Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAYGIN EĞİTİM (Non Formal Education) & GENÇLİK PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAYGIN EĞİTİM (Non Formal Education) & GENÇLİK PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 YAYGIN EĞİTİM (Non Formal Education) & GENÇLİK PROGRAMI
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ YAYGIN EĞİTİM (Non Formal Education) & GENÇLİK PROGRAMI

2 AB Eğitim ve Gençlik Programı ikiye ayrılır.
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ AB GENÇLİK PROGRAMI Bilindiği üzere, AB Gençlik Programı (Youth in Action) AB Eğitim ve Gençlik Programlarının bir alt programıdır. AB Eğitim ve Gençlik Programı ikiye ayrılır.

3 AB Eğitim ve Gençlik Programları
T.C BAŞBAKANLIK DPT TÜRK ULUSAL AJANSI AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYAT BOYU ÖĞRENME GENÇLİK

4 AB EĞİTİM & GENÇLİK PROGRAMI
AB EĞİTİM & GENÇLİK PROGRAMI Yaşam Boyu Öğrenme Programı Gençlik Programı (Youth in Action) Gençlik Değişimleri, Eğitim Kursları Vb. yYAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM Comenius Erasmus Vb.

5 İnsan hayatında 3 çeşit öğrenme türü vardır.
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ ÖĞRENME TÜRLERİ İnsan hayatında 3 çeşit öğrenme türü vardır. Örgün Öğrenme (Formal Learning) İnformal Öğrenme (Informal Learning) Yaygın Öğrenme (Non Formal Learning)

6 ÖĞRENME TÜRLERİ Örgün Öğrenme İnformal Öğrenme Yaygın Öğrenme
ÖĞRENME TÜRLERİ Okullarda Aldığımız Eğitimdir. Belirli bir müfredatı vardır. Öğreten Merkezlidir. Örgün Öğrenme Yaşam boyu, rastgele öğrendiğimiz şeylerdir. (Örneğin, filmlerden, kitaplardan vb..) Müfredat yoktur. Öğrenen Merkezlidir. İnformal Öğrenme Örgün ve İnformal Eğitim’in karışımına benzer. Müfredat vardır fakat mutlak bilgiler içermez. Öğrenen merkezlidir. Yaygın Öğrenme

7 YAYGIN EĞİTİM’İN ÖZELLİKLERİ
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ YAYGIN EĞİTİM’İN ÖZELLİKLERİ Amaçları, planları ve belli bir programı vardır. Katılımcı ve öğrenen merkezlidir. Öğrenim sürecinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve çözümlemesi katılımcılarla birlikte yapılır. Grup çalışmasına, tecrübe ve bilgi paylaşımına ağırlık verilir. Süreç içinde grupla çalıştıkları için iletişim becerileri, anlayış, hoşgörüyü yaşayarak içselleştirmeleri sağlanır. Bireyin empati kurması, problemin farkına varıp analiz etmesi sağlanır. Gönüllü katılım ile gerçekleşir, mecburi değildir.

8 YAYGIN EĞİTİM’İN ÖZELLİKLERİ
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ YAYGIN EĞİTİM’İN ÖZELLİKLERİ Gerçek hayat sorunlarına yakındır, yaşamsal deneyimlere / gözlemlere dayanır, yaparak öğrenmeye yöneliktir, öğrenme araçları olarak kültürlerarası alışveriş ve karşılaştırmaları kullanır. Öğrenmenin pratik, duygusal ve anlama / kavramaya ilişkin boyutları arasındaki etkileşim ve bunların dengeli bir şekilde birlikte var oluşudur. Bireysel ve sosyal öğrenmenin birleştirilmesi, ortaklığa yönelik dayanışma ve dengeli öğretme/öğrenme ilişkileri vardır. Bireylerin çevrelerini tanıyıp rahatlamalarını sağlayacak etkinlikler içerir. Bireylere tematik konular veya özel vakalar sunularak deneyimlemeleri sağlanır. Bu süreçte eleştirel düşünme, yaratıcılık ve özerklik becerilerini kullanarak kendilerinin farkına varmaları ve geliştirmeleri amaçlanır.

9 YAYGIN EĞİTİM’İN SAVUNDUĞU DEĞERLER (KİŞİSEL GELİŞİM)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ YAYGIN EĞİTİM’İN SAVUNDUĞU DEĞERLER (KİŞİSEL GELİŞİM) Özerklik Eleştirel davranış/düşünce Açıklık ve merak Yaratıcılık YAYGIN EĞİTİM’İN SAVUNDUĞU DEĞERLER (SOSYAL GELİŞİM) İletişim kapasitesi Katılım ve demokratik vatandaşlık Dayanışma ve sosyal adalet Sorumluluk Çatışma çözümlemesi

10 YAYGIN EĞİTİM’İN SAVUNDUĞU DEĞERLER (ETİK & İNSANİ DEĞERLER)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ YAYGIN EĞİTİM’İN SAVUNDUĞU DEĞERLER (ETİK & İNSANİ DEĞERLER) Hoşgörü ve diğerlerine saygı İnsan hakları Kültürlerarası öğrenme ve anlayış Barışçı/şiddete başvurmayan eğitim Cinsiyet eşitliği Kültürlerarası diyalog

11 YAYGIN EĞİTİMİN “ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI”
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİB YAYGIN EĞİTİMİN “ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI” ÖZYÖNETİMSEL ÖĞRENME YAPILANDIRMACI ÖĞRENME DENEYİMSEL ÖĞRENME

12 ÖZYÖNETİMSEL ÖĞRENME (SELF DIRECTED LEARNİNG)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ ÖZYÖNETİMSEL ÖĞRENME (SELF DIRECTED LEARNİNG) Katılımcının hiçbir öğrenme çerçevesine tabi tutulmadığı eğitim yaklaşımıdır. Öğrenilecek konu ile ilgili tüm öğrenme fırsatları (kütüphane, rehberlik vb..) katılımcının etrafına yerleştirilir ve katılımcı tamamen serbest bırakılır. Bu eğitim alanı içerisinde katılımcı neyi ne kadar öğreneceğine kendisi karar veriri. Öğrenmenin tüm sorumluluğu öğrenene aittir. Çok sık kullanılmayan bir öğrenme yaklaşımıdır. Gençlik Programı Projeleri için bu konuda uzman bir eğitmen olmaksızın kullanılması tavsiye edilmez.

13 YAPILANDIRMACI ÖĞRENME (CONSTRUCTIVE LEARNING)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ YAPILANDIRMACI ÖĞRENME (CONSTRUCTIVE LEARNING) Konu kapsamında üzerinde çalışmalar yapılacak olan başlıklar, tıpkı bir bina inşaa eder gibi, eğitim programının içine sırayla yerleştirilir. Önce katılımcının konu hakkında duygusal deneyimsel edinmesi sağlanır. Ardından katılımcı konu hakkında bilgi edinir ve katılımcıya pratik uygulamalar yaptırılır. Konu kapsamında çalışma yapılacak alt başlıklar da, öncelik sırasına göre programa yerleştirilir. (Örneğin; KültürlerarasıÖğrenme konusunda bir eğitim veriliyorsa önce “Kimlik” ardından “Kültür Nedir?” ardından “Çeşitlilik” ardından “Kültürlerarası Öğrenme” konusunun işleneceği gibi)

14 DENEYİMSEL ÖĞRENME (EXPERIENTIAL LEARNING)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ DENEYİMSEL ÖĞRENME (EXPERIENTIAL LEARNING) Deneyimsel Öğrenme, John Dewey ve Jean Piaget gibi önemli eğitim bilimcilere kadar uzanan bir eğitim yaklaşımıdır. Son olarak Amerikalı Eğitimci David Kolb tarafından genel bir çerçeveye oturtulmuştur. Bir konunun öğrenilebilmesi için önce deneyim edilmesi gerektiği düşüncesine dayanır. Yaygın Eğitim alanında en sık kullanılan öğrenme yaklaşımıdır. Simülasyonlar, oyunlar gibi araçlar kullanılır. Deneyimsel Eğitim’in dört aşaması vardır.

15 YAYGIN EĞİTİM KAPSAMINDA KULLANILABİLECEK ARAÇLAR
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ YAYGIN EĞİTİM KAPSAMINDA KULLANILABİLECEK ARAÇLAR Yaygın eğitim çerçevesinde çok çeşitli araç ve yöntemler kullanılabilir. Bunların en başta gelenleri şöyledir. HAREKETLENDİRİCİLER (ENERGIZERS) TANIŞMA , İSİM & BUZ KIRICI OYUNLAR TARTIŞMA GRUPLARI SİMÜLASYONLAR

16 HAREKETLENDİRİCİLER (ENERGIZERS)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ HAREKETLENDİRİCİLER (ENERGIZERS) Hareketlendiriciler, genelde kısa süren, eğlenmeye yönelik grup halinde oynanan oyunlardır. Katılımcıların kaynaşmaları için etkilidir. Yoğun oturumlarda dikkati toparlamaya yardımcı olur. Her sabah katılımcıların oturuma odaklanmalarına yardımcı olur. Hareketlendiriciler katılmcıların profiline göre seçilmelidir.

17 TANIŞMA , İSİM & BUZ KIRICI OYUNLAR
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ TANIŞMA , İSİM & BUZ KIRICI OYUNLAR İlk kez bir araya gelmiş (özellikle farkı ülkeleden) gruplarda her bir katılımcının rahat hissetmesi zaman alır. Yaygın eğitim kapsamında düzenlenen projelerde “grup öğrenme süreci” önemli olduğundan ve grup öğrenmesi için kişilerin grup içinde duygularını ve edinimlerini rahatlıkla paylaşabilmeleri için rahat ve güvende hissetmeleri gerekir. İsim ve tanışma oyunlarıyla birbirini yakından tanıyacak olan katılımcılar, buz kırıcı oyunlarla daha yoğun bir kaynaşma yaşayarak, birbirine karşı çekingen duran bir gruptan, birlikte öğrenmeye ve paylaşmaya hazır bir takım haline dönüşürler.

18 Her katılımcı büyük grup içinde rahatlıkla konuşamaz.
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ TARTIŞMA GRUPLARI Katılımcıların alt gruplara ayrılarak her hangi bir konu üzerinde fikir paylaşımı yaptıkları aktivitelerdir. Her katılımcı büyük grup içinde rahatlıkla konuşamaz. Bu nedenle özellikle projenin ilk zamanları konular hakkında konuşulurken küçük katılımcıları küçük gruplara ayırmak daha sonra her grubun içinde yapılan paylaşımın tüm gruba sunulacak şekilde sunumlar hazırlatmak tavsiye edilir.

19 Simülasyon, gerçeğe çok yakın bir yapay deneyim anlamına gelir.
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ SİMÜLASYONLAR Simülasyon, gerçeğe çok yakın bir yapay deneyim anlamına gelir. Özellikle Deneyimsel Eğitim’in temel aracıdır. Katılımcılar işlenecek konu hakkında yapay bir simülasyona tabi tutulur. Örneğin, Çatışma Yönetimi konusu işleniyorsa katılımcılar yapay bir çatışma simülasyonu içine sokulur. Simülasyonun ardından katılımcılar edindikleri yapay deneyim üzerinde konuşur ve gerçek hayattaki karşılıklarını bulmaya çalışırlar. Similasyonlar, katılımcıların işlenen konu hakkında maksimum farkındalık edinmelerine yardımcı olurlar.

20 GENÇLİK PROJESİ YAPANLAR İÇİN BAZI ANAHTARLAR
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ GENÇLİK PROJESİ YAPANLAR İÇİN BAZI ANAHTARLAR Eğer projeniz bir eğitim kursu ise, kesinlikle yaygın eğitim alanında uzman eğitmenlerle çalışınız. Eylem 4.3’ün diğer başlıkları tematik açıdan bir eğitim kursu kadar yoğun olmadığından bu tür projelerde eğitmen bulundurmanız çok elzem değildir. Ancak Yaygın Eğitim Eğitmenlerinden en azından programınız ve faaliyetleriniz ile ilgili fikir alınız. Yaygın Eğitim kapsamında kullanılan araç ve yöntemlere çok çeşitli kaynaklardan (T-KIT’ler, SALTO Web Sayfası vb..) ulaşabilirsiniz; ancak eğer deneyiminiz yoksa orada detaylı açıklanan simülasyonları “okuyup uygularım” diyerek projelerinizde kullanmayınız. Deneyim gerektiren simülasyon ve egzersizler dışında kalan tanışma oyunları ve hareketlendiricileri siz de uygulayabilirsiniz.

21 GENÇLİK PROJESİ YAPANLAR İÇİN BAZI ANAHTARLAR
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ GENÇLİK PROJESİ YAPANLAR İÇİN BAZI ANAHTARLAR Projelerinizin ilk gününü, en azından ilk öğleden öncesini, tanışma ve buz kırıcı oyunlara ayırınız. Her oyunun her katılımcıya oynatılmayacağını asla unutmayınız. Yaygın Eğitim üzerine internette ve kütüphanelerde çok sayıda kaynağa ulaşabilirsiniz.

22 T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BOLU İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BÖLÜMÜ PROJELER KOORDİNASYON EKİBİ
TEŞEKKÜRLER


"YAYGIN EĞİTİM (Non Formal Education) & GENÇLİK PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları