Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK VE ÖZ YÖNELİM

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK VE ÖZ YÖNELİM"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK VE ÖZ YÖNELİM
Gurup pars Özgür NAMAL MEHMET RİFAT TAŞDAN MELİH KELEŞ SERKAN ŞİŞEK

2 Girişimcilik Bürokrasinin azaltılmasından, firma kuruluş masraflarının düşürülmesinden, düzenleyici yüklerin azaltılmasından ve yeni girişimcilerin yaptığı mali hataların hoş görülmesine kadar bir dizi fikir tartışılıyor. Bütün bu fikirlerin odaklandığı noktayı ise, “girişimciliği erken kavrayan ve benimseyen yeni bir nesil yaratmak” şeklinde özetlemek mümkün. Bu ortamın ilk yeşertilmesi gereken platformların ise okullar olduğu gerçeği uzmanlarca Avrupalıların önüne konuluyor.

3 Okulda Uygulanması Geleneksel olarak okullar iş dünyasına karşı ihtiyatlı yaklaşıyor ve ticari değerlerin faaliyetleri içine alınmasını isteksiz davranıyordu. Küreselleşmenin önlenemez yükselişi, fikirlerin hızla değişmesine neden oldu. Artık Avrupa’da okulların çoğu yerel iş dünyası ile iyi ilişkiler geliştirmenin yollarını araştırıyor.

4 ÖZ YÖNELİM Kendi anlama ve öğrenme ihtiyaçlarını takip etme; uygun kaynakları belirleme; öğrenmeyi bir alandan bir başka alan aktarma.

5 Son zamanlarda farklı bilim adamları tarafından savunulan öğrenme kuramlarında öğrencinin aktifliği ilkesi önem kazanmıştır. Oluşturmacı öğrenme modeli (constructivist) olarak bilinen öğrenme yaklaşımında ise, öğrencilerin daha önceki deneyimlerinden ve önbilgilerinden yararlanarak yeni karşılaştıkları durumlara anlam verebilecekleri savunulmaktadır. Oluşturmacı öğrenme yaklaşımına göre bilgi pasif olarak alınamaz.

6 Kişi, yeni bir bilgi aldığında onu kendisinde önceden var olan bilgileriyle karşılaştırdıktan sonra özümser. Yani; önceden var olan bilgilerin kapsam ve niteliklerini değiştirir ve yeni edinilen deneyimlerin gerektirdiklerine uygun davranır.

7 Kişilerin önceki bilgileri aynı olmadığından dolayı yeni alınan bilgi kişiler tarafından farklı özümsenmiş olur. Öğrencinin veya bireyin herhangi bir anda sahip olduğu bilgi birikimi yeni bir bilgiye veya uyarımlara cevap vermede çok önemlidir. Öğrenci kendine özgü olarak bilgiyi oluşturur. Bu süreç öğrenciyi aktif kılan bir süreçtir.

8 Öğretmenler Öz Yönelim Gelişimi İçin Şu Basamakları Dikkate Almalıdırlar.
1. Oluşturmacı öğretmen, öğrencilerin girişimini cesaretlendirir. 2. Fiziksel materyalleri ve çeşitli kaynakları amacına uygun olarak kullanır. 3. Öğrencilere yaptıracağı aktiviteleri şekillendirirken sınıflandırma, analiz etme, tahminde bulunma ve yaratıcılık gibi bilişsel terminolojiyi kullanır. 4. Öğrenci sorularının dersi yönlendirmesine, öğretme stratejilerinde ve dersin içeriğinde değişiklik yapabilmesine imkân sağlar. 5.İşlenen konudaki kavramları kendisinin nasıl anladığından bahsetmeden önce öğrencilerin sahip olduğu kavramları anlamaya çalışır.

9 Öğretmenler Öz Yönelim Gelişimi İçin Şu Basamakları Dikkate Almalıdırlar.
6. Öğrencilerin hem birbirleriyle hem de öğretmenle diyaloga girmelerine yardımcı olur. 7. Öğrencilerin birbirlerine soru sormalarına ve düşündürücü ve açık uçlu sorular sorarak öğrencileri araştırma yapmaya teşvik eder. 8. Öğrencilerin konuyla ilgili mevcut bilgilerini derinlemesine anlamaya çalışır. 9. Öğrencilere bir olayla ilgili olarak ileri sürdükleri ilk hipotezleriyle çelişen deneyimler sunar ve bu konuda tartışmalarını teşvik eder. 10. Soru sorduktan sonra öğrencilere düşünme fırsatı tanır. 11. Öğrencilerin kavramlar arasında ilişki kurabilmeleri için zaman tanır

10 Kişinin Kendini Tanıması Duygularını Fark Ederek Yöneterek, Düşünceleri Ve Davranışları Üzerinde Kontrol Sahibi Olmasıdır. (Kendini Tanı Ve Yönet) Yaşamdaki deneyimlerimizin beş duyumuz aracılığı ile algılanması ve işlenmesi, Sözlü ve sözsüz iletişim ve davranışlarımız aracılığı ile düşüncelerimizi yansıtma tarzımız, Zihnimizin iç programlarını kullanarak düşüncelerimizi ve iletişimimizi belirlediğimiz ve arzuladığımız hedeflere ulaşacak şekilde düzenlemek. Öğrencilere yukarıdaki özelliklerin kazandırılması için gerekli bilginin verilmesi. (Uzmanlar)

11 Kendi Anlayışını Ve Öğrenme Gereksinimlerini Gözlemlemek
Öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından seçilen kursları ve programları, kendileri tasarlayarak ve kendileri takip edecek şekilde planlarlar. Örnek: Yabancı dil öğretiminin öğrencilerin isteği doğrultusunda günlük konuşma şeklinde öğretilmesinin istenmesi.

12 Uzmanlaşmak Üzere Temel Becerilerin Ve/Veya Öğretim Programının Sınırlarını Aşarak Kendi Öğrenme Sınırlarını Ve Fırsatlarını Keşfetmek, Genişletmek, Tartışma, vaka çalışmaları, saha çalışmaları yaptırarak öğrencilerin bağımsız düşünmelerini sağlamak öğretim programlarının sınırlarını aşarak temel becerilerinin geliştirilmesini sağlamak. Örnek: Mesleki ve teknik eğitimde halen uygulama olan beceri eğitimi (Staj) uygulamasının; eğitim öğretimin diğer kademelerine ihtiyaç doğrultusunda uygulanması.

13 Becerilerini Profesyonel Düzeye Yükseltmek Üzere Girişiminde Bulunmak,
İçerik öğretmeyi geliştirmeliyiz internet üzerinden herhangi bir uzmana danışabilme, araştırma yaparak en iyi kurumlarda kurs alabilme ve kendi program ve projelerini oluşturabilme. Örnek: Web 2.0 araçları (Facebook, Twitter, Wiki, Bloger)üzerinden araştırmalar sonucu öğrencilerin uzmanlar ile bilgi alışverişi yapması.

14 Öğrenmenin Yaşam Boyu Bir Süreç Olduğuna İlişkin Kararlı Davranışlar Sergilemek,
Hayat boyunca bilgiye ulaşması kendini güncellemesi gerektiğini bilmesi. Örnek: Google gibi arama motorları ile bilmek istediklerine, youtube gibi görsel siteler aracılığıyla, görsel öğretileri yaşam boyunca karşılar.


"GİRİŞİMCİLİK VE ÖZ YÖNELİM" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları