliği ile ilgilidir. Serum bilirubin düzeyi 48.saatte %10 mg değerine kadar çıkabilir ve 7-10 günde normal düzeye iner. Prematürelerde hiperbilirubinemi %20 mg’a erişebilir. Yeni doğanda %20 mg’ın üzerinde indirekt bilirubin bulunması kern-ikterusa neden olabilir. Hipoalbuminemi, asidoz, sülfonamid, salisilat, kafein, benzoat gibi maddelerin etkisiyle %20 mg’dan düşük indirekt bilirubin düzeylerinde de kern-ikterus oluşabilir.

13 Crigler-Najjar sendromu tip I
UDP- glukuronil transferaz yokluğu ile ilgilidir. Nadir görülür, genellikle hayatın ilk 15 gününde ölümle sonuçlanır. Serbest bilirubin düzeyi %20 mg’ı aşar ve bazen %50 mg’a ulaşır.

14 Crigler-Najjar sendromu tip II
UDP- glukuronil transferaz kusuru ile ilgilidir. Hastaların safrasında bilirubin monoglukuronidler saptanır. Serum bilirubin düzeyi %6,0-20,0 mg arasında değişir.

15 Konjuge hiperbilirubinemiler
hepatositlerden atılım bozukluğuna bağlı konjuge hiperbilirubinemiler intrahepatik kolestaza bağlı konjuge hiperbilirubinemiler ekstrahepatik kolestaza bağlı konjuge hiperbilirubinemiler

16 Hepatositlerden atılım bozukluğuna bağlı konjuge hiperbilirubinemiler
Dubin-Johnson sendromu Rotor sendromu

17 Dubin-Johnson sendromu
plazma bilirubin düzeyi %3,0-10,0 arasındadır ve karaciğerde melanin benzeri bir pigment birikir.

18 Rotor sendromu Dubin-Johnson sondromundakine benzer bulgular vardır, ancak karaciğerde pigment birikimi olmaz.

19 İntrahepatik kolestaza bağlı konjuge hiperbilirubinemiler
Hepatit sarılığı Kolestatik sarılık

20 Hepatit sarılığı Hastalığın başlangıcında indirekt bilirubinin, safra kanaliküllerinin tıkanmasıyla direkt bilirubinin artmasıyla karakterizedir. Total bilirubinin % 65’ini direkt bilirubin ve %35’ini indirekt bilirubin oluşturur.

21 Kolestatik sarılık Safra kanaliküllerinden ve safra kanallarından atılım bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar. Sık olarak hiperbilirubinemi ile birlikte hiperlipemi de vardır

22 Ekstrahepatik kolestaza bağlı konjuge hiperbilirubinemiler
Safra taşlarına bağlı tıkanma sarılığı Tümöre bağlı sarılık

23 Safra taşlarına bağlı tıkanma sarılığı
Artıp azalan hiperbilirubinemi ile karakterizedir. %10 mg’a kadar yükselen hiperbilirubinemi olabilir.

24 Tümöre bağlı sarılık Sürekli artan hiperbilirubinemi ile karakterizedir. Genellikle %20 mg’dan yüksek hiperbilirubinemi saptanır.


"BİLİRUBİN METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI: HİPERBİLİRUBİNEMİLER" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları