Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DG Taxation and Customs Union Slide: 1 European Commission - DG Taxation and Customs Union İleri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı– Modül 22 11 Nisan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DG Taxation and Customs Union Slide: 1 European Commission - DG Taxation and Customs Union İleri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı– Modül 22 11 Nisan."— Sunum transkripti:

1 DG Taxation and Customs Union Slide: 1 European Commission - DG Taxation and Customs Union İleri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı– Modül 22 11 Nisan 2006 Ortak bir AB Vergi Matrahı için Olası bir Başlangıç Noktası Olarak UFRS Tom NEALE Baş Yönetici Vergi ve Gümrük Birliği Genel Müdürlüğü

2 DG Taxation and Customs Union Slide: 2 European Commission - DG Taxation and Customs Union Giriş Ortak Konsolide Kurumlar Vergisi Matrahı (CCCTB) lGeçmişi  Bugüne Kadar Yapılan Çalışmalar IFRS/IAS lGeçmişi lCCCTB ile Etkileşim

3 DG Taxation and Customs Union Slide: 3 European Commission - DG Taxation and Customs Union CCCTB – Nedir? lOrtak - Her üye Devlette aynı vergi tabanı lKonsolide – Tüm grup şirketlerinin vergi matrahları, grup içi işlemler hariç tutularak birleştirilir ve daha sonra paylaştırılır lKurumsal – şirketler için lVergi matrahı- taban ile ilgilidir, oran ile ilgili değil

4 DG Taxation and Customs Union Slide: 4 European Commission - DG Taxation and Customs Union CCCTB - Geçmişi l lŞirketlerin Vergi Bildirimleri ve Şirket Vergi Çalışması (Ekim 2001) mZararların kurtarılmaması bir engel mUyum maliyetleri mDevir Fiyatlandırmasındaki karmaşıklıklar mEngellerin kaldırılması için ikili takip stratejisi - kısa vadede hedefleniyor – örneğin Direktif güncellemeleri, ve mDaha kapsamlı olarak, uzun vadede– CCCTB

5 DG Taxation and Customs Union Slide: 5 European Commission - DG Taxation and Customs Union CCCTB - Geçmişi 2003 – Kamuoyu İstişaresi ‘2005 yılında ISA’ların uygulanması ve şirketlerin AB çapındaki faaliyetleri için konsolide bir vergi matrahının uygulamaya konması üzerindeki etkileri’2003 – Kamuoyu İstişaresi ‘2005 yılında ISA’ların uygulanması ve şirketlerin AB çapındaki faaliyetleri için konsolide bir vergi matrahının uygulamaya konması üzerindeki etkileri’ 2003 – daha sonraki Bildiride, CCCTB tercih edilen uzun vadeli seçenek olarak teyit edilmiştir2003 – daha sonraki Bildiride, CCCTB tercih edilen uzun vadeli seçenek olarak teyit edilmiştir 2004 – ECOFIN (gayrıresmi) : CCCTB Çalışma Grubu için destek2004 – ECOFIN (gayrıresmi) : CCCTB Çalışma Grubu için destek Kasım 2004 – CCCTB Çalışma Grubu kurulduKasım 2004 – CCCTB Çalışma Grubu kuruldu Ekim 2005 – Lizbon Bildirisi: Lizbon hedeflerine ulaşılmasında verginin katkısı – CCCTB önerisi 2008’deEkim 2005 – Lizbon Bildirisi: Lizbon hedeflerine ulaşılmasında verginin katkısı – CCCTB önerisi 2008’de Nisan 2005 – Bugüne kadar kaydedilen ilerleme ve sonraki adımlar (COM(2006)157)Nisan 2005 – Bugüne kadar kaydedilen ilerleme ve sonraki adımlar (COM(2006)157)

6 DG Taxation and Customs Union Slide: 6 European Commission - DG Taxation and Customs Union CCCTB Çalışma Grubu (CCCTB WG) lTeknik çalışma grubu m Komisyon başkanı mTüm 25 Üye Devletten vergi idaresi uzmanlarının katılımı m başlangıç görev süresi üç yıl m Geçici çalışma programının kabulü mToplantılar +/- her üç ayda bir m Üye Devletler bazı alt gruplara başkanlık ediyor

7 DG Taxation and Customs Union Slide: 7 European Commission - DG Taxation and Customs Union Şeffaflık

8 DG Taxation and Customs Union Slide: 8 European Commission - DG Taxation and Customs Union CCCTB WG Çalışma Programı l lGeçici Çalışma Programı mGenel Vergi İlkeleri rGenel ekonomik ve vergi muhasebesi ilkeleri mVergi Matrahının Geleneksel Yapısal Unsurları r Amortisman, karşılıklar/yedekler, gelirin tanımı, vs. mOrtak bir Konsolide Vergi Matrahının İlave Unsurları r Konsolidasyon Yöntemi r Tahsis Mekanizması r Vergi kaçağına karşı kurallar mOrtak Konsolide Vergi Matrahının Uygulanması

9 DG Taxation and Customs Union Slide: 9 European Commission - DG Taxation and Customs Union IAS/IFRS - Geçmişi l lIAS Düzenlemesi: AB ’de yaklaşık 7.000 grubun konsolide hesapları için zorunlu l lAB ’deki bireysel şirketler için sınırlı ulaşılabilirlik l lAncak - bireysel şirketler temel vergilendirilebilir kuruluşlardır

10 DG Taxation and Customs Union Slide: 10 European Commission - DG Taxation and Customs Union IAS/IFRS – CCCTB ile Etkileşim l lYapılan istişareler, muhasebe konsolidasyonunun (IAS 27) vergilendirme için uygun olmadığını ortaya koymuştur l lBelirli muhasebe ilkeleri vergilendirmeden farklılık gösteriyor; örneğin Gerçek Değer, önemlilik, ve UFRS hesaplarının amacı l lMuhasebe ve Vergi Bağımlılığı

11 DG Taxation and Customs Union Slide: 11 European Commission - DG Taxation and Customs Union IAS/IFRS’lerin Kullanımı l lVergi Matrahının tasarımı için araç l lTüm AB ’de ortak tanımlar ve anlayış l lMuhasebe ve Vergi Bağımlılığı– tek bir ortak vergi matrahı ile bağlar zayıflamalıdır; ancak bireysel hesaplarda 25 ’e kadar farklı grup muhasebe standardı

12 DG Taxation and Customs Union Slide: 12 European Commission - DG Taxation and Customs Union Örnekler (i) lVergi İlkeleri – Çerçeve lVergi Amortismanı – IAS 16 (Mallar, Tesisler ve Teçhizat), IAS 38 (Maddi Olmayan Varlıklar), IAS (Kiralar) lYedekler ve Karşılıklar– IAS 37 (Karşılıklar, Olası Pasifler ve Olası Aktifler) lVergilendirilebilir Gelir – IAS 18 (Gelir), IAS 11 (İnşaat Sözleşmeleri) lDış Gelir – Sınır Kapsamı, vs. OECD Örnek Anlaşması ve Kılavuzları

13 DG Taxation and Customs Union Slide: 13 European Commission - DG Taxation and Customs Union Örnekler (ii) lKonsolidasyon –IAS 27 değil (Bağlı Ortaklıklara Yatırımlar için Konsolide Mali Tablolar ve Muhasebe) lPaylaşım Mekanizması – IAS 14 (Kısmi Raporlama)? lFinansal Varlıklar ve Kurumlar– IAS 32 (Finansal Araçlar: Açıklama ve Sunum), IAS 39 (Finansal Araçlar: Tanıma ve Ölçüm)

14 DG Taxation and Customs Union Slide: 14 European Commission - DG Taxation and Customs Union Sonuçlar lUFRS, ortak bir AB vergi matrahı için olası bir başlangıç noktası mıdır? lEvet – çalışmada yardımcı olacak bir araç olarak, büyük ölçüde UFRS’lerin Üye Devlet kontrolünün dışında sürekli olarak değişmesinden dolayı, resmi bir bağ yoktur; bazı uygun olmayan ilkeler içermektedir ve AB’deki tüm şirketler tarafından kullanılmamaktadır lhttp://europa.eu.int/comm/taxation_customs/tax ation/company_tax/common_tax_base/index_en. htm


"DG Taxation and Customs Union Slide: 1 European Commission - DG Taxation and Customs Union İleri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı– Modül 22 11 Nisan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları