Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ"— Sunum transkripti:

1 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
SES BİLGİSİ OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

2 Kulağımızla duyabildiğimiz, doğadaki titreşimlere ses denir.
OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

3 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
HARF Seslerin yazıdaki karşılığına harf denir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

4 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ABECE (ALFABE) Bir dildeki harflerin belirli bir dizi halinde sıralandığı diziye denir. Türkçedeki harflerin dizisine Abece denir. Türk Abece’si Latin harfleri esas alınarak oluşturulmuş ve 29 harften oluşan bir alfabedir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

5 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
NEDEN ABECE DİYORUZ ? Latin harflerinin dizisine; Latincenin ilk iki harfi olan a: alpha(alfa) ve b: beta birleştirilerek oluşturulmuştur. Osmanlı döneminde ise Arap harfleri esasına dayalı Elifbe denilen harf dizisi kullanılıyordu ki Elifbe de Arap harflerinin ilk ikisinin adıdır. Biz de bu mantıkla kullandığımız harf dizisine Türk Abece’si diyoruz. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

6 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
TÜRK ABECE’Sİ “A – B – C – Ç – D – E – F – G – Ğ – H – I İ – J – K – L – M – N – O – Ö – P – R – S Ş – T – U – Ü – V – Y – Z” OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

7 HARFLERİN ÖZELLİKLERİ
Türk Abece’sindeki harfleri ünlüler ve ünsüzler olmak üzere iki gruba ayırırız. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

8 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ÜNLÜLER A,E,I,İ,O,Ö,U,Ü OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

9 ÜNLÜLERİN ÖZELLİKLERİ
Ses yolunda herhangi bir engele çarpmadan çıkan seslere ünlü denir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

10 ÜNLÜLERİN NİTELİKLERİ
DÜZ YUVARLAK GENİŞ DAR KALIN A I O U İNCE E İ Ö Ü OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

11 ÜNLÜLER ŞU BİÇİMDE SINIFLANDIRILIR
ÇIKIŞ YERİ VE DİLİN DURUMUNA GÖRE KALIN ÜNLÜLER: a,ı,o,u İNCE ÜNLÜLER : e,i,ö,ü DUDAKLARIN DURUMUNA GÖRE DÜZ ÜNLÜLER: a,e,ı,i YUVARLAK ÜNLÜLER: o,ö,u,ü AĞZIN AÇIKLIĞINA GÖRE GENİŞ ÜNLÜLER: a,e,o,ö DAR ÜNLÜLER: ı,i,u,ü OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

12 BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU
ÜNLÜ UYUMLARI BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

13 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
1- BÜYÜK ÜNLÜ UYUMU Türkçe bir sözcükte kalın ünlüler ile ince ünlüler bir arada bulunmaz. Bulunursa o sözcük büyük ünlü uyumuna uymaz. Diğer bir ifade ile; Türkçe bir sözcüğün ilk hecesince kalın bir ünlü varsa sonraki ünlüler de kalın olur; sözcüğün ilk hecesinde ince bir ünlü varsa da sonraki ünlüler ince olur. Aksi halde o sözcük B.Ü.U’na uymuyor denir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

14 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ÖRNEKLER "öğrenci, gözlem, diken, değirmen, bilgin, bülten, gemi, girişken " sözcüklerinin bütün ünlüleri ince, "başkanlık, kalabalık, koyu, boyunduruk, somurtkan" sözcüklerinin bütün ünlüleri kalındır. Her sözcük grubu da bu kurala uyar. "meraklı, kitap, dünya, hakim, misal" sözcüklerinde inceyle kalın ünlüler bir arada bulunduğu için kurala uymaz. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

15 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
1☻ UYARI ! ! ! Tek heceli sözcüklerde, birleşik sözcüklerde ve özel isimlerde ünlü uyumları aranmaz. “tek, gel, bak, iç, kurt, yurt; bakabilmek, gecekondu, karaciğer bilgisayar, hanımeli…” OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

16 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
2☻ UYARI ! ! ! Büyük ünlü uyumu Türkçe kelimeler için geçerlidir. Türkçe oldukları halde asılları değişmiş olduğu için bu kurala uymayan bazı sözcükler vardır: elma (alma), anne (ana), kardeş (karındaş), hangi (kangı), ateş (ataş), gibi. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

17 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
3☻ UYARI ! ! ! Türkçede ekler sözcüklerin son hecelerine uyar. Örneğin; -ler, -lar çokluk eki ince ünlüyle biten sözcüğe eklendiğinde -ler, kalın ünlüyle biten sözcüğe eklendiğinde -lar şeklinde birleşir. bilezik-ler, araba-lar… -de, -da kalma-bulunma hali ekleri de kendilerini eklendikleri kelimelerin son ünlüsüne uygun olarak kalın ya da ince olarak gelir. okul-da, ev-de, içer-de, dışarı-da… Bu durum Türkçenin hemen hemen bütün ekleri için geçerlidir. Yani eklerin hem ince hem de kalın ünlülü biçimleri vardır. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

18 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
4☻ UYARI ! ! ! Ancak bazı eklerin hem kalın hem de ince biçimleri yoktur. Bu sebeple bu ekler bazı durumlarda uyuma aykırı duruma düşerler. Bu ekler şunlardır: - daş (-taş): gönüldaş, meslektaş - ken: bakarken, koşarken - gil: dayımgil, halamgil - ki: kapıdaki, akşamki - leyin: sabahleyin, akşamleyin - ımtrak: mavimtrak, yeşilimtrak - yor: geliyor, düşünüyor. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

19 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
“-daş” eki “-daş” ekinin ünlüsü kalındır. Bu ek kalın ünlü bulunan sözcüklerde uyuma aykırı değilken, ince ünlü bulunan kelimelerde uyuma aykırı olur. “meslek-taş, gönül-daş, dert-taş” sözcüklerinde uyuma aykırıdır. Ancak; “yol-daş, sır-daş, arka-daş” sözcüklerinde uyuma aykırı değildir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

20 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
“-ken” eki “-ken” ekinin ünlüsü incedir. Bu ek ince ünlü bulunan sözcüklerde uyuma aykırı değilken, kalın ünlü bulunan kelimelerde uyuma aykırı olur. “bakar-ken, alır-ken, satar-ken, yatar-ken” sözcüklerinde uyuma aykırıdır. Ancak; “gelir-ken, sever-ken, güler-ken, verir-ken” sözcüklerinde uyuma aykırı değildir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

21 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
“-gil” eki “-gil” ekinin ünlüsü incedir. Bu ek ince ünlü bulunan sözcüklerde uyuma aykırı değilken, kalın ünlü bulunan kelimelerde uyuma aykırı olur. “dayım-gil, halam-gil, amcam-gil, ” sözcüklerinde uyuma aykırıdır. Ancak; “emmim-gil, teyzem-gil, yengem-gil” sözcüklerinde uyuma aykırı değildir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

22 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
“-ki” eki “-ki” ekinin ünlüsü incedir. Bu ek ince ünlü bulunan sözcüklerde uyuma aykırı değilken, kalın ünlü bulunan kelimelerde uyuma aykırı olur. “akşam-ki, sabah-ki, aşağıda-ki” sözcüklerinde uyuma aykırıdır. Ancak; “demin-ki, öğlen-ki, önce-ki” sözcüklerinde uyuma aykırı değildir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

23 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
“-leyin” eki “-leyin” ekinin ünlüsü incedir. Bu ek ince ünlü bulunan sözcüklerde uyuma aykırı değilken, kalın ünlü bulunan kelimelerde uyuma aykırı olur. “akşam-leyin, sabah-leyin, ” sözcüklerinde uyuma aykırıdır. Ancak; “öğlen-leyin, gündüz-leyin ” sözcüklerinde uyuma aykırı değildir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

24 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
“-ımtırak” eki “-ımtırak” ekinin ünlüleri kalındır. Bu ek kalın ünlü bulunan sözcüklerde uyuma aykırı değilken, ince ünlü bulunan kelimelerde uyuma aykırı olur. “yeşil-imtırak, ekşi-mtırak” sözcüklerinde uyuma aykırıdır. Ancak; “sarı-mtırak, mor-umtırak, acı-mtırak” sözcüklerinde uyuma aykırı değildir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

25 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
“-yor” eki -yor: ekinin durumu diğer eklere göre daha farklıdır Türkçede geniş yuvarlak ünlüler “o,ö” sadece birinci hecede bulunur Dolayısıyla –yor eki hangi sözcüğe gelirse gelsin uyuma aykırı olur. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

26 2- KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU (DÜZLÜK-YUVARLAKLIK UYUMU)
Türkçe sözcüklerdeki ünlülerin düzlük-yuvarlaklık ve genişlik-darlık yönünden uyumuna küçük ünlü uyumu denir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

27 KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU İKİ YÖNLÜDÜR
Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde düz bir ünlü varsa; (a,ı /e,i) sonraki hecelerdeki ünlüler de düz ünlü (a,ı /e,i) olmalıdır. örnek: "incelik, sessizlik, arabacı, ılıklaşmak, çiçek" sözcüklerinde olduğu gibi. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

28 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde yuvarlak bir ünlü varsa; (O,U /Ö,Ü) sonraki hecelerdeki ünlüler ya dar yuvarlak (u / ü ) ya da geniş düz (a /e ) olur. ÖRNEK: "çocuk, yumurta, bozulmak, ufaklık" sözcüklerinde olduğu gibi. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

29 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
☻ UYARI ! ! ! - 1 Bir sözcüğün küçük ünlü uyumuna uyması için önce büyük ünlü uyumuna uyması gerekir. Yani bir sözcük büyük ünlü uyumuna uymuyorsa küçük ünlü uyumuna da uymaz. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

30 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
☻ UYARI ! ! ! – 2 Büyük ünlü uyumunda bir sözcükteki ünlüler bir bütün olarak değerlendirilir. Yani bir sözcüğün ilk hecesindeki ince ya da kalın ünlü 2., 3., 4. hecelerdeki ünlüleri de etkiler. Küçük ünlü uyumunda ise hecelere sırayla bakılır. Hep bir önceki heceye bakılarak uyuma aykırı olup olmadığına bakılır. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

31 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ÖRNEK “yumurta” sözcüğünü ele alalım. İlk hecesinde “u” yuvarlak bir ünlü var. Bu heceden sonraki hecede ya dar yuvarlak olan “u” gelmeli ya da geniş düz olan “a” gelmelidir. Ki ikinci hecede zaten “u” gelmiş. İkinci heceden sonra da aynı sisteme göre baktığımızda “a” gelmesi de K.Ü.U.’na aykırı değildir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

32 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
“yumurta” sözcüğü yukarıda belirtildiği gibi K.Ü.U.’na uymaktadır. Asıl sorun buradan sonra ortaya çıkar. Çünkü “yumurta” sözcüğünün son hecesinde “a” düz ünlüsü var; peki “yumurta” sözcüğü bundan sonra bir ek alırsa hangi ünlü ya da ünlüler gelebilir? U+U+A+? OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

33 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP: “yumurta” sözcüğü bir ek alırsa küçük ünlü uyumuna göre, hep bir önceki heceye bakılır ve o heceye göre değerlendirilir. Dolayısıyla son hecede düz bir ünlü olduğundan bundan sonra gelebilecek ünlüler de düz “a veya ı” ünlü olmak zorundadır. Yumurta – lık U+U+A+I OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

34 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ÖRNEKLER Osmanlılar Ormanlığını Söyleşi Kolaylık Kuklacı Börekçi Korkuluk Sözcüklerinin hepsi de küçük ünlü uyumuna uyar. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

35 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
☻ UYARI ! ! ! Geniş yuvarlak ünlüler olan “o,ö” Türkçe sözcüklerde sadece birinci hecede bulunur. Bu ünlüler birinci heceden sonraki hecelerde bulunursa ünlü uyumlarının her ikisine de aykırı olur. Aşağıdaki sözcükler yukarıda belirtilen sebepten dolayı ünlü uyumlarına aykırıdır. “doktor, horoz, kamyon, kanyon, radyo, oto, psikolog... OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

36 Aşağıdaki cümlelerdeki uyuma aykırı olan sözcükleri bulunuz.
Ucuzca bir otel arıyorum. Başını hafifçe öne eğdi. Kente yağmur yağıyor ruhumun göklerinden. Cankuşum, sel gidiyor bahtımın gözlerinden. Kuraklığa karşı alınacak önlemleri sabırla dinliyor. Şoför, karşı kaldırıma kamyonu bırakıp gitti. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

37 Aşağıdaki cümlelerdeki uyuma aykırı olan sözcükleri bulunuz.
Umutlarımız bizi daima sonsuzluğa taşır. Çocukların çamurdan yaptıkları pastalar, salatalar, yemekler, onları hayata hazırlıyor. Dünkü yağmur sokakları harabeye çevirdi. Doktorlar, havucun göze iyi geldiğini söylüyorlar. Ağaçların kabuklarından elde edilen boyaları kullanıyoruz. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

38 Aşağıdaki cümlelerdeki uyuma aykırı olan sözcükleri bulunuz.
Ucuzca bir otel arıyorum. Başını hafifçe öne eğdi. Kente yağmur yağıyor ruhumun göklerinden. Cankuşum, sel gidiyor bahtımın gözlerinden. Kuraklığa karşı alınacak önlemleri sabırla dinliyor. Şoför, karşı kaldırıma kamyonu bırakıp gitti. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

39 Aşağıdaki cümlelerdeki uyuma aykırı olan sözcükleri bulunuz.
Umutlarımız bizi daima sonsuzluğa taşır. Çocukların çamurdan yaptıkları pastalar, salatalar, yemekler, onları hayata hazırlıyor. Dünkü yağmur sokakları harabeye çevirdi. Doktorlar, havucun göze iyi geldiğini söylüyorlar. Ağaçların kabuklarından elde edilen boyaları kullanıyoruz. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

40 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
☻ UYARI ! ! ! İstisnalar dışında Türkçe sözcükler ünlü uyumlarına uyarlar. Bir sözcük ünlü uyumlarına uymuyorsa, “Bu sözcük Türkçe kökenli değildir.” deriz. Bir sözcük ünlü uyumlarına uyuyorsa, “Bu sözcük Türkçe kökenli olabilir.” deriz. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

41 ÜNSÜZLERİN NİTELİKLERİ
SÜREKSİZ SÜREKLİ SERT P,Ç,T,K F,H,S,Ş YUMUŞAK B,C,D,G Ğ,J,L,M,N,R,V,Y,Z OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

42 ÜNSÜZLERLE İLGİLİ BAZI KURALLAR
Türkçe sözcüklerde ünsüzler ile ilgili çeşitli kurallar vardır. Türkçe sözcükler bu kurallara genellikle uyar. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

43 Bu Kuralların Bazıları Şunlardır:
Türkçe sözcüklerde kelime başında iki ünsüz yan yana gelmez. (kelimenin ortasında ya da sonunda farklı ünsüzler yan yana gelebilir. ÖRNEK: “tren, spor, grup, kroki, kral, fren, gri, klan, star, stres, grev, krom... OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

44 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
Türkçe sözcüklerin kökünde aynı ünsüz (ikiz ünsüz) yan yana bulunmaz. ÖRNEK: “millet, kuvvet, şiddet, hiddet, sıhhat, minnet, illet... OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

45 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
Türkçe sözcüklerin sonunda “b,c,d,g” süreksiz yumuşak ünsüzleri bulunmaz Dilimize özellikle Arapçadan ve Farsçadan giren bazı sözcüklerin sonundaki bu “b,c,d,g” ünsüzleri süreksiz sert olan “p,ç,t,k” olarak değiştirilmiştir. ÖRNEK: kitab/kitap, amac/amaç Ahmed/Ahmet, Mehmed/Mehmet... OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

46 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
Türkçe sözcükler istisnalar dışında “m,ğ,l,c,f,r,v,j,p,ş,h,n,z” ünsüzleriyle başlamaz. Bu harfleri şu şekilde şifreleyebiliriz: “moğol cafer ve jip şehnaz” OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

47 1- ÜNSÜZ BENZEŞMESİ (ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ) 2- ÜNSÜZ YUMUŞAMASI
ÜNSÜZ UYUMLARI 1- ÜNSÜZ BENZEŞMESİ (ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ) 2- ÜNSÜZ YUMUŞAMASI OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

48 1- ÜNSÜZ BENZEŞMESİ (ÜNSÜZ SERTLEŞMESİ)
Sonu sert ünsüzlerden (F,S,T,K,Ç,Ş,H,P) (FıSTıKÇı ŞaHaP ) biriyle biten bir sözcük (c, d, g) ile başlayan bir ek aldığında c  ç‘ ye d  t‘ ye g  k‘ ye dönüşür. Buna ünsüz sertleşmesi (benzeşmesi) denir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

49 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ÖRNEK "tabak" sözcüğü sert ünsüzle bitmiştir. Buna "-da" ekini getirirsek ekin başındaki d  t'ye dönüşür. Tabakda değil tabakta olur. kitap + cı > kitapçı çalış + gan > çalışkan sokak + dan > sokaktan çiçek + de > çiçekten dost + ca > dostça bas + gın > baskın 1995’ + den > 1995’ ten OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

50 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
☻ UYARI ! ! ! Birleşik sözcüklerde ünsüz benzeşmesi gerçekleşmez. Ak + deniz > Akdeniz dik + dörtgen > dikdörtgen, üst + geçit > üstgeçit OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

51 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
 ÖRNEK SORU Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur? A) Ucuzca bir otel arıyorum. B) Ahbapca bir tutum takındı. C) Kendisinden yaşca hayli küçüktü. D) Başını hafifce öne eğdi. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

52 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
☻ ÇÖZÜM B, C, D, seçeneklerindeki altı çizili sözcükler, sert sessizle bittiği halde ek "-ce" olarak gelmiştir. Oysa, ahbap - ça, yaş - ça, hafif - çe, biçiminde olması gerekirdi. A'da "ucuz" sözcüğü sert sessizle bitmediği için, "ucuzca" yazılması doğrudur. ☻ Cevap A OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

53 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ÜNSÜZ YUMUŞAMASI Sonu (p, ç, t, k) sert ünsüzleri ile biten bir sözcük ünlü ile başlayan bir ek aldığında "pb'ye, çc'ye, t  d'ye, k  g, ğ'ye" dönüşür. Bu kurala ünsüz yumuşaması denir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

54 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ÖRNEK "ekmek" sözcüğüne "-e" hal ekini getirirsek sözcüğün sonundaki "k" sert ünsüzü "ğ"ye dönüşür. ekmeke değil, ekmeğe olur. dönemeç + i > dönemeci ceket + e > cekede çorap + ı > çorabı OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

55 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
Tek heceli ve yabancı sözcüklerin bazılarında yumuşama olur, bazılarında ise olmaz. suç>suç – u saç>saç - ı süt>süt – ü kök>kök – ü hukuk>hukuk – u cumhuriyet> cumhuriyet-in ahlak>ahlak – ı ek>ek – in millet>millet – i saat>saat – in devlet>devlet – i üç>üç – üncü Örneklerinde yumuşama gerçekleşmemiştir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

56 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
çok>çoğu kap>kabı cep>cebi Sözcükleri tek heceli olmalarına rağmen yumuşama olmuştur. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

57 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
Özel isimlerin sonunda kesinlikle yumuşama olmaz. Bu sözcükler olduğu gibi yazılır. Kızılırmak'a (Kızılırmağ'a  yanlış) Mehmet'e (Mehmed'e  yanlış) Sinop'u (Sinob'u  yanlış) Zonguldak'ı (Zonguldağ'ı  yanlış) OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

58 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
UYARI: “p,ç,t,k” ünsüzleriyle biten özel isimler ünlü ile başlayan bir ek aldıklarında yazımda yumuşama olmaz; ancak okunuşta yumuşama yapılarak okunur. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

59 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ÖRNEK Kızılırmak'a (yazılır)  Kızılırmağa (okunur) Mehmet'e (yazılır) Mehmede (okunur) Sinop'u (yazılır)  Sinobu (okunur) Zonguldak'ı (yazılır) Zonguldağı (okunur) Uşak’ a (yazılır)  Uşağa (okunur) Bilecik’e (yazılır)  Bileciğe (okunur) Serap’ın (yazılır)  Serabın (okunur) OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

60 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
SES DÜŞMESİ 1- Ünlü Düşmesi 2- Ünsüz Düşmesi OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

61 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
1- ÜNLÜ DÜŞMESİ Son hecelerinde dar “ı,i,u,ü” ünlü bulunan kimi sözcüklere ünlü ile başlayan ek getirildiğinde son hecedeki dar ünlü düşer. Buna ünlü (hece) düşmesi denir. Ünlü düşmesi çeşitli sebeplerle gerçekleşebilir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

62 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
a. Bazı organ adları ile akrabalık bildiren sözcüklere ünlü ile başlayan ekler geldiğinde ünlü düşmesi olabilir ağız + ı > ağzı oğul + u > oğlu beyin + i > beyni boyun + u > boynu burun + u > burnu gönül + ü > gönlü akıl + ı > aklı bağır + ım >bağrım devir + i > devri karın + ı > karnı oğul + um >oğlum göğüs +ü > göğsü OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

63 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
b. Bazı sözcükler ünlü ile başlayan yapım eki aldıklarında ünlü düşmesi olabilir. ayırmak  Çocuklar arasında ayrım yapmasın. savurmak  Sözcükleri çok savruk kullanıyor. sıyırmak  Dizinde küçük bir sıyrık var. oyun  Çocuklar bahçede oynuyor. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

64 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
c. Etmek, olmak yardımcı eylemleriyle oluşturulan birleşik eylemlerde ünlü düşmesi olabilir. sabır + etmek  sabretmek kahır + olmak  kahrolmak emir + etmek  emretmek kahır +etmek  kahretmek devir + etmek  devretmek defin + olmak  defnolmak OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

65 ç. Sözcüklerin birleşmesi esnasında da ünlü düşmesi olabilir.
cuma + ertesi  cumartesi pazar +ertesi pazartesi kayın + ana kaynana kahve +altı kahvaltı OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

66 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
2- ÜNSÜZ DÜŞMESİ Bazı sözcükler küçültme eki (-cık, -cik, -cek, -cak) veya -l eki aldığında adların sonunda "k" varsa düşer: yumuşak + cık  yumuşacık alçak + cık  alçacık küçük + cük  küçücük ufak + l  ufaldı yüksek + l  yükseldik küçük + l  küçülmüş OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

67 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
 ÖRNEK SORU Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde farklı bir ses olayı vardır? A) Çocukluğum dağlık bir yerde geçti. B) Güldüğü zaman yüzünde güller açar. C) Nereye gitsem bir uçarılık yüreğimde. D) Şehri adeta seçilemeyecek bir hale getirmişti. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

68 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
 Çözüm A, B, C, seçeneklerindeki altı çizili sözcüklerde ünsüz yumuşaması olmuştur. güldük-ü  güldüğü çocukluk+um  çocukluğum yürek+im  yüreğim Görüldüğü gibi bu sözcükler sert ünsüzle bittiği halde ünlüyle başlayan bir ek aldığında sondaki sert ünsüz yumuşamıştır. D seçeneğindeki kelimede ise ünlü düşmesi görülmektedir. Şehir + i  şehri OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

69 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
SES TÜREMESİ 1- Ünlü Türemesi 2- Ünsüz Türemesi OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

70 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
1- ÜNLÜ TÜREMESİ Dilimizde kimi sözcükler küçültme eki aldıklarında veya sözcüklerin pekiştirilmesi sırasında fazladan bir ses ortaya çıkar. Bu ses olayına ünlü türemesi denir. bir + cik  bir i cik genç + cik  genc e cik dar + cık  dar a cık Pekiştirme sırasında ise: güp + gündüz  güp e gündüz sap + sağlam  sap a sağlam yap + yalnız  yap a yalnız OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

71 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
2- ÜNSÜZ TÜREMESİ Türkçe kelimelerde kelime kökünde aynı cinsten iki ünsüz yan yana bulunmaz. Ancak bazı yabancı asıllı kelimeler asıllarında ikinci ünsüzleri bulunduğu halde Türkçede tek ünsüz ile yazılır. Bu kelimelere ünlü ile başlayan ekler getirildiğinde ise asıllarındaki ikinci ünsüzler ortaya çıkar. Buna ünsüz türemesi denir. his + i  hissi red etmek  reddetmek zan etmek  zannetmek af olunmak  affolunmak OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

72 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ÜNLÜ DARLAŞMASI Dilimizde "-yor" eki kendinden önceki "a, e" ünlülerini daraltarak "ı, i, u, ü” ye dönüştürür. Buna ünlü darlaşması denir. Topla - yor  topluyor başla - yor  başlıyor besle - yor  besliyor çalışma - yor  çalışmıyor Bunların dışında "y" ünsüzünün etkisiyle "ye- ve de-" fiillerinde de darlaşma görülebilir. de - y - ecek  diyecek ye - ye - ecek  yiyecek OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

73 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
KAYNAŞTIRMA Türkçede iki ünlü yan yana gelmez. Onun için ünlü ile biten bir sözcük ünlü ile başlayan bir ek aldığında "y, ş, s, n" (YaŞaSıN) ünsüzlerinden biri girer. Buna kaynaştırma denir. elma - ı  elma - y - ı iki - er  iki - ş - er kapı - ı  kapı - s - ı dünya - ın  dünya - n - ın Not: Kaynaştırma mutlaka iki ünlü arasında gerçekleştirilir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

74 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ULAMA Sonu ünsüzle biten bir sözcüğün son sesini, ünlü ile başlayan bir sözcüğün ilk sesine bağlanmasına denir. Ulama yazıya geçmez, sadece seste gerçekleşen bir olaydır. Benim memleketim yanar kavrulur şimdi Bıçak_açmaz_ağızları, her gün_ayrı bir matemdir. Yağmur değil, alev yağar, ölüm göklerden Ağustos burda cennet, orda cehennemdir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

75 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
☻ UYARI Sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti varsa ulama yapılmaz. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

76 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ÖRNEKLER Benim memleketim yanar kavrulur şimdi Bıçak açmaz ağızları, her gün ayrı bir matemdir. Yağmur değil, alev yağar, ölüm göklerden Ağustos burada cennet, orda cehennemdir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

77 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
ÇÖZÜM Benim memleketim yanar kavrulur şimdi Bıçak açmaz ağızları, her gün ayrı bir matemdir. Yağmur değil, alev yağar, ölüm göklerden Ağustos burada cennet, orda cehennemdir. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

78 SES BİLGİSİ İLE İLGİSİ TEST SORULARI
OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

79 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Zonguldak'a giderken Karabük'den geçecek miyiz? B) Otobüs Ankara'dan saat kaçta hareket edecekti? C) İzmit'ten Ankara'ya kaç saatte geldiniz? D) Kars'tan İstanbul'a otobüsle mi döneceksiniz? OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

80 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP A) Zonguldak'a giderken Karabük'den geçecek miyiz? OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

81 Aşağıdaki dizelerin hangisinde "ulama"ya bir örnek vardır?
A) Sabahtan uğradım ben bir fidana B) Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır C) Gönlümüz bağlandı zülfün teline D) Al benim derdimi götür yere ver. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

82 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP A) Sabahtan uğradım ben bir fidana OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

83 Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Şemsiyesini kaybettiğini eve dönünce anladı. B) Trafik cezasının af edilmesini bekliyormuş. C) Bize, şiirlerinden söz etmek istediğini söyledi. D) Arkadaşımız bu cezayı hak etmemişti. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

84 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP B) Trafik cezasının af edilmesini bekliyormuş. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

85 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
Türkçede ad tamlamalarında kaynaştırma sesleri n ve s'dir Aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle bir ad tamlaması yapılırken bu kurala uyulmaz? A) elma B) yara C) su D) yazı OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

86 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP C) Su AÇIKLAMA: “su” kelimesi bir tamlamada diğer sözcüklerden farklı olarak “y” kaynaştırma harfini alır. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

87 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
Sonunda süreksiz sert ünsüzlerinden (p, ç, t, k) biri bulunan sözcük, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sonundaki sert ses yumuşar. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uymaz? A) koç B) araç C) söğüt D) dolap OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

88 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP A) koç OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

89 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ek alırken bu sözcüğün ünsüzlerinden biri düşmüştür? A) Susuzluktan balkondaki tüm çiçekler sararmış. B) Yaşar, bu romanında çok fazla devrik cümle kullanmış. C) Soğuktan burnu kıpkırmızı olmuş. D) Otobüsümüz, adını bilmediğim büyücek bir kasabadan geçti. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

90 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP D) Otobüsümüz, adını bilmediğim büyücek bir kasabadan geçti. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

91 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde süreksiz sert ünsüzlerin yumuşamasına bir örnek vardır? A) Gelecek ay yayımlanacak dergimizin kapağı, öğrencilerimiz tarafından hazırlanacak. B) Bu araştırma sonuçları, öğrencilerin görüşlerini yansıtmaktadır. C) Siyasal reklamcılık, Türkiye'nin siyasal kültürüne yeni bir boyut getirmiştir. D) Son yıllarda demokrasi, bir siyasal sistem olarak yeni anlamlar kazanmıştır. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

92 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP A) Gelecek ay yayımlanacak dergimizin kapağı, öğrencilerimiz tarafından hazırlanacak. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

93 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
“Örttü üstüne yıldızlı yorganını gece, Bir başından bir başına göğün.” Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Ses düşmesi B) Ünsüz yumuşaması C) Kaynaştırma harfi D) Ünsüz benzeşmesi OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

94 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP A) Ses düşmesi OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

95 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
"Merve Hanım, odayı temizliyor." cümlesinde altı çizili sözcükteki ses olayı aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Dede, torununa masal anlatıyor. B) Emre, bahçede dolaşıyor. C) Bilal, ödevini hazırlıyor. D) Bu akşam annem geliyor. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

96 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP "Merve Hanım, odayı temizliyor." “temizliyor” sözcüğünde “temizle” sözcüğü “-yor” şimdiki zaman eki almış ve sondaki “e” geniş ünlüsü daralmış ve “i” şekline dönüşmüştür. Bu sebeple “ünlü darlaşması” ses olayı vardır. Aynı ses olayı: C) Bilal, ödevini hazırlıyor. seçeneğinde de vardır. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

97 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ünsüz düşmesi"ne uğramış bir sözcük vardır? A) Bir şarkıyı söyler gibi kırlarda böcekler. B) Uçun kuşlar uçun doğduğum yere. C) Ufacık bir gülümsemendir benim ilacım. D) Durdukça bu hasret bağrımı yakar. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

98 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP C) Ufacık bir gülümsemendir benim ilacım. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

99 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
"Kurnaz olan dilediğini baştan çıkarır." Verilen cümledeki ses olaylarının aynısı aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Kötü patron, doğru söyleyeni işten çıkarır. B) Er olan ekmeğini taştan çıkarır. C) Cesaretten güç alır her başarı. D) Dikenlerin içinde küçücük bir gül vardır. OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ

100 OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ
CEVAP "Kurnaz olan dilediğini baştan çıkarır." ulama yumuşama benzeşme B) Er olan ekmeğini taştan çıkarır. ulama yumuşama benzeşme OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ


"OKYAY DAĞLAR DERSHANESİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları