Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) ÖRNEK ANONİM ŞİRKET KURULUŞU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) ÖRNEK ANONİM ŞİRKET KURULUŞU"— Sunum transkripti:

1 MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) ÖRNEK ANONİM ŞİRKET KURULUŞU
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Uygulamaya Kullanıcı adı+ Şifre veya E-İmza Giriş Yapılır.
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3 “Tescil İşlemi “ Linkine Basılır.
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4 “Anonim Şirket Kurmak için Tıklayınız” Linkine Basılır.
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 Şirket Merkezin Kurulacağı İl ve İlçe Seçilir ve “Kuruluşu Başlat “ Butonuna Basılır.
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

6 Şirket için “gerek kişi, tüzel kişi veya dış tüzel kişi”lerden ortak seçimi gerçekleştirilir.
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

7 Örnek Olarak Bir Gerçek Kişi Ve Bir Tüzel Kişi Ortak Olarak Eklendi
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

8 Şirket Unvanı Belirlenir.
Sistem Benzer Unvan İçin Veri Tabanında Gerekli Sorgulamayı Gerçekleştirir ve Uygun Bulunması Halinde Kullanıcıya Mesajı İletilir. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

9 Firma Merkez Adres Ve İletişim Bilgileri Girilir.
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10 Şirket “Amaç ve Konusu” Serbest Metin Olarak Aşağıdaki Alana Eklenir.
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

11 Şirketin iştigal konusuna göre Nace Sınıflama Kodu Seçilir.
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

12 Şirket Sermaye ve Bir Hissenin Değeri Belirlenir.
Her Bir Ortağın Taahhüt Ettiği Nakdi ve Ayni Sermaye Payları Belirlenir. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

13 Taahhüt Edilen Sermayenin Nasıl Ödeneceğine İlişkin İlgili Bölüme Bilgi Girişi Yapılır.
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

14 Şirket Ana Sözleşmesinde yer Alan ”Süre” Belirlenir.
Şirket Ana Sözleşmesinde Yer Alan “Temsil ve İlzam” Maddesi Oluşturulur. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

15 Şirket Yönetim Kurulu Üye Sayısı Ve Süreleri Belirlenir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Ataması Yapılır. İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

16 Şirketin Temsili Ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı Gerçekleştirilir.
İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 Genel Kurul Maddesi Oluşturulur.
(Madde ile ilgili olarak uygulama tarafından sunulan hazır metin kullanılacağı gibi yeni metin eklenmesi mümkündür.) İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

18 İlan Metninin Oluşturulması Sağlanır.
(Madde ile ilgili olarak uygulama tarafından sunulan hazır metin kullanılacağı gibi yeni metin eklenmesi mümkündür.) İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

19 Şirket Hesap Dönemi Belirlenir.
(Şirket Özel Hesap Dönemine Sahip ise ilgili alan işaretlenir ve formda bununla ilgili alanlar doldurularak kaydedilir.) İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

20 Şirketin Karın Dağıtım Maddesi Belirlenir.
(Madde ile ilgili olarak uygulama tarafından sunulan hazır metin kullanılacağı gibi yeni metin eklenmesi mümkündür.) İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

21 İhtiyat Akçesi Maddesi Oluşturulur.
(Madde ile ilgili olarak uygulama tarafından sunulan hazır metin kullanılacağı gibi yeni metin eklenmesi mümkündür.) İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22 Kanuni Hükümler Maddesi Oluşturulur.
(Madde ile ilgili olarak uygulama tarafından sunulan hazır metin kullanılacağı gibi yeni metin eklenmesi mümkündür.) İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

23 Başvurunun Onaya Gönderilmesi
(Kullanıcılar anasözleşme ile ilgili tüm işlemleri tamamlaması sonrası müracaatın tescili için ilgili TSM’ye gönderilmesini sağlamak üzere “Başvuru Hazırla” butonuna basılır.) İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

24 Başvurunun Onaya Gönderilmesi
(Gelen arayüzde yer alan işaretli “Kuruluş Bildirim Formu” doldurulur ,kaydedilir ve gerekli kontroller yapılarak herhangi bir hata bulunursa düzeltilmek üzere “Başvuruya dön” butonuna basılarak gerekli düzeltmelerin gerçekleştirilmesi sağlanabilmektedir. Herhangi bir hata yok ise müracaat ile ilgili belgelerin “Belge Ekle” sekmesi yardımı ile eklenmesi ve e-imza ile imzalanması sonra “Onaya Gönder” butonuna basılarak müracaatın tescil ve ilanı için ilgili TSM’ye gönderilmesi sağlanır.) İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

25 Başvuru Talep Numarası
(Müracaatın Onaya Gönderilmesi ile birlikte sistem tarafından kullanıcıya bir “Talep Numarası” üretilir. Kullanıcılar müracaatlarını bu numara ile giriş sayfalarında yer alan “Devam Eden Başvurularım” içerisinden takip edebilirler.) İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"MERKEZİ SİCİL KAYIT SİSTEMİ (MERSİS) ÖRNEK ANONİM ŞİRKET KURULUŞU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları