Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K Özel e ğ itimin tanımı Engelli çocuklar ve sınıflandırılması Özel e ğ itime muhtaç bireylerin tanılanması Özel e ğ itim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K Özel e ğ itimin tanımı Engelli çocuklar ve sınıflandırılması Özel e ğ itime muhtaç bireylerin tanılanması Özel e ğ itim."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K Özel e ğ itimin tanımı Engelli çocuklar ve sınıflandırılması Özel e ğ itime muhtaç bireylerin tanılanması Özel e ğ itim ve ö ğ retmenin rehberlik görevi

2 ÖZEL E Ğİ T İ M NED İ R? Beden, zihin ve sosyal gelişim özellikleri yönünden normal çocukların gelişim ve özelliklerinden ayrılan çocukların e ğ itim ve ö ğ retim işlerini kapsayan çalışmalara özel e ğ itim denir.

3 ENGELL İ ÇOCUKLAR VE SINIFLANDIRILMASI Zihinsel özellikleri, duyusal yetenekleri, nörolojik ve fiziksel özellikleri, sosyal davranışları ve iletişim becerileri yönünden ortalama ya da normal bir çocuktan farklı olan bunun için profesyonel yardım alması gereken çocuk engelli çocuk olarak tanımlanabilir.

4 ENGELL İ ÇOCUKLAR VE SINIFLANDIRILMASI 2916 sayılı ÖZEL E Ğİ T İ ME MUHTAÇ ÇOCUKLAR KANUNU ◦ Beden, zihin, ruh, duygu, sosyal ve sa ğ lık özellikleri ve durumlarındaki ola ğ andışı ayrılıkları sebebiyle normal e ğ itim hizmetlerinden yararlanamayan 4-18 yaş grubundaki çocuklardır.

5 ENGELLER İ N SINIFLANDIRILMASI 1. Z İ H İ NSEL ENGELL İ, ÜSTÜN ZEKALI A.Z İ H İ NSEL ENGELL İ ÇOCUKLAR ◦ Zekayı ölçtü ğ ü düşünülen ölçeklerden normal sınırların altında puan alan çocuklardır.

6 ENGELLER İ N SINIFLANDIRILMASI B. ÜSTÜN ZEKALI ÇOCUKLAR ◦ Zeka ölçe ğ inden 110-130 alan çocuklar üstün zekalı ve yetenekli kabul edilir.

7 ENGELLER İ N SINIFLANDIRILMASI 2. DUYUSAL ENGEL İ OLANLAR A. İ Ş İ TME ENGELL İ ÇOCUKLAR ◦ Sa ğ ırlık, a ğ ır işitme, iletimsel işitme özrü, duysal-sinirsel işitme özrü, merkezi işitme özrü, psikojenik işitme özrü, fonksiyonel işitme özrü.

8 ENGELLER İ N SINIFLANDIRILMASI 2. DUYUSAL ENGEL İ OLANLAR B.GÖRME ENGELL İ L İ K ◦ Her iki gözün ola ğ an görme gücünün onda birine ya da azına sahip olması durumu.

9 ENGELLER İ N SINIFLANDIRILMASI 3. İ LET İ Ş İ M KURAMAYAN, ANLAŞAMAYAN ÇOCUKLAR A.KONUŞMA BOZUKLU Ğ U ◦ Dilin etkin kullanımıyla ilgili. ◦ Kekemelik, ses bozuklu ğ u B.Ö Ğ RENME GÜÇLÜ Ğ Ü OLANLAR

10 ENGELLER İ N SINIFLANDIRILMASI 4.B İ RDEN FAZLA ENGEL İ OLANLAR  Down sendromu vb. olanlar, menenjit vb. gibi rahatsızlık geçirenler.

11 ÖZEL E Ğİ T İ ME MUHTAÇ ÇOCUKLARIN TANILANMASI Tanılama, sorunun ne oldu ğ u, onlara nasıl e ğ itim verip nasıl yardım edilece ğ ini belirleyen bilimsel u ğ raşıdır.

12 TANILAMADA UYULMASI GEREKEN İ LKELER Erkenlik ilkesi Bütünlük ve derinlik ilkesi Alternatiflik ilkesi Profesyonellik ilkesi Erken müdahale ve izleme ilkesi İ şbirli ğ i ilkesi Kayıt tutma ilkesi

13 Ö Ğ RETMEN İ N GÖREVLER İ Sınıfı güvenli bir ortam haline getirmeli Ö ğ retmen, özel e ğ itime muhtaç olanların farklı yeteneklerini ortaya çıkarabilmeli Ö ğ retmen, kendilerini ifade etmelerine fırsat vermeli İ letişime açılmalarını sa ğ lamalı Sosyal uyumu sa ğ lamaya çalışmalı Etkileşim grupları oluşturmalı Ebeveynlerle iletişim halinde olmalı


"ÖZEL E Ğİ T İ M VE REHBERL İ K Özel e ğ itimin tanımı Engelli çocuklar ve sınıflandırılması Özel e ğ itime muhtaç bireylerin tanılanması Özel e ğ itim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları