Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bilgi Toplumunun Oluşturulmasında Gerekli Unsurların Yaratılması ve Yönetilmesi HAZIRLAYANLAR: Tuğrul Uğurlu 1, Ümit Öztürk 2, Ceyhun Alemdar 3, Emrah.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bilgi Toplumunun Oluşturulmasında Gerekli Unsurların Yaratılması ve Yönetilmesi HAZIRLAYANLAR: Tuğrul Uğurlu 1, Ümit Öztürk 2, Ceyhun Alemdar 3, Emrah."— Sunum transkripti:

1 Bilgi Toplumunun Oluşturulmasında Gerekli Unsurların Yaratılması ve Yönetilmesi HAZIRLAYANLAR: Tuğrul Uğurlu 1, Ümit Öztürk 2, Ceyhun Alemdar 3, Emrah Kalkan 4,, Ramazan Altun 5 İletişim : tugrulugurlu@windowslive.com 1, ozturk.u84@gmail.com 2, ceyhunalemdar@hotmail.com 3, emrahfora@gmail.com 4, ramazanaltunn@gmail.com 5tugrulugurlu@windowslive.com 1ozturk.u84@gmail.com 2 ceyhunalemdar@hotmail.com 3emrahfora@gmail.com 4 ramazanaltunn@gmail.com 5 Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencileri

2 Sunum Planı Bilgi Bilgi Toplumu Eğitim Ar-ge ve Patent Olanaklar ve Geleceğe Yönelik Planlama Sonuç 2

3 Bilgi Araştırma, gözlem ya da öğrenme yoluyla edinilen malumat ve kavrayıştır. Doğruluğu ispatlanmıştır. Olguları anlamak ve yorumlayabilmek için bilgiye ihtiyaç duyulur. Veri Enformasyon Bilgi 3

4 Bilgi Toplumu Tarım Sanayi Bilgi Toplumu Toprak Makine Bilgi Kol gücünün yerini beyin gücü almıştır. Düşünsel anlamda yüksek öğrenim görmüş nitelikli insan sermayesinin üretime katılımı esastır. 4

5 Bilgi Toplumu Bilgi ağı ve veritabanları kurarak bir bütünlük oluşturmak esastır. “Bütün insanlar bir toplumsal vücudun organlarıdır ve bu sebeple birbirine bağlıdır.” M. Kemal Atatürk 5

6 Eğitim Bilgi toplumu olabilme yolunda önemli bir bileşen. Öğrenilen bilginin verimliliğe dönüşmesi gerekmektedir. Öğrenilen bilgi Uygulama Bilgiyi kullanmada en önemli araç : Bilgisayar Teknolojileri 6

7 Eğitim Ortaöğretimde Bilgisayar Başına Öğrenci Sayısı, 2010 Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı, DPT Yayın No: 2826 7

8 Eğitim Türkiye’de bilgisayar sayısının yetersizliği açıkça görülmektedir. Eğitim sisteminde verimliliği artıracak köklü değişikliklere gidilmelidir. Bilgisayar Teknolojilerinden daha fazla yararlanılmalıdır. 8

9 AR-GE Araştırma-Geliştirme Kısaca “Bilgi Üretimi” denilebilir. Kalkınmışlığın önemli bir göstergesidir. 9

10 AR-GE Mevcut Eğilime Göre 2023 yılı Ar-Ge Yoğunluğu Öngörüsü, Kaynak: Tübitak Ulusal Yenilik Sistemi 2023 Yılı Hedefleri 10

11 AR-GE Türkiye’nin 2023 için hedeflediği GSYARGEH/GSYİH oranı 3.0’tür. Oysa, öngörü 1.82’dir. Türkiye’deki açık eksiklik giderilmelidir. Ar-ge bütçesi artırılmalıdır. Teknolojiyi dışarıdan almak yerine ülke içinde üretmek gerekmektedir. 11

12 Patent Soyut bir fikrin somutlaştırılarak her türlü hakkının alınması. Patent almak Ar-ge’nin başarısı anlamındadır. TEKNOLOJİK YENİLİK AR-GE HARCAMALARI PATENT YıllarYerli BaşvuruYabancı BaşvuruYerli TescilYabancı Tescil 2008226848693384531 2009258846534565154 2010325050936424868 2011408761548475692 Türkiye Patent İstatistikleri, Kaynak : TÜİK 12

13 Olanaklar ve Geleceğe Yönelik Stratejiler Kuzey ülkesi olma hedefi her zaman taze tutulmalıdır. TİKA (Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı), KEİ (Karadeniz Ekonomik İşbirliği), D8 (Kalkınmakta olan 8 Ülke), İKT (İslam Konferansı Teşkilatı) gibi örgütlenmelere gereken önem verilmelidir. Coğrafi zenginlikler en iyi ve etkin biçimde kullanılmalıdır. Su, bor, altın, tarım ve turizm başta gelmektedir. 13

14 Sonuç Bilgi toplumları geleceğe yön verecek birer güç unsuru olacaklardır. Bu açıdan, Türkiye’de eğitim, Ar-ge ve patent konuları tekrar gözden geçirilmelidir. Bilgi ekonomisi yaratabilmek için olanakların dikkatle değerlendirilip doğru stratejik adımlar atılması gerekmektedir. 14

15 15


"Bilgi Toplumunun Oluşturulmasında Gerekli Unsurların Yaratılması ve Yönetilmesi HAZIRLAYANLAR: Tuğrul Uğurlu 1, Ümit Öztürk 2, Ceyhun Alemdar 3, Emrah." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları