Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Namaz Nedir?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Namaz Nedir?."— Sunum transkripti:

1 Namaz Nedir?

2 Namaz’ın Tarifi Namaz, muayyen vakitlerde hususî hareket ve okuyuşlarla yerine getirilen bir ibâdettir.

3 îmandan sonra en mühim emridir
Dinin direğidir Müslümanlığın temel taşıdır. Namaz îmanın alâmetlerindendir. kulu Allah’a bağlayan bir bağ Cennetin anahtarı Kullukta önemli bir hizmetidir. Allah'ın kudretini idrâk eden ve büyüklüğü karşısında hayranlık duyan insanın, bu hürmet ve hayranlığını en münasip söz ve hareketlerle dile getirmesidir. Yahut da aynı hareketleri tekrarlamak suretiyle bu hürmet ve hayranlık duygularını kuvvetlendirmesidir.

4 kul, bizzat Allah'a arzeder,
Namaz, kulun günde 5 defa Yaradanın huzuruna çıkması, divanında durması demektir. Bu yüce divanda, arada hiçbir vasıta olmadan her türlü dilek ve ihtiyacını, kul, bizzat Allah'a arzeder, O'na sığınır, yalnızca O'ndan yardım diler. Böylece Peygamberimizin, Mi'rac'da gerçekleşen Allah ile mülâkatı hâdisesi, namaz içinde sembolik olarak yaşanmış olur. Bu sırra işaret için, Peygamberimiz, "Namaz mü'minin mi'râcıdır" buyurmuştur.

5 Namaz mahlûkatın bütün ibâdet şekillerini bir araya toplayan özlü bir ibâdettir.

6 "Namaz Dînin Direğidir." (Hadîs-i şerîf)
Yani müslüman imanını ve dinini ancak nazla diri tutabilir. Çünkü namaz bunları zirvede tutmak için her gün zihni ve ruhi bir antranmandır.

7 Kur'ân-ı Kerîm'in ifadesine göre, kâinattaki bütün mahlûkat Allah Teâlâ'yı, devamlı olarak zikir ve tesbih etmektedir. تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَاْلاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَاِنْ مِنْ شَىْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا -44, "Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı tesbih etmesin [Allah'ı zikretmesin ve Allah'a ibâdet etmesin]. Fakat siz onların bu tesbih [ve ibâdetlerini] anlayamazsınız." (el-İsrâ:17/ 44).

8 Yeryüzünde insan dışındaki canlılara baktığımız zaman esas olarak üç şekilde görürüz:
Dik olarak ayakta duranlar: Yarı ayakta, yani, eğik olarak duranlar: Yerde sürünenler:

9 Secde Kıyam Rukü Mahlûklar, ibâdetlerini, bulundukları şekilleriyle yapmaktadırlar. Fakat insan oğlu namaz kıldığı zaman, bu mahlûkların ayrı ayrı olan ibâdet şekillerini namazı içinde birleştirmektedir. Nitekim, namazın bir kısmı ayakta (kıyam), bir kısmı yarı ayakta, eğilerek (rükû') ve bir kısmı da yerde (secde) yapılmaktadır.

10 ya da secde hâlinde bir ibâdettir.
Melekler de, diğer varlıklar gibi, yalnız bir şekil ile Allah'a ibâdet ederler. Bu da; ya kıyam, ya rükû' ya da secde hâlinde bir ibâdettir. İnsan ise yüksek yaratılışı icabı olarak meleklerin ibâdet şekillerini de kendi ibâdeti içinde birleştirerek Allah'a kulluk vazifesinde bulunmaktadır.

11 mü'minler için hayır dua Resulullah’a salât ü selâm bulunmaktadır
Namazın içinde, tekbir, tevhid, şükür, tesbih, hürmet, Tenzih Tazarru medh ü senâ, tevazu, hamd, ve niyaz, mü'minler için hayır dua Resulullah’a salât ü selâm bulunmaktadır

12 Kur'an okumak başlı başına bir ibâdettir
Kur'an okumak başlı başına bir ibâdettir. Namazda bir miktar da Kur'an okunmaktadır. Mü'minlerin birbirleri ile selâmlaşmaları ayrı bir ibâdettir. Namaz sonunda selâm da vardır. Yine İslâm'a göre tefekkür büyük ibâdetlerden biridir. Cemaatla kılınan namazlarda mü'minler Allah'ın kudretini düşünme imkânına sâhip olurlar.

13 Namazın zekât ve hacc ile de alâkası vardır
Namazın zekât ve hacc ile de alâkası vardır. Çünkü namaz, vücudun ve ömrün zekâtıdır. Namazda kıbleye dönülmesi ise, hacca bir işâret ve nümûnedir. Görüldüğü gibi, namaz, bütün bedenî ibâdetleri içine almakta, hepsine birden hulâsa ve fihriste olmaktadır.

14 Namazın şartları Dışındaki şartlar İçindeki şartlar Temizlenmek Başlama tekbiri Abdest almak Ayakta durmak Avret yerini örtmak Kurandan okumak Vaktinde kılmak Rukü yapmak Kıbleye dönmek Secde yapmak Niyet etmek sonunda oturmak

15 Namazdaki hareketlerin anlamı

16 Allah için her şey bir tarafa bırakılmış olur
1.KIYAM Önce ayakta dikilip durur (kıyam) ve ellerimizi yukarı doğru kaldırıp, ‘’Allahü ekber’ (Ancak Allah yüce ve uludur) deriz. Böylece insan, Allah için her şey bir tarafa bırakılmış olur El bağlayarak Kulluğunu tescil etmekte Böylece ayakta duran tüm varlıkların ibadeti de temsil edilir. Allah’ın emir ve iradesine teslim olunur,

17 saygı işareti olarak başını alçaltır
2. RÜKU İnsan, Allah’ın şanına yakışan övgüler serdettikten sonra bu yücelik karşısında kendini o derece aciz ve zayıf hisseder ki, bunu ifade için öne eğilir (rüku), Sübhane Rabbiy’el Azim’’ (Büyüklük ve azamet sahibi Rabbimi bütün noksanlardan tenzih edip yüceltirim.) der. saygı işareti olarak başını alçaltır Mü'min bu haliyle, rükû halindeki tüm canlıların ibadetini de temsil etmektedir.

18 3. DUA Sonra yine doğrularak kendisini bu doğru yola ilettiği için Allah’a şükür ve hamdını arz eder. Bir an için Allah’ın yücelik ve büyüklüğü ve kendi hareketinin basitlik ve küçüklüğü karşısında ayakta tefekküre dalıp bundan o derece yılgın ve sarsılmış bir hale gelir.

19 4. SECDE Secdeye kapanır ve alnını, tevazu ve acizliğini tam manasıyla hissederek yere değdirir ve şöyle söyler: ‘Sübhane Rabbiy’el-A’la’ (Büyüklük ve Yücelik sadece O’na ait olan Rabbimi bütün noksanlardan tenzih edip yüceltirim).

20 5. TAHİYYAT VE SELAM Bu hareketleri bir dizi tekrar etmesinden sonra kişi kendini, arada hiçbir vasıta veya aracı bulunmaksızın doğrudan doğruya şahsen Allah’ın huzurunda bulur ve ondan destek ve yardım talep eder.

21 İki varlık karşılaştıklarında daima bu ikisi arasında bir selamlaşma gerçekleştirilir. İşte namazın bir kısmında (teşehhüd kısmı) namazını eda etmekte olan Müslüman, Mi’rac esnasında Muhammed (sas) ile Allah arasında teati edilen selamlaşma formüllerini aynen tekrar eder: ‘’Et-Tahiyyatü l’illahi, v’es-salavatü v’ettayyibatü. es-Selamu eleyke eyyuh’en-Nebiyyü, ve rahmet’ullahi ve berakatüh. Es-Selamü aleyna ve alâ ibad’-illah’issalihin’’ (En mukaddes ve en zahidane hürmet ve tazimler Allah’a aittir. Ey Nebi sana selam, Allah’ın rahmet ve bereketi de senin üzerine olsun. (Allah’ın) selamı bizim üzerimize ve Allah karşısında iyi ve mükemmel hareket eden salih kulların üzerine olsun!)

22 Hazırlayan: Cevat Karabacak
Teşekkürler


"Namaz Nedir?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları