Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONULAR ANLATIM BİÇİMLERİ İKİLEMELER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONULAR ANLATIM BİÇİMLERİ İKİLEMELER."— Sunum transkripti:

1 KONULAR ANLATIM BİÇİMLERİ İKİLEMELER

2 ANLATIM BİÇİMLERİ

3 Anlatım Biçimleri Açıklayıcı Anlatım Öyküleyici Anlatım Tartışmalı
Betimle-me(tasvir)

4 AÇIKLAYICI ANLATIM Yazar okuyucusunu ele aldığı konuda aydınlatmak, ona bilgi vermek amacını taşır. ÖRNEK: Gerçekçi yazar, okurun önceden bilmediği görüşüme en uygun biçimde sunmak durumunda bulunduğundan geleneksel yapıdan ayrılarak hep yeni bir yapı bulmaya çalışır.

5 Keşke dülger balığı olsaydım
ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM Keşke dülger balığı olsaydım Amaç okuyucuyu olayın içinde hissetmektir. ÖRNEK: Bir gün balıkçı kahvesinin önündeki yarısı kırmızı, yarısı beyaz çiçek açan akasyanın dalına açılmış bir dülger balığı gördü...

6 Ben böyle düşünmüyorum
TARTIŞMALI ANLATIM Amaç okuyucunun düşünce ve kanılarını değişmektir.Anlatıcı öne sürülen düşünce, duygu ve kanılara katılmıyorsa, onları inceler, değiştirmek ister.Karşı çıkış, değiştirmek isteyiş, değiştirmek istediklerinin yerine ileri süreceği görüşler yeni bir anlatım biçimini gerektirir. ÖRNEK: “Çok okuyan değil çok gezen kazanır”diyorlar.Katılmıyorum.Gezerken sağlıklı gözlem yapabilmek için bile okumaya ihtiyaç vardır.Okumak bize sadece bilgi değil; yol, yöntem,değerlendirme bilinci de kazandırır. Ben böyle düşünmüyorum

7 BETİMLEME(TASVİR) Yazar okuyucusuna izlenim kazandırmak amacındaysa betimleyici anlatım biçimlerine deneyecektir.Betimleme bağımsız bir anlatım değildir.Diğer anlatım biçimleri içinde yer alabilen anlatım biçimidir.

8 BETİMLEME Açıklayıcı Betimleme İzlenim Verici Anlatım

9 Öyle bir anlattı ki her şey gözümde canlandı
AÇIKLAYICI BETİMLEME Öyle bir anlattı ki her şey gözümde canlandı Amaç bilgi vermektir.Mesela Coğrafya dersinde bölgeler anlatılırken bu anlatım biçiminden yararlanılır.Bu anlatım göze hitap eden bir anlatımdır. ÖRNEK: İçeri çökük gözleri, fırlak elmacı kemikleri, solgun derisiyle yüzüme öyle bir baktı ki...

10 İZLENİM VERİCİ ANLATIM
Amaç daha çok izlenim kazandırmaktır.Anlatımda algılar, yorumlar, genel ayrıntılardan, özgü ayırıcı ayrıntılara doğru bir sıra izlenir.Bu anlatımda diğer duygu organları da betimlemede yerini alır. ÖRNEK: Kenar mahalleler, birbirine geçmiş yaşlanmış evler...Kiminin kaplamaları biraz daha kararmış, kiminin balkonu biraz daha eğilmiş, kimi çömelmiş, kimi biraz daha eğrilmiş...Hepsi hastadır.İniltilerini yağmurlu havalar biraz daha arttırır.Onları seviyorum: Çünkü onlarda kendimi görüyorum.

11 Konu İle İlgili Sorular
LGS Hazırlık Soruları

12 Paragrafın anlatımında hangisine başvurulmuştur?
Sevgi, uyumlu bir hayatı geliştiren, büyüten bir zemindir.Dengeyi sevgi kuruyor; birliktelikleri, aynı yerde buluşmayı o gerçekleştiriyor.Sevmek bilmektir; farkında olmak ve tanımaktır;insanı kuşatan eşyanın oluşumuna kulak açıp kendini derinden hissettiren varlığın müziğini dinlemektir. Paragrafın anlatımında hangisine başvurulmuştur? A)Açıklama B)Karşılaştırma C)Tanık gösterme D)Benzetme

13 Orta boylu, kalın enseli, şişman, çok şişman
Orta boylu, kalın enseli, şişman, çok şişman...Göğsüne kadar çıkan; yarım küre şeklinde bir karın...Bu muazzam gövdeyi başa bağlayan geniş ve kısa boyun...Yuvarlak; buğday renginde kansız bir yüz...Ama cildi yaşına göre taze. Yukarıdaki parçada hangi anlatım tekniğini kullanılmıştır? A)Betimleme B)Öyküleme C)Tartışmacı anlatım D)Açıklayıcı anlatım

14 Paragrafta kullanılan anlatım tekniği nedir? A)Tartışma B)Açıklama
“On olmadan da bütün yayla ayaktaydı.Önce köpekler bir başka türlü havlaya havlaya, beyaz çadırların önünde geçerek çamlığa doğru yokuş yukarı koştular, sonra Yörükler de oraya gitti.Şimdi artık kimi öfkeli, kimi acı acı ve soluk soluğa hırlamalar işitiyor, bunlara insan haykırışları karışıyor, arada sırada silahlar patlıyordu...” Paragrafta kullanılan anlatım tekniği nedir? A)Tartışma B)Açıklama C)Betimleme D)Öyküleme

15 Sevgiden daha güzel bir duygu yoktur
Sevgiden daha güzel bir duygu yoktur.Bize zararı dokunmayan her şeyi; ağacı, çiçeği, hayvanı, hele insanı sevmek ne büyük mutluluktur.Annemizi, babamızı, kardeşlerimizi ve arkadaşlarımız sevmeden, yüzünü bile görmediğimiz insanları sevemeyeceğimizi bilmek gerekir. Bu parçada,aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır? A)Karşılaştırma B)Betimleme C)Açıklama D)Öyküleme

16 Sanat eserlerinde güzellik, kullanılan malzemeye değil, onları bir araya getiriş, kullanış tarzına bağlıdır.Aynı tip boyalarla usta ressam şaheserler yaratır, benim gibi doğru çizgi çekemeyen biri sadece tuvali karalar.Dili kullanış da bundan farksızdır. Parçada aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A)Benzetme B)Tartışma C)Öyküleme D)Tasvir

17 İKİLEMELER

18 İKİLEMELER İki sözcüğün bir araya gelerek kendi anlamlarından az çok farklı anlamda kullanılabilecek biçimde kalıplaşmalarına ikileme denir.Yapılışlarına göre çeşitlilik gösterilir: a)Aynı kelimelerin tekrarıyla:Şırıl şırıl, deste deste... b)Eş ya da yakın anlamlı:Yalan yanlış, doğru dürüst... c)Zıt anlamlı sözcüklerle:Er geç, ileri geri, gece gündüz... d)Biri anlamlı, biri anlamsız:Çoluk çocuk, yırtık pırtık.. e)İkisi de anlamsız:Abur cubur, ıvır zıvır, mırın kırın... f)Ek alıcı kelimelerle:Düşe kalka, baştan aşağı... g)İkinci kelimesine “m” sesi getirilir:Salak malak, defter mefter...

19 NOTLAR İkilemeler cümleye abartma, pekiştirme, çokluk, benzetme, ihtimal vs. gibi anlamlar katar. ÖRNEK: Tabak tabak yedim. Acı acı gülümsedi. Boncuk boncuk terledi. İkilemeler arasına virgül konulmaz. İkilemeler; sıfat, zarf, isim türlerinde olabilirler.

20 “Ahmet ne yapıp yapıp, yola çıkmanın bir yolunu bulmalıydı
“Ahmet ne yapıp yapıp, yola çıkmanın bir yolunu bulmalıydı.” Cümlesinde altı çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır? A)Artık ne yaparsa yapsın hesap kapanmıyordu. B)Ne yapmalı ki, bu işi akşama kadar bitirmeli C)Çocuk ne olursa olsun, sınıf başkanı olmak istiyordu. D)Ne yapacağını, kime gideceğini bilmiyordu.

21 SON

22 ÖĞRENCİ HAKKINDA BİLGİLER
AD:Elif Betül SOYAD:Kalkan SINIF:7/B NO:189


"KONULAR ANLATIM BİÇİMLERİ İKİLEMELER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları