Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARABULUCULUĞUN ORTAYA ÇIKIŞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARABULUCULUĞUN ORTAYA ÇIKIŞI"— Sunum transkripti:

1 ARABULUCULUĞUN ORTAYA ÇIKIŞI
-Nüfus artışı -Sosyal ilişkiler -Küreselleşme -Kültürel gelişimler -Ticari hayatın gelişmesi -160’tan fazla ülkede uygulanması. -Ülkemizde 14 Kasım 2013’ten beri uygulanmaktadır.

2 AHİLİK KÜLTÜRÜ “KUVVETLİ VE ÜSTÜN DURUMDA İKEN AFFETMESİNİ, HİDDETLİ İKEN YUMUŞAK DAVRANMASINI BİL.” AHİ EVRAN

3 ARABULUCULUK NEDİR? Hukuki uyuşmazlıklarda tarafların kendi kararlarını kendilerinin vermelerini sağlayan dostane bir çözüm yöntemidir.

4 ARABULUCU KİMDİR? Tarafları biraraya getiren,
Birbirlerini anlamalarını sağlayan, Çözümü kendilerinin üretmesini sağlayan, İletişim kurmalarını sağlayan, Uzmanlık eğitimi almış tarafsız ve bağımsız kişidir.

5 ARABULUCU OLABİLME ŞARTLARI
Türk vatandaşı olmak, Meslekte en az 5 yıllık kıdeme sahip, hukuk fak. mezunu olmak, Tam ehliyetli olmak, Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak, Arabuluculuk eğitimini tamamlamak ve yapılacak sınavlarda başarılı olmak.

6 ARABULUCULUĞUN TEMEL İLKELERİ
1- İradi olma 2- Eşitlik 2- Gizlilik 3- Beyan ve belgelerin kullanılamaması

7 PORTAKAL ÖRNEĞİ

8 ARABULUCULUĞUN AVANTAJLARI
KAZAN-KAZAN! - Kendi kararlarını kendilerinin vermesi. Sürecin çok hızlı olması, zamandan tasarruf sağlaması. Ekonomik olması. Sürecin esnek olması, delil toplama, tanık dinleme gibi usul işlemlerinin olmaması. Sürecin gizli olması. İlişkilerin devamlılığının sağlanması.(Aile-Komşuluk…) Dava ile birlikte uyuşmazlıkları bitirmesi, Toplumsal Barışa katkı sağlaması, dostlukların kazanılması. Geçmişi yargılamayan, geleceği kuran bir bir sistem olması. İcra edilebilirlik şerhi alınabilmesi. İlam niteliğinde belge olması. Hak düşürücü ve zaman aşımı sürelerinin işlememesi. Hukuk hakimleri için terfi kriterlerinden biri olması.

9 YABANCI ÜLKE UYGULAMALARI
Dünyada 160 ülkede arabuluculuk uygulanmaktadır. İtalya’da, İngiltere’de, Almanya’da…. zorunlu arabuluculuk bulunmaktadır. İngiltere’de hakim tarafları arabuluculuğa teşvik etmektedir. - Uyuşmazlıkların %96,5’inin dava dışı yollarla çözümlenmekte. (%96,5= uyuşmazlık) - Yargılama giderleri ve tazminat. - İşçi ve işverenin arabuluculuğa teşviki ve %25 tazminat artırımı uygulanmaktadır.

10 Almanya’da dava dilekçelerinde zorunlu olarak arabuluculuktan bahsedilmektedir.
Japonya’da hukuk hakimleri sınırlandırılmaktadır. Avusturya’da kariyer meslek sahipleri de bu eğitimi almaktadır.

11 ARABULUCULUK SÜRECİ Arabulucu Seçimi İlk Toplantı
Aksi kararlaştırılmamışsa taraflarca birlikte seçilecektir. İlk Toplantı Taraflar da isterlerse, arabuluculuk usulünü serbestçe kararlaştırabileceklerdir. Tutanakla Belgelendirme Arabuluculuk süreci bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır.

12 Zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.
Tutanağın Bir Örneğinin Daire Başkanlığına Gönderilmesi. İcra edilebilirlik şerhi

13 ARABULUCULUK EĞİTİMİNİ KİMLER VEREBİLİR?
Arabuluculuk eğitimini Bakanlıktan izin almak şartıyla, hukuk fakülteleri, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Adalet Akademisi verebilir.

14 DENETİM İŞLERİ Daire Başkanlığında istihdam edilen denetim görevlileri aracılığıyla arabulucuların, arabuluculuk bürolarının ve özellikle de arabuluculuk eğitimi veren kuruluşların denetim işlemleri gerçekleştirilmektedir.

15 ÜLKEMİZDE ARABULUCULUĞUN SON DURUMU
Şuan itibariyle 48 üniversite, Türkiye Adalet Akademisi ve Türkiye Barolar Birliği olmak üzere toplam 50 eğitim kuruluşu arabuluculuk eğitimi vermektedir. 130’ü Profesör olmak üzere toplam 528 eğitimci eğitmen olarak görev yapmaktadır. Şu an itibariyle 1517 arabulucumuz arabulucular siciline kaydolmuştur. Başkanlığımıza 167 arabuluculuk uygulaması gönderilmiş, 162’si anlaşma ile sonuçlanmıştır.

16 FAALİYET PLANI Arabuluculuk Merkezleri (Pilot Adliye, TOBB, TESK, Barolar) Eğitim Modülü Akran Arabuluculuğu Farkındalık Yaratma Seminerleri Tanıtım Faaliyetleri (Kitap, dergi, broşür, kamu spotu…)

17 Sabrınız için teşekkür ederiz.
SUNUM SONU Sabrınız için teşekkür ederiz. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı


"ARABULUCULUĞUN ORTAYA ÇIKIŞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları