Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EKLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EKLER."— Sunum transkripti:

1 EKLER

2 “Türkçe kitabını masaya bırakın” cümlesinde çekim eki almış kaç sözcük vardır?
A) B) C) D)4

3 CEVAP:C Açıklama “Türkçe” sözcüğü dışındaki bütün sözcükler çekim eki almıştır.”Türkçe” sözcüğü ise yapım eki almıştır.

4 Soru 2 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır? A)öğrenci B)sulak C)sevgi D)silgiler

5 CEVAP:B Açıklama Sulak birden fazla yapım eki almıştır.A,C,D seçeneklerindeki sözcükler, birer yapım eki alırken B seçeneğindeki “sulak” sözcüğü iki yapım eki almıştır.

6 Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük çekim eki almamıştır?
A)Kalbimi çok kırdın. B)Kır koşusuna katıldın mı? C)Bu kitabı yeni aldım. D)Görgü kurallarına uymalısın.

7 CEVAP:D Açıklama D seçeneği sadece yapım eki almıştır.

8 Soru 4 Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki vardır? A)Atatürk, köylülere gereken değeri vermiştir. B)Seni bu yaz bizim köye davet ediyoruz. C)Onun eğitimcilik yanı daha ağır basıyor. D)İzcilik kursuna yazılmak ister misin?

9 CEVAP:A Açıklama Hem yapım hem de çekim eki alan sözcük “köylülere” sözcüğüdür. köy- lü- ler -e i.k y.e ç.e ç.e

10 Soru 5 Aşağıdakilerden hangisi “karındaş” sözcüğündeki yapım eki ile aynı özellikte bir ekle türetilmiştir? A)yolsuz B)kırık C)görgü D)yara

11 CEVAP:A Açıklama “karındaş” sözcüğündeki yapım eki, isimden isim yapan ektir. A seçeneğindeki yolsuz sözcüğündeki –suz eki isimden isim yapan ektir.

12 Soru 6 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi,birden çok yapım eki almıştır? A)Balıkçı B)Açıklayıcı C)Kesici D)Okuyucu

13 CEVAP:B Açıklama B’de olan yapım ekleri üç tanedir.bunlar: 1)–ık 2)-la 3)-ıcı

14 Soru 7 Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi,hâl eki almıştır? A)Bu yazı evde geçirdim. B)Kalemi bende kalmış. C)Annesi çok kızmış. D)Ayakkabısı çok eskimiş.

15 CEVAP:A Açıklama Bir sözcüğün hâl eki aldığını “neyi” ve “kimi” sorularına doğru cevap verip vermemesinden anlayabiliriz. Soruya doğru cevap veriyorsa belirtme durum ekini almıştır. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir.

16 Soru 8 Nural “yapı” sözcüğüne eklenen yapım ekini buldu. Aşağıdakilerden hangisi “yapı” sözcüğündeki yapım eki ile türemiştir? A)Sıkı B)Yazgı C)Toplantı D)Askı

17 CEVAP:A Açıklama “Yapı” sözcüğü “-ı” yapım ekiyle türemiştir. Bu durum A seçeneğindeki “sıkı” sözcüğünde vardır.

18 Soru 9 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-den” eki eklendiği sözcüğe ayrılma anlamı katar? A)Sudan nedenlerle birbirimize düştük. B)Orhan, benim canda dostumdur. C)Olgunlaşan meyveler daldan düşüyor. D)Çocuklar, sazdan samandan bir ev yaptılar.

19 CEVAP:C Açıklama “-dan” eki, A,B ve D seçeneklerinden eklendiği sözcükten yeni anlamda sözcükler türetmiştir.Bu nedenle yapım eki görevindedir. Oysa C seçeneğinde eklendiği sözcüğe ayrılma anlamı katmıştır.

20 Soru 10 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük belirtme durum eki almıştır? A) İçindeki sızı bir türlü dinmiyordu. B) Bugünlerde gözü bir şey görmüyordu. C) Anzer balı hem pahalı hem bulunmuyor. D) Tek isteğimiz, onu mutlu görmekti.

21 CEVAP:D Açıklama A seçeneğindeki ek,yapım eki görevindedir.B seçeneğinde iyelik eki görevini üstlenmiştir.C seçeneğinde ise tamlanan eki durumundadır..Oysa D seçeneğinde bulunan “-u” eki ismin belirtme durum ekidir.


"EKLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları