Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AKUT BRONŞİOLİT TANI VE TEDAVİSİNDE YAPILAN YANLIŞLIKLAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AKUT BRONŞİOLİT TANI VE TEDAVİSİNDE YAPILAN YANLIŞLIKLAR"— Sunum transkripti:

1 AKUT BRONŞİOLİT TANI VE TEDAVİSİNDE YAPILAN YANLIŞLIKLAR
Dilek Reyhanlıoğlu, Arzu Bakırtaş, Okşan Derinöz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı

2 Ülkemizde on yıldır akut bronşiolit tanı ve tedavisine yönelik rehber bulunmaktadır.

3 Amaç Birinci amacımız; Ulusal rehbere rağmen bronşiolitli olgularda tanı ve tedavi anında yapılan pratik uygulamadaki farklılıkları ve yanlışlıkları belirlemektir. İkinci amacımız; ayaktan izlenen bu olgu grubunda tanı ve / veya tedavi amacıyla yapılan gereksiz ve / veya yanlış işlemlerin ortalama doğrudan maliyete etkisini belirlemektir.

4 Tanı ve Tedavi Kriterleri
2009 yılı TTD kılavuzuna göre belirlenmiştir: Akut bronşiyolit tanısı, öykü ve fizik muayene konulur. Ağır olgular dışında ne serolojik ne mikrobiyolojik ne de radyolojik incelemelerinin yapılmasına gerek yoktur. Akut bronşiolit tedavisi destekleyici olup, hidrasyon ve oksijenizasyonun sağlanması ve komplikasyonlar açısından yakın izlenimini içerir.

5 Yöntem yılı RSV mevsimi boyunca çocuk acil polikliniğimize (ÇAP) başvuran, daha önce benzer yakınma tariflemeyen 2 yaşından küçük akut bronşiolitli olgular dahil edildi. Bilinen kronik kardiyak, solunum veya immün sistem hastalığı olan veya ek başka bir enfeksiyon hastalığı kodu girilen olgular dışlandı.

6 Yöntem ÇAP’da yatış endikasyonu konulan olgular haricinde ayaktan izlenen olgulara yapılan tüm radyolojik, hematolojik, serolojik incelemeler gereksiz tetkik; Tüm olgular için kullanılan mukolitik, antitussif, ekspektoran, dekonjestan, oral bronkodilatör, kortikosteroid ve antibiyotikler ise kanıta dayalı olmayan tedavi olarak kabul edildi.

7 Yöntem Olguların ellerinde bulunan ve aynı yakınmalarla bu dönemde gittikleri sağlık merkezlerinde yapılan tetkikleri ve kullandıkları ilaçlar kaydedildi Olguları gören hekimlerin uzmanlık dalları ve sağlık merkezlerinin türü reçetelere ve / veya ebeveynlerin beyanına göre belirlendi.

8 Demografik özellikler
n=251 (%) Erkek 152 (60.6) Yaş (ay), ortanca (IQR) 11 (12) Pasif sigaraya maruziyet 150 (59.8) Doğrudan başvuru 142 (56.6) İkincil başvuru 109 (43.4) Semptomlarının başlangıcından başvuruya kadar geçen süre (ortanca-IQR) 3 (2)

9 Olguların hastalık şiddetine göre evrelemesi
Hafif 88 (35.1) Orta 139 (55.4) Ağır 24 (9.6)

10 Tetkik edilme durumu Tetkik edilenler
115 / 251 (%45.8) Yatış gerektiği için tetkik edilenler 43 / 115 (%37.4) Gereksiz yere tetkik edilenler 72 / 115 (%62.6)

11 Tanı aşamasında gereksiz tetkik edilen olgularda tetkik sayıları ve çeşitlerinin dağılımı
Tek tetkik 25 (34.7) İki tetkik 26 (36.1) Üç tetkik 20 (27.8) Akciğer grafisi 70 (98.6) Tam kan sayımı 46(66.2) CRP 20(28.2)

12 Tanı aşamasında gereksiz tetkik istenen olguların başvurdukları sağlık kurumlarının dağılımı

13 Tanı aşamasında gereksiz tetkik isteyen hekimlerin uzmanlık alanları dağılımı

14 Kanıta dayalı olmayan tedavi verilme durumu
251 Akut bronşiolitli olgu 121 olgunun (%48,8) kanıta dayalı olmayan tedavi aldığı saptandı Bu olguların %80.2’sine birden fazla tedavi önerilmişti

15 Kanıta dayalı olmayan tedavileri temin etme yolları
Doktor reçete etmiş 105 (86.1) Ailesi tarafından başlanmış 12 (10.7) Arkadaşım, komşum, yakınım tavsiye etti 4 (3.3)

16 Kanıta dayalı olmayan tedavi seçeneklerinin dağılımı
Antibiyotik 82 (68.8) Kombine ilaç 60 (49.2) Mukolitik 58 (47.9) Ekspektoran 54 (44.6) Dekonjestan 53 (43.8) Oral bronkodilatör Antihistaminik 48 (39.3) Antitussif 47 (38.8) Kortikosteroidler 6 (4.9) *Kombine: ekspektoran, mukolitik, antitusif, dekonjestan, antihistaminik gibi etken maddelerden en az 2 veya daha fazlasını içeren ilaç

17 Kanıta dayalı olmayan tedavi verilen olguların başvurdukları sağlık kurumlarının dağılımı

18 Kanıta dayalı olmayan tedavi veren hekimlerin uzmanlık alanlarının dağılımı

19 Sonuç Ulusal rehbere rağmen, akut bronşiolitli olguların tanısında gereksiz tetkik, tedavisinde ise kanıta dayalı olmayan ilaçların kullanımı sıktır. Bu yanlışlıklar ağırlıklı olarak birinci ve ikinci basamak sağlık kurumlarında yapılmaktadır

20 Akut bronşiolitli olgu başına düşen gereksiz maliyetlerin TL dağılımı
tetkik maliyeti Yanlış tedavi Ek doktor toplam maliyet olmayan Toplam doğrudan maliyet (n) median (min-max) (71) 10.0 ( ) (121) 12.0 ( ) (104) 15.5 ( ) (126) 37.5 ( ) (125) 28.5 ( ) (251) 47.5 ( )

21 Sonuç Akut bronşiolitli olguların tanı ve tedavisinde yapılan gereksiz işlemlerin oluşturduğu ek maliyetin, gereksiz olmayan maliyetten 1.21 kat fazla olduğu görülmüştür.


"AKUT BRONŞİOLİT TANI VE TEDAVİSİNDE YAPILAN YANLIŞLIKLAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları