Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İnsanın Yaratılışı Ahmet YORDAM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İnsanın Yaratılışı Ahmet YORDAM"— Sunum transkripti:

1 İnsanın Yaratılışı Ahmet YORDAM
Bursa-Mustafakemalpaşa Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni

2 Varlıkların Yaratılış
Sıralaması: Peygamberimizin Nuru  Kainat  Melekler  Madenler ve Maddeler  Bitkiler  Hayvanlar  Cinler ve Şeytanlar İnsanlar

3 Her şey yok iken, Peygamberimizin nuru yaratıldı.
Sonra kalem ve akıl yaratıldı.

4 Kainat yaratıldıktan sonra, Melekler nurdan yaratılmışlardır.

5 Melekler ruhani varlıklardır.

6 Erkeklik ve dişilikleri yoktur.

7 Günah İşlemezler. Son derece İtaatkar varlıklardır.

8 Alevli ateşten cinler ve şeytanlar yaratılmıştır
Alevli ateşten cinler ve şeytanlar yaratılmıştır. Şeytanlar da cin grubundandır.

9 Ruhani varlıklardır. İnsan gibi bedenleri yoktur.

10 Cinlerin, Şeytanların erkek ve dişileri vardır.

11 Cinlerin de ibadetle yükümlülükleri vardır.

12 Ancak şeytanların iyilik işlemeye kabiliyetleri yoktur.

13 Dünya hayatı tüm imkanlarla donatıldıktan sonra Allah, topraktan ilk insan olan Hz. Adem’i yaratmıştır.

14 Hz. Adem, Allah’ın “Ol!” demesiyle derhal “Oluvermiş”(yaratılmış), üflenen bir ruhla hayat kazanmıştır.

15 Bu, Hz. Adem’in dolayısıyla insanın...

16 ...başka bir canlıdan türemediğini, evrim geçirmediğini göstermektedir.

17 İnsan yaratıldıktan sonra Allah, meleklerin ve diğer varlıkların insanı tanımasını istemiş ve onları bir imtihana tabi tutmuştur.

18 Varlıkların isimleri ve sırları “Talim-i Esma Mucizesi” ile kendisine öğretilen Hz. Adem bu sınavı kazanmıştır.

19 Bunun üzerine Melekler secdeye giderek insanın üstünlüğünü tanımış,...

20 ...fakat, sadece Şeytan (İblis) tanımayıp, isyan etmiştir.

21 Şeytana Kıyamete kadar mühlet verilip, imtihan gereği serbest bırakılmıştır.

22 Böylece Şeytan, insan soyunun baş düşmanı kesilmiştir.

23 İlk İnsanı topraktan yaratan Allah,

24 ...İnsanın yaratılışını belli bir kanuna bağlamıştır.

25 Hz. Adem’den sonraki yaratılış aşamaları:

26 Nutfe ( Su damlası)  Alaka (Kan Pıhtısı)  Mudga (Et Parçası)  Kemiklerin yaratılması  Kemiklere et giydirilmesi  İnsan şeklinde yaratılış

27 Yeryüzünde her yıl milyonlarca bebek doğar.

28 Bu, her saat binlerce mucizenin aynı anda...

29 ...dünyamızın her köşesinde birden cereyan edişi demektir.

30 Her birimiz böyle bir mucizenin neticesi değil miyiz?

31 Fakat insan alışılmışın dışında cereyan eden olaylara...

32 ...ve harika sanatlara merakını sarf etmeye meyillidir.

33 Kendisinin nasıl var olduğu üzerinde durup düşünmek ihtiyacını nadiren hissedenlerin,...

34 ...bir tüp bebek hadisesine olağan- üstü ilgi duyması bu yüzdendir.

35 Tüp bebeğin meydana gelişinde insanın rolü, kendi isteği dışında meydana gelmekte olan olaylara sadece zemin hazırlamak-tan ibarettir.

36 Buna karşılık anne rahminde iki hücreden bir insan yaratılması,

37 ...pek çok noktalarını yirmi birinci yüzyıl ilminin dahi aydınlatamadığı,...

38 ...akla durgunluk veren safhalardan geçerek gerçekleşmektedir.

39 İnsanın etrafındaki alem bir yana,...

40 ...yalnız kendisinin yaratılışı üzerinde düşünmesi bile,

41 ...onu sonsuz kudret sahibi bir yaratıcının varlığına götürecektir.

42 Yaratılış itibariyle güzeli seven ve güzelliğe aşık olan insan,

43 ...insan sanatının güzel örnekleri karşısında...

44 Takdir ve hayranlık hislerini ifade etmekten kendisini alamaz.

45 O eserin ustasını, asırlar önce yaşamış olsa bile, hayranlıkla ve tebrikler ile yad eder.

46 İnsanlığın böyle putvari sanatlarını sırf güzel olduğu için beğenen...

47 ...ve sanat yönüyle takdir eden insan,

48 ...cansız atomlardan...

49 ...canlı olarak yaratılan,

50 ...ve her bir hücresi ayrı bir sanat mucizesi olan..

51 ...insan vücudu karşısında elbette hayrette kalacak...

52 ...ve bu muhteşem sanat eserinin...

53 Meydana getiriliş aşamaların-daki hikmet mühürlerini okuma ihtiyacını hissedecektir.

54 İnsan ve Hayvanın Dünyaya Yaratılışça Farklı Gelişleri Neyi Gösteriyor?

55 Hayvan adeta başka bir alemde mükemmelleşmiş bir şekilde gönderiliyor.

56 Bu da, onun kendi kabiliyetine göre çalışması gerektiğini gösteriyor.

57 İnsan ise, doğduğunda hayat şartlarına yabancı, her şeyi öğrenmeye muhtaç olması,

58 …onun bu aleme ilim ve dua vasıtasıyla mükemmelleşmek için gönderildiğini gösteriyor.

59

60

61

62

63

64 Göz gibi paha biçilmez bir organımızın bir kasıt ve iradeye dayanarak yaratıldığı açıktır.

65 Bu iradenin sahibi olan Allah, gözü ruhumuza pencere yapmış, oradan...

66 ...bu âlemin sayısız güzelliklerini bize seyrettirmektedir.

67 Bu güzelliklerin Yaratıcısına karşı...

68 ruhu, sonsuz takdir ve şükran hisleriyle dolmayan insan,

69 ...yaratılışından beklenen gayeyi bulamamış demektir.
Devlet başkanlarının heykeli önünde secdeye giden Kuzey Koreliler

70

71 İnsan Elinin yaratılması

72 Robot ne kadar gelişmiş olursa olsun,

73 ...gerçek bir elin özelliklerine sahip olamaz.

74 ŞEYTAN NİÇİN YARATILMIŞTIR ?

75 Çünkü Allah, insanı hem yükselmeye hem de alçalmaya uygun bir varlık olarak yaratmıştır.

76 Yani, insan isterse peygamberlere komşu olabilecek makama da çıkabilir;

77 ...ama yine isterse kendini hayvandan da aşağı düşürebilir.

78 İşte bu düşme ve yükselme çizgisinde şeytan işe yarar.

79 Şeytanı dinlemedikçe insan yücelir, dinlerse alçalır ve sınavı kaybeder.

80 Eğer Şeytan yaratılmasaydı ne olurdu?

81 İnsanın melekler gibi makamı sabit kalacaktı,

82 O zaman da insanın yaratılmasına gerek olmayacaktı.

83 Zaten insanın Cennetten çıkarılıp...

84 ...bu dünyaya gönderilmesinin asıl sebebi ve hikmeti;

85 İnsanın bu dünyada önemli bir vazife ile vazifelen- dirilmiş olmasıdır.

86 O görevde:”Kendisine konulan kabiliyetleri ve cevherleri...

87 ...Şeytanla mücadele ede ede ortaya çıkarmasıdır.”

88 İslam’a Göre İnsan, Meleklerden bile üstün olabilir, bu nasıl gerçekleşir?

89 İnsanda kötülük yapma imkanı ve meyli olduğu halde,

90 aklını ve iradesini kullanarak,

91 ...kötülüklerden ve günahlardan uzak durarak,

92 imanlı ve dürüst bir hayat yaşayarak, meleklerden bile üstün olabilir.

93 İnsanın kıymetini gösteren ve diğer varlıklardan ayıran manevi özellikleri:

94 1. Kainatın en son meyvesi...

95 ...ve Hz. Muhammed yönüyle kâinatın çekirdeğidir.

96 2. Kainat sarayının en değerli, akıl ve irade sahibi bir misafiridir.

97 3. Küçük ve büyük bütün hareketleri kaydedilen, çok geniş kullukla sorumlu bir varlıktır.

98 4. Kainat sarayındaki diğer varlıklara hükmeden en hareketli bir memurdur.

99 5. Yaratıcısının bütün isimlerini üzerinde gösteren bir aynası gibidir.

100 6.Cenab-ı Allah’ın konuşmalarına, hitaplarına en anlayışlı ve özel bir muhatabıdır.

101 7. Kabiliyetçe en zengin varlıktır,

102 ...ancak en fazla aciz ve ihtiyaç sahibidir.

103 8. İnsan sonsuz yaşamaya ve bekaya en aşık ve en layık olanıdır.

104 9. Kendisine nimetler veren Zatı tapar derecesinde seven ve sevilen, çok harika bir kudret mucizesidir.

105 10. Yeryüzü, gökyüzü ve dağların kaldırmaktan çekindikleri “Büyük emaneti” omzuna alan,

106 ...ve önüne iki acayip yol açılan,

107 ...bir yolda canlıların en kötü bahtlısı,

108 ikinci yolda en talihlisidir.

109


"İnsanın Yaratılışı Ahmet YORDAM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları