Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL CAN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ BUCA-İZMİR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL CAN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ BUCA-İZMİR"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL CAN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ BUCA-İZMİR
Dr.A.OĞUZ YALÇIN ÖZEL CAN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ BUCA-İZMİR

2 TANIM Basınç odasında, 1 atmosfer (760mmHg) den daha yüksek basınç altında hastaya maske, özel başlık, endotrakeal tüp ile veya ortamdan aralıklı olarak %100 oksijen solutulması işlemidir.

3 HBO2 Tedavisinin Etki Mekanizması (Primer)
Hiperoksijenasyon Kabarcığın çapının küçültülmesi Ödem çözücü etkisi

4 HBO2 Tedavisinin Etki Mekanizması (Sekonder)
Vazokonstriksiyon Bakteriostazis, toksin oluşumu inhibisyonu ve deaktivasyonu Lökositlerin oksijen bağımlı bakterisid etkisinin tesisi Neovaskülarizasyon Fibroblast proliferasyonu Osteoklast stimülasyonu Kan-beyin bariyerinde permeabilite artışı

5 HİPEROKSİJENASYON _ Tüm dokularda ve vücut sıvılarında O2 konsantrasyonu ve parsiyel O2 basıncını yükselterek çok etkili bir O2 diffüzyonu sağlanır. _Mitokondrial O2 parsiyel basıncını artırıp enzimatik reaksiyonların devamı sağlanır. _HBO tedavisi vazokonstruksiyonla kan akımını azaltıp,çok yüksek arteriel parsiyel O2 basıncı oluşturup en etkili ve en iyi hücresel oksijenlenmeyi sağlar

6 ANTİÖDEM ETKİ HBO2T oluşturduğu vazokonstruksiyonla
Kapiller kan basıncını düşürür Diapedesis ve vasküler permeabiliteyi azaltıp Transkapiller sıvı geçişi azalarak Ekstravasküler sıvı rezorpsiyonu hızlanır. İntersitisyel sıvı basıncı düşerek ödem çözülür

7 KABARCIKLARIN KÜÇÜLMESİ
Boyle kanununa göre basıncın artışıyla dolaşım-daki ve dokulardaki gazların hacimleri ve gaz kabarcıklarının çapları küçülür. Kabarcıklar küçüldükçe yüzey gerilimi artacağın- dan ,çap belli bir değere düştükten sonra kollabe olup absorbe edilir

8 NEOVASKÜLARİZASYON ETKİSİ
Hiperbarik ortamda oksijen kapiller proliferasyonu uyarır (anjiogenesis) Fibroblastların uyarılması kollajen sentezini artırarak yeni kapiller ağa zemin desteği sağlar. Damar yapımının temel maddesi olan mukopolisakkarit sentezini hızlandırıp artırarak yeni kapiller ağın gelişimini sağlar.

9 KEMİK DOKUYA ETKİ Osteoblastik ve osteoklastik aktivasyonu artırarak osteogenezisi hızlandırır. HBO2 Tedavisi Oksijen Parsiyel Basıncını Enfekte kemikte mmHg dan mmHg ya çıkarmış. Sağlam kemikte 102 mmHg den mmHg ya çıkarmıştır

10 HBO TEDAVİSİ -----Hiperoksijenasyon,neovaskülarizasyon,fibroblastik aktivitenin artması etkisi : Yara iyileşmesi,Deri greftinin tutması,radyonekroz tedavisinde kullanılır -----Kabarcıkların küçülmesi etkisi:Dekompresyon hastalığı,Gaz embolisi tedavisinde kullanılır. -----Antiödem etkisi:Greft tutması,yanık,Crush yaralanma,kompartman sendromu,serebral ödem,periferik travma tedavisinde kullanılır. -----Kitle etkisi nedeniyle:Bir gaz vücutta artınca diğerleri uzaklaştırılır prensibi CO ve siyanid zehirlenmesi tedavisinin temelini oluşturur.

11 HBO2 Tedavisinin Endike Olduğu Klinik Tablolar
Dekompresyon hastalığı, Hava veya gaz embolisi, Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, Gazlı gangren, Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fasya), Crush yaralanmaları, kompartıman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler, Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik), Radyasyon nekrozları, Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri, Termal yanıklar, Beyin absesi, Anoksik ansefalopati, Ani işitme kaybı, Retinal arter oklüzyonu, Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri. Kronik refrakter osteomiyelit, Aşırı kan kaybı,

12 HBO TEDAVİSİ YAN ETKİLERİ
-Reversibl Myopi -Orta kulak ve sinüs barotravması -Epilepsi nöbetlerini tetiklemesi -Klostrofobi

13 CO ZEHİRLENMESİ Karbonmonoksit gazı,yapısında karbon bulunan yakıtların yanması veya tam olarak yanmaması sonucunda oluşan dumanda yer alan zehirli bir gazdır. Tatsız,kokusuz,renksiz olması ve tahriş etme özelliğinin olmaması nedeni ile fark edilemediğinden ‘’sessiz katil’’olarak bilinmektedir.

14 CO ZEHİRLENMESİ CO solunduktan sonra akciğerler yolu ile kana geçer.CO hemoglobine oksijenden 250 kat daha fazla affinite gösterir. Oluşan COHb dokulara oksijen transportunu bozar Aynı zamanda demir içeren miyoglobin,sitokrom,nöroglobin gibi proteinlere bağlanırlar. Myoglobine bağlanması sonucu kalpte oksijen içeriğini azaltır. İskemi,disritmilerve kardiak disfonksiyon meydana gelir. Kalp gibi beyin,akciğer ve birçok organda fonksiyon bozuklukları oluşur.

15 CO ZEHİRLENMESİ CO zehirlenmesinde Tanı: COHb düzeyi Tam kan sayımı
EKG CK-MB,Troponin,LDH Arteriyel kan gazları,serum elektrolitleri Serum kreatin kinaz,serum miyoglobin ve idrar miyoglobin Düzeylerine bakılır….

16 CO ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ
HAFİF BELİRTİLER: -Başağrısı -Bulantı-kusma -Yorgunluk,bitkinlik -Sersemlik hali -Baş dönmesi

17 CO ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ
CİDDİ BELİRTİLER: -Bilinç kaybı -Kas koordinasyonunun kaybolması -Zihin karışıklığı,unutkanlık -Halüsinasyon,ajitasyon -Görme kaybı -Dışkı ve idrar tutamama -Senkop -Göğüs ağrısı,kardiyak ritm bozukluğu -Koma -Solunumun durması

18 CO ZEHİRLENMESİ COHb düzeyi % 40 ve üzeri ise kesin
COHb düzeyi % 20 ve üzeri ise tercihen COHb düzeyinden bağımsız,senkop,bilinç kaybı nörolojik defisiti,kardiyak bulguları olan hastalar İlk 4 saatlik maske ile %100 O2 tedavisine rağmen semptomlarında gerileme olmayan hastalar zehirlenmeye maruz kaldıktan sonra 6 saat içinde HBO tedavisine alınmalıdır.

19 CO ZEHİRLENMESİ Kanda COHb yarılanma ömrü oda havasında 5 saat,% 100 O2 ile 1.5 saat,HBO tedavisi ile 20 dakikadır CO zehirlenmesinde HBO tedavisinin primer amacı gecikmiş yada kalıcı nörolojik hasarı engellemektir. Tedavide klinik tablo daha önemlidir. İlk 6 saat içinde HBO tedavisine başlanması tedavide başarıyı arttırır. 2.5-3 ATA’da, ilk 24 saatte 2 tedavi sonrasında günlük tedaviler planlanmalıdır.

20 CO ZEHİRLENMESİ CO zehirlenmesinde ; akut dönemde hastaların 5 seans HBO tedavisi almaları önerilir. Daha sonra klinik duruma göre,eğer semptomlar devam ediyorsa özellikle nörolojik defisit mevcut ise oluşabilecek geçkomplikasyonları da önlemek için 25 seans daha yani toplamda 30 seans HBO tedavisi almaları önerilir.

21 Multiplace Monoplace O2 O2 + Hava
Basınç Odaları Multiplace Monoplace O O2 + Hava

22 MERKEZİMİZDEN GÖRÜNTÜLER
BASINÇ ODASI

23 BASINÇ ODASI

24 BASINÇ ODASI

25 BASINÇ ODASI

26

27 BASINÇ ODASI

28 BASINÇ ODASI


"ÖZEL CAN HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİ MERKEZİ BUCA-İZMİR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları