Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: Ürolog gözüyle bakış

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: Ürolog gözüyle bakış"— Sunum transkripti:

1 CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: Ürolog gözüyle bakış
Op.Dr.Fehmi NARTER Üsküdar Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği 17-18/09/2009 İstanbul

2 CİNSEL İLİŞKİ CİNSEL SAĞLIK (WHO):Kişilik, iletişim ve aşkı arttıran yollarla cinsel var oluşun bedensel, duygusal, entellektüel ve sosyal yönlerinin bir bütünleşmesidir. İki insanın biyolojik, ruhsal ve sosyal yönleriyle yaşadıkları birleşmedir. Birleşmenin bir şekli ve kuralı yoktur. Taraflar birbirlerine ve çevreye zarar vermedikleri ve doyuma ulaştıkları sürece, nasıl ve ne kadar cinsel aktivitede bulunacaklarına kendileri karar verirler.

3 100 milyon yıldır seks yapmıyor Yeni bulunan mikroskobik bir canlı, "Hayvanlar çiftleşerek ürer" tezini altüst etti. "Bdelloid rotator" adı verilen bu su canlılarının hepsinin dişi oldukları ve 100 milyon yıldır seks yapmadan 400 farklı türe bölünebildikleri anlaşıldı.

4 Seksüel Disfonksiyonlar DSM-IV
Kadın Seksüel isteksizlik Uyarılma bozuklukları Kadın orgazm hastalıkları Disparoni (Ağrılı ilişki) Vajinismus Erkek Seksüel isteksizlik Erektil disfonksiyon Erkek orgazm hastalıkları Prematür ejakülasyon Ağrılı ejakülasyon

5 DSM-IV Kişisel stres veya kişiler arası ilişkilerde ki zorluklar önemli etkenlerdir Semptomlar kalıcı veya tekrar edici olabilir Tipleri: Yaşam boyu-kazanılmış Yaygın-durumsal Psikolojik-organik-kombine

6 SEKSÜEL DİSFONKSİYON-ERKEK
Ejakulasyon bozuklukları a)Anejakulasyon b)Hızlı ejakulasyon c)Gecikmiş ejakulasyon 2. Erektil disfonksiyon

7 EJAKULASYON BOZUKLUKLARI-ANEJAKULASYON
ANEJAKULASYON : Ejakulasyonun olmamasıdır. Emisyon yokluğu Retrograd ejakulasyon Orgazm hissi bozulmaz (Spinal kord travması?) Nörolojik: Spinal kord travması, RPLND,MS, Kolorektal cerrahi, Parkinson, otonom nöropati (DM). Farmakolojik: Antihipertansifler (Fenoksibenzamin), Antipsikotikler (Haloperidol), Antidepresanlar, -1 blokerler. Mesane Boynu Yetersizliği: Prostatektomi, Konj. Hemitrigon defekti. Üretral Obstrüksiyon: Üretral valv, üretra darlığı, ektopik üreterosel.

8 EJAKULASYON BOZUKLUKLARI
Hızlı Ejakulasyon (Ejakulasyon praecox, erken,prematür veya kontrolsüz ejakulasyon) Amerikan Ulusal Sağlık ve Sosyal Yaşam Araştırması verilerinde seksüel disfonksiyon: 1-Çok hızlı ejakulasyon %29 2-Seksüel performans anksiyetesi %17 3-Sekse ilgi yokluğu %15.8 4-Ereksiyonu sürdürememe %10.4 5-Orgazma ulaşamama %8.3 6-Seksten zevk alamama %8.1 7-Seksüel aktivitede ağrı %3

9 EJAKULASYON BOZUKLUKLARI – HIZLI EJAKULASYON
Ejakulasyon süresi ICD-10: penetrasyon başlamasından 15 saniye DSM-IV: minimal seksüel stimülasyonla birlikte penetrasyonun öncesi veya kısa bir süre sonrası Waldinger’in çalışmasında % dk, %90 1 dk, %80 30 sn içinde, %60 15 sn içinde. 2- İstemli kontrol DSM-IV: kişinin isteğinden önce 3- Anlamlı bir sıkıntı veya kişiler arası rahatsızlık varlığı ICD-10: 6 aylık zaman dilimi 4- Mental, davranış ve fiziksel bozukluk olup olmadığının sorgulanması. Yaşamboyu veya kazanılmış ayrımının yapılması

10 EJAKULASYON BOZUKLUKLARI – HIZLI EJAKULASYON
Master & Johnson: İlk ilişkideki acelecilik (uygunsuz yer ve pozisyon) önemli belirleyicidir. Waldinger: Serotonerjik nörotransmisyonda azalma ile ilgilidir. 5HT2c reseptör hiposensitivitesi ve 5HT1a reseptör hipersensitivitesi olur. Bazı bireylerde düşük eşik değer olabilir. Nadiren aort anevrizması, prostatit, üretrit, pelvik fraktür ve T12-L1 düzeyindeki travmalar

11 EJAKULASYON BOZUKLUKLARI – HIZLI EJAKULASYON
TEDAVİ ÖNCESİ Lifelong & kazanılmış ayrımının yapılması Organik faktörlerin gözden geçirilmesi Seksüel deneyim düzeyi Non-seksüel ilişki kalitesi Gerçek-dışı beklenti varlığı

12 EJAKULASYON BOZUKLUKLARI – HIZLI EJAKULASYON-TEDAVİ
Psikoseksüel tedavi ve davranış tedavisi Seks terapisi ejakulasyon üzerinde daha fazla kontrol sağlamayı ve seksüel uyarıdan tatmin olmayı amaçlar Sistemik relaksasyon teknikleri, sıkma tekniği 2- Topikal uygulamalar %2 lidokain jel, %2.5 lidokain ve %2.5 prilokain (EMLA) ilişkiden dk önce uygulanabilir. Bitkisel kökenli SS-Krem ilişkiden 1-2 saat önce kullanılabilir. 3- Antidepresanlar ile tedavi SSRI:Paroksetine, sertralin, fluoksetine, Dapoksetin TSA: Klomipramin

13 EJAKULASYON BOZUKLUKLARI – HIZLI EJAKULASYON-TEDAVİ
4- -Adrenerjik bloker tedavisi Fenoksibenzamin, prozasin, yohimbin 5- Sildenafil tedavisi Tek başına veya SSRI kombinasyonu ile yüz güldürücü sonuçlar Sıkma tekniği, klomipramin, paroksetine ve sertralin ile kıyaslandığı çalışmada sildenafil en etkili, sıkma tekniği en az etkili bulunmuştur.

14 EJAKULASYON BOZUKLUKLARI
Gecikmiş Ejakulasyon İstek, stimülasyon ve arzu olmasına rağmen ejakulasyona geç ulaşma veya ulaşamama durumudur. Genellikle psikolojik faktörler rol oynar. SSRI kullanımı, diabetik duyusal nöropati, spinal travma sonrası olabilir.

15 40-70 yaş erkek popülasyonu
EREKTİL DİSFONKSİYON MMAS N:1290 TADPÇG N:1982 Minimal %17.2 %33.2 Orta %25.2 %27.5 Şiddetli %9.6 %8.5 Toplam %52 %69.2 40-70 yaş erkek popülasyonu Tanım: Seksüel performans için gerekli penil ereksiyonu başlatma ve/veya sürdürmede sürekli veya tekrarlayıcı yetersizlik (First Consultation on ED, Paris, 1999)

16

17 EREKTİL DİSFONKSİYON-EREKSİYON MEKANİZMASI

18 EN BÜYÜK VE İŞLEVSEL CİNSEL ORGAN

19

20 EREKTİL DİSFONKSİYON-EREKSİYON MEKANİZMASI
Kortikal merkezler Amigdala Hipotalamus Hormonal iletiler (MPOA, PVN) Orta Beyin(PAG) Medulla-Pons (n Pgi, Barrington nükleusu) Genital Uyarılar Spinal Kord Seksüel Motor İşlev T11-L2 (sempatik) S2-S4 (parasempatik) +/- +/-

21 EREKTİL DİSFONKSİYON-EREKSİYON MEKANİZMASI

22 EREKTİL DİSFONKSİYON-EREKSİYON MEKANİZMASI
SSS aktivasyonu Sinirsel stimülasyon Penil arteriyel vazodilatasyon Kavernöz relaksasyon Kan akımında artış Sinüzoidlerin genişlemesi Venöz oklüzyon FULL EREKSİYON

23 EREKTİL DİSFONKSİYON-EREKSİYON MEKANİZMASI
0- Flask faz 1- Latent faz 2- Tümesans fazı 3- Full ereksiyon fazı 4- Rijid ereksiyon fazı 5- İnisiyal detümesans fazı 6- Yavaş detümesans fazı 7- Hızlı detümesans fazı

24 EREKTİL DİSFONKSİYON-PATOFİZYOLOJİK SINIFLAMA
Arteriyal (Aterosklerozis, HT, hiperlipidemi, sigara) Kavernozal Psikojenik Nörolojik (Parkison, MS, spinal kord travması, disk hernisi..) Endokrinolojik (Hipotalamo-hipofizer aks boz., hiperprolaktinemi, hipo-hipertiroidemi, DM) Sistemik hastalıklar (Kr. Böbrek yetm., pulmoner-kardiyak hast., KC sirozu) İyatrojenik nedenler (Cerrahi girişimler, medikal tedaviler, radyasyon)

25 EREKTİL DİSFONKSİYON- NEDEN OLAN İLAÇLAR
Psikotrop ilaçlar Fenotiazinler Butirofenonlar Benzodiazepinler Lityum Anti-depresanlar Trisiklik anti-depresanlar MAO inhibitörleri Anti-hipertansifler Diüretikler -Adrenoreseptör blokerleri Santral etkili ilaçlar ( metil dopa, klonidin) Ganglion blokerleri (guanetidin) Endokrin ilaçlar Steroid anti-androjenler (siproteron asetat LH-RH agonistleri Östrojenler Anti-kolinerjikler Atropin, propantelin Keyif verici maddeler Alkol, Marijuana, Amfetamin, Barbitüratlar Diğerleri Simetidin,Digoksin, Metoklopramide, Fenitoin, Karbamazepin

26 EREKTİL DİSFONKSİYON-RİSK FAKTÖRLERİ
Yaş Sistemik hastalıklar Sigara İlaç kullanımı Hareketsiz yaşam(Göbek çevresine dikkat) DEĞERLENDİRME Öykü Fizik muayene Skorlama IIEF (International Index of Erectile Function) SHIM (Sexual Health Inventory for Men) Laboratuvar: AKŞ, HbA1c, lipid profili, testosteron

27

28 EREKTİL DİSFONKSİYON-DEĞERLENDİRME

29 EREKTİL DİSFONKSİYON-DEĞERLENDİRME
IIEF Anket Değerlendirmesi Ağır ED Orta derecede ED Hafif-orta derecede ED 17-21 Hafif ED ED yok

30 EREKTİL DİSFONKSİYON-DEĞERLENDİRME
SHIM test 21 veya daha az puan alanlar doktora başvurmalıdır

31

32 EREKTİL DİSFONKSİYON-TEDAVİ
3 Vasküler Cerrahi Penil Protez 2 İntrakavernöz Enjeksiyon Tedavisi İntraüretral tedavi 1 Oral Tedavi Vakum Ereksiyon Cihazı Psikoseksüel Tedavi Kök hücre ve gen tedavisi

33 KADIN CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

34 YETERSİZ CİNSEL İSTEK Prevalans (Laumann et al., 1999) Yaş evlilik
eğitim Irk Sebepler: Fizyolojik faktörler: Hormonlar Nörotransmitterler CNS Psikolojik faktörler: İlişkiler: Çatışma, çekicilikte eksiklik, seksüel uyum ve beceri What is low desire? Have to consider - what *isn’t* low desire? What is “normal” desire? prevalence: age: about 30% irrespective of age marital status: slightly more common among single/divorced (35%) than married (29%) education: neg. corr. College (24%), less than h.s. (42%) race: sign. Less common among hispanic/white (30%) than AA and other minorities (43%)

35 YETERSİZ CİNSEL İSTEK Suçluluk Psikolojik hastalıklar Tedavi
Psikolojik sebeplerin uzaklaştırılması Eş problemleri İletişim becerileri Afeksiyon SEKSÜEL AVERSİYON Anksiyetedir Seksüel zorlanma anamnezi Tedavi: Anksiyetenin altında ki sebebi araştırmalı Guilt: religious guilt psychological disorders: depression, anxiety (PTSD)

36 Kadın Seksüel Uyarılma Hastalıkları
Psikolojik & fizyolojik kısımlar Prevalans Yaş, evlilik, eğitim, ırk vs Sebepler: fizyolojik hormonlar nörotransmitterler SNS aktivasyonu (Meston, 1996) Dokunma hissi (Frohlich, 1999) psikolojik anksiyete (Barlow) Performans isteği (Laan, 1993) Beklentiler (Palace, 1995) Psychological (anxiety) physiological (estrogen, blood flow) prevalence: age: more common after menopause under 30 (19%) 50 years + (27%) marital status: unrelated (approx 20%) education: unrelated (20%) race: least common Hispanic (12%), most common Caucasian (22%)

37 Kadın Seksüel Uyarılma Hastalıkları
Psikolojik sebepler: İlişkiler: çatışma , çekicilikte eksiklik, seksüel uyum ve beceri, suçluluk, psikolojik dinamikler vs Tedavi Viagra? EROS-CTD Çiftlerin psikolojik danışmanlığı

38 Kadın Orgazm Bozuklukları
Orgazmın gecikmesi veya yokluğu yaş Seksüel deneyimler seksüel uyarı derecesi Yaşam boyu-kazanılmış,yaygın-durumsal Prevalans:Yaş, evlilik, eğitim, ırk Sebepler: fizyolojik SNS aktivasyonunda eksiklik (Meston, 1996) psikolojik: suçluluk, seks hakkında rahatsızlık, dikkatini yoğunlaştıramama, seks mitleri, masturbasyon hakkında negatif tutum Prevalence: age: not related approx 25% marital status: more common single/divorced (30%) than married (22%) education: neg. corr. College (18%), less than h.s. (34%) race: slightly more common problem for minorities e.g, AA (32%) than Hispanic or Caucasian (23%)

39 Kadın Orgazm Bozuklukları
Tedavi eğitim Kendini keşfetme yönetilen masturbasyon Çiftlerin birbirlerini keşfetmeleri Başarı oranı 90% (Heiman & Meston, 1998)

40 Disparoni (Ağrılı ilişki)
İlişki esnasında ağrı yetersiz vaginal lubrikasyon ? Ağrı sendromu veya seksüel sorun? Sebepler: anatomik patolojik iyatrojenik psikolojik Ağrı hissinde anomali (Pukall, 2000) Tedavi: multidisipliner kognitif-davranışsal tedavi: Sistematik desensitizasyon Çiftlere danışmanlık

41 Vajinismus İlişki esnasında vajinal kasların istemsiz spazmıdır
Sık bir sorundur Sebepler: Tıbbi durumlar (23-32%) Ailesel geçmiş Seksüel travma (40%) Tedavi: Kognitif davranışsal tedavi inançlar eğitim Kas egzersizleri, Dilatatörler Botilusmus toksini Prevalence - approx. 14% (dyspareunia and vaginismus)

42 Seks Mitleri Masturbasyon empotans yapar Büyük penis daha iyidir.
Erkek daima ereksiyona hazırdır, kadında bu yavaştır İntercourse yoksa sekste yoktur, kadın orgazmı için penis-vajina teması şarttır

43 NEDEN CİNSEL SAĞLIK-ARTILAR
Cinsel sorunların sıklığı gittikçe artıyor, günümüzün yaşam tarzı bunu daha da arttırıyor, %50 ve üstü Cinsellik tıbbın araştırmaya açık bir alanı , tıp fakültelerinde bile yetersiz, çoğu hekim ne yapacağını bilmiyor Toplum eğitilerek derdini anlatır hale geliyor, %10, psikiyatrik hastalıklar gibi Piarı en kolay yapılacak konu, kolay ve zevkli okunuyor Bu alanda ferdi uğraşan hekimlerin mevcudiyetinin yanı sıra ekip halinde multi-disipliner çalışan ekiplere ihtiyaç var Devlet bu hizmeti yetersiz veriyor (mekan, zaman, ilaç ödemeleri, takip vs)

44 NEDEN CİNSEL SAĞLIK-EKSİLER
1) Hala konuşulması zor ve tabu, %10 2) Bir takım söylemler topluma ters düşebilir 3) Multidisipliner sistem zor 4) Eğitim şart ve eğitim materyallerini oluşturmak şart 5) Tedavi başarı oranları tartışmalı %30

45

46 MİSYON ve VİZYON Cinsellik doğal ve gerekli bir dürtüdür , toplumsal sağlıkla iç içedir, evlilik kurumunu ciddi tehdit etmektedir. Günümüz yaşam koşulları cinsellikle ilgili sorunları arttırmıştır, cinsel doyumu olan bireyler aile ve iş ortamında daha başarılı ve mutludur Cinsel konulardaki eğitimsizlik yersiz korku ve mitleri olan bir toplum yaratır, Eğitim ve tedavide çok yönlü, bilimsel ve çağdaş yaklaşım esastır (cinsel aydınlanma) Cinsel sorunların çözümünde tedavide kişilerin mahremiyetine özen gösterilerek uzun süreli takip ve eğitim beraber olmalıdır Cinsellikle ilgili sorunlar diğer sağlık sorunlarından farklı değildir. Bu sorunlar sağlık çalışanları ile kolaylıkla paylaşılabilmeli.

47 SONUÇ CİNSELLİK SIRF MEKANİK VEYA PSİKOLOJİK BİR OLAY DEĞİLDİR. YAKLAŞIMIN TEMELİ YALNIZCA ORGANİK VEYA PSİKOLOJİK KÖKENLİ OLMAMALIDIR. SEKSÜEL DİSFONKSİYONA YAKLAŞIM VE TEDAVİ EĞİTİMİDE KAPSAYACAK ŞEKİLDE MULDİSİPLİNER BİR TAKIM OYUNUDUR.

48 SAYGILARIMLA


"CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI: Ürolog gözüyle bakış" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları