Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EBOB EKOK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EBOB EKOK."— Sunum transkripti:

1 EBOB EKOK

2 EBOB(En Büyük Ortak Bölen)
İki veya daha fazla sayının ortak bölenleri arasında en büyük olanına,bu sayıların en büyük ortak böleni denir.

3 ÖRNEK çözüm = =60 1

4 EKOK(En Küçük Ortak Kat)
İki veya daha fazla sayma sayısının ortak katları arasında en küçük olanına en küçük ortak kat denir.

5 ÖRNEK 72 2 çözüm 36 2 iki sayıya bölüne bil-
en sayıları yuvarlak iç- ine alırız. = =36 2 2 3 3

6 SORULAR

7 1. ) Bir babanın 6,8 ve 12 yaşlarında 3 çocuğu vardır
1.) Bir babanın 6,8 ve 12 yaşlarında 3 çocuğu vardır.her çocuk,babasının yaşını kendi yaşına böldüğünde,kalan 5 oluyor. Buna göre,aşağıdakilerden hangisi babanın yaşı olabilir? A.) B.) C.)41 D.)53

8 2. )İki sayının en küçük ortak katı 72,en büyük ortak böleni 12’dir
2.)İki sayının en küçük ortak katı 72,en büyük ortak böleni 12’dir.Bu sayılardan biri 24 ise diğeri kaçtır? A.) B.) C.) D.)72

9 3.)Boyutları 3,6 m,4,5 m ve 7,5 m olan dikdörtgenler prizması şekildeki deponun bütün yüzeyler,parçalanmamış fayanslar-dan döşenecektir. Buna göre,aşağıdaki kenar uzunlukları cm olarak verilen dikdörtgen şeklindeki fayanslardan hangisi kullanılamaz? A.)15; B.)15; C.)10; D.)6;15

10 4.)24 ve 18 sayısının ebobu ile ekok-unun toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
A.) B.) C.) D.)78

11 5.)ebob u 8, ekok u 144 olan iki sayıdan biri 16 ise diğeri kaçtır?
A.) B.) C.) D.)96

12 6.) 7 Yukarıda 28 ve 42 sayılarının ekok unu bulma işleminin bir kısmı verilmiştir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.) = B.)(28,42)okek= C.)(28,42)ebon= D.) =3.

13 7.)108,144 ve 180 sayılarını üçünü birden tam bölebilen 2 basamaklı
kaç tane doğal sayı vardır? A.) B.) C.) D.)4

14 8.)Aralarında asal olan 2 sayının ekok u
84 ise bu 2 sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A.) B.) C.) D.)19

15 9.)30,45 ve 50 sayılarının ekok u kaçtır?
A.) B.) C.) D.)530

16 10.)Boyutları 2m ve 3m olan bir pano,
boyutları 40 cm ve 50 cm olan karton- larla hiç boş yer kalmayacak şekilde kaplanacaktır.Bu iş için en az kaç kar- ton gereklidir? A.) B.) C.) D.)27

17 11.)Bir torbadaki bilyeleri 12şer 12şer saydığımızda 11, 20şer saydığımızda
19, 36şar saydığımızda 35 bilye artıyor.Buna göre torbada en az kaç bilye vardır? A.) B.) C.) D.)182

18 12.)9,12 ve 24 saatte 1 tur yapan 3 otobüs, Ağrı’dan aynı anda haraket ettikten en az kaç gün sonra tekrar Ağrı’dan haraket eder? A.) B.) C.) D.)48

19 13.)Ayrıntılarının uzunlukları 6cm, 8cm
ve 12 cm olan dikdörtgensel prizması şeklindeki kutuların en az kaç tanesi ile bir küp yapılabilir? A.) B.) C.) D.)60

20 14.)Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A.)(3,8)ebob=1 B.)(3,8)ekok=24 C.)(8,16)ebob=8 D.)(5,25)ekok=50

21 15.) Bir lokantada üçer, beşer ve yedişer kişilik masların her birinden en az bir tane bulunmaktadır.Aynı anda masalrın hepsinde 81 kişilik yemek yiyebiliyor. Buna göre, lokantada bulunması gereken masa sayısı en az kaçtır? A.) B.) C.) D.)12

22 16. )İki doğal sayının birbirine aranı 2/3 tür
16.)İki doğal sayının birbirine aranı 2/3 tür.Bu doğal sayıların ekok u 48 olduğuna göre,ebob u kaçtır? A.) B.) C.) D.)16

23 17. )İki doğal sayının birbirine oranı 4/5 tir
17.)İki doğal sayının birbirine oranı 4/5 tir.Bu doğal sayıların ekok u 80 olduğuna göre, 2 doğal sayının çarpımı kaçtır? A.) B.) C.) D.)321

24 18.)İki doğal sayının ebob u 12, ekok u 72’dir.
Bu sayılardan biri 36 ise diğeri kaçtır? A.) B.) C.) D.)24

25 19.)Aşağıdakilerden hangisi 60,96 ve 108 sayılarının üçünü birden tam olarak bölemez?
A.) B.) C.) D.)18

26 20.)En küçük ortak katları 48,en büyük ortak bölenleri 8 olan 2 sayının toplamı en fazla kaç olur?
A.)16 B.) C.) D.)56

27 21.)Emre şekerlerini üçer,dörder,beşer saydığında hep 2 şeker artıyor.
Buna göre,Emre’nin en az kaç şekeri vardır? A.) B.) C.) D.)122

28 22.)Farklı özellikteki 20litre,50litre, litre yağ birbirine karıştırmadan eşit hacimli bidonlara boşaltılacaktır. Bu iş için en az kaç bidon gerekmek- tedir? A.)6 B.)8 C.) D.)12

29 23.)EKOK(84,90) EBOB (84,90) işlemini sonucu kaçtır? A.) B.) C.) D.)35

30 24.)216 ve 240 sayıları için verilen ifadelerden hangileri doğrudur?
A.)Aralarında asal sayılardır. B.)EBOB’u 12’dir. C.)Toplamlarının 10 ile bölümümden kalan 6’dır. D.)EKOK’U 720’dir.

31 25.)Bir sepetteki elmalar üçerli,beşerli veya altışarlı olacak şekilde servis yapılmak üzere tabaklara konuluyor.Her seferinde 2 elma kalıyor. Buna göre sepette en az kaç elma vardır? A.) B.) C.)47 D.)92

32 26. )6-A sınıfında 33 öğrenci vardır
26.)6-A sınıfında 33 öğrenci vardır.Bu öğrenciler küme çalışması için beşerli ve yedişerli gruplara ayrılmak istiyor. Bu grupların oluşturulabilmesi için sınıfa kaç öğrenci daha gelmelidir A.)2 B.)3 C.) D.)9

33 27. )A ile 27 sayısının ebob’u 1’dir
27.)A ile 27 sayısının ebob’u 1’dir. A sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A.) B.)45 C.) D.)81

34 28.)EBOB’u 5, EKOK’u 210 olan sayılardan biri 35 ise diğeri kaçtır?
A.) B.) C.) D.)42

35 29.)Ebobu 4, ekoku 24 olan iki sayıdan biri 8 ise,diğeri kaçtır?
A.) B.) C.) D.)12

36 30.)18 ve 21 sayılarının ekok ve ebob’unun çarpımları kaçtır?
A.) B.) C.) D.)378

37 CEVAPLAR

38 1.D C 2. C C 3. A D 4.D D 5. C D 6.D C 7. C C 8. C B 9. B C 10. A B 11.A A 12 B C 13.B C 14. D D 15. C D

39 THE END


"EBOB EKOK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları