Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler ,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler ,"— Sunum transkripti:

1 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
Tüm hakları saklıdır kkkk

2 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
ISO STANDARDI ISO standardı ISO standardındaki bazı noktalara açıklık getirmek ve ISO standardı ile uyumu arttırmak için geliştirilmiştir. ISO standardı ek gereklilikler içermemektedir. Standart metninde şüpheli ifadeler netleştirilmiştir. Standardın daha açıklayıcı olması için 2008 versiyonu bir çok yeni not ile desteklenmiştir. Diğer Sistem Standartları ve kendi maddeleri arasında çapraz referanslar eklenmiştir. ( Ör: ÇYS ) Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

3 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
1 KAPSAM Bu standart ve diğer yönetim sistemi standartları ile uyum açısından yasal gerekliliklerin açıklanması kısmı eklendi, Yasal gerekliliklerle ilgili olarak 2008 standardının tüm bölümlerine ‘kanuna bağlı’ ifadesi eklendi, Standart, ürün ve hizmetin sağlanması ile ilgili tüm yerel yönetmelikler, ulusal / uluslararası yasaların, gönüllü olarak kuruluşların uymayı taahüt ettiği yükümlülükleri müşteri ihtiyaçları ile ilişkili olarak dikkate alınmasını istiyor. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

4 4.1 GENEL ŞARTLAR ISO 9001-2000 ISO 9001-2008 AÇIKLAMA Kuruluş,
a)Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesleri ve bunların bütün kuruluştaki uygulamalarını tanımlamalı (Madde 1.2) e) Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli ve analiz etmeli. Bu tür dış kaynaklı hale getirilmiş proseslerin kontrolü Kalite Yönetim Sistemi içinde tanımlanmalıdır. uygulamalarını belirlemeli e) Bu prosesleri izlemeli, ölçmeli ve uygulanabildiği yerde analiz etmeli getirilmiş proseslerin kontrolünün tür ve kapsamı 4.1 a maddesinde “tanımlamak” yerine “belirlemek” kullanılmıştır ancak uygulamada bir değişiklik olmayacaktır. Dış kaynak kullanımı için “Uygulanan kontrolün türü ve kapsamını” içine alacak şekilde geliştirilmiş bir kontrol mekanizması öngörüyor, Madde, tüm taşere edilmiş ürün ve hizmetler için nasıl kontroller belirlendiğine açıklık getirilmesini istiyor. Kaliteli ürün üretme veya hizmet verme için bu proseslerin belirlenen şartlara etkisi tanımlanmalıdır. İlgili dökümanlar da dış kaynaklı ürün ve servisler için belirlenen kontrollere açıklık getirilmelidir.

5 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
4.1 GENEL ŞARTLAR ISO ISO AÇIKLAMA NOT – Yukarıda söz konusu olan Kalite Yönetim Sistemi için ihtiyaç duyulan prosesler; yönetim faaliyetleri, kaynakların temini, ürün gerçekleştirme ve Ölçmeler ile ilgili prosesleri içermelidir. NOT1 – Yukarıda söz konusu ölçme, analiz ve gelişme ile ilgili prosesleri içerir. NOT 2 – “Kuruluşun kalite yönetim sistemi içerisinde ihtiyaç duyulan dış kaynaklı prosesler belirlenir ancak dış kaynaklı prosesler kuruluş dışından seçilen bir kuruluş tarafından gerçekleştirilir.” Proseslerin analiz ve geliştirme faaliyetlerini önemli görmektedir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

6 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
4.1 GENEL ŞARTLAR ISO ISO AÇIKLAMA NOT 3 – Proseslerin dış kaynaklı olması, kuruluşun bu proseslerin müşteri şartları, yasal ve mevzuat şartlarına uygunluğunun kontrolü sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Dış kaynaklı proseslere uygulanacak kontrolün tipi ve kapsamı aşağıda Tanımlanan faktörlerden etkilenebilir; a) dış kaynaklı prosesin, kuruluşun şartlara uygun ürün sağlama yeteneğine olası etkisi b) kontrolün proses üzerine uygulanma derecesi c) 7.4’deki uygulama sayesinde gerekli kontrollere erişebilme yeteneği. NOT 3’te Dış kaynaklı proseslere uygulanacak kontrolü etkileyen faktörler belirtilmiştir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

7 4.2 DOKÜMANTASYON ISO 9001-2000 ISO 9001-2008 AÇIKLAMA 4.2.1 Genel
c) Bu standardın öngördüğü dokümante edilmiş prosedürleri, d) Proseslerin etkin plânlanmasını, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları, NOT 1 - Bu standart’da ‘dokümante edilmiş prosedür’ ifadesi görüldüğü yerlerde, prosedürün oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmış ve sürekliliğinin sağlanmış olduğu anlaşılır. dokümante edilmiş prosedürleri ve kayıtları, d) Proseslerin etkin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu kayıtlar dahil, dokümanları NOT 1 - Bu standarda ‘dokümante edilmiş prosedür’ ifadesi görüldüğü yerlerde, bu prosedürün oluşturulmuş, dokümante edilmiş, uygulanmış ve sürekliliğinin sağlanmış olduğu anlaşılır. Bir doküman bir veya daha fazla prosedür gereksinimini karşılayabilir. Dokümante edilmesi zorunlu bir prosedür birden fazla doküman ile tanımlanabilir. Kayıtlar “doküman” olarak kabul ediliyor. Dokümantasyon gereklilikleri kayıtlar için de geçerli. Kayıtlar, prosedürler, iş talimatları ve diğer dokümanlar gibi yönetim sisteminin daha önemli bir parçası haline geldi. Dokümante edilmiş prosedürler de bir ya da birden fazla doküman tarafından oluşturulabilir. Tek bir doküman birden fazla prosesin gerekliliklerini içerebilir. Prosedürlerin oluşturulmasında daha fazla esneklik sağlanmış.

8 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
4.2 DOKÜMANTASYON ISO ISO AÇIKLAMA 4.2.3 Dokümanların Kontrolü f) Dış kaynaklı dokümanların belirlenmiş olması ve bunların dağıtımının kontrol edilmesinin sağlanması f) Kalite Yönetim Sisteminin planlanması ve uygulanması için kuruluş tarafından gerekli görülen dış kaynaklı dokümanların belirlenmiş olması ve bunların dağıtımının Kalite yönetim sisteminin planlanması için gerek duyulan kuruluş tarafından belirlenen dış kaynaklı dökümanların tanımlanması ve kontrollü olarak dağıtımı garanti edilmelidir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

9 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
4.2 DOKÜMANTASYON ISO ISO AÇIKLAMA 4.2.4 Kayıtların Kontrolü Kalite Yönetim Sisteminin şartlara uygunluğunun ve etkin olarak uygulandığının kanıtlanması için oluşturulmalı ve muhafaza edilmelidir. oluşturulmuş kayıtlar kontrol edilmelidir. İlk cümlede açıklayıcı bir değişiklik yapılmış fakat anlamda herhangi bir değişiklik olmamıştır. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

10 5.5 SORUMLULUK, YETKİ VE İLETİŞİM
ISO ISO AÇIKLAMA 5.5.2 Yönetim Temsilcisi Üst yönetim, diğer sorumluluklarına bakılmaksızın aşağıdakileri içeren yetki ve sorumluluklara sahip olan yönetimden bir üyeyi temsilci olarak atamalıdır. bakılmaksızın aşağıdakileri içeren yetki ve sorumluluklara sahip olan kuruluşun yönetiminden bir bir üyeyi temsilci olarak atamalıdır. Yönetim temsilcisinin, kuruluşun yönetiminin bir üyesi olması İstenmektedir. Yönetim Temsilcisi pozisyonu dışarıya taşere edilen bir pozisyon olmamalıdır. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

11 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
6.2 İNSAN KAYNAKLARI ISO ISO AÇIKLAMA 6.2.1 Genel Ürün kalitesini etkileyen işleri yapan personel, uygun öğrenim, eğitim, beceri ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır. Ürün şartlarının uygunluğunu etkileyen NOT :ürün uygunluğu olarak gereksinimler direkt veya endirekt olarak kalite yönetim sistemi içerisinde görev alan personelden etkilenebilir. Yetkinlik değerlendirilmesinin sadece doğrudan ürünle teması olan kişilere değil ilgili tüm personele yapılması istenmektedir. Ürünün kaliteli olarak üretilmesi yada kaliteli hizmet sunulması pek çok personelden etkilenebilir. İlgili tüm personel, konusunda beceri, öğrenim, eğitim ve deneyim yönünden yeterli olmalıdır. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

12 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
6.2 İNSAN KAYNAKLARI ISO ISO AÇIKLAMA 6.2.2 Yeterlilik, Farkında Olma (Bilinç) ve Eğitim Kuruluş; a) Ürün kalitesini etkileyen işleri yürüten personel için gerekli yeterliliği belirlemeli, b) Eğitimi sağlamalı veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirleri almalı, c) Alınan tedbirlerin etkinliğini değerlendirmeli 6.2.2 Yeterlilik, Eğitim ve Farkında Olma (Bilinç) a) Ürün şartlarının uygunluğunu etkileyen işleri yürüten personel için gerekli yeterliliği belirlemeli, b) Uygulanabildiğinde gerekli yetkinliği göstermek için eğitimi sağlamalı veya bu gibi ihtiyaçları karşılamak için diğer tedbirleri almalı, c) Gerekli yetkinlik sağlanmalıdır. Eğitimlerin yada alınan diğer tedbirlerin gerekli yetkinliğin sağlanması yoluyla değerlendirilmesi beklenmektedir. Eğitimlerin gerekli yeterliliği sağladığından emin olmanın şartlarını kuruluş belirleyecektir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

13 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
6.3 ALT YAPI ISO ISO AÇIKLAMA c) Destek hizmetleri (ulaştırma veya iletişim gibi). (ulaştırma, iletişim veya bilgi sistemleri gibi). Destek hizmetleri, bilgi sistemlerini de içine alacak şekilde genişletildi. Bilgi sistemleri, ürün/hizmetin sağlandığından emin olunacak şekilde altyapının bir parçası olmalıdır. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

14 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
6.4 ÇALIŞMA ORTAMI ISO ISO AÇIKLAMA Kuruluş, ürün şartlarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan çalışma ortamını belirlemeli ve yönetmelidir. NOT : çalışma ortamı çalışmanın gerçekleştirildiği fiziksel, çevresel ve diğer faktörlerle (örneğin; gürültü, sıcaklık, rutubet, ışık veya hava durumu) ilgilidir. Çalışma ortamı ,ürünün üretildiği /hizmetin sunulduğu ortam olarak yorumlanmış ve açıklama Getirilmiştir. Faaliyetin gerçekleştiği ortamda fiziksel,çevresel şartlar göz önüne alınmalıdır. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

15 7.1 ÜRÜN GERÇEKLEŞTİRMENİN PLÂNLANMASI
ISO ISO AÇIKLAMA Kuruluş, ürünün gerçekleştirilmesi için gerekli prosesleri plânlamalı ve geliştirmelidir. Ürün gerçekleştirme plânlaması, Kalite Yönetim Sisteminin diğer proseslerinin şartları İle tutarlı olmalıdır (Madde 4.1). c) Ürüne özgü gerekli doğrulama, geçerli kılma, izleme, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün kabulü için kriterleri, Ürün gerçekleştirme plânlamasında, kuruluş uygun olduğunda aşağıdakileri belirlemelidir: izleme, ölçüm, muayene ve deney faaliyetleri ve ürün İfadeye açıklama getirilmiş, ‘ölçüm’ ilave edilmiş olmasına karşın, uygulama açısından fark görülmemektedir.

16 7.2 MÜŞTERİ İLE İLİŞKİLİ PROSESLER
ISO ISO AÇIKLAMA 7.2.1 Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi c) Ürünle ilgili yasal ve mevzuat şartlarını, d) Varsa gerek göreceği ilâve şartları belirlemelidir. c) Ürüne uygulanabilen yasal ve mevzuat şartlarını ve d) Gerekli olduğunu düşündüğü ilâve şartları belirlemelidir. NOT : Sevkiyat sonrası faaliyetleri garanti altındaki faaliyetler, bakım faaliyetleri ve geri dönüşüm veya bertaraf gibi tamamlayıcı servislerini içeren sözleşme şartları kapsar Satış sonrası faaliyetlere; bakım hizmetleri, geri kazanım, imha şartları içeren garanti koşulları gibi sözleşme ile ilgili zorunluklar dahil edilmelidir. Sevkiyat sonrasında yapılacak bu faaliyetler kalite yönetim sisteminde ve sözleşmelerde yer almalıdır.

17 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME ISO ISO AÇIKLAMA 7.3.1 Tasarım ve Geliştirme Plânlaması NOT: Tasarım geliştirmenin gözden geçirilmesi, doğrulanması ve geçerli kılınmasının farklı amaçları olabilir. Kuruluş ve ürüne uygun olarak ayrı ayrı veya birlikte yönetilip kayıt altına alınabilirler. Tasarım geliştirme aşamaları ayrı ayrı değerlendirilebildiği gibi tek olarak da değerlendirilebilir. Bu aşamalar; tasarım geliştirmenin gözden geçirilmesi, tasarım geliştirmenin doğrulanması, tasarım geliştirmenin geçerli kılınması şeklindedir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

18 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
7.3 TASARIM VE GELİŞTİRME ISO ISO AÇIKLAMA 7.3.3 Tasarım ve Geliştirme Çıktıları Tasarım ve Geliştirme çıktıları, tasarım ve geliştirme girdisine karşı doğrulamayı sağlayabilecek bir formda temin edilmeli ve önce onaylanmalıdır. karşı doğrulama için imkan verecek bir formda temin edilmeli ve önce onaylanmalıdır. NOT: ürün ve servis sağlama için bilgiler ürünün korunması için ayrıntıları içermelidir. Tasarım geliştirme çıktısı, ürün/hizmet ile ilgili geliştirme çalışmalarını ve oluşturulan yeni tasarımın korunmasına ilişkin detayları içermelidir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

19 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI (SUNULMASI)
ISO ISO AÇIKLAMA 7.5.1 Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü d) İzleme ve ölçme cihazlarının bulunabilirliğini ve kullanımını, f) Serbest bırakma, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin uygulanmasını kapsamalıdır. 7.5.1 Üretim ve Hizmet Sağlamanın Kontrolü ekipmanlarının f) Ürünün serbest bırakılması, teslimat ve teslimat sonrası faaliyetlerin Cihaz yerine ekipman konularak cihazında içinde yer aldığı tüm ölçüm sistemi kapsanmıştır. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

20 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI (SUNULMASI)
ISO ISO AÇIKLAMA 7.5.2 Üretim ve Hizmet Sağlanması için Proseslerin Geçerliliği Kuruluş, elde edilen çıktının, sonraki izleme veya ölçme ile doğrulanamadığı yerlerdeki üretim ve hizmet sağlama proseslerini geçerli kılmalıdır. Bu, ürün kullanıma girdikten veya hizmet verildikten sonra kusurların görünür olduğu yerlerdeki prosesleri içerir. sağlama ve sonuç olarak ürün kullanıma girdikten prosesleri geçerli kılmalıdır. Cümle yeniden düzenlenmiştir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

21 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI (SUNULMASI)
ISO ISO AÇIKLAMA 7.5.3 Belirleme ve İzlenebilirlik Kuruluş, ürün durumunu izleme ve ölçme şartlarına göre belirlemelidir. İzlenebilirlik bir şart olduğunda, kuruluş, ürünün tek olarak belirlenmesini, kontrol ve kayıt etmelidir. (Madde 4.2.4). Kuruluş, ürün gerçekleştirme boyunca, ürün durumunu izleme ve ölçme şartlarına göre belirlemelidir. tek olarak belirlenmesini kontrol etmelidir ve kayıtları saklamalıdır. Muayene ve deney durumunun ürünün gerçekleştirilmesi boyunca belirli olma gereksinimi eklendi. Ürün gerçekleştirmenin tüm adımlarında ürünün durumunun belirlenmesi ve izlenmesini sağlayacak bir yöntem oluşturulmalıdır. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

22 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI (SUNULMASI)
ISO ISO AÇIKLAMA 7.5.4 Müşteri Mülkiyeti Herhangi bir müşteri mülkü kaybolursa, zarar görürse veya kullanım için uygun olmayan halde bulunursa, bu durum müşteriye bildirilmeli ve kayıtlar muhafaza edilmelidir (Madde 4.2.4). NOT - Müşteri mülkiyeti, fikri mülkiyeti de kapsayabilir olmayan halde bulunursa kuruluş, müşteriye bunu bildirmeli ve kayıtları muhafaza etmelidir. fikri mülkiyeti ve kişisel verileri kapsayabilir. Kayıtlarla ilgili cümle yeniden düzenlenmiştir, ancak anlam ve uygulamada herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. not bölümüne “kişisel veriler” eklenmiştir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

23 7.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SAĞLANMASI (SUNULMASI)
ISO ISO AÇIKLAMA 7.5.5 Ürünün Muhafazası Kuruluş, iç proses süresince ve amaçlanan teslimatın yerine ulaşıncaya kadar ürünün uygunluğunu muhafaza etmelidir. uygunluk için gereklilikleri Cümle yeniden düzenlenmiştir, ancak anlam ve uygulamada önemli bir değişiklik bulunmamakla birlikte açıklama getirilmiştir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

24 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
ISO ISO AÇIKLAMA Kuruluş, taahhüt edilen İzleme ve ölçmeyi ve ürünün belirlenen şartlara uygunluğunu kanıtlamak için gereken izleme ve ölçme cihazlarını Belirlemelidir. (Madde 7.2.1). a)Belirlenmiş aralıklarla veya kullanımdan önce uluslar arası veya ulusal ölçme standartlarına kesintisiz bir zincirle izlenebilir ölçme standartları ile kalibre edilmeli veya doğrulanmalıdır. izleme ve ölçmeyi ve ürünün belirlenen şartlara ölçme ekipmanlarını belirlemelidir. doğrulanmalıdır veya ikisi birlikte yapılmalıdır. ‘’Cihaz’’ yerine ekipman kullanılarak kapsam genişletilmiştir. 7.2.1 maddesine atıf kaldırılmıştır. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

25 7.6 İZLEME VE ÖLÇME CİHAZLARININ KONTROLÜ
ISO ISO AÇIKLAMA c) Kalibrasyon durumunu tespit etmeye imkân verecek şekilde tanımlanmış olmalıdır. NOT - Kılavuzluk için ISO ve ISO Standartlarına bakınız. belirleyecek tanımlamaya sahip olmalıdır. NOT : Kullanım için uygunluğun sürdürülmesi ve amaçlanan uygulama için yeterli olma bakımlarından bilgisayar yazılımlarının becerilerinin onaylanması, tipik olarak bunların doğrulanmasını ve yapılandırma yöntemini içerir. Kullanılan bilgisayar yazılımının etkinliğinin devamlı olarak izlenebilmesi ve uygunluğuna karar verilmesi gerekliliği kuvvetlendirilmiştir. Not da ISO ve ye olan atıflar kaldırılıp yerine bir yöntem belirlenmesi gerektiği konulmuştur. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

26 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
8.1 GENEL ISO ISO AÇIKLAMA Kuruluş, aşağıdakiler için gerekli olan izleme, ölçme, analiz ve iyileştirme proseslerini plânlamalı ve uygulamalıdır: a) Ürünün uygunluğunu göstermek a) Ürün gerekliliklerine uygunluğu göstermek ‘Ürün için gereklilikler’ kavramı ile ‘ürün uygunluğu’nu da kapsayan tüm gereksinimler kastedilmiştir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

27 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
8.2 İZLEME VE ÖLÇME ISO ISO AÇIKLAMA 8.2.1 Müşteri Memnuniyeti Not: Müşteri algılaması izlemeleri, müşteri memnuniyeti anketleri, sevkedilen ürün kalitesi konusunda müşteri verileri, kullanıcı düşünce anketleri, kaybedilen iş analizleri övgüleri, garanti cezaları, bayi raporları gibi kaynaklardan alınan girdileri içermeli. Müşteri memnuniyet ölçümlerindeki yöntemler ayrıntılı olarak not edilmiştir. Müşteri memnuniyet algılamasını ölçmek için ‘’müşteri memnuniyet anketi” kullanılması zorunlu olmayıp diğer metodlarla da geri besleme alınabilir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

28 8.2 İZLEME VE ÖLÇME ISO 9001-2000 ISO 9001-2008 AÇIKLAMA
8.2.2 İç Tetkik Tetkiklerin plânlanması ve yerine getirilmesi, sonuçların rapor edilmesi, kayıtların (Madde 4.2.4) muhafaza edilmesi için sorumluluklar ve şartlar dokümante edilmiş bir prosedür içinde tanımlanmalıdır. Tetkik edilmekte olan alandan sorumlu yönetim, tespit edilmiş uygunsuzlukların ve bunların nedenlerinin ortadan kaldırılması için gereksiz gecikmelerden kaçınarak tedbirler alınmasını sağlamalıdır. NOT - Kılavuzluk için ISO , ISO ve ISO standartlarına bakınız. Planlama için sorumlulukların ve şartların tanımlanması, denetimlerin yürütülmesi, kayıtların oluşturulması ve sonuçların rapor edilmesi için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Denetimin kayıtları ve sonuçları muhafaza edilmelidir. (Bakınız Madde 4.2.4) kaçınarak gerekli düzeltmelerin ve düzeltici faaliyetlerin alınmasını sağlamalıdır. NOT - Kılavuzluk için ISO 19011 standardına bakınız.. Denetlenen bölümün sorumlu yöneticisi gecikmeye sebep olmadan belirlenmiş uygunsuzlukların ve nedenlerinin ortadan kaldırılması için gerekli düzeltme ve düzeltici aksiyonları almalıdır.Takip faaliyetleri alınan aksiyonların doğrulanmasını ve doğrulama sonuçlarının raporlanmasını içermelidir. Sadece “düzeltmenin”yeterli olmadığı, problemin tekrarını önleyecek “düzeltici faaliyetin” gerçekleştirilmesi üzerinde durulmaktadır.   Not. Yol gösterme için ISO , , standartları yerine ISO kullanılmıştır.

29 Saraç danışmanlık ISO 9001-2008 değişiklikler ,
8.2 İZLEME VE ÖLÇME ISO ISO AÇIKLAMA 8.2.3 Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi Plânlanmış sonuçlar başarılamadığında, ürünün uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde, düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler başlatılmalıdır. başarılamadığında, gerektiğinde, düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler başlatılmalıdır. NOT: Uygun yöntemler belirlenirken, kuruluş, prosesin ürün gerekliliklerine uygunluğuna ve KYS etkinliğine olan etkisine göre izleme ve ölçmelerin tipi ve boyutunu dikkate alması uygundur. Proseslerin uygunluğu için planlanmış metodların uygulanamadığı tespit edildiğinde düzeltmeler ve düzeltici faaliyetler Düzeltici Faaliyet prosesine uygun olarak başlatılmalıdır. Ürün şartlarına etki eden bütün prosesler için izleme ve ölçme tip ve kapsamı belirlenmelidir. Saraç danışmanlık ISO değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

30 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
8.2 İZLEME VE ÖLÇME ISO ISO AÇIKLAMA 8.2.4 Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi Kayıtlar, ürünün serbest bırakılmasında yetkili kişi / kişileri göstermelidir (Madde 4.2.4). Ürünün serbest bırakılması ve hizmetin sunumu, ilgili yetkili tarafından ve uygulanabilen durumlarda müşteri tarafından onaylanmadıkça plânlı düzenlemelerin (Madde 7.1) memnuniyet verici olarak tamamlanmasına kadar yapılmamalıdır. Kayıtlar, ürünün müşteriye sunum için serbest kişileri göstermelidir (Madde 4.2.4). ve hizmetin müşteriye sunumu, ilgili yetkili tarafından ve uygulanabilen durumlarda müşteri tarafından onaylanmadıkça plânlı düzenlemelerin (Madde7.1) memnuniyet verici olarak tamamlanmasına kadar Uygulama ve anlamı değiştirmeyen netleştirmeye yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

31 8.3 UYGUN OLMAYAN ÜRÜNÜN KONTROLÜ
ISO ISO AÇIKLAMA Kontroller ve uygun olmayan ürünün ele alınmasıyla ilgili Sorumluluk ve yetkiler, dokümante edilmiş bir prosedür içinde tanımlanmalıdır. Teslimattan veya kullanmaya başladıktan sonra uygun olmayan ürün tespit edildiğinde, kuruluş, uygunsuzluğun etkilerine veya uygunsuzluğun potansiyel etkilerine karşı uygun tedbirler almalıdır. Kontrollerin ve uygun sorumluluk ve yetkilerin belirlenmesi için dokümante edilmiş bir prosedür oluşturulmalıdır. Kuruluş, yapılabildiğinde uygun olmayan ürünü aşağıdaki yollardan biri veya birden fazlası ile ele almalıdır: d) Teslimattan veya sonra uygun olmayan ürün tespit edildiğinde, uygunsuzluğun etkilerine veya uygunsuzluğun uygun tedbirler alması ile Kuruluş uygun olmayan ürünü; aşağıdaki yollardan biri veya birden fazlası ile ele almalıdır cümlesine “yapılabildiğinde” ifadesi eklenmiştir.  Kuruluşa uygun olmayan ürünü nasıl yöneteceği konusunda esneklik getirilmiştir. Sevkiyattan veya kullanım başladıktan sonra uygun olmayan ürün tespit edilirse, kuruluş, uygunsuzluğun potansiyel etkilerine göre faaliyet uygulayacaktır.

32 Saraç Danışmanlık, ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
8.5 İYİLEŞTİRME ISO ISO AÇIKLAMA 8.5.2 Düzeltici Faaliyet Dokümante edilmiş prosedür; f) Başlatılan düzeltici faaliyetin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak üzere oluşturulmalıdır. faaliyetin etkinliğinin Gözden geçirilmesi için şartları Düzeltici faaliyetlerin etkinlik açısından gözden geçirilme zorunluluğu getirilmiş. Düzeltici faaliyetin etkinliğinden emin olmak için yöntem tanımlamamız istenmektedir. Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır

33 Saraç Danışmanlık , ISO 9001-2008 Değişiklikler ,
8.5 İYİLEŞTİRME ISO ISO AÇIKLAMA 8.5.3 Önleyici Faaliyet Dokümante edilmiş prosedür; e) Başlatılan önleyici faaliyetlerin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak üzere oluşturulmalıdır. faaliyetlerin etkinliğinin gözden geçirilmesi için şartları tanımlamak üzere Önleyici faaliyetlerin etkinlik açısından gözden geçirilme zorunluluğu getirilmiş. Önleyici faaliyetin etkinliğinden emin olmak için yöntem tanımlamamız istenmektedir. Saraç Danışmanlık , ISO Değişiklikler , Tüm hakları saklıdır


"Saraç Danışmanlık, ISO Değişiklikler ," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları