Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim."— Sunum transkripti:

1 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Öğretim Programı Tasarım Soruları

2 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Soru Sormak Bulaşıcıdır Öğrencileri daha fazla soru sormaya yönlendiren otantik öğrenmeyi destekler Öğrenciler cevaplarla ilgilendikleri için daha fazla öz-yönelimli öğrenen olmaya eğilimlidirler Öğrenciler işlenen konunun sınıf dışındaki yaşamla ilişkisini görürler. Bu durum eğitime ilişkin görüşlerini değiştirebilir.

3 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Öğretim Programı Tasarım Soruları Temel, Ünite ve İçerik Sorularını İçerir Neden Kullanmalıyız? Üst düzey düşünmeyi hedefleme Karşılaştırma, sentez yapma, yorumlama, değerlendirme gerektiren beceriler Öğrenci projelerinin zorlayıcı ve ilginç olmasını sağlama Gerçeklerin tek, basit bir ifadesinden çok daha fazlası gerektiğinde Önemli konulara odaklanma Öğrenmeyi diğer disiplinlerle ve çalışma konularıyla ilişkilendirme Bütün insanlık tarihi boyunca sorulmuş soruları sorma Öğrencilerin sorduğu zorlayıcı soruları kapsama

4 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Temel Sorular Geniş, açık uçlu sorulardır: Yaratıcı fikirlere ve önemli kavramlara odaklanır Anlamlı ve katılımcıdır Merak uyandırır Anlamlı bir sorun ortaya koya Üst düzey düşünmeyi gerektirir Cevapları kitaplara bakılarak bulunamaz Genelde birden fazla ders ya da aynı dersin farklı üniteleriyle ilişkilidir Örnek Temel Soru: Neden başkalarına ihtiyaç duyarız?

5 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Temel Sorular Öğretmenlere Nasıl Yardımcı Olur? Öğretmenlerin öğretim programlarında yer alan önemli konulara odaklanmalarına Farklı derslerle ilgili önemli soruların ortaya konmasına Başka ünitelerde de ele alınabilecek sorunlar, kaygılar ya da konulara odaklanmaya Öğretmenlerin sorgulamayı, keşfetmeyi özendirmelerine

6 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Temel Sorular Öğrencilere Nasıl Yardımcı Olur? Bir proje ya da ders boyunca ele alınan ve ilk başta anlamsız ya da ilişkisiz görünebilen konulara, gerçekleştirilen etkinliklere anlam kazandırır. Öğrencilerin hayal gücünü harekete geçirir, konuyu kendi deneyimleri ve fikirleriyle ilişkilendirmelerini sağlar. Tek ‘doğru’ cevapları yoktur; bu yüzden öğrencileri değişik olasılıkları araştırmaya yönlendirir. Derinlemesine tartışma ve araştırmayı cesaretlendirir; daha fazla soru sorulmasını teşvik eder. Öğrencilerin karşılaştırma yapmasına imkan verir.

7 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Ünite Soruları Doğrudan bir proje ya da ders konusuyla ilişkili açık uçlu sorulardır. Anlamlı bir sorun ortaya koyar. Üst düzey düşünme becerilerini gerektirir. Öğrencilerin topladıkları bilgiden kendi cevaplarını ve kendi anlamlarını yapılandırmalarına yardımcı olur. Temel Sorunun cevaplanmasına yardımcı olur. Örnekler: Temel Soru: Neden başkalarına ihtiyaç duyarız? Ünite Soruları: En önemli sivil toplum kuruluşları hangileridir? Hangi sivil toplum kuruluşunda yer almak isterdiniz?

8 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Ünite Soruları Temel Soruları Nasıl Desteklemektedir? Temel SoruÜnite Soruları Matematik etrafımdaki dünyayı anlamama nasıl yardım edebilir? –Kesirler ne işe yarar? Hikayelere tarih boyunca neden önem verilmiştir? –Hala neden Ahmet Haşim okuyoruz? Ahmet Haşim’in eserleri benim hayatımla ilgili nedir? Sanat toplumu nasıl yansıtır ya da değiştirir? –Empresyonist sanat 1800’lerdeki hayatı nasıl yansıtır? –Kendi sanatınız yaşantınızı ve kültürünüzü nasıl yansıtmaktadır? Dünyayı nasıl değiştirebiliriz? –Atatürk İlke ve Inkılapları 1920’lerin Türkiye’sini nasıl etkiledi? –Atatürk İlke ve Inkılapları bugünkü hayatınızı nasıl etkilemektedir?

9 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Farklı branşlardaki öğretmenler kendi ünite soruları ile tek temel soruyu cevaplamaya çalışabilir Sosyal Bilgiler Ünite Sorusu: Savaş ekonomiyi nasıl değiştirir? Fen Bilgisi Ünite Sorusu: Hayvanlar değişen çevreye nasıl uyum sağlar? Edebiyat Ünite Soruları: İnsanlar uzlaşmazlığa karşı tepkilerini genellikle neden şiddetle gösterir? Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanı insan doğasının karmaşık yapısını anlamamıza nasıl yardım eder?

10 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. İçerik Soruları Daha dar kapsamlı cevapları vardır. Genellikle tamınlar ve açıklamalar gibi aktarılan bilginin hatırlanmasını gerektirirler. Ünite sorularını cevaplamaya yardımcı olur. Örnekler: Temel Soru: Neden başkalarına ihtiyaç duyarız? Ünite Soruları: En önemli sivil toplum kuruluşları hangileridir? Hangi sivil toplum kuruluşunda yer almak isterdiniz? İçerik Soruları: Sivil toplum kuruluşu nedir? Sivil toplum kuruluşlarının temel işlevi nedir?

11 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Temel Soru ve İçerik Soruları Arasında Nasıl Bir Fark Vardır? Temel Sorularİçerik Soruları Sanat kültürü ve değişimi nasıl yansıtır? Rönesans sanatı nedir? Bir organizma nasıl hayatta kalır? Bir kurbağanın hayat döngüsü nedir? Uzlaşmazlık değişimi nasıl olanaklı kılar? Hikayedeki uzlaşmazlık nedir? Yasalar neden değişir?Yasalar nasıl yapılır?

12 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Temel, Ünite ve İçerik Soruları Öğrenmeyi Nasıl Destekler? Öğrenme Amacı (Kazanım) Öğrenciler bir ekosistemi belirleyebilecek ve ekosistem içindeki organizmaların nasıl birbiriyle ilişkili ve karşılıklı bağımlı olduklarını açıklayabileceklerdir. İçerik Soruları Nasıl bilgi toplarım ve grafik biçiminde sunarım? Yerleşim yerlerinde hangi hayvanlar yaşar ve bunlar hayatta kalabilmek için neler yapmaları gerekir? Ünite Soruları İnsanlar ve hayvanlar yerleşim yerlerinde nasıl birlikte yaşayabilirler? Temel Soru Başkalarıyla nasıl iyi geçinebiliriz? Proje Öğrenciler yerel veteriner ve hayvan barınaklarında hangi hayvanların ne tür yararlanmalara maruz kaldıklarını, yaralanmaların nedenlerini ve başıboş gezen hayvanların kontrol altına alınmasının etkilerini araştırırlar. Öğrenciler hayvanların insanlar tarafından yaralanmalarını önlemeye yönelik öneriler geliştirerek, topladıkları verileri ve önerilerini yerel yöneticilere (muhtar, belediye başkanı, vb.) sunarlar. Bu konuda genel halkın ne düşündüğü konusunda veri toplayarak halkı bilgilendirmeye yönelik bir broşür hazırlarlar.

13 Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim Girişimi (Intel Education Initiative) ve Intel Öğretmen Programı (the Intel Teach Program), Intel Firmasının A.B.D. ve diğer ü lkelerdeki tescilli ve ticari markalarıdır. *Diğer ad ve markalar ü zerinde başka firmalar hak iddia edebilir. Teşekkürler


"Presented By Harry Mills / PRESENTATIONPRO Telif Hakkı  2008 Intel Firması. T ü m hakları saklıdır. Intel, Intel logosu (the Intel Logo), Intel Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları