Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Duygu Durum Bozuklukları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Duygu Durum Bozuklukları"— Sunum transkripti:

1 Duygu Durum Bozuklukları
Bölüm 10

2 Depresyon ve Maninin Genel Özellikleri
Üzüntü Endişe Suçluluk Değersiz hissetme İştahta azalma Cinsel istek kaybı

3 Mani (iki uçlu duygu durum bozukluğu-Bipolar)
Sinirlilik Aşırı hareketlilik Konuşkanlık Fikir uçuşması Dikkatte dağılma Temelsiz aşırı coşku Hoşa giden faaliyetlerle aşırı uğraş Cinsel kabarma

4 İUDDB Depresyona göre daha az görülür
Dönemlerin tekrarlama olasılığı fazladır

5 Bipolarite ve yaratıcılık
Yaratıcı düşüncede etkisi olabileceği gözlenmektedir Michelangelo, Van Gogh, Tchaiskovky.... Ancak hepsinde yaratıcılık beklenemez ya da yaratıcı olan herkeste bipolarite beklenemez

6 Unipolar???bipolar??? Kanıtlar böyle bir ayrımın geçerli olduğu yönünde Ancak bazı açılardan gözlenen örtüşmeler nedeniyle farklı kategori olarak ele almanın geçersizliği de öne sürülmekte

7 Heterojenite!!! Oldukça heterojen bir grup olması kategorizasyonu güçleştirmektedir Örn. Kaygı bozukluğu + depresyon

8 Siklotimi Depresyon + hipomani

9 Psikanalitik Kuram Freud Yas ve Melankoli
Oral dönemde çocuğun ihtiyaçlarının az ya da çok karşılanması Başka insanlara ağır düzeyde bağımlı olma SEVİLEN KİŞİNİN KAYBI Kayıp kişi içe alınmaktadır (introjection)

10 Psikanalitik Kuram Yas tutulan kişiye karşı bilinçaltı düzeyde duyulan olumsuz duygular Kendine yönelme-----öfke, suçluluk Yas çalışmasında, ölen kişiden ayrışmanın sağlanması hedeflenir

11 Psikanalitik Kuram Depresyon kendine döndürülmüş kızgınlık mıdır????
Çalışmalardan destek gelmemiştir Ancak bazı temel sayıltılar etkili olabilir (bilişlerin temeli)

12 Bilişsel Kuram Beck Çocukluk & ergenlik dönemi
Kayıplar, reddler, önemli yaşam olayları ŞEMALAR

13 Bilişsel Kuram Bilişsel yanlılık ve çarpıtmalar Keyfi çıkarsama
Seçici soyutlama Aşırı genelleme Büyütme küçümseme

14 Bilişsel Kuram Öğrenilmiş çaresizlik Atıfların yeniden formülsayonu
umutsuzluk

15 Bilişsel Kuram Çarpıtma mı? Gerçekçi değerlendirme mi?
Normaller------fazla mı iyimser

16 Bilişsel Kuram Öğrenilmiş çaresizlik kuramı Yükleme biçimleri
Umutsuzluk kuramı

17 Bilişsel Kuram Düşünce Duygu Duygu Düşünce

18 Çaresizlik ve umutsuzluk kuramındaki sorunlar
Ne tip bir depresyon? Reaktif depresyon—umutsuzluk depresyonu?? Üniversite öğrencileri örneklemi—analog?? Depresyona mı kaygıya mı özgü?? Yüklemeler evrensel bir süreç olamayabilir Yükleme tarzının kalıcı olduğu iddiası depresyon geçtiğinde gözlenememiştir.

19 Kişilerarası Kuramlar
Sosyal Destek----Coyne Başkalarının olumsuz tepkilerini kışkırtma Carnelly... Kendini doğrulayan kehanet

20 Kişilerarası Kuramlar
Kişilerarası davranış örüntüleri depresyondan önce de var mı? Genellikle evet---- Zayıf sosyal beceriler---(döngüsel)

21 Biyolojik Kuramlar-Beyin Yapısı

22 Biyolojik Kuramlar-Nörotransmitterler
Seratonin Geri alım İnhibitörleri

23 Duygu Durum Bozuklukları-2 Bipolar Bozukluk

24 Bipolar Duygu Durum Bozukluğu
Bozukluğun depresif dönemine odaklaşılmış; tek uçlu ile benzerlik göstermekte... Mani durum koruyucu bir işleve mi sahip?

25 Bipolar Duygu Durum Bozukluğu
Kağıt kalem testinde benlik değeri açısından: Manikler > normaller > depresifler Yapılandırılmış bellek testinde ise: Mani, depresif < normaller

26 BDDB-Biyolojik Kuramlar
Birinci derece akraba %10-25 Tek yumurta ikizleri %72 Çift yumurta % 14 11. kromozomdaki başat bir gen??? Henüz tam kanıtlanmamıştır.

27 Bipolar-Kromozom

28 BDDB-Biyolojik Kuramlar
Nöro-kimya Nörepniefrin Serotonin Monoamin oksidaz engelleyicileri

29 BDDB-Biyolojik Kuramlar
Lityum Nöral aktiviteyi artıran/azaltan bazı nörkimyasalları etkilemektedir G-proteinlerin düzenlenmesi süreci

30 BDDB-Biyolojik Kuramlar
Norendokrin Kortizol düzeyinin depresiflerde yüksek olması

31 BDDB-Biyolojik Kuramlar
Beyin Yapısı

32 Etiyoloji Biyolojik etiyoloji lehine göstergeler
Psikolojik müdahalelerin gereksizliğine mi işaret eder???? DUALİZİM BDT=> İLAÇ TEDAVİSİ

33 Tedavi Psikodinamik Bastırılmış çatışma, içe dönük kızgınlığı dışa vurma

34 Bilişsel davranışçı terapiler
Bdt Bdt + ilaç Bdt, ilaç, kişiler arası terapi

35 Biyolojik Tedaviler EKT İlaç tedavisi Anti depresanlar lityum

36 İNTİHAR Cinsiyet Yaş Yöntem Tanılar Baskın Duygu Motivasyon
Tablo 10.4 İntihar Girişimi Olanlarla İntihar Edenlerin Karşılaştırılması Özellikler Girişimciler İntihar Edenler Cinsiyet Yaş Yöntem Tanılar Baskın Duygu Motivasyon Hastanede Gidiş Girişimle İlgili Tutum Çoğunlukla Kadın Çoğunlukla Genç Az Ölümcül (ilaç, kesme) Distimik Bozukluk Sınır Kişilik Bozukluğu Şizofreni Öfke ve Depresyon Durumun Değişmesi Yardım Çağrısı Çabuk İyileşme Yaşadığı için Rahatlama Tekrar Etmeme Sözü Çoğunlukla Erkek Yaşla Risk Artar Daha Saldırgan (Silah, Atlama) Major Duygudurum Bzk. Alkolizm Umutsuzluk ve Depresyon Ölüm

37 Durkheim’ın İntiharla İlgili Sosyolojik Kuramı
Egoist İntihar Elsever (Alturistik) İntihar Anomik İntihar

38 Shneidman’ın İntihara Yaklaşımı
Tablo 10.5: İntiharın Ortak On Yönü İntiharın ortak amacı bir çözüm aramaktır. İntiharın ortak hedefi bilinçliliğin durdurulmasıdır. İntiharda ortak uyarıcı, dayanılamayacak psikolojik acıdır. İntiharda ortak stres verici faktör, engellenmiş psikolojik gereksinmelerdir.

39 5. İntiharda ortak duygu çaresizlik- umutsuzluktur. 6
5. İntiharda ortak duygu çaresizlik- umutsuzluktur. 6. İntiharda ortak bilişsel durum ikircikli olmaktır. 7. İntiharda ortak algısal durum daralmadır. 8. İntiharda ortak eylem saldırganlıktır. 9. İntiharda ortak kişilerarası eylem, intihar niyetini iletmektir. 10. İntiharda ortak tutarlı yön, yaşam boyu başa çıkma örüntüsüdür.

40 İntiharın Önlenmesi Tablo 10.6 İntihar Eğilimli Hastanın Tedavisinde
Genel İlkeler

41 İntiharla Çalışmada Klinik ve Etik Sorunlar
Doktor Yardımı ile İntihar Dr. Jack Kervorkian


"Duygu Durum Bozuklukları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları