Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yaşar DUMAN Yaşar DUMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yaşar DUMAN Yaşar DUMAN."— Sunum transkripti:

1 Yaşar DUMAN Yaşar DUMAN

2 ONLARIN BAŞARISINI NASIL ARTTIRALIM?
AİLE OLARAK ÖĞENCİLERİMİZE NASIL YARDIMCI OLALIM? ONLARIN BAŞARISINI NASIL ARTTIRALIM?

3 Çocuklarımızın her davranışının bir nedeni bir amacı vardır.

4 Çocuklarımız her davranışı bedensel, ruhsal ve sosyal yaşamında bir denge sağlamak için yapar.

5 Çocuklarımızda görülen olumsuz davranışlar, başarısızlıklar ya da başarının yeterli düzeyde olmaması da kesinlikle bir nedene bağlıdır.

6 Bunların ortadan kalkması, baskı, dayak ve şiddete dayalı cezayla olanaklı değil; bunları oluşturan nedenlerin ortadan kalkmasıyla olanaklıdır.

7 Çocuklarımızda, varsa olumsuz davranışları giderici önlemler almak, başarısızlıklarını başarıya dönüştürmek, başarı düzeylerini yükseltmek,

8 Onların iyi bir insan olmasına yardımcı olmak sizlerin ve bizlerin asıl görevidir. Bu sunu, bu amaçla hazırlanmıştır.

9 Karşılaşacağınız öneriler ve uyarılar, doğrudan sizi ya da çocuğunuzu hedeflememiştir.Bunların tümü çocuğunuzla ya da sizinle ilgili olmasa bile, kesinlikle, sizi ya da çocuğunuzu ilgilendirecek öneriler ve uyarılar vardır. Bunları dikkatli, titiz ve yapıcı olarak uygulamanız size ve çocuğunuza çok şeyler kazandıracaktır.

10 1- Çocuğunuzun sağlık durumuyla yakından ilgileniniz
1- Çocuğunuzun sağlık durumuyla yakından ilgileniniz. Sağlık sorunlarının bir bölümü yaşam enerjisini önemli ölçüde azaltır ve güçsüz bırakır. Bir bölümü de çocuğun ilgisinin ve dikkatinin ders konuları üzerinde toplanmasına engel olur.

11 2- Çocuğunuza kahvaltı yaptırmadan ya da yemek yedirmeden okula göndermeyiniz. Karnı aç olan çocuk dikkatsiz, dalgın ve unutkan olur. Anlama güçlüğü çeker.

12 3- Çocuğunuzun kılık kıyafetine özen gösteriniz ve temiz olmasını sağlayınız ve onu bu konularda yapıcı olarak uyarınız.

13 4-Çocuğunuzun davranışlarının iyiye ya da daha iyiye gitmesi için öğretmenleriyle sıkı bir işbirliği kurunuz.

14 5- Veli toplantılarına mutlaka katılınız
5- Veli toplantılarına mutlaka katılınız. Toplantılardan ayrılmak için de aceleci olmayınız.

15 6- Çocuğunuz büyüme ve gelişme çağındadır
6- Çocuğunuz büyüme ve gelişme çağındadır. Bu çağda en iyi dinlenme biçimi uyumakla gerçekleşir.Onun her gün aynı saatlerde uyumasına ve uyanmasına dikkat ediniz.

16 7- Çocuğunuzun yaşantısındaki en etkili çevre aile çevresidir.
Çocuk, yaşamındaki en çok etkili örnekleri ailesinden alır. Anne – baba olarak tüm davranışlarınızla çocuklarınıza örnek olunuz.

17 8- Çocuğunuzu iyi tanıyınız
8- Çocuğunuzu iyi tanıyınız. Onu, yeteneklerinin ötesinde başarı göstermeye zorlamayınız.

18 9- Çocuğunuzun tüm isteklerini yerine getirmeniz ya da tam tersi hiçbir isteğini yerine getirmemeniz onun uyumsuz davranışlar geliştirmesine neden olacaktır. Bu konuda çocuğunuz sizi yönetecek kadar, duygusal, onun sevgisini yitirecek kadar katı olmayınız.

19 10- Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz
10- Çocuğunuza yeteri kadar harçlık veriniz. Harçlığını, olanaklıysa haftalık ya da aylık olarak toptan veriniz. Böylece kendini yönetmesini ve sorumluluk almasını öğrenecektir. Yaşar DUMAN

20 11- Çocuğunuzu kardeşleriyle ya da başka çocuklarla kıyaslamayınız
11- Çocuğunuzu kardeşleriyle ya da başka çocuklarla kıyaslamayınız. Her insanın nitelikleri farklıdır. Onu olduğu gibi kabul ediniz.

21 12 – Çocuklarınızı korkutmayınız
12 – Çocuklarınızı korkutmayınız. Aşırı baskılardan, bedeni cezalardan, olmayacak sınırlamalar koymaktan sakınınız. Bütün bunların çocuklarınızda duygusal çöküntüler yaratacağını unutmayınız.

22 13- Çocuğunuzun okula zamanında gitmesini sağlayınız
13- Çocuğunuzun okula zamanında gitmesini sağlayınız. Eve zamanında dönmesini denetleyiniz. Okula gelişinde ve eve dönüşünde geç kalma alışkanlığı varsa önleyiniz.

23 14- Çocuklarınızın belirli davranışları için anne ve baba olarak ayrı tepkiler göstermeyiniz, aynı şekilde davranınız.

24 15- Çocuğunuza evde, olanaklıysa bir çalışma odası ve bu oda bir çalışma ortamı hazırlayınız.

25 16- Çocuğunuzun okula devam durumunu yakından izleyiniz
16- Çocuğunuzun okula devam durumunu yakından izleyiniz. Bu konuda ilgili müdür yardımcısından bilgi alınız.

26 17- Televizyon izlemede çocuğunuza iyi alışkanlıklar kazandırınız ve bu konuda ona iyi örnek olunuz. İzlediğiniz program ve televizyonun sesi çocuğunuzun dersinden önemli olmasın.

27 18- Çocuğunuzun zararlı alışkanlıklar edinmesine engel olunuz
18- Çocuğunuzun zararlı alışkanlıklar edinmesine engel olunuz. Onu zararlı alışkanlıklara karşı duyarlı olmasını sağlayınız ve iyi örnek olunuz.

28 19- Çocuğunuza bilmediklerini ders öğretmenlerine, çekinmeden sormaları gerektiğini anlatınız.

29 20- Çocuğunuzun önemli okul içi sorunları için sınıf, ders ve rehber öğretmenine başvurunuz, çocuğunuzun da başvurmasını sağlayınız.

30 21- Çocuğunuzun evde ders çalışmasını kontrol ediniz; ancak sürekli olarak “Dersine çalış!” uyarısı olumsuz etki yapmaktadır. Onu, ona güvendiğinizi belli ederek uyarınız.

31 22- Çocuğunuzun ders çalışma programı yapmasına ve uygulamasına yardımcı olunuz. Planlı çalışması üzerinde durunuz.

32 23- Ders çalışırken çocuğunuzu ev işi,bakkala gönderme gibi nedenlerle kaldırmayınız.

33 23- Çocuğunuzu sevdiğinizi, ona değer verdiğinizi hissettiriniz
23- Çocuğunuzu sevdiğinizi, ona değer verdiğinizi hissettiriniz. Onunla ilgili her konuda kesinlikle düşüncesini sorunuz.

34 24- Ders araç ve gereçlerini, ödevlerini zamanında okula getirmesine, bu alışkanlığı kazanmasın yardımcı olunuz.

35 25- Çocuğunuzun olabildiğince sosyal yaşantılar içinde sosyal olmasını sağlayınız, okuldaki ve çevredeki sosyal etkinliklere katılmasına izin veriniz.

36 26- Çocuğunuzu sık sık eleştirmeyiniz
26- Çocuğunuzu sık sık eleştirmeyiniz. Hele, bunu başkalarının yanında asla yapmayınız.Onun aşağılık duygusuna kapılmasına neden olursunuz.

37 27- Beğendiğiniz, takdir ettiğiniz yönlerini söyleyiniz
27- Beğendiğiniz, takdir ettiğiniz yönlerini söyleyiniz. Onun kendine güven duymasını sağlayınız.

38 28- Çocuklarınız arasında ayırım yapmayınız, birbirlerini kıskandıracak koşulları yaratmayınız. Hepsine aynı ilgiyi, aynı sevgiyi gösteriniz. sss Yaşar DUMAN

39 29- Çocuğunuz ders çalışırken, kardeşlerinin ve ev koşullarının onu rahatsız etmesine olanak tanımayınız.

40 30- Çocuğunuzun yanında ona uygulanan eğitimin tartışmasın yapmayınız
30- Çocuğunuzun yanında ona uygulanan eğitimin tartışmasın yapmayınız. Okuluyla ve öğretmenleriyle ilgili görüşlerinizi çocuğun yanında açığa vurmayınız.

41 31- Çocuğunuzun boş zamanlarını değerlendirmesinde size büyük sorumluluklar düşmektedir. Onların boş zaman etkinlikleriyle ilgileniniz. Yararlı işler ve uğraşılar hazırlayınız.

42 32- İçinde bulunduğu yaşlarda arkadaş çocuğunuz için çok önemlidir
32- İçinde bulunduğu yaşlarda arkadaş çocuğunuz için çok önemlidir. Arkadaşı olmasına, iyi arkadaşlar seçmesine yardımcı olunuz

43 34- Çocuğunuzun sınıfını, şubesini, numarasını ve ders öğretmenlerini iyi öğreniniz. Öğretmenleriyle yapacağınız görüşmelerde çocuğunuzun iyi ve iyi olmayan yönlerini mutlaka söyleyiniz.

44 35- Öğretmenleri, çocuğunuzdan gerekli ders araç ve gereçleri istemişse bunları zamanında ve yeterince alınız.

45 36- Öğretmenlerinin çocuğunuzla ilgili yapıcı ve olumlu önerilerini kesinlikle yerine getiriniz.

46 37- Çocuğunuzun varsa sağlık sorunlarını zamanında okul yönetimine bildiriniz.

47 38- Ders notlarıyla ilgili bilgileri çocuğunuzdan öğrenmenin yanında doğrudan sınıf ya da ders öğretmeninden de öğreniniz.

48 39- Okula gitmediği günlerde, sınıfta işlenilen konuları ve verilen ödevleri arkadaşlarından öğrenmesini sağlayınız.

49 40- Çocuğunuzun okul yaşantısıyla ilgileniniz
40- Çocuğunuzun okul yaşantısıyla ilgileniniz. Anlattıklarını dinleyiniz.

50 41- Çocuğunuzun okul dışındaki arkadaşlarını kontrol ediniz.

51 42- Çocuğunuzun sınav günlerini kendisinden öğreniniz ve ona göre yönlendirici olunuz.

52 43- Çocuğunuza iyi notları almasının yanında zayıf notlar almasının da doğal olduğunu ve onu çalışmakla durumunun düzeleceğine inandırınız.

53 44- Çocuğunuza karşı; sabırlı, anlayışlı ve soğukkanlı olunuz
44- Çocuğunuza karşı; sabırlı, anlayışlı ve soğukkanlı olunuz. Onların kusurları ve istenmeyen davranışları olacaktır. Çocuklar, istediğimiz gibi olsalardı ailede ve okulda eğitime gerek kalmazdı.

54 AHMET YENİCE İLKÖĞRETİM OKULU


"Yaşar DUMAN Yaşar DUMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları