Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IP ADRESİ MEHMET BERKAY ANAÇ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IP ADRESİ MEHMET BERKAY ANAÇ"— Sunum transkripti:

1 IP ADRESİ MEHMET BERKAY ANAÇ 2013772002

2 IP ADRES NEDİR? IP adresi (Internet Protocol Address), interneti ya da TCP/IP protokolünü kullanan diğer paket anahtarlamalı ağlara bağlı cihazların, ağ üzerinden birbirleri ile veri alışverişi yapmak için kullandıkları adrestir. İnternet'e bağlanan her bilgisayara, İnternet Servis Sağlayıcısı tarafından bir IP adresi atanır ve internetteki diğer bilgisayarlar bu bilgisayara verilen bu adres ile ulaşırlar. IP adresine sahip iki farklı cihaz aynı yerel ağda olmasa dahi, yönlendiriciler vasıtası ile birbirleri ile iletişim kurabilirler.

3 Internet'te her bilgisayarın bir IP (Internet Protokol) adresi vardır
Internet'te her bilgisayarın bir IP (Internet Protokol) adresi vardır. Bir IP adresi, noktalarla ayrılan dört rakamdan oluşur; örneğin sizin IP adresiniz, ' ' şeklindedir. Bir bilgisayarın IP adresi varsa, internet üzerindeki tüm bilgisayarlar bu adresi kolayca bulur. Yani bir sitenin IP adresini biliyorsanız, web tarayıcınıza bu adresi yazarak da bağlanabilirsiniz. Ancak bu rakamları akılda tutmak zor olduğundan her bir IP adresine karşılık gelen alan adları verilmiştir. Çoğu Internet Servis Sağlayıcılarda bulunan özel sunucu bilgisayarlardan (Alan Adı Sunucuları - Domain Name Server- DNS) oluşan bir ağ, hangi alan adının hangi IP adresine karşılık geldiği bilgisini tutar ve kullanıcıları doğru adreslere yönlendirir. Internet'te trafiğin işlemesi bu IP adreslerine bağlıdır. Böylece hiçbir karışıklık olmaz.

4 Siz de Internet'e bağlandığınızda bilgisayarınıza bir IP adresi atanıyor. Ancak çoğu kullanıcının IP adresi dinamiktir, yani servis sağlayıcınızda o an boş bulunan bir IP adresi atanır. Bu yüzden her bağlantıda IP adresinizin son numarası değişir. Bazı IP adresleri sabittir (statik IP), yani IP adresleri hiç değişmez. Türk Telekom yakın bir geçmişte, isteyen ADSL kullanıcılarına sabit IP adresi hizmeti vermeye başlamıştır.

5 IP ADRESİ NE İŞE YARAR? IP adresi, İnternet Kontrol Protokolü (İnternet Protokolü) standardını kullanan bir ağdaki cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve veri alışverişinde bulunmak için kullandıkları benzersiz bir numaradır. İnternet bağlantısı bulunan her cihazın bu cihaza tahsis edilen bir adresi olması gerekir. Bu adres ya da numara, iletilen bilginin doğru adrese gönderilmesini, ya da verinin doğru adresten alınmasını sağlar. Bugün halen kullanılmakta ve test edilmekte olan iki tür İnternet Protokolü bulunmaktadır: IPv4 ve IPv6 IP adresi ya da numarası, bugün suçluların takibinden online satış ve pazarlamaya kadar çok çeşitli alanlarda yaygın olarak yararlanılan bir veridir. IP numarasına bakarak kullanıcının bulunduğu ülkeyi, kenti, enlem ve boylamı ve ISS'yi (İnternet Servis Sağlayıcısı) belirlemek mümkündür.

6 DİNAMİK IP VE STATİK IP NEDİR?
Telefon ile (ADSL veya çevirmeli bağdaştırıcı) internete bağlanan kullanıcının IP adresi çoğu zaman dinamiktir, yani servis sağlayıcıda o an boş bulunan bir IP adresi atanır. Bu yüzden her bağlantıda IP adresinin belli kısımları değişebilir. Statik IP adresleri olan bilgisayarların adresleri değişmez. Sunucu görevi gören bilgisayarlar için tercih edilir.

7 IP ADRESİNİ HANGİ SERVER ATAR?
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), basit olarak sistemdeki bilgisayarlara IP adreslerini ve buna ek olarak değişik parametreleri atamak için kullanılan servistir. DHCP’nin temel özelliği sistemi kuran kişilerin tek tek tüm makineleri gezip aynı veya benzer parametreleri defalarca eliyle girmesini engellemek, böylece zaman kazanmak ve sistem yöneticisinin işini kolaylaştırmaktır.

8 DHCP’NİN AVANTAJLARI Disksiz iş istasyonları: Aslında DHCP ilk olarak diske sahip olmayan bilgisayarlara IP bilgilerini sunmak için tasarlanmıştı. Bu tür iş istasyonları üzerinde herhangi bir yedekleme aracı olmadığı için açılış esnasında ağ IP verilerinin aktarılması gerekliydi. Açılış sırasında ilk olarak gereksinim duyulan veri ise, sizin de kolayca bulabileceğiniz gibi, basit bir IP’dir. Bu bilgi alındığı anda (Linux kullanılması durumunda) çekirdek disksiz makineye kolaylıkla transfer edilebilir. Ağda taşınabilir bilgisayarların varlığı: Bir dizüstü bilgisayarı sıklıkla yanınızda gezdiriyorsanız, bu bilgisayarı her götürdüğünüz yerde ağ bilgilerini değiştirmenin ne kadar can sıkıcı olduğunu biliyorsunuzdur. DHCP’nin kullanıldığı ağlarda, otomatik olarak alınan bu bilgiler her yeni ağa bağlandığınız zaman güncellenir ve elle işlem yaparak zaman kaybetmeniz engellenir.

9 DNS yönetiminin kolaylaşması: DHCP sayesinde IP adreslerinin statik olarak tanımlanması engellenir. Sabit IP verilmesi halinde çok dikkat isteyen bu işlem, DHCP yardımıyla gereksiz hale gelir. On bilgisayarlı bir yere sistem kurduğumuzu düşünelim. Kullanıcılar hem kendi aralarında haberleşecekler, hem de internette gezip, e-posta alıp verecekler. Bunun için belli bir IP bloğu tanımlayıp, DHCP üzerinden bilgisayarlara dağıtacağız. İsterseniz şimdi bilgisayarlar için tanımlayacağımız parametreleri bir gözden geçirelim.

10 1-)Her makinenin birbirinden farklı IP adresi olması gereklidir
1-)Her makinenin birbirinden farklı IP adresi olması gereklidir. Hiçbir IP birbiriyle çakışmamalıdır. 2-)Her ethernet kartına ait belli bir ağ maskesi bulunmalı ve aynı alt ağ üzerinde bu ağ maskelerinin aynı olması gereklidir. 3-)Eğer sistemin İnternete bağlantısı var ise İnternet’e bağlanacak olan bilgisayarların geçit (gateway) IP adresinin bulunması şarttır. 4-)Son olarak en az bir, tercihen iki DNS IP adresinin de önceden belirlenmiş olması gereklidir. Yukarıdaki listeye bakarak geleneksel yöntemler ile (DHCP kullanılmadığı zaman) en az 4 değerin her bilgisayar için girilmesi gerektiğini de hemen söyleyebiliriz. Eğer 20 makinelik bir ağınız var ise, her bilgisayarı teker teker girip toplam 80 numarayı yazmak zorundasınız. Eğer benzeri bir işlemi daha geniş bir ağda (250 bilgisayar) yapmak isterseniz, gerisini siz düşünün.

11 IP ADRESİ SINIFLARI İnternete bağlı büyüklü küçüklü binlerce ağ vardır ve bu ağlar için gerekli IP adresleri sayısı birbirinden oldukça farklı olabilmektedir. Adres dağıtımını ve ağlara atanan adreslerin ağ aygıtlarına yerleşimini kolaylaştırmak amacıyla IP adres alanı alt kümelere bölünmüştür, yani sınıflandırılmıştır. Beş temel sınıflama vardır ve bunlar A,B,C,D ve E sınıfı adresler olarak adlandırılır. Bunlardan hangisinin gerektiğini doğrudan bu adreslerin kullanılacağı ağın büyüklüğü belirler.

12

13 Adresler iki parçaya ayrılır; parçanın soldaki kısmı ağ adresi, sağdaki kısım ise sistem adresi olarak adlandırılır. Ağ adresleri yönlendiriciler için daha anlamlıdır. Tüm yönlendirme işlemleri ağ adreslerine bakılarak yapılır. Şekilde sınıflanmış bir ağın ayrılmış hali görülmektedir. Sınıflamalı adreslemede 32 bitlik adresin kaçar bitinin ağ ve sisteme ait olduğunu belirlemek için ağ maskesi kullanılır. Ağ maskesi IP adresiyle mantıksal VE işlemine tabii tutulur ve sonuç ağ adresini verir. Mesela, IP adresine ve ağ maskesine sahip bir bilgisayarın VE işleminden sonra ağ adresi ve sistem adresi 1.1 olur.

14 Sınıflamalı adreslemede IP adresleri A,B,C,D ve E şeklinde ayrılır.

15 Noktalı gösterimde Şekilde anlaşılacağı üzere, her sınıf için tanımlanabilecek maksimum sayıda bilgisayar adedi vardır. Bu bilgisayarlar internet ortamında “host” diye adlandırılır. Her bir sınıf için tanımlanabilecek host sayısı şekilsel olarak aşağıda belirtilmiştir. h:”host” Ağ üzerinde tanımlanacak olan bilgisayarlar A Sınıfı: 001.hhh.hhh.hhh ‘dan 126.hhh.hhh.hhh ‘a kadar B Sınıfı: hhh.hhh ‘dan hhh.hhh ‘a kadar C Sınıfı: hhh ‘dan hhh ‘a kadar D Sınıfı: ‘dan ‘a kadar

16 A Sınıfı Adresler A sınıfı adreslerde ağ adresi ilk oktet ile belirlenir. Geri kalan diğer oktetler ise o ağdaki bir bilgisayarı gösterir. IBM firması A sınıfı bir adres kullanmaktadır. İlk oktet 0 ile 126 arasında ise o adres bir A sınıfı adrestir. A sınıfı adres her biri tane bilgisayar içeren 126 tane alt ağa izin verir sayısı (224 – 2)’den hesaplanır. Burada iki sayısının çıkarılması A sınıfı adreslemede iki adresin özel amaçlı olarak kullanılmasıdır. 126 sayısı ise (27-2)’ den hesaplanır. Burada da iki çıkarılmıştır çünkü, ve adresleri özel amaçlı kullanılmaktadır adresi varsayılan yönlendirme ve adresi ise yerel çevrim için kullanılır.

17 B Sınıfı Adresler B sınıfı ağlar 14 bit, ağ içindeki bilgisayarlar ise 16 bit ile ifade edilir. İlk iki biti 1 0 şeklindedir. B sınıfı her biri bilgisayar içeren tane alt ağa izin verir. Bu tür adres alanı büyük ve orta büyüklükte ağlar için kullanılır. Birçok büyük üniversite ve ISS’ ler bu tür adres alanına sahiptir. Şekilde görüldüğü gibi ve IP adreslerine sahip olan B sınıfı iki ayrı ağ router ile birbirinden ayrılmış ve bu ağlardan IP adresine sahip olan ağ kendi içinde mantıksal iki ayrı alt ağa köprü (bridge) yardımı ile ayrılarak ağ kurulumun sağlanması görülmektedir.

18

19 C Sınıfı Adresler C sınıfı adres alanı içinde ağlar 21 bit, ağ içindeki bilgisayarlar 8 bit ile temsil edilir. Kamu kuruluşlarına C sınıfı adresler verilmektedir D Sınıfı Adresler D sınıfı adresler özel amaçlı adresler olup bir datagramın birçok sisteme dağıtılması için kullanılır. E Sınıfı Adresler E sınıfı adreslerin özelliği gizli tutulmuştur.

20 ALT AĞLAR Subnets Alt ağ kavramı, sahip olunan IP adreslerini daha küçük adres gruplarına parçalamak anlamına gelir. Meselâ, C sınıfı bir adres de 256 tane IP adresi vardır, ancak LAN içerisinde 50 tane sistem varsa yaklaşık 200 tane IP adresi boşa gidecektir. Bu durumda C sınıf adres parçalanarak alt ağlara ayrılır ve yeni oluşturulan altağ içindeki adresleri kullanır.

21 Subnet Mask Bir bilgisayar ancak aynı ağda bulunan bir bilgisayarla doğrudan iletişime geçebilir. Aynı ağda değillerse dolaylı olarak iletişime geçer. Aynı ağda olup olmadığını IP adreslerini kullanarak anlarız. IP adresinin bir bölümü ağı diğer bölümü de bilgisayarın ağ içindeki adresini tanımlar. Hangi bölümü ile ağı hangi bölümü ile bilgisayarı tanımladığını bilmek için alt ağ maskesi kullanırız. Dört bölümden oluşur ve ağ adresinin hangi bölüme kadar geldiğini göstermek için kullanılır. Bilgisayar kendi ağ tanımlayıcılarını bulmak için alt ağ maskesi kullanır. Bu yüzden alt ağ maskesinin doğru şekilde girilmesi gerekir. Yanlış girilirse bilgisayarın diğer bilgisayarlarla iletişimi engellenebilir.

22 Bilgisayar ağ tanımlayıcısını bulmak için alt ağ maskesini IP adresini VE mantıksal işleminden geçirerek kullanırlar. Meselâ: IP adresi: olsun ve alt ağ maskesi de olsun. Bilgisayarın bu bilgilere dayanarak bulunduğu ağ tanımlayıcısını yani ağ adresini bulabiliriz. IP adresi ile alt ağ maskesini VE işlemine tabi tutalım: = VE = Sonuç: =

23 Subnetting Alt ağlara ayırma işlemi verilen bir adres aralığını bölümlemek demektir. İnternete erişim için yetkili bir kurumdan ağ adresi alırız ve bu adres diyelim ki, gibi bir adres olsun. Buradan anlaşılacağı üzere bu adres C sınıfı bir adrestir. C sınıfı bir adres için de gibi bir alt ağ maskemiz vardır. Bu durumda kurum ağımızda 254 adet bilgisayar adresi tanımlayabiliriz (çünkü bize adres belirleme için son oktet, yani 8 bit kalıyor. Adres kuralımızı uygularsak 28-2=254 adet bilgisayar adresi verebiliriz). Kurumumuz bilgisayarlarının meselâ: Ankara, Eskişehir ve Afyon gibi üç ayrı ilde olduğunu varsayalım.

24 Bu durumda kurumumuzda üç ayrı ağ segmenti bulunacak ve bunlar yönlendiriciler (router) aracılığı ile birbirlerine bağlanacaklardır. Bizim burada alt ağlara ayırma işlemini adresimiz C sınıfı bir adres olduğundan IP numaramızın son oktetinde gerçekleştireceğiz. Her bir şehirdeki bilgisayarlar (Ankara, Eskişehir ve Afyon olmak üzere 3 tane alt ağ) ve iki şehir arasında kalan bölümlerde (Ankara-Eskişehir ve Eskişehir-Afyon olmak üzere 2 tane alt ağ) birer alt ağdır. Yani 5 tane alt ağ tanımlamamız gerekiyor. Bu sebeple değişiklik yapabildiğimiz tek oktet olan 4. oktetin ilk üç bitini alt ağ için ayırmamız gerekiyor. Üç bit olmasının sebebi ise 5=101 olmasıdır. C sınıfı ağımız ikili sistemde: şeklinde gösterilir.

25 NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATİON) NEDİR?
Ağ adresi çevirisi (NAT), bir ağ üzerindeki bilgisayarların Internet Protokolü sürüm 4 (IPv4) adreslerinin farklı bir ağ üzerindeki bilgisayarların IPv4 adreslerine çevrilmesine yönelik bir yöntemdir. Şirket ağı gibi özel bir ağın Internet gibi ortak bir ağ ile buluştuğu sınırda dağıtılan NAT etkinleştirilmiş bir IP yönlendiricisi, bu çeviri hizmetini sağlayarak özel ağ üzerindeki bilgisayarların ortak ağ üzerindeki bilgisayarlara erişmesine izin verir. NAT teknolojisi, IPv4 adreslerinin tükenmesi sorununa geçici bir çözüm sunmak amacıyla geliştirilmiştir. Kullanılabilir genel benzersiz (ortak) IPv4 adreslerinin sayısı, Internet erişimine gerek duyan bilgisayarların hızla artan sayısını karşılayamayacak kadar azdır. Internet Protokolü sürüm 6 (IPv6) adreslerinin geliştirilmesine yönelik uzun vadeli çözüm mevcut olsa da IPv6 henüz yaygın şekilde benimsenmemiştir. NAT teknolojisi herhangi bir ağ üzerindeki bilgisayarların, Internet üzerinde genel benzersiz ortak adreslere sahip bilgisayarlara bağlanmak için yeniden kullanılabilir özel adresler kullanmasına olanak tanır.

26 Windows Server® 2008 içindeki Yönlendirme ve Uzaktan Erişim hizmeti, ağ adresi çevirisi sağlayan bir yönlendirme protokolü bileşeninin isteğe bağlı olarak yapılandırılmasına olanak tanıyarak, bir NAT çözümünü destekler. Özel ağ üzerindeki bilgisayarlar, Yönlendirme ve Uzaktan Erişim hizmetini çalıştıran NAT etkinleştirilmiş bir yönlendirici aracılığıyla bir ortak ağa erişim sağlayabilir. Özel ağdan giden ve bu ağa gelen tüm trafik, NAT etkinleştirilmiş yönlendirici aracılığıyla iletilmelidir.

27 NAT, aşağıdaki bileşenlerden oluşur:
Çeviri: Yönlendirme ve Uzaktan erişimi çalıştıran ve üzerinde NAT'nin etkinleştirildiği sunucu, özel ağ ile Internet arasında iletilen paketlerin IP adreslerini ve TCP/UDP bağlantı noktası numaralarını çevirir. Adresleme:Ağ adresi çevirisini gerçekleştiren bilgisayar, IP adresi yapılandırma bilgilerini ev ağı üzerindeki diğer bilgisayarlara iletir. Adresleme bileşeni; bir IP adresini, alt ağ maskesini, varsayılan ağ geçidini ve bir DNS sunucusunun IP adresini ayıran basitleştirilmiş bir DHCP sunucusudur. IP yapılandırmasını otomatik olarak almak için, ev ağı üzerindeki bilgisayarları DHCP istemcileri olarak yapılandırmanız gerekir.

28 Ad çözümleme:Ağ adresi çevirisini gerçekleştiren bilgisayar, ev ağı üzerindeki diğer bilgisayarlar için DNS sunucusu haline gelir. Ağ adresi çevirisini gerçekleştiren bilgisayar, ad çözümleme isteklerini aldığında; bu istekleri, yapılandırma ayarlarında kayıtlı olan Internet tabanlı DNS sunucusuna iletir ve yanıtları ev ağı bilgisayarına döndürür.

29 UNİCAST Unicast haberleşme, bir cihazın diğer bir cihaza bir paket göndermesi işlemidir. Bu haberleşme tipinde kaynak ve hedef adresler kullanıcı(host) IP adresleridir. Kullanıcılara atanabilecek IP adresleri ilgili ağdaki ilk adres(ağ adresi) ve son adres(broadcast adresi) dışındaki IP adresleridir. Kullanıcı IP adresi aralığı ile arasındadır. Bu aralık içerisinde özel kullanımları bulunan /8 ve /8 ağları kullanıcılara atanabilecek IP adreslerinin dışarısında bırakılmışlardır.

30 MULTİCAST Multicast haberleşme, bir cihazın özel bir grup cihazın tamamına bir paket göndermesi işlemidir. Bu haberleşme tipinde kaynak adres kullanıcı (host) IP adresi, hedef IP adresi ise Multicast grup IP adresidir. IPv4 Multicast adresleri ile arasındaki, multicast haberleşme için rezerve edilmiş IP adresleridir.

31 BROADCAST Broadcast haberleşme, bir cihazın bulunduğu ağdaki diğer tüm cihazlara bir paket göndermesi işlemidir. Bu haberleşme tipinde kaynak adres kullanıcı(host) IP adresi, hedef IP adresi ise ilgili ağın Broadcast adresi(yöneltilmiş broadcast adresi) ya da (sınırlandırılmış broadcast adresi)’tir. İlgili ağdaki son IP adresi o ağın broadcast adresi olarak tanımlanmıştır ve cihazlara atanması söz konusu değildir.

32 KAYNAKÇA http://www. ip-numaram. com/ipadresi. html http://tr


"IP ADRESİ MEHMET BERKAY ANAÇ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları