Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROGRAMI
Hazırlayan Mucip KINA İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı

2 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROGRAMI
Program Tanımı İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ilimizde uygulanan eğitim öğretim faaliyetleri ile, kurum binalarının fiziki durumları, kantin-servis gibi tedarikçilerin sunduğu hizmetler, kurumların bahçe, derslik, spor salonu gibi bölümlerinin verimli kullanılması, kurumlarda sunulan hizmetlerin kalitesi ve sivil toplum kuruluşlarının kurumlarımıza yaptığı katkılardan iyi örnek kabul edilen çalışmaların değerlendirilmesi ve tüm kurumlarımız tarafından paylaşılmasıdır.

3 Programın Amaçları İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması, Kurumlarda uygulanan, objektif, sürdürülebilir, uygulanabilir ve ekonomik örneklerin diğer kurumlarda uygulanmasının sağlanması, Eğitim öğretim sürecinde kuruma katkı sağlayan, hizmet sunan paydaşların ve tedarikçilerin sundukları hizmet kalitesini artırmak, Öğrenciler ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarış ortamı oluşturarak, onları motive etmek, Farklı ve yeni uygulamaları ortaya çıkararak, insan kaynaklarından maksimum düzeyde istifade etmek, kamu kaynaklarının doğru, rasyonel ve verimli kullanılmasını sağlamak, Sivil Toplum Kurumları, aile birliği, mezunlar derneği, kurum vakıfları gibi okula gönüllü hizmet eden kurumların çalışmalarını doğru yönlendirmek, eğitime katkı düzeylerini yükseltmektir.

4 Programın Süresi Eğitimde İyi Örnekler Programı Eğitim öğretim yılı süresince devam edecektir. Yapılacak iş ve işlemler “Uygulama Takvimi” ne göre yürütülecektir.

5 Kurullar Eğitimde İyi Örnekler Yürütme Kurulu
Eğitim Öğretimden sorumlu İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı başkanlığında İl Milli Eğitimde görevli müdür yardımcısı ve şube müdürleri, bir ilçe milli eğitim müdürü ve yeterli sayıda okul müdüründen oluşan yürütme kurulu iyi örnek uygulamasının sağlıklı yürütülmesi için eğitim öğretim yılı süresince görevli olacaklardır. Kurul gerektiğinde toplanacaktır.

6 EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER İL YÜRÜTME KURULU
ADI VE SOYADI GÖREV YERİ UNVANI GÖREVİ Mucip KINA İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Başkan Süleyman AYKAÇ Üye Necati ÖZÇOLAK Müdür Yardımcısı V. Mustafa GÖLLER Şube Müdürü Hüseyin ÖZCAN Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürü İlçe Milli Eğitim Müdürü V. Orhan TÜMSAVAŞ Hekimoğlu Alipaşa İlköğretim Okulu Müdür Murat KARASOY Yunus Emre İlköğretim Okulu Müdür V.

7 Okul-Kurum İyi Örnek Tespit Kurulu
Okullarda ve kurumlarda uygulama alanlarına göre yürütülen çalışmalar içinde iyi örnek olarak tespit edilen uygulamayı seçerek Uygulama Takviminde belirtilen süre içinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderecektir. Kurumlarda İyi Örnek Tespit Komisyonu Okul Müdürlüğü Başkanlığında, Bir Müdür Yardımcısı, Okul Rehber Öğretmeni, Okul Aile Birliği Başkanı ve uygulama alanına göre yeterli sayıda öğretmenden oluşturulacaktır. Gerektiğinde bu kurula diğer kamu kuruluşlarından üye alınabilecektir.

8 İlçe İyi Örnek Seçici Kurulu
Okul ve kurumlardan gelen iyi örnekler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde kurulacak olan İlçe İyi Örnek Seçici Kurulunca değerlendirilecektir. İlçe İyi Örnek Seçici Kurulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında, Eğitim Öğretimden sorumlu şube müdürü ve ilçe ARGE ekibinden yeterli sayıda üyeden oluşturulacaktır. Gerektiğinde diğer kurumlardan üye alınabilecektir.

9 İl İyi Örnek Seçici Hakem Kurulu
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Başkanlığında, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Eğitim Müfettişi, Şube Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürü, İl ARGE ekibinden yeterli sayıda üye, üniversitelerden öğretim görevlileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir hakem kurulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden gelen iyi örnekleri değerlendirerek İl’in en iyi örneklerini tespit edeceklerdir.

10 “İyi Örnekler Programı” Uygulama Takvimi
AY GÜN FAALİYET ARALIK 2010 Şube Müdürleri ile toplantı yapılması konunun duyurulması. -İyi Örnekler Programının kurumlara gönderilmesi, -Kurumlarda Kurum İyi Örnek Tespit Kurulu’nun oluşturulması, -İlçe İyi Örnek Seçici Kurulu’nun oluşturulması.

11 “İyi Örnekler Programı” Uygulama Takvimi
AY GÜN FAALİYET ŞUBAT 2011 İl İyi Örnek Seçici Hakem Kurulu’nun oluşturulması. Sunulmaya değer görülen çalışmaların formatıyla ilgili kriterlerin kurumlara bildirilmesi

12 “İyi Örnekler Programı” Uygulama Takvimi
AY GÜN FAALİYET NİSAN 2011 Kurumlar tarafından yıl boyunca yapılan uygulamalarda ortaya çıkan iyi örneklerin değerlendirilmesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilmesi. İlçe İyi Örnek Seçici Kurulu’nun kurumlardan gelen iyi örnekleri değerlendirmesi ve ilçe iyi örneklerini il milli eğitim müdürlüğüne göndermesi.

13 “İyi Örnekler Programı” Uygulama Takvimi
AY GÜN FAALİYET MAYIS 2011 İl İyi Örnek Seçici Hakem Kurulu tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin gönderdiği iyi örneklerin değerlendirilmesi. Sonuçların İlanı İyi örnek olarak değerlendirilen çalışmaların sergilenmesi ve ödül töreni.

14 İYİ ÖRNEK UYGULAMA ALANLARI
Okul-Kurum Örneği 1.İlçede tüm birimleriyle diğer okullardan fiziki görüntüsü, temizliği, birimlerinin kullanılışı, öğrencilerini, velilerini ve çalışanlarını mutlu eden okul, 2.Okulun geçmişi, mevcut duruma geliş aşamaları 3.Farklı ve olumlu değişimler, güvenliği ile fiziki kapasitenin tam olarak kullanılması. 4.İlçede bulunan Rehberlik Araştırma Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Halk Eğitim Merkezi gibi kurumların iyi örnek uygulamaları,

15 Sınıf Örneği 1. Derslerin özelliğine göre sınıf düzeninin kullanılabilirliği, 2. Sınıf içinde akıllı tahta, bilgisayar gibi teknolojiden yararlanma, 3.Temizlik, ışık, güvenlik gibi durumların dikkate alınması.

16 Okul Bahçesi Örneği 1.Okul Bahçesinin düzenlemesi, temizliği, kullanılışı, ağaçlandırılması, serbest zamanlarda kullanımı dikkate alınacaktır. 2.Öğrenciler için bir yaşam alanı olma özelliği ile bahçe düzenlemesinin farklılığı, 3.Yaşanabilir çevre anlayışına uygun, öğrenci ve mahalle tarafından amaca uygun kullanıma açık bahçe örneği.

17 Okul Kantini Örneği 1.Okul kantinin temizliği, gıda güvenliği, çalışanların sağlığı, öğrencilere yaklaşımı, fiziki durumu, 2. Sağlıklı beslenmeyi temel alışkanlık haline getiren, günlük, taze besin çeşitleri ile öğrencileri sağlıklı beslenmeye teşvik eden okul kantini uygulamaları, 3.Okulla bütünleşebilen ve öğrencilerin eğitim öğretim amaçlarına uygun olarak keyifle boş zamanlarını geçirebilecekleri bir mekan olarak okul kantini.

18 Okul Servisi Örneği 1.Okul servisinin temizliği, çalışanların tertip düzeni, öğrencilerin can güvenliği için yapılan uygulamalar, 2.Trafikte kurallara uyma durumları, 3.Okul etkinliklerinde servis araçlarının sağladığı katkılar.

19 Aile Birliği Uygulama Örneği
1.Okul Aile Birliği tarafından okula sağlanan imkânların değerlendirilmesi, 2.Öğrenci ve personel etkinliklerine sağlanan katkı, 3.Okul bütçesinin oluşmasında gösterine başarı örnekleri, 4.Okul, aile, öğretmen ve öğrenci bütünlüğünü sağlayıcı faaliyetlerde gösterilen üstün gayretler.

20 İdari Uygulama Örneği 1.Kurum içinde huzur ve güven ortamı hazırlamasında gösterilen başarı, 2.Yapılan çalışmalarla kurum içi iletişim ve etkileşime, memnuniyete, örgüt iklimine ve aidiyet olgusuna sağlanan katkı, 3.Okul dışı ve okul içi kaynakların kullanılmasında sağlanan başarı, 4.Kurumunun fiziki yapısını koruma, ek bina, spor salonu, kütüphane, laboratuar gibi fiziki ortamların sağlanmasında veya yeniden düzenlenmesinde gösterilen başarı örnekleri, 5.Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılması ve bu işbirliği sonucu ortaya çıkan örnek çalışmalar.

21 Öğretmen Uygulama Örneği
1.Öğretmen tarafından sınıf içinde uygulanan farklı yöntem ve teknikler, 2.Öğretmenin müfredat hakkındaki farkında lığı ve uygulama örnekleri, 3.Öğretmenlik mesleği ile ilgili kendini geliştirici faaliyetlere katılımı, kurs ve seminerlerde gösterdiği başarı, 4.Mesleki değerlere ve etik kurallara bağlılığı, 5.Eğitim teknolojilerini kullanma becerisi, 6.Çevresinde öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği aydınlatma faaliyetlerine katılımı ve İstanbul Okuyor Kampanyasında gösterdiği başarı.

22 Proje Örneği 1.Kurum içinde uygulanan projelerden iyi örnek olabilecek çalışmalar, 2.Avrupa Birliği Projelerine katılım, 3.İl ve İlçe düzeyinde düzenlenen projelere katılım, 4.Ulusal ve uluslararası projelere katılım.

23 Müzik Uygulaması Örneği
1.Okuldaki müzik çalışmalarının, müzik gruplarının çalıştırılması, 2.Öğretmen ya da öğrenci gruplarının uluslar arası, ulusal, il ve ilçede kazandıkları başarılar, 3.Müzik dersinin uygulamasında elde edilen başarı öyküleri.

24 Sportif Faaliyet Uygulama Örneği
1. Okul spor kulübünün yetiştirdiği sporcular, 2. Okul dışında da kendilerini spor alanında geliştiren öğrencilerin tespit edilerek okullarına faydalı hale getirilmesi, 3. Okulların kendi içlerinde mümkün olan en fazla sayıda öğrenciyi kapsayıcı sportif faaliyetler düzenlenmesine öncülük edilmesi ve katkı sağlanması, 4. Öğretmenler arası spor etkinliklerinin yapılması, 5. Velilerin okula sahip çıkması ve aidiyet duygusunun kazandırılması için veliler arasında ödüllü turnuvalar düzenlenmesinin sağlanması, 6. Uluslar arası, ulusal, il ve ilçe genelinde yapılan sportif faaliyetlerde elde edilen başarı örnekleri, 7.Okul Spor Salonunun en verimli şekilde kullanılması.

25 Dezavantajlı Öğrenci ve Kesimlere Yönelik Uygulama Örneği
a.Engelli Öğrenci Uygulama Örneği 1.Eğitim Her Engeli Aşar Kampanyası çerçevesinde yapılan örnek çalışmalar, 2.Engelli öğrenciler için kurum ve okullarda yapılan fiziki değişiklikler, 3.Engelli öğrencilerimizin eğitimi konusunda yaşanan başarı öyküleri, 4.Engelli öğrencilerin sorunlarıyla ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örnekleri. b.Devamsız ve Kayıtsız Öğrenci Kazandırma Uygulama Örneği 1.Yetiştirici Sınıf Öğretim Programının uygulanması sonunda ortaya çıkan sayısal değerlendirmeler, 2.Devamsız öğrencilerin okula kazandırılması ile ilgili örnek çalışmalar, 3.İkna ekiplerinin okula kazandırma çalışmaları çerçevesinde yaşadıkları başarı öyküleri. 4.Öğrencilerin okula kazandırılması ile ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örnekleri.

26 Dezavantajlı Öğrenci ve Kesimlere Yönelik Uygulama Örneği
c.Kız Çocuklarının Okullaşması Uygulama Örneği 1.Bakanlığın yayınladığı 2010/38 No’lu genelge uyarınca kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşması ile ilgili yapılan çalışmalar, 2.Haydi Kızlar Okula Kampanyası ile kız çocuklarının okullaşmasına yapılan katkı, 3.Sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örnekleri. d.Yetişkin Eğitimi, Okuma-Yazma Etkinlikleri Uygulama Örneği 1.İstanbul Okuyor Kampanyası ile ilgili başarı örnekleri 2.Haydi Kızlar Okula, Ana-Kız Okuldayız, Kalem Tutan Eller gibi kampanyalarda elde edilen başarı örnekleri, 3.Yetişkinler için uygulanan örnek teşkil edecek farklı uygulamalar, 4.Diğer kurslarla ilgili başarı öyküleri. 5. Yetişkin eğitimiyle ilgili sivil toplum kuruluşları ile yapılan işbirliği örnekleri.

27 Değerler Eğitimi İle İlgili Uygulama Örneği
1.Mevcut değerlerin uygulaması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi 2.Kurumsal değerlerin uygulanması ve kuruma aidiyet düşüncesinin güçlendirilmesi, 3.Adalet, vefa, merhamet gibi geleneksel değerlerin uygulamasında gösterilen başarı örnekleri, 4.Yeni değer oluşturma konusunda sağlanan başarı örnekleri.

28 Müfredat Uygulama Örneği
1.Müfredatın uygulanması konusunda gösterilen başarı örnekleri, 2.Müfredatın tanıtılması konusunda gösterilen başarı örnekleri, 3.Müfredat içerisinde kendini geliştirme ve yeni uygulamalar ile değişime yönelik başarı örnekleri,

29 Serbest Zaman Uygulama Örneği (İlköğretim Okulları)
1.Serbest Zaman Dersinde uygulanan örnek çalışmalar, 2.İstanbul Dersi ile ilgili örnek başarı çalışması, 3.İstanbul’u en etkin şekilde tanıtan, gezi, panel, seminer, afiş hazırlama gibi uygulamalarla kentin kültür dokusu üzerinde farkındalık ve sahiplenme duygusu yaratan çalışmalar. 4.Okuma Dersi ile ilgili örnek uygulama çalışması,

30 Mesleki Eğitim Uygulama Örneği
1.Mesleki eğitimde yapılan uygulamalardan iyi örnek olarak tespit edilenler, 2.Atölye veya laboratuar uygulamalarında iyi örnek teşkil edecek uygulamalar, 3.Mesleki eğitim alanında ortaya konulan projeler,

31 Veli Eğitimi Örneği 1.Veli Eğitim Programında(VOP) sağlanan başarı öyküleri, 2.Velilere, çocuk eğitimi, ergen eğitimi, kitap okuma alışkanlığı, çocuk eğitiminde temel yaklaşımlar konulu aylık belirli periyotlarda seminer uygulamalarından iyi örnek çalışmaları, 3.Veli-Okul işbirliği sonucu ortaya çıkan başarı öyküleri.

32 Anasınıfı Örneği 1.Anasınıflarının yapıları, bahçe düzenlemeleri ve özgün uygulama örnekleri, 2.Anasınıfında yıl boyunca uygulanan çalışmaların değerlendirilmesi.

33 Eğitimde Teknolojiyi Uygulama Örneği
1.Eğitim -Öğretimde bilgi teknolojilerini en üst seviyede kullanan okul uygulamalarından iyi örnek olarak tespit edilenler 2. Kuruma ait web sitesi, web sitesinden yapılan çalışmaların günlük takibini sağlayan etkili uygulamalar. 3.Bilgi Teknoloji Sınıflarının amaca uygun olarak kullanımı, 4.Akıllı tahta, projeksiyon gibi teknolojik materyallerin kullanımı.

34 Türk Diline Katkı Sağlayan Okul Örneği
1.Türkçeyle ilgili yarışmalarda alınan dereceler(şiir okuma-masal anlatma-kitap okuma-münazara-bilgi yarışmaları-Türkçe Olimpiyatları-Türkçeyle ilgili seminerler-Belirli gün ve haftalarla ilgili pano çalışmaları-Duvar gazetesi-dergi çalışmaları) uygulamalardan iyi örnek olarak tespit edilenler.

35 Olimpiyat Çalışması Örneği
1.Matematik – Fen Bilim Olimpiyatlarına öğrenciyi teşvik eden ve bilimsel çalışmalarda uygulamalarla öğrencilerin seviyesini yükselten çalışmalar.

36 AÇIKLAMALAR 1.Tüm kurumlar yukarıda belirlenen uygulama alanlarından en az beş tanesine katılacaklardır. 2.Değerlendirme kriterlerinin yanında belirlenen iyi örnekler de değerlendirmeye alınacaktır. 3.Uygulama Takvimine kesinlikle uyulacak, takvim dışında gönderilen çalışmalar değerlendirilmeyecektir. 4.Sunum için hazırlanan çalışmalar en fazla 10 Dakika olarak hazırlanacaktır. 5.Değerlendirmeye alınan tüm çalışmalar okullarda ve kurumlarda sergilenecek, okul müdürlüklerince ödüllendirilecektir. 6.İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri değerlendirdikleri çalışmaları yıl sonunda sergileyebilecek ve çalışmalar ödüllendirilecektir.

37 AÇIKLAMALAR 7.Çalışmalarda İl Seçici Hakem Kurulu tarafından sergiye veya sunuma değer görülen çalışmaların koordinatörleri takdirname ile ödüllendirilecektir. 8.Sergi ve sunumda çalışması yer alan öğretmen ve idareciler de takdirname ile ödüllendirilecektir. 9.Sergi ve sunumlarda çalışması yer alan öğrencilerimiz de çeşitli hediyeler ile ödüllendirilecektir. 10.Sergi ve sunuma hak kazanan çalışmalar ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğünün aylık yayın organı olan İstanbul Dergisinde yayınlanacaktır.


"EĞİTİMDE İYİ ÖRNEKLER PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları